Řešení BIM – informační model budovy od společnosti Autodesk pro projekty staveb nabízí přesný, přístupný a praktický náhled na životní cyklus projektu pro všechny účastníky projektu. Řešení BIM společnosti Autodesk pro navrhování staveb vám pomohou:

 • zlepšit pochopení projektu a proces rozhodování,
 • sdílet a používat stejná logická data ve všech částech životního cyklu projektu,
 • rychle reagovat na změny pomocí inteligentnějších a rychlejších procesů.

Softwarová sada Autodesk AEC Collection je obsáhlé portfolio stavebních řešení, která podporují pracovní postupy založené na postupech BIM a CAD, které architektům, technikům a stavebním dodavatelům umožňuje navrhovat, simulovat, vizualizovat a konstruovat lepší budovy. Je určena pro designéry, projektanty a kresliče detailů, kteří potřebují základní sadu nástrojů pro dokumentaci, nabízí optimalizovanou sadu nástrojů, které architektům, projektantům TZB a statikům umožňují využívat výhod vysokého výkonu BIM spolu s inteligentním návrhem založeným na 3D modelu. Navíc zahrnuje i řadu nástrojů pro návrh a výstavbu, které umožňují lepší přehled životního cyklu budovy, stavby.

Proč zvolit řešení Autodesk BIM?

 • Pokročilá technologie pro návrhy, vizualizaci, simulaci a koordinaci
 • Komplexní řešení pracovního postupu s funkcí interoperability k zachování věrnosti dat a podporu vyšší efektivity
 • Podniky se mohou prosadit díky platformám pro stolní počítače, cloud, web a mobilní zařízení a cenově výhodnému balení, což umožňuje reagovat na změny v projektu.

Chcete-li se dozvědět o mnoha výhodách softwaru společnosti Autodesk pro BIM, kontaktujte nás.

Proces BIM - plánování, návrh, realizace, provoz
Proces BIM - plánování, návrh, realizace, provoz

Co je BIM?

Building Information Modeling (BIM – informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM software Autodesku nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Viz též historie BIM.

Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

I v samotné fázi projektování přináší BIM podstatné výhody ve snazší týmové spolupráci a řízení projektu – výhody důležité zejména pro střední a větší projekty (i když podle průzkumu NBS neexistuje žádná “minimální” velikost projektu pro BIM). U všech typů projektů však BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály – nejen pouhou výkresovou dokumentaci. BIM je rovněž fakticky nutným předpokladem pro efektivní využití konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

Hlavní výhody BIM
 • Zvýšení produktivity práce
 • Úspora času
 • Eliminace chyb
 • Kontrola nad celým projektem
 • Vyšší konkurenceschopnost
 • Vyšší ziskovost projektů
Co je BIM:
Propojený BIM:

BIM řešení

BIM řešení Autodesku jsou postavena především na projekční sadě Autodesk AEC Collection, která využívá funkcí BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D, doplněné o koordinační aplikaci Autodesk Navisworks, Autodesk InfraWorks plus další nástroje a web cloud služby Autodesku včetně jednotného datového prostředí (CDE). Pro menší a začínající firmy nabízíme cenově dostupné “LT” řešení pro postupný přechod z CAD projektování na BIM – AutoCAD Revit LT Suite.

Autodesk BIM 360 a Autodesk Construction Cloud je platforma a sada řešení založená na web-cloud technologii, zaměřená na sdílení, analýzu a zpracování projekčních dat a jejich plynulý tok od koncepčního návrhu a schvalování, přes projekci až na staveniště. Tyto nástroje byly nyní rozšířeny o simulační aplikace pro mechanické simulace, proudění vzduchu a tepelnou pohodu. Viz přehled nástrojů BIM 360 jako součásti sady Autodesk AEC Collection.

BIM – informační model budovy – pomáhá vyhrát zakázky

Arkance Systems nabízí širokou škálu služeb a nástrojů usnadňující přechod na moderní způsob projektování BIM – školení, implementační služby BIM, knihovny BIM objektů, doplňkové aplikace, webináře, apod. Chceme, aby moderní BIM technologie přinášely zákazníkům Arkance Systems maximální efektivitu. Od září 2014 je Arkance Systems kolektivním členem organizace “Odborná rada pro BIM” (Czech BIM Council, CzBIM), od roku 2018 pak členem “BIM asociácie Slovensko” (BIMas).
Vyžádejte si naši nezávaznou ukázku BIM řešení.

Rozdíl CAD x BIM

Tradiční CAD aplikace jsou založeny na nástrojích pro kreslení 2D výkresů nebo tvorbu geometrických 3D modelů. BIM – informační model budovy – nabízí nový způsob práce využívající inteligentní prvky informačního modelu. Jakékoliv změny a úpravy modelu se projeví ve všech aspektech projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby.

Přechod na BIM

Zavedení BIM technologií v projekční firmě neznamená pouze pořízení BIM software. Proces BIM mění i řadu zavedených postupů tvorby a výměny projekčních dat. Proto nabízí firma Arkance Systems metodiku implementace BIM, spojenou s auditem stávajících postupů v dané firmě. Díky správné implementaci technologie BIM dosáhnete jejího optimálního efektu ve vaší projekční praxi.

Výhody BIM očima uživatelů:

Využití a přínosy BIM

V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí “povinný” BIM pro všechny nadlimitní státní projekty od roku 2015, ve Španělsku od roku 2018, v Itálii od roku 2019. Další státy s “povinným” BIM obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil DKK), Nizozemsko (PPP projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnoha státech USA. Od roku 2022 se přidává Rusko. V ČR je naplánováno zavedení tzv. BIM mandátu od roku 2022.

Singapur urychluje zavádění BIM metodiky. V roce 2008 byl BIM přístup uplatněn v 10% projektů, v roce 2011 již v 25-30%. Pro rok 2015 se odhaduje až 80%. Velké veřejné architektonické projekty mají být zpracovány jako BIM model od roku 2013, ostatní inženýrské disciplíny od roku 2014. Menší projekty – státní i soukromé – mají používat BIM metodiku od roku 2015. Brazílie zavedla BIM mandát od roku 2021.

Společnost OPTIMAL Engineering spol.s r.o. se zaměřuje na tvorbu optimálních konceptů technických zařízení budov (TZB). Díky přechodu na BIM aplikaci Revit MEP nyní dosahuje firma 20% úspory času při návrhu projektu v koncepční fázi, min. 50% úspory pro zpracování výkazů a až 50% času ušetří při pozdějších úpravách již hotové dokumentace.

Přínosy BIM – informační model budovy – pro projekty infrastruktury a inženýrské stavby si můžete prohlédnout v interaktivním dokumentu s videoukázkami – “Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu(PDF, 2MB, česky)

Investicí 2% ušetříte 20% nákladů

Další materiály k BIM - informační model budovy:

Produkty

Autodesk Docs

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

MEP Hangers

MEP Hangers od společnosti AgaCAD poskytuje rychlý a snadný způsob uspořádání podpěr a závěsů v modelu Revitu.

TOOLS4BIM Dock

TOOLS4BIM Dock od společnosti AgaCAD je interaktivní okno v aplikaci Autodesk Revit pro přístup a správu všech produktů...

Wood Framing

Wood Framing Suite od společnosti AgaCAD je BIM a 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí, pro návrhy prefabrikovaných...

  Služby

  Bonus nástroje CS+

  Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

  CAD Support Pack

  Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Školení

    Zákaznické reference

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...