BIM řešení od Arkance Systems

Řešení BIM – informační model budovy od společnosti Autodesk pro projekty staveb nabízí přesný, přístupný a praktický náhled na životní cyklus projektu pro všechny účastníky projektu. Řešení BIM společnosti Autodesk pro navrhování staveb vám pomohou:

 • zlepšit pochopení projektu a proces rozhodování,
 • sdílet a používat stejná logická data ve všech částech životního cyklu projektu,
 • rychle reagovat na změny pomocí inteligentnějších a rychlejších procesů.

Softwarová sada Autodesk AEC Collection je obsáhlé portfolio stavebních řešení, která podporují pracovní postupy založené na postupech BIM a CAD, které architektům, technikům a stavebním dodavatelům umožňuje navrhovat, simulovat, vizualizovat a konstruovat lepší budovy. Je určena pro designéry, projektanty a kresliče detailů, kteří potřebují základní sadu nástrojů pro dokumentaci, nabízí optimalizovanou sadu nástrojů, které architektům, projektantům TZB a statikům umožňují využívat výhod vysokého výkonu BIM spolu s inteligentním návrhem založeným na 3D modelu. Navíc zahrnuje i řadu nástrojů pro návrh a výstavbu, které umožňují lepší přehled životního cyklu budovy, stavby.

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection od Arkance Systems - produktový obrázek

Proč zvolit řešení Autodesk BIM?

 • Pokročilá technologie pro návrhy, vizualizaci, simulaci a koordinaci
 • Komplexní řešení pracovního postupu s funkcí interoperability k zachování věrnosti dat a podporu vyšší efektivity
 • Podniky se mohou prosadit díky platformám pro stolní počítače, cloud, web a mobilní zařízení a cenově výhodnému balení, což umožňuje reagovat na změny v projektu.

Chcete-li se dozvědět o mnoha výhodách softwaru společnosti Autodesk pro BIM, kontaktujte nás.

Proces BIM - plánování, návrh, realizace, provoz
Proces BIM - plánování, návrh, realizace, provoz

Co je BIM?

Building Information Modeling (BIM – informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních staveb a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM software Autodesku nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Viz též historie BIM.

Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

I v samotné fázi projektování přináší BIM podstatné výhody ve snazší týmové spolupráci a řízení projektu – výhody důležité zejména pro střední a větší projekty (i když neexistuje žádná “minimální” velikost projektu pro BIM). U všech typů projektů však BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály – nejen pouhou výkresovou dokumentaci. BIM je rovněž fakticky nutným předpokladem pro efektivní využití konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

Hlavní výhody BIM
 • Zvýšení produktivity práce
 • Úspora času
 • Eliminace chyb
 • Kontrola nad celým projektem
 • Vyšší konkurenceschopnost
 • Vyšší ziskovost projektů
Co je BIM:
Propojený BIM:

BIM řešení

BIM řešení Autodesku jsou postavena především na projekční sadě Autodesk AEC Collection, která využívá funkcí BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D, doplněné o koordinační aplikaci Autodesk Navisworks, Autodesk InfraWorks plus další nástroje a web cloud služby Autodesku včetně společného datového prostředí (CDE). Pro menší a začínající firmy nabízíme cenově dostupné “LT” řešení pro postupný přechod z CAD projektování na BIM – Autodesk AutoCAD Revit LT Suite.

Autodesk BIM 360 a Autodesk Construction Cloud jsou platformy a sady řešení založené na web-cloud technologii, zaměřené na sdílení, analýzu a zpracování projekčních dat a jejich plynulý tok od koncepčního návrhu a schvalování, přes projekci až na staveniště.

BIM – informační model budovy – pomáhá vyhrát zakázky

Arkance Systems nabízí širokou škálu služeb a nástrojů usnadňující přechod na moderní způsob projektování BIM – školení, implementační služby BIM, knihovny BIM objektů, doplňkové aplikace, webináře, apod. Chceme, aby moderní BIM technologie přinášely zákazníkům Arkance Systems maximální efektivitu. Od září 2014 je Arkance Systems kolektivním členem organizace “Odborná rada pro BIM” (Czech BIM Council, CzBIM), od roku 2018 pak členem “BIM asociácie Slovensko” (BIMas).
Vyžádejte si naši nezávaznou ukázku BIM řešení.

Rozdíl CAD x BIM

Tradiční CAD aplikace jsou založeny na nástrojích pro kreslení 2D výkresů nebo tvorbu geometrických 3D modelů. BIM – informační model budovy – nabízí nový způsob práce využívající inteligentní prvky informačního modelu. Jakékoliv změny a úpravy modelu se projeví ve všech aspektech projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby.

Přechod na BIM

Zavedení BIM technologií v projekční firmě neznamená pouze pořízení BIM software. Proces BIM mění i řadu zavedených postupů tvorby a výměny projekčních dat. Proto nabízí firma Arkance Systems metodiku implementace BIM, spojenou s auditem stávajících postupů v dané firmě. Díky správné implementaci technologie BIM dosáhnete jejího optimálního efektu ve vaší projekční praxi.

Výhody BIM očima uživatelů:

Využití a přínosy BIM

V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí “povinný” BIM pro všechny nadlimitní státní projekty od roku 2015, ve Španělsku od roku 2018, v Itálii od roku 2019. Další státy s “povinným” BIM obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil DKK), Nizozemsko (PPP projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnoha státech USA. Od roku 2022 se přidává Rusko. V ČR je naplánováno zavedení tzv. BIM mandátu od roku 2022.

Singapur urychluje zavádění BIM metodiky. V roce 2008 byl BIM přístup uplatněn v 10% projektů, v roce 2011 již v 25-30%. Pro rok 2015 se odhaduje až 80%. Velké veřejné architektonické projekty mají být zpracovány jako BIM model od roku 2013, ostatní inženýrské disciplíny od roku 2014. Menší projekty – státní i soukromé – mají používat BIM metodiku od roku 2015. Brazílie zavedla BIM mandát od roku 2021.

Společnost OPTIMAL Engineering spol.s r.o. se zaměřuje na tvorbu optimálních konceptů technických zařízení budov (TZB). Díky přechodu na BIM aplikaci Revit MEP nyní dosahuje firma 20% úspory času při návrhu projektu v koncepční fázi, min. 50% úspory pro zpracování výkazů a až 50% času ušetří při pozdějších úpravách již hotové dokumentace.

Přínosy BIM – informační model budovy – pro projekty infrastruktury a inženýrské stavby si můžete prohlédnout v interaktivním dokumentu s videoukázkami – “Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu” (PDF, 2 MB, česky)

Investicí 2% ušetříte 20% nákladů

Další odkazy a materiály k BIM - informační model budovy:

 • Některé existující BIM Standardy:
 • BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmySledujte BIMfo.cz – fórum o BIM, s novinkami a zajímavými články
 • České normy týkající se BIM:
  • ČSN ISO 12006-2 – Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
  • ČSN ISO 12006-3 – Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
  • ČSN ISO 16739 – Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
  • ČSN ISO 16354 – Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
  • ČSN P ISO/TS 12911 – Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
  • ČSN ISO 22263 – Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
  • ČSN ISO 29481-1 – Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
  • ČSN ISO 29481-2 – Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
 • Stránky Autodesku “Design and build with BIM” (anglicky)
Produkty

Holixa T4R

Dříve známé jako Revit Tools: rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Revit, zdarma pro naše zákazníky

Autodesk Docs

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

Class Feeder

Nadstavba pro Autodesk Revit. Klasifikujte objekty efektivně fasetovým systémem Construction Classification International (CCI).

Reinforcement

Nadstavba pro Autodesk Revit, efektivní práce s výztuží v modelu a snadnější tvorba výkresů výztuže pro železobetonové konstrukce

Legend Generator

Nadstavba pro Autodesk Revit, která automaticky generuje tabulkové výpisy oken a dveří, včetně popisu a pohledových schémat.

Pressure Drops

Nadstavba pro Revit – plné využití BIM modelu pro výpočty tlakových ztrát českým a slovenským projektantům TZB.

Plant Tools

Rozšiřující nástroje CS+ pro AutoCAD Plant 3D – efektivnější práce na potrubních projektech, zdarma pro naše zákazníky

Color Tabs

Nastavení barevného rozlišení záložek pohledů v Revitu podle příslušnosti k projektu. Přehlednost, pohodlí, efektivní práce.

Autodesk Forma

Intuitivní cloudový software s umělou inteligencí (AI). Pro architekty, urbanisty i developery. Spolupráce a vysoká kvalita projektů.

LUMION

Předveďte zákazníkům působivé realistické vizualizace architektonických návrhů. Vysoce kvalitní výstupy, snadné ovládání, rychlost.

  Služby

  Implementace BIM

  Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

  Bonus nástroje CS+

  Společnost ARKANCE je jediný platinový partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) s celosvětovou působností. Zároveň jsme i členem sítě...

  CAD Support Pack

  Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Školení

    Zákaznické reference

    HB Reavis

    Doplnok pre Autodesk Revit, ktorý automaticky vypočíta plochu debnenia v informačnom modeli budovy.

    PB Project

    Architektonická kancelária využíva Autodesk Revit s podporou Arkance Systems pri viacerých projektoch

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    HENNLICH

    Tisk domů na obří 3D tiskárně s využitím Autodesk Fusion 360 s postprocesorem na míru od Arkance Systems

    SATRA

    Vzdělávací program Arkance Systems CZ pomáhá odborníkům ve společnosti SATRA k vyšší efektivitě v projekčních procesech BIM

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    GLP

    Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems