BIM řešení od společnosti ARKANCE

Řešení BIM – informační model budovy od společnosti Autodesk pro projekty staveb nabízí přesný, přístupný a praktický náhled na životní cyklus projektu pro všechny účastníky projektu. Řešení BIM společnosti Autodesk pro navrhování staveb vám pomohou:

 • Zlepšit pochopení projektu a proces rozhodování
 • Sdílet a používat stejná logická data ve všech částech životního cyklu projektu
 • Rychle reagovat na změny pomocí inteligentnějších a rychlejších procesů

Softwarová sada Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection) je obsáhlé portfolio stavebních řešení, která podporují pracovní postupy založené na postupech BIM a CAD, které architektům, technikům a stavebním dodavatelům umožňuje navrhovat, simulovat, vizualizovat a konstruovat lepší budovy. Je určena pro designéry, projektanty a kresliče detailů, kteří potřebují základní sadu nástrojů pro dokumentaci, nabízí optimalizovanou sadu nástrojů, které architektům, projektantům TZB a statikům umožňují využívat výhod vysokého výkonu BIM spolu s inteligentním návrhem založeným na 3D modelu. Navíc zahrnuje i řadu nástrojů pro návrh a výstavbu, které umožňují lepší přehled životního cyklu budovy, stavby.

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection od Arkance Systems - produktový obrázek
Princip BIM - kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby
Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

Proč zvolit řešení Autodesk BIM?

 • Pokročilá technologie pro návrhy, vizualizaci, simulaci a koordinaci
 • Komplexní řešení pracovního postupu s funkcí interoperability k zachování věrnosti dat a podporu vyšší efektivity
 • Podniky se mohou prosadit díky platformám pro stolní počítače, cloud, web a mobilní zařízení a cenově výhodnému balení, což umožňuje reagovat na změny v projektu.

Hlavní výhody BIM:

 • Zvýšení produktivity práce
 • Úspora času
 • Eliminace chyb
 • Kontrola nad celým projektem
 • Vyšší konkurenceschopnost
 • Vyšší ziskovost projektů

Chcete-li se dozvědět o mnoha výhodách Autodesk aplikací pro BIM, kontaktujte společnost ARKANCE.

Co je BIM?

BIM - inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu
Proces BIM - plánování, návrh, realizace, provoz

Building Information Modeling (BIM – informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních staveb a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM software Autodesku nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Viz též historie BIM.

I v samotné fázi projektování přináší BIM podstatné výhody ve snazší týmové spolupráci a řízení projektu – výhody důležité zejména pro střední a větší projekty (i když neexistuje žádná “minimální” velikost projektu pro BIM). U všech typů projektů však BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály – nejen pouhou výkresovou dokumentaci. BIM je rovněž fakticky nutným předpokladem pro efektivní využití konceptu IPD (Integrated Project Delivery).

BIM řešení

BIM řešení Autodesku jsou postavena především na projekční sadě Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection), která využívá funkcí BIM aplikací Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D, doplněné o aplikace Autodesk Navisworks a Autodesk InfraWorks plus další nástroje a Autodesk Cloud včetně společného datového prostředí (CDE). Pro menší a začínající firmy nabízíme cenově dostupné “LT” řešení pro postupný přechod z CAD projektování na BIM – Autodesk AutoCAD Revit LT Suite.

Autodesk Forma (dříve Autodesk Spacemaker) a Autodesk Construction Cloud jsou platformy a sady řešení založené na web-cloud technologii, zaměřené na sdílení, analýzu a zpracování projekčních dat a jejich plynulý tok od koncepčního návrhu a schvalování, přes projekci až na staveniště.

BIM – informační model budovy – pomáhá vyhrát zakázky

Společnost ARKANCE nabízí širokou škálu služeb a nástrojů usnadňující přechod na moderní způsob projektování BIM – školení, implementační služby BIM, knihovny BIM objektů, doplňkové aplikace, webináře, apod. Chceme, aby moderní BIM technologie přinášely zákazníkům ARKANCE maximální efektivitu. Od září 2014 je ARKANCE kolektivním členem organizace “Odborná rada pro BIM” (Czech BIM Council, CzBIM), od roku 2018 pak členem “BIM asociácie Slovensko” (BIMas).

Rozdíl CAD x BIM

Tradiční CAD aplikace jsou založeny na nástrojích pro kreslení 2D výkresů nebo tvorbu geometrických 3D modelů. BIM – informační model budovy – nabízí nový způsob práce využívající inteligentní prvky informačního modelu. Jakékoliv změny a úpravy modelu se projeví ve všech aspektech projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby.

Přechod na BIM

Zavedení BIM technologií v projekční firmě neznamená pouze pořízení BIM software. Proces BIM mění i řadu zavedených postupů tvorby a výměny projekčních dat. Proto nabízí firma Arkance Systems metodiku implementace BIM, spojenou s auditem stávajících postupů v dané firmě. Díky správné implementaci technologie BIM dosáhnete jejího optimálního efektu ve vaší projekční praxi.

Výhody BIM očima uživatelů:

Využití a přínosy BIM

V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí “povinný” BIM pro všechny nadlimitní státní projekty od roku 2015, ve Španělsku od roku 2018, v Itálii od roku 2019. Další státy s “povinným” BIM obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil DKK), Nizozemsko (PPP projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnoha státech USA. Od roku 2022 se přidává Rusko. V ČR je naplánováno zavedení tzv. BIM mandátu od roku 2024.

Singapur urychluje zavádění BIM metodiky. V roce 2008 byl BIM přístup uplatněn v 10 % projektů, v roce 2011 již v 25-30 %. Pro rok 2015 se odhaduje až 80 %. Velké veřejné architektonické projekty mají být zpracovány jako BIM model od roku 2013, ostatní inženýrské disciplíny od roku 2014. Menší projekty – státní i soukromé – mají používat BIM metodiku od roku 2015. Brazílie zavedla BIM mandát od roku 2021.

BIM také v projektech infrastruktury
Investicí 2 % ušetříte 20 % nákladů

Další odkazy a materiály k BIM - informační model budovy

Některé existující BIM Standardy:

Fórum společnosti ARKANCE o BIM

Sledujte BIMfo.cz – fórum o BIM, s novinkami, BIM projekty a zajímavými články, například:

BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy

Další zajímavé odkazy:

 • Německé spolkové dráhy (Deusche Bundesbahn, DB) předepisují použití BIM
 • Přínosy BIM – informační model budovy – pro projekty infrastruktury a inženýrské stavby si můžete prohlédnout v interaktivním dokumentu s videoukázkami – Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu (PDF, 2 MB, česky)
 • Společnost OPTIMAL Engineering se zaměřuje na tvorbu optimálních konceptů technických zařízení budov (TZB). Díky přechodu na BIM aplikaci Revit MEP nyní dosahuje firma 20% úspory času při návrhu projektu v koncepční fázi, min. 50% úspory pro zpracování výkazů a až 50% času ušetří při pozdějších úpravách již hotové dokumentace.
 • Stránky Autodesku Design and build with BIM (anglicky)
Produkty

Autodesk Forma

Intuitivní cloudový software s umělou inteligencí (AI). Pro architekty, urbanisty i developery. Spolupráce a vysoká kvalita projektů.

Be.Smart T4R

Dříve známé jako Revit Tools: rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Revit, zdarma pro naše zákazníky

Autodesk Docs

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

Class Feeder

Nadstavba pro Autodesk Revit. Klasifikujte objekty efektivně fasetovým systémem Construction Classification International (CCI).

Reinforcement

Nadstavba pro Autodesk Revit, efektivní práce s výztuží v modelu a snadnější tvorba výkresů výztuže pro železobetonové konstrukce

Legend Generator

Nadstavba pro Autodesk Revit, která automaticky generuje tabulkové výpisy oken a dveří, včetně popisu a pohledových schémat.

Pressure Drops

Nadstavba pro Revit – plné využití BIM modelu pro výpočty tlakových ztrát českým a slovenským projektantům TZB.

Plant Tools

Rozšiřující nástroje CS+ pro AutoCAD Plant 3D – efektivnější práce na potrubních projektech, zdarma pro naše zákazníky

Color Tabs

Nastavení barevného rozlišení záložek pohledů v Revitu podle příslušnosti k projektu. Přehlednost, pohodlí, efektivní práce.

LUMION

Předveďte zákazníkům působivé realistické vizualizace architektonických návrhů. Vysoce kvalitní výstupy, snadné ovládání, rychlost.

  Služby

  Implementace BIM

  Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z ARKANCE vám...

  Bonus nástroje CS+

  Společnost ARKANCE je jediný platinový partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) s celosvětovou působností. Zároveň jsme i členem sítě...

  BIM Academy

  Vzdělávací program BIM Academy je určen pro BIM manažery v oboru pozemních a inženýrských staveb. Skládá se z...

   Školení

    Zákaznické reference

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    HB Reavis

    Doplnok pre Autodesk Revit, ktorý automaticky vypočíta plochu debnenia v informačnom modeli budovy.

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    PB Project

    Architektonická kancelária využíva Autodesk Revit s podporou Arkance Systems pri viacerých projektoch

    GLP

    Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems

    HENNLICH

    Tisk domů na obří 3D tiskárně s využitím Autodesk Fusion 360 s postprocesorem na míru od Arkance Systems

    SATRA

    Vzdělávací program Arkance Systems CZ pomáhá odborníkům ve společnosti SATRA k vyšší efektivitě v projekčních procesech BIM