Autodesk Civil 3D od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Civil 3D 2025

Autodesk Civil 3D 2025 (dříve AutoCAD Civil 3D) je výkonná integrovaná CAD/BIM aplikace pro modelování a efektivnější projektování.

Uplatňuje se především v oblastech: doprava a liniové stavby, projekty obytných a obchodních zón, práce s krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadu, rekultivace, sanace a těžba nerostných surovin. Aplikace se využívá i v dalších typech inženýrských projektů.

Autodesk Civil 3D od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Autodesk Civil 3D - CAD/BIM aplikace pro infastrukturu

Co je Autodesk Civil 3D?

Autodesk Civil 3D je objektová aplikace postavená na jádru programu Autodesk AutoCAD (resp. Autodesk AutoCAD Map 3D).

Povrchy, příčné řezy, profily, popisky, atd. jsou dynamicky propojené, takže změny se projeví automaticky.

Můžete tak snadněji a rychleji ohodnotit různé varianty návrhu, provést lepší rozhodnutí a rychle vytvořit nejaktuálnější dokumentaci.

Aktuální klíčová témata

Rychlost a efektivita navrhování

Digitalizace existujících dopravních systémů

Udržitelnost v 3D projektování

Hlavní funkce Autodesk Civil 3D

Aplikace nabízí rozsáhlou paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace…

Novinky v Civil Tools - nová verze aplikace

Zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, udržuje inteligentní vztahy mezi objekty – díky jednotnému BIM modelu je každá změna v návrhu dynamicky aktualizována v celém projektu, což značně zefektivňuje a zpřesňuje práci.

Autodesk Civil 3D - infrastrukturní projekty
Autodesk Civil 3D - Průzkumník projektů
Autodesk Civil 3D - 3D navrhování koridorů
Autodesk Civil 3D - Přechody koridorů

Program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů. Obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN 73 6101 a 73 6110. Vzhled objektů a popisek je řízen snadno upravitelnými styly.

Autodesk Civil 3D - práce se sestavami a podsestavami
Autodesk Civil 3D - Subassembly Composer
Autodesk Civil 3D - spravujte sestavy a podsestavy
Subassembly Composer - snadná správa sestav a podsestav

Je zajištěna datová komunikace s aplikacemi Autodesk 3ds Max (Civil View), Autodesk InfraWorks, Autodesk Revit (IFC) a Infrastructure Map Server. Civil 3D obsahuje i vizuální programovací nástroj Dynamo.

Civil 3D obsahuje nástroje pro týmovou spolupráci projektantů. Pro správu projektů včetně souvisejících “office” dokumentů lze použít s Civilem dodávanou klient-server aplikaci Autodesk Vault.

Pouze u ARKANCE - rozšířený Autodesk Civil 3D CS+

Rozšířený Autodesk Civil 3D CS+ zakoupíte pouze u firmy ARKANCE. Náš Bonus “CS+” obsahuje mj. sadu nástrojů Civil Tools, rozšířené šablony pro české a slovenské projektanty, vlastní podsestavy, školicí materiály a Civil videa.

Přechodem na Civil 3D CS+ zvýšíte produktivitu až o 35 %

Naši zákazníci a jejich zkušenosti s aplikací Autodesk Civil 3D

SATRA

Vzdělávací program Arkance Systems CZ pomáhá odborníkům ve společnosti SATRA k vyšší efektivitě v projekčních procesech BIM

NEVIANO GROUP

Autodesk Civil 3D a doplnkové aplikácie z vlastného vývoja spoločnosti Arkance Systems šetria čas pri projektovaní líniových stavieb.

  Představení možností aplikace Autodesk Civil 3D

  Doplňkové moduly

  Součástí Autodesk Civil 3D jsou i doplňkové funkční moduly:

  • Storm and Sanitary Analysis
  • Hydraflow Storm Sewers
  • Hydraflow Hydrograph
  • Hydraflow Express

  Výměna dat, formáty souborů

  V Civilu lze pracovat s bodovým polem v řadě vstupních formátů, včetně MDB a LandXML. Lze načítat mapová a GIS data z řady zdrojů, včetně WMS a WFS (nabízíme též import dat Katastru ČR). Civil 3D pracuje se standardním formátem DWG, takže data lze sdílet s dalšími aplikacemi firmy Autodesk. Civil 3D je i výkonnou platformou pro tvorbu nadstavbových aplikací, nabízí široké API rozhraní (.NET, ARX).

  Autodesk Civil 3D - výměna dat
  Autodesk Civil 3D - konektor pro ArcGIS
  Autodesk Civil 3D - import a export dat
  Autodesk Civil 3D - snadná výměna dat

  Autodesk Civil 3D 2024 - systémové požadavky

  Operační systém Microsoft® Windows® 11, 64-bit

  Microsoft® Windows® 10, 64-bit, verze 1809 a vyšší

  Procesor Základní: 2.5 – 2.9 GHz; procesory ARM nejsou podporovány

  Doporučený: 3 GHz a více (základní funkce), 4 GHz a více (turbo)

  Paměť Základní: 8 GB

  Doporučená: 32 GB

  Rozlišení displeje Běžné: 1920 x 1080 s True Color

  Vysoké rozlišení a 4K monitory: Rozlišení až do 3840 x 2160 (s “Doporučenou” grafickou kartou)

  Grafická karta
  Základní: 2 GB GPU s 29 GB/s a kompatibilní s DirectX 11

  Doporučená: 8 GB GPU s 106 GB/s a kompatibilní s DirectX 12

  Místo na disku
  20 GB (doporučujeme SSD disk)
  .NET Framework Verze 4.8 nebo novější

  Systémové požadavky pro verze Autodesk Civil 3D 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 podrobněji také na stránkách Autodesku (anglicky) – např. i pro velké soubory, mračna bodů a 3D modelování.

  Další aplikace a nadstavby

  Autodesk Civil 3D je součástí kolekce Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection), která obsahuje řadu produktů pro efektivní projektování pozemních a inženýrských staveb.

  Společnost ARKANCE nabízí k Autodesk Civil 3D bonus nástroje CS+ a další doplňkové aplikace a rozšíření (Extensions), které usnadňují a zrychlují práci v Civilu 3D.

  Aplikace z vlastního vývoje ARKANCE jako bonus nástroje CS+
  • Civil Tools – nadstavbová aplikace. Rozšířuje základní funkcionalitu Civilu o více než 30 užitečných nástrojů. Zdarma pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk Civil 3D u ARKANCE.
  • Extraviálnové silniční podsestavy – efektivní projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Zdarma pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk Civil 3D u ARKANCE.
  Další doporučené aplikace z vlastního vývoje ARKANCE
  • BIM Feeder for Civil 3D – aplikace umožňuje do výkresu v Civilu hromadně a efektivně doplnit popisná data podle standardu SFDI pro silniční, železniční a vodohospodářské stavby
  • Dopravní značení – kolekce dynamických boků pro Autodesk Civil 3D, AutoCAD a AutoCAD LT. Zjednoduší a zrychlí vkládání dopravních značek při projektování dopravních staveb.
  • Generátor vytyčovacích bodů koridoru (GVBK) – ve vybraných staničeních v Civilu generuje soubory souřadnic na hranách koridoru dle českých zvyklostí
  • Potrubák – ze situačního 3D modelu gravitační potrubní sítě v Civilu vygeneruje podélné profily odpovídající českým a případně slovenským standardům
  • Railway Tools – rozšiřuje Civil o sadu nástrojů pro návrh železniční infrastruktury podle českých a slovenských norem
  • Záborák – generování záborových elaborátů z projekčních podkladů v DWG a dat ČÚZK a RÚIAN
  Produkty Autodesku
  • Autodesk InfraWorks – BIM aplikace pro koncepční návrh a plánování urbanistických a developerských projektů
  • Autodesk Vehicle Tracking – obsahuje funkce pro navrhování dopravních staveb s využitím průjezdových křivek, předvídání pohybů vozidel
  Vizualizace
  • Plex.Earth Tools – uživatelsky přívětivý plug-in, který umožňuje do aplikace Civil 3D (a Map 3D, AutoCAD a AutoCAD Architecture) naimportovat barevné nebo černobílé 2D/3D ortofotomapy z Google Earth, Bing Maps, Google Maps a dalších aplikací
  • Rapid Design Visualization (RDV)
  Datová komunikace
  • CS CITin – načítání rastrových formátů CIT
  • CS VFK2DWG – převod katastrálních dat na entity AutoCAD
  • CS VFK2DB – import/převod katastrálních dat VFK/NVF
  • CS Import VTX – import/převod geodetických VTX/Kokeš
  • CS Hatch2GIS – převod šraf do GIS formátu SDF nebo SHP
  • VGI2DWG – převod výměnného formátu slovenských katastrálních dat VGI

  Aktuální verze: Autodesk Civil 3D 2024

  Autodesk Civil 3D od Arkance Systems - produktový obrázek

  Verze Civil 3D 2024 uvedena v dubnu 2023

  Stále součást i AEC Collection, obsahuje Dynamo, zahrnuje nově přímo i Project Explorer a v rámci Rozšíření je k dispozici všem předplatitelům (nejen AEC Collection) i Grading Optimization. Aktuální update Civil 3D 2024.2.

  Novinky v podsestavách (připojení přímo pkt souboru), koridorech (vylepšení Přechodů koridoru), tlakových potrubích (propojení potrubních tras v místech tvarovek, vertikální natočení tvarovek).

  Více informací na blogu “Civil 3D” společnosti Arkance Systems – Infrastrukturní produkty Autodesk ve verzi 2024 – Civil 3D a Novinky Civil 3D 2024.1 + bonus Data Exchange Connector for Civil 3D.

  Verze Civil 3D 2023 uvedena v dubnu 2022

  Stále součást i AEC Collection, obsahuje Dynamo.

  Novinky v koridorech (okno Mapování cílů, 3D tělesa z koridoru, Přechod koridoru), tlakových sítích (více referenčních profilů), železnicích (nový popisek převýšení koleje) nebo SACu (nově pomocný oblouk, okno Define Code) + další vylepšení výkonu.

  Více informací na blogu “Civil 3D” společnosti Arkance Systems – Produktová řada Autodesk 2023 pro infrastrukturu a Novinky v Civil 3D 2023.2

  Historie starších verzí Civilu:

  • Verze Civil 3D 2022 – i jako součást AEC Collection, Dynamo, aktuální update Civil 3D 2022.1 – vyšší výkon, zrychlení práce (až o desítky %), novinky v koridorech, tlakových sítích, snadnější ovládání Subassembly Composeru, atd. – více podrobností zde
  • Verze Civil 3D 2021 – i jako součást AEC Collection, Dynamo, atd. – více podrobností zde
  • Verze Civil 3D 2020 – i jako součást AEC Collection, Dynamo, tmavý vzhled (HD), referencování stylů, DREFy, potrubní sítě a Storm and sanitary analysis… Viz podrobnosti
  • Verze Civil 3D 2019 – i jako součást AEC Collection, návrh nivelety – 2 pevné oblouky – kružnicový a parabolický s možností definovat parametr, délku a nejnižší/nejvyšší bod, editor nivelety – celková délka zakružovacího oblouku, Autodesk Batch Save Utility umožňující hromadně ukládat výkresy a šablony do určené verze C3D, import a export Google Earth formátu KML…
  • Verze Civil 3D 2018 – i jako součást AEC Collection, řešení motýlkování koridorů, vylepšené generování výkresů, spojené trasy, dynamický odsazený profil, vylepšení příčných řezů…
  • Verze Civil 3D 2017 – referencování stylů, vylepšené datové zkratky, základna koridoru z návrhové linie, rohový koridor, lepší propojení s Infraworks 360, nové okružní křižovatky
  • Verze Civil 3D 2016 – Autodesk Point Cloud Surface Extraction, oboustranná komunikace mezi Civil 3D a Infraworks 360, import mostů jako 3D těles do C3D výkresů, vylepšení koridorů, povodí, import/export BIM formátu IFC, popisky křížení potrubí, opačný směr zobrazení příčného řezu
  • Verze Civil 3D 2015 – řez potrubím v PR, výpočet 3D ploch ze spojnic koridoru, vertikální oblouky, prohození podsestav, zahušťování koridorů, vylepšený Subassembly Composer, export do KML/KMZ, vylepšený export do DWG/DGN a další funkce.
  • Verze Civil 3D 2014 – vylepšené tlakové potrubí, koridory s možností cílovat na hrany z xrefu, promítání AutoCAD těles v příčných řezech, datové zkratky – vložené reference na trasu nebo podélný profil, import a export do Infraworks, zpětná kompatibilita s Civil 3D 2013 a další funkce.
  • Verze Civil 3D 2013 – nový formát DWG, vylepšený geodetický modul, železniční dopravní stavby, projektování tlakových potrubí, vylepšené a zrychlené koridory, Subassembly Composer a další funkce.
  • Verze Civil 3D 2012 s rychlejším startem, rozšířenou podporou koridorů (šikmý příčný řez koridorem, více koridorů v řezu, editor příčného řezu), správou stylů, novými možnostmi importu dat, vylepšeným trasováním, volbou polohy osy klopení, optimalizovaným zobrazením povrchů, importem potrubní sítě ze souborů SHP, objektem “povodí”, nebo Civil view exporter.
  • Verze Civil 3D 2011 v 64bitové verzi, nižšími nároky na paměť, s vizuální editací koridorů, funkcemi pro efektivní návrh okružních křižovatek. Funkce pro dynamické lineární rozšíření vozovky, vylepšený způsob klopení, analýzy viditelnosti, HEC-RAS.
  • Verze Civil 3D 2010 s produktivnějším ribbon rozhraním, funkcemi pro efektivní návrh křižovatek a odvodnění, nástroje navrhování parcel, rozšířené návrhové a analytické funkce (kubatury), zvýšený výkon, BIM funkce – spolupráce s Revitem a dalšími aplikacemi.
  • Verze Civil 3D 2009 CZ – podpora práce s velkými modely terénu (>1.6 mil.bodů), ořez terénu, plocha povodí, komunikace s geodetickými zařízeními (dálkoměry), aplikaci pro hydrologii a hydrauliku (Hydraflow), Survey Link, snazší modelování koridorů, svahování zemních těles, kritérii řízený návrh komunikací, optimalizace tras/nivelet, propojení xrefů, hmotnice, přesuny hmot, posuzování návrhových parametrů silnic, rozšíření zástupců dat a Vaultu.
  • Verze Civil 3D 2008 CZ – zjednodušené uživatelské rozhraní, urychlení funkcí, řada nových funkcí pro body, křivky a plochy, nové podsestavy modelování koridorů, nové funkce pro řezy, svahování a parcely, začišťování trubních sítí, vylepšené anotace, extrahování dat, export/import Google Earth, atd.

  Podpora

  • Česká podpora Civil 3D (www.cadforum.cz)
  • Bezplatný “CZ Country Kit” k Civil 3D 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008 a 2007 – viz Download

  Tipy, školení

  • Tipy a Triky pro Civil 3D (www.cadforum.cz)
  • Sledujte vše o produktu na blogu Civil 3D společnosti ARKANCE – novinky, tipy, informace, zkušenosti a doplňky pro Civil 3D a souvisejcící aplikace
  • Autodesk Civil 3D na BIMfo.cz – fóru o přínosech a zkušenostech z realizovaných a probíhajících BIM projektů
  • Přehled školení pro obor infrastruktura – firma ARKANCE je Autorizované školicí středisko Autodesku (Authorized Training Center, ATC)

  Bonusové nástroje a informace

  Autodesk Civil 3D s bonusovými nástroji “CS+” obsahuje:

  • Civil Tools – nadstavbová aplikace. Rozšířuje základní funkcionalitu Civilu o více než 30 užitečných nástrojů, například: rozšíření v oblouku, další možnosti importu bodů, hypsometrie povrchů, převod textů na 3D body, práce se skupinami bodů, rozšířená klopení atd. Zdarma pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk Civil 3D u ARKANCE.
  • Extraviálnové silniční podsestavy – efektivní projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Zdarma pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk Civil 3D u ARKANCE.
  • Další bonusy: nadstavbové utility, knihovny značek, šablony územních plánů podle metodiky MINIS, data RÚIAN, šablony pro české a slovenské projektanty, projektové šablony HTÚ, Voda, Silnice, Inženýrské sítě, vlastní české podsestavy, knihovny, styly, školicí materiály, implementační dokumenty, Civil videa, plný přístup na CADforum.cz a rozšířenou technickou podporu (Helpdesk).

  Tyto bonus nástroje jsou k dispozici ke stažení na Helpdesk serveru.

  Civil Tools z vlastního vývoje společnosti ARKANCE
  Extravilánové silniční podsestavy z vlastního vývoje společnosti ARKANCE

  Zkušení verze (trial), přechod na CS+ verze

  • Zkušební verzi Autodesk Civil 3D CZ si můžete stáhnout ze stránky Download
  • Možnost výhodného přechodu na Autodesk Civil 3D CS+ z AutoCAD LT, AutoCAD, Map nebo Land Desktop – kontaktujte ARKANCE

  Cena

  Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

  Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Civil Tools

  Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

  Autodesk 3ds Max

  Světově nejrozšířenější animační a vizualizační 3D program – vizuální efekty, animace postav, tvorba počítačových her, VR

   Objevte školení společnosti ARKANCE

    

   CAD e-shop společnosti ARKANCE
   Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
   BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy