Autodesk Civil 3D od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D (dříve AutoCAD Civil 3D) je výkonná integrovaná CAD/BIM aplikace pro modelování a efektivnější projektování v oblastech: doprava a liniové stavby, projekty obytných a obchodních zón, práce s krajinou, potrubí, kanály, skládky odpadu, rekultivace, sanace, těžba nerostných surovin a další druhy inženýrských projektů.

Aktuální akce v e-shopu

Právě probíhající akce...

Aktuální verze – Civil 3D 2021 CZ (včetně Bonus nástrojů CS+)

Co je Autodesk Civil 3D?

AutoCAD Civil 3D je objektová aplikace postavená na jádru AutoCADu (resp. Mapu 3D) – povrchy, příčné řezy, profily, popisky, atd. jsou dynamicky propojené, takže změny se projeví automaticky a vy můžete rychleji ohodnotit různé varianty, provést lepší rozhodnutí a rychle vytvořit nejaktuálnější dokumentaci.

Aplikace nabízí rozsáhlou paletu funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace…

Zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, udržuje inteligentní vztahy mezi objekty – díky jednotnému super-modelu je každá změna v návrhu dynamicky aktualizována v celém projektu což značně zefektivňuje a zpřesňuje práci.

Program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů. Obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN 73 6101 a 73 6110. Vzhled objektů a popisek je řízen snadno upravitelnými styly.

Je zajištěna datová komunikace s aplikacemi Autodesk 3ds Max (Civil View), InfraWorks, Revit (IFC) a Infrastructure Map Server. Civil 3D obsahuje i vizuální programovací nástroj Dynamo.

Civil 3D obsahuje nástroje pro týmovou spolupráci projektantů. Pro správu projektů včetně souvisejících “office” dokumentů lze použít s Civilem dodávanou klient-server aplikaci Autodesk Vault.

Přechodem na Civil 3D CS+ zvýšíte produktivitu až o 35%

Součástí AutoCADu Civil 3D jsou i doplňkové funkční moduly:

 • Storm and Sanitary Analysis
 • Hydraflow Storm Sewers
 • Hydraflow Hydrograph
 • Hydraflow Express
Představení možností aplikace:

Rozšířený Autodesk Civil 3D CS+ zakoupíte pouze u firmy Arkance Systems. Náš Bonus “CS+” obsahuje mj. sadu nástrojů Civil Tools, rozšířené šablony pro české a slovenské projektanty, vlastní podsestavy, školicí materiály a Civil videa.

V Civilu lze pracovat s bodovým polem v řadě vstupních formátů, včetně MDB a LandXML. Lze načítat mapová a GIS data z řady zdrojů, včetně WMS a WFS (nabízíme též import dat Katastru ČR). Civil 3D pracuje se standardním formátem DWG, takže data lze sdílet s dalšími aplikacemi firmy Autodesk. Civil 3D je i výkonnou platformou pro tvorbu nadstavbových aplikací, nabízí široké API rozhraní (.NET, ARX).

Civil 3D

Civil 3D - DMT Civil 3D - koridor

Hardwarové požadavky

Systémové požadavky Civil3D 2021/2020/2019:
Pentium 4, Xeon nebo AMD Athlon/3GHz nebo dual-core, s podporou SSE2, 16GB RAM, 21GB na disku, 1280×1024 Direct3D grafika s 1GB RAM (doporučeno 1920×1080, 4GB), Windows 10 či Windows 8.1 (pouze 64bit), .NET Framework 4.8

Další aplikace a nadstavby

nadstavbové aplikace, jež jsou součástí balíčku Product Design Collection

Firma Arkance Systems nabízí k AutoCADu Civil 3D kromě bonus nástrojů CS+ (např. Civil Tools) i řadu dalších doplňkových aplikací a rozšíření (Extensions) zefektivňujících práci:

 • Vizualizace
  • Plex.Earth Tools (napojení na 2D/3D online mapy)
  • Rapid Design Visualization (RDV)

Historie verzí Civil3D:

 • Nový Civil 3D 2021 – i jako součást AEC Collection, Dynamo, ad.
 • Nový Civil 3D 2020 – i jako součást AEC Collection, Dynamo, tmavý vzhled (HD), referencování stylů, DREFy, potrubní sítě a Storm and sanitary analysis… Viz podrobnosti
 • Verze Civil 3D 2019 – i jako součást AEC Collection, návrh nivelety – 2 pevné oblouky – kružnicový a parabolický s možností definovat parametr, délku a nejnižší/nejvyšší bod, editor nivelety – celková délka zakružovacího oblouku, Autodesk Batch Save Utility umožňující hromadně ukládat výkresy a šablony do určené verze C3D, import a export Google Earth formátu KML…
 • Verze Civil 3D 2018 – i jako součást AEC Collection, řešení motýlkování koridorů, vylepšené generování výkresů, spojené trasy, dynamický odsazený profil, vylepšení příčných řezů…
 • Verze Civil 3D 2017 – referencování stylů, vylepšené datové zkratky, základna koridoru z návrhové linie, rohový koridor, lepší propojení s Infraworks 360, nové okružní křižovatky
 • Verze Civil 3D 2016 – Autodesk Point Cloud Surface Extraction, oboustranná komunikace mezi Civil 3D a Infraworks 360, import mostů jako 3D těles do C3D výkresů, vylepšení koridorů, povodí, import/export BIM formátu IFC, popisky křížení potrubí, opačný směr zobrazení příčného řezu
 • Verze Civil 3D 2015 – řez potrubím v PR, výpočet 3D ploch ze spojnic koridoru, vertikální oblouky, prohození podsestav, zahušťování koridorů, vylepšený Subassembly Composer, export do KML/KMZ, vylepšený export do DWG/DGN a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2014 – vylepšené tlakové potrubí, koridory s možností cílovat na hrany z xrefu, promítání AutoCAD těles v příčných řezech, datové zkratky – vložené reference na trasu nebo podélný profil, import a export do Infraworks, zpětná kompatibilita s Civil 3D 2013 a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2013 – nový formát DWG, vylepšený geodetický modul, železniční dopravní stavby, projektování tlakových potrubí, vylepšené a zrychlené koridory, Subassembly Composer a další funkce.
 • Verze Civil 3D 2012 s rychlejším startem, rozšířenou podporou koridorů (šikmý příčný řez koridorem, více koridorů v řezu, editor příčného řezu), správou stylů, novými možnostmi importu dat, vylepšeným trasováním, volbou polohy osy klopení, optimalizovaným zobrazením povrchů, importem potrubní sítě ze souborů SHP, objektem “povodí”, nebo Civil view exporter.
 • Verze Civil 3D 2011 v 64bitové verzi, nižšími nároky na paměť, s vizuální editací koridorů, funkcemi pro efektivní návrh okružních křižovatek. Funkce pro dynamické lineární rozšíření vozovky, vylepšený způsob klopení, analýzy viditelnosti, HEC-RAS.
 • Verze Civil 3D 2010 s produktivnějším ribbon rozhraním, funkcemi pro efektivní návrh křižovatek a odvodnění, nástroje navrhování parcel, rozšířené návrhové a analytické funkce (kubatury), zvýšený výkon, BIM funkce – spolupráce s Revitem a dalšími aplikacemi.
 • Verze Civil 3D 2009 CZ – podpora práce s velkými modely terénu (>1.6 mil.bodů), ořez terénu, plocha povodí, komunikace s geodetickými zařízeními (dálkoměry), aplikaci pro hydrologii a hydrauliku (Hydraflow), Survey Link, snazší modelování koridorů, svahování zemních těles, kritérii řízený návrh komunikací, optimalizace tras/nivelet, propojení xrefů, hmotnice, přesuny hmot, posuzování návrhových parametrů silnic, rozšíření zástupců dat a Vaultu. Viz New features workshop online.
 • Verze Civil 3D 2008 CZ – zjednodušené uživatelské rozhraní, urychlení funkcí, řada nových funkcí pro body, křivky a plochy, nové podsestavy modelování koridorů, nové funkce pro řezy, svahování a parcely, začišťování trubních sítí, vylepšené anotace, extrahování dat, export/import Google Earth, atd. Viz New features workshop online.

Civil 3D Civil 3D - silnice

Podpora

 • Česká podpora Civil 3D (www.cadforum.cz)
 • Service Pack 1 (Update 1) pro Civil 3D 2010 uvolněn v srpnu 2009 – viz přehled service packů
 • Service Pack 1 (Update 1) pro Civil 3D 2009 uvolněn v srpnu 2008 – viz přehled service packů
 • Service Pack 2 pro Civil 3D 2008 uvolněn v září 2007 – viz přehled service packů
 • Service Pack 3 pro Civil 3D 2007 uvolněn v listopadu 2006 – viz přehled service packů
 • Bezplatný “CZ Country Kit” k Civil 3D 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007 – viz Download (vyžádejte si též rozšíření firmy Arkance Systems)
 • Tipy a Triky pro Civil 3D
 • Výuková videopásma Civil 3D od Arkance Systems
 • Česká HTU šablona Arkance Systems pro Civil 3D 2010
 • Aplikace Arkance Systems-Rozšíření (hrany trasy a rozšíření) pro Civil 3D 2010
 • Držitelé subscription k Civil 3D 2008 mají k dispozici aplikaci Autodesk StormWater pro navrhování a analýzu (výpočty, optimalizace, reporty) dešťové kanalizace a jímek, která načítá potrubní data z Civil 3D (dříve Intellisolve HydraFlow, oblast hydrologie/hydrografie, analýzy povodí, modelování retenčních nádrží). Standardně v instalaci verze 2009, 2010 a 2011.
 • Pro držitele subscription k Civil 3D 2009 je dispozici aplikace GENIO Import/Export Extension pro přenos souborů z/do Bentley MX.
 • Majitelé subscription k Civil 3D 2010 mohou získat nové silniční podsestavy respektující české extravilánové normy.
 • “Subscription Advantage Pack” pro Civil 3D 2010 rozšiřuje funkce aplikace o práci s rozsáhlými mraky bodů (laserové zaměřování), návrhy okružních křižovatek a o další obecnější funkce

Další informace, ceny

 • Firma Arkance Systems je autorizovaným prodejcem CAD aplikace Autodesk Civil 3D, rozšířený “Civil 3D CS+” zakoupíte pouze u firmy Arkance Systems.
 • AutoCAD Civil 3D dodáváme včetbonus nástrojů “CS+” (Arkance Systems Plus): obsahuje rozšiřující aplikace Civil Tools (rozšíření v oblouku, rozšířený import bodů, hypsometrie povrchů, převod textů na 3D body, práce se skupinami bodů, rozšířená klopení), nadstavbové utility, knihovny značek, šablony územních plánů podle metodiky MINIS, data RÚIAN, šablony pro české a slovenské projektanty, projektové šablony HTÚ, Voda, Silnice, Inženýrské sítě, vlastní české podsestavy, knihovny, styly, školicí materiály, implementační dokumenty, Civil videa, plný přístup na CADforum.cz a rozšířenou technickou podporu (Helpdesk). Tyto bonus nástroje jsou k dispozici ke stažení na Helpdesk serveru.

Cenové informace k Civil 3D CS+Koupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku – (studentské verze Civilu ZDARMA)

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems