Podsestavy CS+ pro Autodesk Civil 3D

Doplňkové podsestavy firmy Arkance Systems pro Autodesk Civil 3D zefektivňují projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+.

Soubory podsestav (PKT) si můžete stáhnout z vašeho účtu na Helpdesk serveru Arkance Systems. Pro načtení podsestavy (.PKT souboru) do Civilu použijte příkaz ImportTools – viz tip 9670.

Cena

Podsestavy jsou bezplatným bonusem pro zákazníky firmy Arkance Systems k produktu Autodesk Civil 3D zakoupenému nebo obnovenému (subscription) u firmy Arkance Systems.

Popis jednotlivých podsestav - kliknutím obrázek zvětšíte:

Podsestava Popis Pro C3D Verze Aktual. Download
Břeh – CS_Breh Podsestava břehu koryta od dna a patky, přes opevněné svahy s bermou až po hráz a vzdušný svah. Podsestava obsahuje množství parametrů, které umožní uživateli nastavit různé tvary koryt. Břeh je možné opevnit do libovolné výšky. Podsestava automaticky vyhodnotí výšku břehu nad dnem nebo bermou a vytvoří korunu hráze, je-li to potřeba. Podsestava může provést skrývku ornice v celé své šířce. 2018+ 1.1 23.2.2023
Koryto s odlážděním – CS_KorytoSOdlazdenim Symetrická podsestava pro odlážděné koryto s napojením na cílový povrch. Šířku koryta a výšku odláždění je možné nastavit rozměrem v metrech nebo zadat počet dlaždic o známé šířce. Napojení koryta na cílový povrch lze zaoblit. Břehovou hranu koryta lze nacílovat do šířky i výšky. Podsestava může provést skrývku ornice v celé své šířce. 2018+ 1.0 23.2.2023
Patka – CS_Patka Podsestava břehové patky s opevněním svahu. Opevnění může uživatel definovat 5 způsoby: Sklon&Výška, Sklon&Délka, Sklon&NaPovrch, Výška&NaPovrch, Délka&NaPovrch. Volitelně může podsestava vykreslit i dno. 2018+ 1.0 23.2.2023
Přírodní koryto – CS_Prirodni_koryto Podsestava vhodná pro revitalizace malých vodních toků s přírodě blízkým tvarem. Ve výchozím nastavení má podsestava symetrický miskovitý tvar. Plného potenciálu pak dosáhne v okamžiku nacílování na břehové hrany. Rozšiřující se koryto plynule mění šířku a sklon břehu ve vnitřních obloucích a tím vytváří dojem přírodního tvaru. 2018+ 1.0 23.2.2023
Hladiny – CS_Hladiny Vodorovná spojnice ve výšce hladiny. Umí však pracovat až se 7 různými hladinami pro průtok Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100. Každou z těchto hladin uživatel nacíluje na profil nebo 3D křivku, a tím ji v řezu umístí do správné výšky. Nacílováním na povrch pak definuje, ke kterému terénu vodní hladinu dotáhnout. 2018+ 1.0 23.2.2023
Napojení odsazení na povrch – NapojeníŠířkaNaPovrch

 

Svahuje na povrch v zadané šířce od posledního připojeného bodu – šířka (odsazení) svahu měří od posledního připojeného bodu předchozí podsestavy. 2013 1.0 25.10.2012 DL
Jízdní pruh s nastavitelným sklonem pláně – JPruhNastavPlan

 

Podsestava jednoho jízdního pruhu (L/P) vhodného i pro křižovatkové větve, s nastavitelným sklonem pláně, s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro jednostranný sklon), s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů, s cílováním šířky a výšky hrany vozovky. 2015 2.0 24.2.2016 DL

též na vyžádání

Jízdní pruh podle klopení vnitřního JPruhu – JPruhNastavPlanVnitrni

 

Podsestava jednoho jízdního pruhu (L/P) vhodného i pro křižovatkové větve, s nastavitelným sklonem pláně nebo podle klopení vnitřního JPruhu, s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro jednostranný sklon), s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů, s cílováním šířky a výšky hrany vozovky. 2015 3.0 19.4.2014 DL

též na vyžádání

Silniční obrubník – ObrubnikSil

 

Parametrická podsestava silničního obrubníku včetně betonového lože a podsypu. Lze jej kombinovat s našimi předchozími podsestavami nebo se standardními Civil 3D podsestavami, jak je třeba. 2014 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
Chodník s betonovým obrubníkem – ChodnikSObrubnikem

 

Parametrická podsestava parametrického chodníku s betonovým obrubníkem. Šířku a výšku chodníku lze horizontálně i vertikálně cílovat. Rozměry obrubníku jsou rovněž plně parametrické. 2016 1.0 18.9.2015 DL
Chodník s betonovým obrubníkem – ChodnikSObrubnikem (2015)

 

Parametrická podsestava parametrického chodníku s betonovým obrubníkem. Šířku a výšku chodníku lze horizontálně i vertikálně cílovat. Rozměry obrubníku jsou rovněž plně parametrické. 2015 3.0 27.10.2015 DL
Ohumusovaný svah – SvahVykopNasypOznacBod

 

Parametrická podsestava ohumusovaného násypu/výkopu. 2014 1.0 25.3.2014 DL
Jízdní pruh s normovým sklonem zemní pláně – SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ

 

Tato podsestava vytvoří jízdní pruh s normovým sklonem zemní pláně, volitelným počtem konstrukčních vrstev a drenáží. Hlavní účel této podsestavy je s pomocí speciálního nástroje pro klopení vygenerovat korektní příčný sklon vozovky a pláně. Obsahuje řadu výstupních parametrů použitelných v navazujících podsestavách. 2015 1.2.3 19.8.2015 DL
Prodloužení spojnice na označené body – ProdlouzeniSpojniceNaOznacBody

 

Vytvoří spojnici, která je v zadaném sklonu prodloužena (jako příkaz PRODLUŽ v AutoCADu) na pomyslnou spojnici již dříve definovaných Označených bodů. Volitelně je možné vynechat vlastní zobrazení spojnice nebo nakódovat spojnici a krajní bod podle potřeby. Podsestava je schopna „dědit“ sklon z předchozí podsestavy v rámci jednoho VPR. V2: nemizí připojovací bod po zadání velkého sklonu a přibyly nové výstupní parametry – např. celková délka spojnice. Výstupní parametry můžete z podsestavy dostat i při vynechání spojnice. 2016+ 2.0 9.10.2017 DL
Betonový silniční obrubník – ObrubnikNajezdovy

 

Tato podsestava vytvoří betonový silniční obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Ve výchozím nastavení podsestava vykresluje standardní nájezdový obrubník 15×15 cm se zaoblenou hranou. Při úpravě rozměrů lze touto podsestavou vykreslit taktéž silniční obrubník používaný především v intravilánu (např. 10×25 cm). 2015 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
Betonový zahradní obrubník – ObrubnikZahradni

 

Tato podsestava vytvoří betonový zahradní obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Obsahuje mnoho parametrů zvyšujících její variabilitu. Bod připojení je na lícní straně obrubníku. Obvykle navazuje na horní hranu krytu chodníku. Tuto komponentu je možné připojit buď k levé, nebo k pravé straně. 2015 + 2016 1.0 4.4.2016 DL
4vrstvý vjezd s chodníkem (CZ) – VjezdSChodnikem

 

Tato podsestava vytváří 4-vrstvý vjezd s chodníkem navržený na základě českých norem. Hlavní části podsestavy tvoří betonový nájezdový obrubník s betonovým ložem a podsypem, rampová část chodníku včetně konstrukce a pochozí část chodníku včetně konstrukce. Podsestava obsahuje velké množství nastavení zvyšujících její variabilitu. 2015 1.0 4.2.2015 DL
Ohumusovaný svah s prioritou typu svahování – SklonNaPovrchPriorita

 

Parametrická podsestava ohumusovaného náspu/výkopu, která umožňuje vybrat preferované svahování, pokud je možných více řešení. 2016 1.0 25.5.2015 DL
Střední dělicí pás – StredniDeliciPas

 

Parametrická podsestava pro směrově rozdělenou vozovku, s možností propojení jízdních pásů. Podpora konstrukčních vrstev či ohumusování. Na povrchu lze nadefinovat až dva lomy terénu, použít odvodňovací tvárnice či jejich kombinace. Na pláni lze nadefinovat až 2 trativody libovolných rozměrů. Všechny prvky je možné cílovat, a to jak směrově, tak výškově. 2016 1.0 9.11.2015 DL
Jízdní pruh – cíl obě strany – JPruh_cíl_obě_strany

 

Nová podsestava jízdního pruhu umožňující cílovat obě strany. Užije se v případech, kdy osa nerespektuje vrchol střechy komunikace. 2016/2017 2.0 12.10.2016 DL
Svahování dle max. šířky – Max_Sklon_Šířka_Na_Povrch

 

Sirková svahovací podsestava. Podsestava svahuje k povrchu v minimálním zadaném sklonu až do chvíle, kdy je dosažena max. šířka svahu. Poté drží max. šířku, zvětšuje sklon, než je dosaženo max. sklonu svahu. Volitelně je možné max. sklon překročit. Změna sklonu svahu je doprovázena změnou kódu podsestavy, čehož lze využít v zobrazení v situaci. 2016/2017 1.0 16.10.2016 DL
Tvar

 

Podsestava tvar je určena pro vytvoření libovolného tvaru koridoru za pomoci označených bodů. Umístěte označené body do vrcholů spojnic, jež mají tvořit hranice tvaru, a podsestava se na ně přichytí a spojí body úsečkami. Takový tvar pak může sloužit k výpočtu kubatur či ke šrafování oblasti. Použijte v kombinaci s modrými sirkami. Více informací v nápovědě po importu do Civil 3D. 2016/2017 1.0 26.12.2016 DL
Lineární změna

 

Podsestava Lineární změna dokáže po délce jedné oblasti koridoru lineárně měnit svoje vlastnosti, ať už se jedná o sklon, šířku či výšku. Volitelně lze zachovat jeden z parametrů či jej zacílovat na entity čistého CADu či Civilu. Uživatel má možnost volitelně kódovat spojnice a body podsestavy. Využití najdete především v přechodových oblastech koridorů, kde se snažíme zachovat model celistvý a napojit se na okrajové podmínky v dalších oblastech koridoru. 2016/2017 1.0 10.1.2017 DL
Plot

 

Podsestava plot je velmi jednoduchá. Umožňuje vám nastavit výšku sloupu a parametry, jak se mají generovat vodorovné části plotu – např. dráty. Sloupky si buď můžete nechat vkládat ve vámi definovaném intervalu, třeba po 5 metrech. Nebo si je můžete nechat vygenerovat jen ve staničeních, která uznáte za vhodné. Poslední možností je pak kombinace předchozích. Důležité je pak správně sladit frekvenci koridoru a zadefinovat si kódy ve stylu sady kódů. 2016/2017 1.0 13.2.2017 DL
Povrch – Povrch – Sklon

 

Podsestava se připojuje na střed šablony typických řezů (VPR). V režimu návrhu se zobrazuje s šířkou 2m a volitelným sklonem. Pro správné chování je nutné ji v koridoru zacílit na povrch. Jejím úkolem je vytvořit jednoduchou přímkovou spojnici mezi dvěma povrchy nebo spojit prohlubeň v rámci jednoho povrchu (koryto řeky). 2016+ 1.0 28.7.2017 DL
Odhumusování Profil

 

Podsestava kopíruje průběh terénu podobně jako podsestava klasického civilovského odhumusování s tím rozdílem, že lze určit proměnnou tloušťku odhumusování a zachovat minimální nastavenou hloubku. Oproti zabudované Civilovské podsestavě – Odstranění Zpevnění či Skrývka ornice, tak můžete řídit průběh odhumusování profilem, tedy určit různou mocnost pro různá staničení a definovat libovolnou šířku vlevo a vpravo. Zároveň nemusíte dovolit překročení minimální hloubky odhumusování. 2016+ 1.0 31.7.2017 DL
Tranformátor

 

Chování podsestavy Transformátor je založeno na referencovaných parametrech a pro její maximální využití je třeba parametry referencovat z jiných podsestav. Jednotlivé vlastnosti, šířka, sklon či odsazení, pak můžeme matematicky upravit dle vzorce Z = X * násobitel + sčítanec:
Z je libovolný výstupní parametr
X je libovolný vstupní parametr
Násobitel násobí hodnotu vstupního parametru a k výsledku se následně přičte sčítanec
2016+ 1.0 18.9.2017 DL
Tvárnice ŽPSV

 

Podsestavu je možné parametricky upravovat a přizpůsobit svým potřebám, pokud by nevyhovovaly nastavené rozměry dle katalogu firmy ŽPSV. Volitelně lze připojit sirkovou podsestavu s ohumusováním kombinující vlastnosti několika všeobecných podsestav v jednom. Sirku lze rovněž cílovat a její sklon dále referencovat. 2019+ 1.0 27.11.2018 DL
NapojeniSirkaVyska

 

Se “sirkou” Napojení šířka a výška určíte vstupní parametry jako rozdíl souřadnic x,y oproti vkládacímu bodu. Parametry podsestavy můžete také cílovat na horizontální a vertikální cíle. Požadované rozměry jsou zadávány relativně vzhledem k bodu vložení. 2019+ 2.0 26.2.2021 DL
Staničení

 

Podsestava dokáže graficky znázornit staničení na základně koridoru. Typicky lze použít na dvou souběžných trasách pro zobrazení rozdílných staničení. 2018+ 1.0 10.5.2019 DL
CS_NapojeniSirkaASklonSOhumusovanim

 

Podsestava je obecným nástrojem pro svahy s ohumusováním. Spojnice je definována šířkou a sklonem, ohumusování tloušťkou. Tuto podsestavu lze připojit za sebe opakovaně. Podsestavu je možné cílovat na vertikální a horizontální cíle. 2019+ 1.0 16.5.2019 DL
CS_BermaSOhumusovanim

Podsestava je obecným nástrojem pro bermu s ohumusováním. Berma je definována šířkou a sklonem, sklony násypu a výkopu jsou definovány samostatně. Podsestava rozhoduje o konstrukci násypu nebo výkopu na základě polohy vůči cílovému povrchu. 2019+ 1.0 22.5.2019 DL
CS_NapojeniDvaSklony

 

Podsestava je obecným nástrojem pro spojení dvou bodů svahováním se zadanými sklony. Volitelně lze určit požadovanou šířku dna příkopu a tloušťku ohumusování. Dno příkopu je možné cílovat do výšky. 2019+ 1.0 4.12.2020 DL