CS Extravilánové silniční podsestavy

Doplňkové Extravilánové silniční podsestavy firmy Arkance Systems pro Autodesk Civil 3D (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023…) zefektivňují projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí.

Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Extravilánové silniční podsestavy CS+ pro Autodesk Civil 3D

Extravilánové silniční podsestavy standardně dostupné v českém country kitu pro Civil 3D mají několik omezení. Mají obtížně definovatelné klopení a problematická je nezpevněná krajnice s někdy chybným rozhodováním (mizející svahování, rigol ve vzduchu, atd.). Problém klopení a cílování je tedy vyřešen v podobě našeho balíčku obsahující silniční podsestavy.

Celý Silniční extravilánový balíček je součástí bonus nástrojů CS+, na které mají zdarma nárok všichni zákazníci společnosti Arkance Systems.

Co obsahuje Extravilánový balíček?

Hlavním obsahem je pět nových podsestav. Samostatný jízdní pruh, střední dělicí pás, rozhodovač, který následně volí, zda se jedná o nezpevněnou krajnici se svahováním ve výkopu či v násypu. Nově přidán i sestavený 4 pruh.

Pro optimální využití podsestav je doporučeno pořídit aplikaci Civil Tools, která je pro zákazníky Arkance Systems ke stažení rovněž zdarma na Helpdesku, popřípadě ke koupi na CAD eShopu.

Samostatný jízdní pruh s klopením:
 • Samostatný jízdní pruh s možností odděleného klopení pláně dle ČSN optimalizovaný pro použití funkcí klopení v Civil Tools od Arkance Systems
 • Nastavení počtu vrstev a jejich tlouštěk
 • Přiřazení materiálů pro výpočet kubatur
 • Možnost přidání drenáže a definice její geometrie a polohy
 • Možnost cílování do šířky i výšky
 • Spárování se středním dělicím pásem a krajnicí
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Nezpevněná krajnice:
 • Vykreslení nezpevněné krajnice i základních typů svahování dle ČSN
 • Lepší rozhodování mezi náspovou a výkopovou variantou oproti stávajícím podsestavám
 • Jednodušší nakódování
 • Volitelný odskok krajnice
 • Možnost nastavení zakončení vrstev vozovky pro vytyčení (tloušťky, sklony zkosení, přesahy)
 • Zaoblení paty svahů
 • Ohumusování
 • Automatický patní příkop s nastavitelnou šířkou dna a možností tvorby lavičky
 • Cílovatelné hloubky příkopů, šířka krajnice, hloubka a odsazení trativodu
 • Varianty řešení výkopu (rigol / příkop) i násypu (standard / nízký násyp s trativodem)
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Klikněte pro větší
Střední dělicí pás:
 • Definice šířky celého pásu
 • Možnost použití žlabovek pro odvodnění a definice jejich geometrie
 • Definice lomů, jejich polohy a hloubky podle strany či nivelety
 • Ohumusování
 • Sklon pláně pro pravou a levou stranu pásu
 • Jeden nebo dva trativody, jejich odsazení a geometrie
 • Volba tloušťky konstrukčních vrstev vozovky
 • Možnost spárování s jízdním pruhem
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda

Princip práce s podsestavami

Základní princip práce s jízdním pruhem

Jízdní pruh byl speciálně vytvořen, aby korespondoval s požadavkem českých norem. Umožňuje odděleně klopit kryt vozovky a pláň. Klopení je realizováno nástrojem obsaženým v aplikaci Civil Tools a lze například nastavit i jednostranný jízdní sklon. Samozřejmostí je napojení na ostatní podsestavy a spolupráce s jejich parametry. Vkládací bod je v levém horním bodě.

Základní princip práce s krajnicí

Arkance Systems nezpevněná krajnice se svahováním je tvořena souborem 3 podsestav – rozhodovač, výkop, násyp.

 • Rozhodovač – Tato podsestava se stará o výběr řešení v daném řezu koridoru. Funguje na podobném principu jako např. podmíněná podsestava PodmínkaVýkopNásyp. Sama o sobě nevykresluje v koridoru jakoukoliv geometrii.
 • Výkopové a náspové řešení – Tyto podsestavy jsou napojené na rozhodovač, který vždy vybere jednu z těchto dvou variant řešení a vykreslení té druhé potlačí.
Základní princip práce se středním dělicím pásem

Podsestava středního dělicího pásu je koncipována tak, aby se šířkově i výškově napojila na označené body zadané na jízdních pruzích, a proto nezávisí tolik na vkládacím bodě podsestavy, který se nachází na levém horním rohu. Další parametry lze následně zadefinovat.

Všechny tyto části je nutné mezi sebou propojit pomocí tzv. referencování parametrů tak, aby si mezi sebou dokázaly předávat důležité hodnoty. Jelikož je celé propojení trochu náročnější, budeme s podsestavami výše distribuovat také již složené vzorové řezy celé komunikace, abychom vám práci co nejvíce zjednodušili. Sestavené vzorové řezy pak můžete dále použít jako nápovědu v případě, že byste si chtěli vytvářet vlastní kombinace.

Ukázka vygenerovaných řezů

Videoukázky použití:

Cena

Produkt již není k dispozici samostatně, pouze dohromady s aplikací CS Civil Tools.

Podsestavy jsou bezplatným bonusem pro zákazníky firmy Arkance Systems k produktu Autodesk Civil 3D zakoupenému nebo obnovenému (subscription) u firmy Arkance Systems – stáhnout si je můžete v Helpdesku, viz Download.

– Co je nového v Extravilánových podsestavách 2021/2020/2019.3?

– Co je nového v Extravilánových podsestavách 2019.2/2018.2?

– Co je nového v Extravilánových podsestavách 2019?

– Co je nového v Extravilánových podsestavách 2018?

Pro zakoupení balíčku CS+, obsahujícího CS Extravilánové silniční podsestavy, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Návod k instalaci CS Civil Tools a Extravilánových silničních podsestav

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

CS Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy