CAD/PDM/PLM pro strojírenství

Strojírenská řešení založená na technologiích firmy Autodesk pro éru Průmyslu 4.0. Profesní aplikace pro navrhování a generativní design, simulace (Computer Aided Engineering, CAE), optimalizace, příprava výroby, správa technických a produktových dat a týmová spolupráce. Propojení konstrukce na obchodní procesy plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, ERP), objednávkové systémy a servis. Vlastní vývoj zakázkových aplikací, školení a implementace.

CAM a výroba

Řešení pro CAM a výrobu, postavená na technologiích společnosti Autodesk pro éru Průmyslu 4.0. Řízení obráběcích strojů, využití expertního CAM systému pro pětiosé frézování. Automatizace výroby, spolupráce na projektech, cloudové nástroje. Aditivní výroba (3D tisk). Vývoj aplikací na míru, zakázkové CAM postprocesory, školení a implementace.

BIM pro stavebnictví a architekturu

Počítačem podporované projektování (Computer Aided Design, CAD) a informační modelování budov (Building Information Modeling, BIM) – řešení pro digitalizaci pracovních postupů v oblasti projekce a výstavby. Nástroje pro 3D navrhování, generativní design, vizualizace, simulace, koordinaci a týmovou spolupráci na všech typech projektů.

Architektura, stavební konstrukce, profesní aplikace, nástroje pro technická zařízení budov (TZB), elektro, mobilní aplikace pro plánování, kalkulace a řízení výstavby. Inteligentní cloudová řešení ve společném datovém prostředí (Common Data Environment, CDE). Vizualizace, animace a virtuální realita. Implementace BIM, školení a certifikace BIM.

BIM pro infrastrukturu

CAD a BIM řešení Autodesk pro inženýrské, dopravní a ekologické stavby, liniové kanalizační a plynové sítě, potrubní systémy, geodetické a urbanistické nástroje. Týmová spolupráce a koordinace projektů, propojení s katastrálními daty a digitálními mapami. Výkazy výměr a kalkulace, 3D animace, vizualizace a VR. Cloudové a mobilní nástroje.

Multimédia a design

Řešení pro multimédia, filmové efekty, TV reklamu, tvorbu počítačových her, virtuální realitu (Virtual Reality, VR), rozšířenou realitu (Augmented Reality, AR) a mixovanou, hybridní realitu (Mixed Reality, MR). Tvorba digitálního obsahu. Systémy pokročilého 3D designu, fotorealistických vizualizací a virtuálních prototypů, zejména pro automobilový průmysl.

GIS & Správa majetku

Geografické informační systémy, nástroje pro tvorbu a publikování map, systémy pro správu majetku (Facility Management, FM). Mobilní geoinformační systémy, havarijní systémy, systémy pro údržbu a servis, krizový management, správa telekomunikačních, energetických a rozvodných sítí, správa budov, areálů, obcí.