Společnost Arkance Systems CZ s.r.o. si je vědoma důležitosti ochrany vašeho soukromí a zavazuje se vaše soukromí respektovat. Většinu webových stránek společnosti Arkance Systems můžete navštívit bez nutnosti prozrazovat vaši totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně soukromí a zpracování osobních údajů GDPR platí pro všechny webové servery a domény vlastněné společností Arkance Systems.

Osobní údaje

Pokud se rozhodnete poskytnout nám vaše osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka společnosti Arkance Systems. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty (prodány, pronajmuty ani jinak předány) jinému subjektu.

Pro některé naše online služby a pro elektronický obchodní styk vyžadujeme poskytnutí osobních informací jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty (e-mail). Pokud nám sdělíte, že si nepřejete použití těchto informací pro další kontakt s vámi, budeme vaše přání respektovat.

Využití cookies

Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách společnosti Arkance Systems. Činíme tak způsobem, abychom zachovali anonymitu získaných informací (“clickstream data”). Využíváme je pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá vylepšovat poskytované služby.

Výše zmíněné anonymní informace shromažďujeme pomocí různých technologií včetně technologie nazývané “soubory cookie”. Soubor cookie je datový prvek (text), který může server poslat vašemu prohlížeči, a ten může soubor cookie uložit ve vašem systému. Některé naše stránky používají cookies, aby webové aplikace reagovaly individuálně. Jestliže například navštívíte náš elektronický obchod, cookie vám usnadní nákup, neboť umožní přesunout produkty do nákupního košíku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám dal příležitost rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Prohlížeč můžete nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě však nebudou některé oblasti nebo stránky správně pracovat.

Data aplikací

Některé naše softwarové aplikace mohou sbírat anonymizované informace o spouštění jednotlivých příkazů (pomocí Google Analytics), abychom mohli rozvíjet a optimalizovat další funkce populárních příkazů. Soubor Readme, který naleznete v dané aplikaci, obsahuje informace jak tento sběr dat vypnout. Uvedená data jsou využívána jen pro účely vývoje softwaru a nejsou sdílena s žádným dalším subjektem.

Obchodní vztahy

Webové stránky společnosti Arkance Systems obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost Arkance Systems není odpovědná za postupy pro ochranu soukromí takových externích webových stránek ani za jejich obsah.

Některé web služby a oblasti webu mohou být rezervovány pro přístup jen pro zákazníky společnosti Arkance Systems nebo pro registrované uživatele. Přístup ostatním návštěvníkům může být omezen.

Právní souvislosti

Odesláním formulářů a dotazníků uvedených na webových stránkách společnosti Arkance Systems, spolu s údaji v nich obsaženými, výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti Arkance Systems CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Líbalova 2348/1, IČO: 26197081, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Dotazy a připomínky

S dotazy a připomínkami k tomuto prohlášení se můžete obracet na správce těchto webových stránek (webmaster.cz@arkance-systems.com) nebo na adresu:

Arkance Systems CZ s.r.o.
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4