Čtvrtá průmyslová revoluce, chcete-li “Průmysl 4.0”, významně mění způsob, kterým vytváříme věci okolo nás. Je vaše společnost připravena na tyto změny a nové výzvy s nimi spojené?

Zamysleme se nad směry a trendy, které mění procesy výroby – od způsobu poptávek, přes samotný konstrukční návrh a jeho konfigurovatelnost a inovační cyklus, až po způsob výroby, prodeje, provozování a servisování výrobku a s ním propojených služeb.

Produktová inovační platforma (PIP) Autodesku vám pomůže přizpůsobit vaši společnost novým požadavkům vašich zákazníků a novým možnostem výroby.

Jediné, co je stálé, je změna

Obor výroby se rychle mění. Budoucnost výroby věcí (future of making things, FOMT) je postavena na potřebě flexibilních návrhových a výrobních postupů umožňujících rychlé inovace, na vytváření chytrých, snadno přizpůsobitelných a propojených výrobků nabízených zákazníkům novými obchodními metodami, např. pronájmem formou služby.

Tradiční, lineární proces vývoje od konceptu, přes návrh, výrobu, uvedení na trh a ukončení naráží na pevnou a konečnou hodnotu produktu. Konkurenceschopnost je tak možné posilovat jen např. použitím levnějších materiálů, efektivnějšími procesy nebo prodejní cenou. Náskok nad konkurencí ale takto vydrží jen v řádu týdnů.

Nyní však můžete postupovat jinak a soutěžit na trhu na jiné úrovni. Můžete být flexibilní, inovace můžete nasazovat dlouho předtím než váš produkt dospěje k další generaci. Od konceptu můžete výrobek konfigurovat podle individuálních přání zákazníků. Během konstrukce můžete snadno kooperovat v týmu nebo se vzdálenými spolupracovníky. Pro vaše návrhy poslouží postupy generativního navrhování a evolučních algoritmů. Můžete využívat nové výrobní metody díky moderní aditivní výrobě a konfigurovatelným továrnám. Hodnota výrobku už není pevná – personalizované produkty a s nimi datově propojené služby otevírají možnost přidat k vašemu výrobku vrstvu doplňkových služeb a zvýšit tak jeho hodnotu či výrobek poskytovat formou služby (pronájmu, předplatného). Data získaná z propojených výrobků (internetem věcí, IoT) můžete ihned využít pro opakovaný proces iterativních inovací – rovnou zpátky do vývoje. Mizí také hranice mezi výrobou a výstavbou. To vše je budoucnost výroby věcí.

Hlavní trendy ovlivňující navrhování a výrobu

 • Rostoucí požadavky zákazníků – větší konkurence a rostoucí požadavky na přizpůsobení výrobků s ohledem na požadavky zákazníků.
 • Způsoby výroby – technologie, jako je aditivní výroba, umožňují produkovat výrobky levněji, přímo v místě poptávky a v menších sériích.
 • Charakter výrobků – výrobky jsou stále více vzájemně propojené a inteligentní, což vytváří příležitosti k rozšíření hodnoty produktu pomocí propojených služeb.

Produktová inovační platforma

Pro zachování své konkurenceschopnosti se firmy musí zaměřit na čtyří klíčové oblasti:

 • Zvyšování inovační kapacity
 • Zlepšování výkonnosti výrobků
 • Snižování záručních vad
 • Úpěšné získávání výnosnějších poptávek

Jak funguje Produktová inovační platforma?

Dnes ještě řada firem stále používá lineární výrobní proces:

KONCEPT • NÁVRH • VÝROBA • PRODEJ • PROVOZ a UKONČENÍ

Pro dosažení skutečného konkurenčního náskoku ale potřebujete transformovat vývoj produktů a posunout se na procesy, které dynamicky reagují na roztříštěné a nestálé podnikatelské prostředí.

Aby se vyrovnaly se zásadními a masivními změnami a nástupem budoucnosti výroby, potřebují výrobní podniky nahradit lineární vývoj produktů plynulými, flexibilními procesy se zpětnou vazbou, tak, aby byl návrh výrobku podstatně dynamičtější a tím inovativnější.

Zaměření na inovace

Existuje řada příležitostí k inovacím vyvolaným požadavky trhu i rostoucími technickými schopnostmi. A chytří výrobci vědí, že inovace jsou klíčem k vytváření a udržování konkurenční výhody.

Je důležité pochopit, že existují různé typy inovací, a najít mezi nimi ten pravý poměr pro vaši organizaci:

 • INKREMENTÁLNÍ INOVACE – Zaměřené na vylepšování stávajících produktů nebo ‘dojných krav’.
 • TRANSFORMAČNÍ INOVACE – Vytváření průlomových nebo zásadně nových produktů a příležitostí.

Úspěšné inovace mají tyto 4 základní složky – tipy:

 • Vytvořte inovační kulturu, komunikujte a nebojte se selhat
 • Definujte procesy – cesty pro hledání nejlepších nápadů
 • Investujte do koncepční fáze – rychle přejděte od nápadu do konceptu
 • Implementujte technologie – zaveďte rychlé prototypování, recyklujte stávající informace

Jakých je 5 hlavních výzev pro úspěch inovací? A jak inovovat úspěšně? Stáhněte si PDF “Zaměření na inovace”:

Lepší nabídkové procesy, reakce na poptávky

Jak zlepšit nabídkovací procesy a zvýšit efektivitu poskytování rychlejších a výhodnějších nabídek?

Podle výzkumu společnosti Tech-Clarity zvýšili špičkoví výrobci své příjmy 2,2x více než méně výkonní výrobci a ziskovost 2,4x více než průměrně výkonné firmy. Kromě rychlosti reakce na poptávku je klíčová přesnost nabídky. Nejvýkonnější výrobci produkují mnohem přesnější nabídky, což má obrovský dopad na ziskovost. Nabídky špičkových firem byly dle tohoto průzkumu o celých 6 procentních bodů přesnější než byl průměr.

Jak se stát špičkou v poskytování lepších nabídek? Základní pravidla:

 1. MODULARIZACE
  • Hladká spolupráce mezi vývojem produktu a inženýringem projektu
 2. SPOLUPRÁCE
  • Zapojení zákazníků do revizí projektu
 3. ZPĚTNÁ VAZBA
  • Předvídání problémů instalace a předávání
 4. VIZUALIZACE
  • Efektivní vizuální komunikace

Stáhněte si PDF s infografikou “Poskytování lepších nabídek”:

Generativní navrhování (generative design, GD)

Úspěšní výrobci hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu pomocí inovací a urychlení vývoje nových produktů. Generativní navrhování nabízí výrobcům lepší návrhová řešení, poskytující chytřejší výsledky při podstatně nižších nákladech.

Co je generativní navrhování?

ZADÁNÍ KONSTRUKTÉRA + UMĚLÁ INTELIGENCE + NEKONEČNÁ VÝPOČETNÍ KAPACITA = LEPŠÍ A RYCHLEJI DOSAŽENÁ NÁVRHOVÁ ŘEŠENÍ

Jak generativní navrhování funguje?

 • KROK 1 Designér/konstruktér definuje cíle a omezení včetně parametrů, jako jsou materiály, hmotnost, síla a náklady
 • KROK 2 Počítačové algoritmy vygenerují tisíce návrhů, včetně analýzy výkonu každého z nich
 • KROK 3 Designér/konstruktér prozkoumá možnosti, upraví cíle a omezení a pomocí počítače vyhledá optimální řešení
 • KROK 4 Designér/konstruktér vyrobí prototyp frézováním nebo 3D tiskem

Jaké výhody generativní navrhování přináší?

 • Zvýšená produktivita – rychlé získání tisíců iterací
 • Lepší využití lidských zdrojů – drazí zaměstnanci nejsou vázáni rutinními a opakovanými úkoly
 • Nižší náklady – simulace a testování jsou vestavěné do procesu návrhu, což šetří drahé výrobní změny
 • Zvýšená kreativita – algoritmy vytvářejí netradiční a organické formy zcela mimo rámec představivosti lidí
 • Zvýšená spokojenost a loajalita zákazníků – vyšší kvalita designu a výkonnosti umožní dodávat kvalitnější výrobky
 • Nižší uhlíková stopa – snížené množství odpadu a energie ve výrobních a logistických procesech

Stáhněte si PDF s infografikou “Generativní navrhování”:

Produkty

Autodesk Fusion

Revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na cloudu. Řada rozšíření s pokročilými funkcemi.

  Školení
   Služby

    Zákaznické reference

    Mont – Tech

    Řešení od ARKANCE: CAD/PDM software Autodesku a doplňky z vlastního vývoje pro konkurenceschopnost na evropském trhu

    HENNLICH

    Tisk domů na obří 3D tiskárně s využitím Autodesk Fusion 360 s postprocesorem na míru od Arkance Systems

    CNC Tvar

    Česká společnost je jedním z nejvýznamnějších světových producentů turbín do hydroelektráren, využívá software Autodesk PowerMill

    MASAM

    CAM řešení od Arkance Systems – programy, postprocesory a implementace – umožňuje precizní obrábění s vysokou přesností

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...