Autodesk Fusion 360 2023 od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Fusion 360

Jste začínající firma v oblasti návrhu či výroby? Začínáte s 3D? Hledáte ucelený nástroj pro návrh, simulaci i výrobu? Potřebujete komunikovat s kolegy a zákazníky po celém světě?

Používáte data z rozličných zdrojů a systémů? Pracujete s moderním designem? Pro vás všechny je tu revoluční řešení od nejvýznamnějšího vývojáře CAD aplikací, Autodesku.

Pro Fusion 360 se dále nabízí řada rozšíření (Extensions), která obsahují další pokročilé funkce. Pro profesionální konstruktéry jsou určené cenově zvýhodněné produktové sady.

Autodesk Fusion 360 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Autodesk Fusion 360 – uživatelské prostředí v češtině!
Viz FusionCesky.cz a viz portál F360.cz

Co je Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 je moderní, revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na web-cloud technologiích. Pomocí desktop aplikace (pro PC i Mac) využívající “neomezeného” výkonu cloud serverů má uživatel k dispozici 3D CAD aplikaci s jednoduchým a rychlým ovládáním a s výkonnými funkcemi pro zpracování CAD souborů v různých formátech, pro 3D modelování součástí a sestav, přímou editaci objemových a volnoplošných modelů, jejich analýzu, vizualizaci, publikování, výrobu (CAM), simulaci, integraci s elektronikou a plošnými spoji (PCB), správu dat a online spolupráci.

Intuitivní uživatelské prostředí se snadno učí i používá. Aplikace spojuje parametrické a přímé (history-free) 3D modelování. Fusion 360 je primárně určen pro jednotlivce a malé firmy, ale funkčním rozsahem je i zajímavým řešením pro větší konstrukční a výrobní firmy. Fusion 360 je k dispozici formou cenově dostupného pronájmu (subscription).

Cloud aplikace Autodesk Fusion 360 kombinuje organické volnoplošné modelování, povrchové a objemové modely do jednoho integrovaného řešení. Pro modelování povrchových ploch je použita technologie Autodesk T-Splines (SubD, kompatibilní s NURBS, podporuje hladkost G2 a G3). Fusion 360 je nezávislý na CAD formátech – umí otevírat, editovat i ukládat 3D modely ve všech běžných souborových CAD formátech.

Data modelu jsou přístupná odkudkoliv, nemusíte přenášet rozsáhlá data či archivovat starší verze – historie editací je ukládána ve vašem cloud úložišti. Z něj můžete data exportovat i importovat. Pomocí bezpečného úložiště můžete vaše CAD modely sdílet s dalšími spolupracovníky. Při případném výpadku online připojení lze rozpracovaný návrh uložit lokálně.

Fusion 360 podporuje historii konstrukčních prvků, parametrické návrhy a výkresové prostředí strojírenské dokumentace modelu.

Ke každé licenci dostáváte jeden cloudový “site” (hub) – oddělený prostor úložiště pro vaše projekty. Pro výpočetně náročné operace (např. konverze CAD formátů, analýzy) je používán výkon cloudu.

Od ledna 2020 Fusion 360 obsahuje také EAGLE Premium, aplikaci pro návrh elektronických obvodů a desek plošných spojů, PCB.

Rozšíření pro Fusion 360

Pro Fusion 360 je nabízena celá řada funkčních rozšíření (Extensions). Ta přidávají do Fusion 360 další pokročilé funkce. Ať už je to generativní navrhování, automatizace a pokročilé možnosti výroby, nebo možnosti 3D tisku kovů.

Aktuálně (listopad 2022) je pro Autodesk Fusion 360 k dispozici již 8 rozšíření (Extensions).

autodesk-fusion-360-additiveext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Additive Build Extension (Rozšíření pro aditivní výrobu)

Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti 3D tisku ve Fusion 360. Umožňuje vyrábět kovové díly technologiemi spékání prášku laserem (SLM), FFF, FDM, SLA. Získáte přístup k pokročilým funkcím pro automatickou orientaci dílů, pro generování plně asociativních podpůrných struktur a sestavení dílů pro optimální využití prostoru v 3D tiskárně.

autodesk-fusion-360-gdext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 – Generative Design Extension (Rozšíření pro generativní navrhování)

Nástroje generativního navrhování jsou čím dál tím častěji využívány pro konstrukci moderních výrobků. Rozšíření vám umožní využívat funkce generativního navrhování bez omezení, bez dalšího zpoplatnění formou cloudových kreditů.

autodesk-fusion-360-machiningext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Machining Extension (Rozšíření pro obrábění)

Výrobní rozšíření doplňuje do prostředí CAM další klíčové funkce jako je Rozpoznání děr pro vrtací operace, obráběcí strategie Strmé a mělké, Měření volných ploch sondou, Ořezávání dráhy nástroje nebo Rotační obrábění neválcových součástí.

autodesk-fusion-360-manage-ext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Rozšíření správy dat pro projekty v Autodesk Fusion 360. Uživatelům dává další nástroj k řízení stavů návrhů a výkresů, automatizací číslovaní a řízení změnových procesů. Rozšíření přináší nové příkazy na kartě Manage, nové funkce práce s vlastnostmi atd. Spolupráce s PLM aplikací Autodesk Fusion 360 Manage.

autodesk-fusion-360-nestingext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension (Rozšíření pro skládání a fabrikaci)

Doplněk pro tvorbu a optimalizaci řezných plánů plechových a deskových součástí. Tato rozšířená funkce vám umožní uspořádání více listů a povolí řízení rotace součásti libovolného tvaru. To znamená, že můžete vybrat více uzavřených náčrtů jako hranice uspořádání, nebo jednoduše vybrat rovinu a zadat rozměry délky a šířky.

autodesk-fusion-360-productdesignext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)

Rozšíření pro automatizovaný návrh. Komplexních dílce navrhujte rychleji a automatizovaně. Pokročilé funkce z tohoto rozšíření vám umožní vyhnout se rutinním krokům v procesu návrhu, objevit nové možnosti designu vašeho výrobku při zachování jeho vyrobitelnosti. Nové rozšíření, dostupné od 18.1. 2022.

autodesk-fusion-360-signalintext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension

Rozšíření využívá výkonných inženýrských simulací software Ansys. Konstruktéři mají přístup k elektromagnetickým analýzám pro kontrolu signálů na deskách plošných spojů (PCB, Printed Circuit Board) a mohou řešit problémy již v začátku návrhového procesu. Uživatelsky přívětivé prostředí s barevně kódovaným 2D zobrazením PCB desky umožňuje návrh dynamicky měnit a omezit nákladné fyzické testování a prototypování a urychlit vývoj. Nové rozšíření, dostupné od 29.11. 2022.

autodesk-fusion-360-simulationext-badge-1024

Autodesk Fusion 360 Simulation Extension (Rozšíření pro simulaci)

Rozšíření pro simulaci vám umožní otestovat funkčnost vašeho výrobku ještě v procesu samotného návrhu. Pevnostní simulace a simulace vstřikování plastu odhalí případná problematická místa, ty můžete modifikovat na začátku celého procesu a vyhnout se tak drahým úpravám již hotových dílů. Nové rozšíření, dostupné od 18.1. 2022.

Sady produktů rodiny Fusion 360

Sady 3D CAD/CAM nástrojů rodiny Fusion 360 jsou určené pro profesionální konstruktéry. Produktové sady jsou cenově zvýhodněné – zahrnují komerční licenci samotného Autodesk Fusion 360, plus kolekci všech jeho funkčních rozšíření (extensions) určených pro danou oblast. Ušetříte tak až polovinu ceny.

fusion-for-manufacturing-badge-1024px-CSTOOLS

Autodesk Fusion 360 for Manufacturing

Subscription licence “Fusion for Manufacturing” obsahuje aplikaci Autodesk Fusion 360, plus její rozšíření:

 • Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)
 • Machining Extension (Rozšíření pro obrábění)
 • Nesting & Fabrication Extension (Rozšíření pro skládání a fabrikaci)
 • Additive Build Extension (Rozšíření pro aditivní výrobu)
 • Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Díky této sadě získá uživatel všechny potřebné nástroje pro pokročilý návrh výrobku a jeho následnou výrobu pomocí hybridních technologií (obráběním i aditivně).

fusion-for-product-design-badge-1024px-CSTOOLS

Autodesk Fusion 360 for Product Design

Subscription licence “Fusion for Product Design” tak obsahuje aplikaci Autodesk Fusion 360, plus její rozšíření:

 • Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)
 • Simulation Extension (Rozšíření pro simulaci)
 • Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Správné nástroje pro pokročilý návrh, ověření a optimalizaci vyvíjených produktů, které jsou v sadě obsaženy, zajistí, že vaše výrobky obstojí i na vysoce konkurenčním trhu.

Reference:

Podrobnější popis

PODROBNĚJŠÍ POROVNÁNÍ PŮVODNÍCH VERZÍ FUSION 360
Funkce Fusion 360 Standard Ultimate
Výhody pronájmu
Průběžné aktualizace
Služby technické podpory
Flexibilní pronájmy a cloud kredity
Modelování
Náčrty
Parametrické modelování
Přímé modelování
Volnoplošné modelování, T-Splines
Import a editace povrchových sítí (mesh)
Modelování povrchových ploch
Modelování sestav
Modelování a rozvin plechových dílů
Generativní navrhování
Dokumentace
Výrobní 2D výkresy
Animace
Vizualizace, rendering
Správa dat a spolupráce
Verzování
Fusion Team – týmová spolupráce
Revize a připomínkování návrhů online
Veřejné nebo soukromé sdílení návrhů
Přístupnost
Windows a Mac OSx
Přístup k datům z web prohlížeče
Mobilní prohlížení a správa
Simulace
Simulace v cloudu
Statické zatížení a modální analýza
Tepelné namáhání a analýza
Výroba
3D tisk (vrstvení, podpory…)
Soustružení (CAM)
Řezání vodním paprskem, laserem, plasmou
2.5-osé a 3-osé obrábění (CAM)
Pokročilé simulace
Pokročilá analýza (šroub.spoje, vícenásobné zatížení…)
Vzpěr (zborcení štíhlých prvků, v cloudu)
Nelineární zatížení (deformace a materiály, v cloudu)
Simulace událostí, rázy (v cloudu)
Optimalizace tvaru (v cloudu)
Pokročilá výroba
Sondy
3+2 osé obrábění (5-osé indexované)
4-osé obrábění
5-osé souběžné obrábění

 

Obě verze jsou nyní sjednoceny

KREDITY A LICENCE

Součástí licence Fusion 360 je samotná aplikace plus nástroje Team (Participant), EAGLE Premium (až 16vrstvé PCB neomez.velikosti), HSMWorks, plus přístup ke službám založených na spotřebě kreditů, resp. tokenů.

Autodesk Fusion 360 využívá pro některé cloud funkce (simulace, render…) systém “flex tokenů“. Ty hradí služby založené na spotřebě (consumption services) – jednak služby úloh (tasks) a jednak služby přístupu (access, např. Manufacturing Extension). Tokeny lze dokoupit samostatně (viz CAD eShop).

Viz též starší FAQ – Fusion 360 Cloud Credits (PDF, 329kB)

LICENCE

Porovnání funkcí dostupných v jednotlivých typech licencí Fusion 360 (viz detaily licencování):

VERZE: Trial Osobní
(pro kutily)
Pro startupy Studentská (EDU) Komerční Fusion 360
(pův. “Ultimate”)
Cena Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma cca 11000 Kč/rok eShop
Určení Pro 30denní vyzkoušení Pro kutily, nekomerční projekty, osobní učení Pro malé firmy do obratu 100 tis.USD/rok a max. 10 lidmi Pro studenty a vyučující Pro komerční subjekty s obratem >100 tis.USD/rok či >10 zaměstnanci
Rozsah funkcí – verze Plný Bez GD, týmových funkcí, konfigurací a ext. translátorů (viz): SWX, ProE, NX, Inventor, Catia, AnyCAD, navíc omez.výkresy, jen 2vrstvé PCB 80cm2, jen 10 akt. dokumentů Plný Plný
(bez GD)
Plný
Licence EAGLE (pův.) EAGLE Standard EAGLE Standard EAGLE Standard EAGLE Premium EAGLE Premium
Webová verze ne ne Ano Ano Ano
Volitelné doplňky a služby GD a Extensions (za dokupované tokeny) GD a Extensions (za dokupované tokeny) GD a Extensions (za dokupované tokeny)
Trvání licence 30 dnů 1 rok (obnovitelná) 1 rok (obn. po ověření) 1 rok (obn. po ověření) 1 nebo 3 roky (obnovitelná), flex

Ceny služeb úloh založených na spotřebě: rendering je za 1 kredit/megapixel, simulace a optimalizace tvaru stojí 5 kreditů, vzpěr 15 kreditů, nelineární simulace 15 kreditů a simulace událostí dle složitosti od 15 kreditů (obvykle 15-100 kreditů). Studie generativního navrhování stojí 11 tokenů.

Ceny přístupových služeb založených na spotřebě: přístup k Manufacturing Extension stojí aktuálně 200 kreditů na uživatele a měsíc (popř. 25 kreditů na 1 den).

Manufacturing Extension (resp. Machining Extension) i Generative Design Extension lze zakoupit i jako licenci “all-you-can-eat”, neomezený paušál bez dalších plateb pomocí kreditů.

Porovnání Fusion 360 s dalšími aplikacemi
Aplikace Srovnání – rozdíly
Autodesk 123D Design či Tinkercad 123D Design a Tinkercad jsou bezplatné nástroje pro objemové modelování určené primárně pro kutily a modeláře či výuku. Fusion 360 nabízí i profesionální povrchové a síťové modelování, cloud úložiště a nástroje pro spolupráci; je rovněž součástí širší sady nástrojů pro simulace a výrobu
Autodesk Inventor Fusion Desktop aplikace Inventor Fusion byla předobrazem programu Fusion 360. Má podobný styl ovládání, je však založena na jiných technologiích. Inventor Fusion není dále vyvíjen, některé jeho prvky jsou přenášeny do Autodesk Inventoru.
Autodesk Alias Alias je primární volba pro tvorbu NURBS povrchů, technických povrchových modelů pro automobilový průmysl. Nabízí přesnou tvorbu povrchů pomocí pokročilých nástrojů. Fusion360 naproti tomu poskytuje jednoduše použitelné nástroje pro snadnou tvorbu modelů a spolupráci.
Autodesk Inventor Fusion 360 nenahrazuje aplikaci Autodesk Inventor. Fusion 360 poskytuje jednoduše použitelné a cenově dostupné nástroje, především pro úvodní modelování. Inventor naproti tomu obsahuje komplexní nástroje pro navrhování, modelování, výkresovou dokumentaci a simulace. Obě aplikace ale mohou sdílet data.

Funkce a ukázky Fusion 360 – Co je Fusion 360 (PDF).

Podporované CAD formáty

Autodesk Fusion 360 v komerční verzi podporuje otvírání CAD souborů v následujících formátech:

 • Autodesk Inventor (.ipt)
 • Autodesk Fusion360 (.f3d)
 • Autodesk Sim360 (.sim, .sim360)
 • Autodesk Alias (.wire)
 • AutoCAD DWG (.dwg)
 • Catia V5 (.CATPart)
 • DXF (.dxf)
 • IGES (.igs, .iges)
 • NX (.prt)
 • Parasolid (.x_b, .x_t)
 • Pro/Engineer Granite (.g)
 • Pro/Engineer Neutral (.neu)
 • Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
 • Rhino (.3dm)
 • SAT/SMT (.sat, .smt, .sab, .smb)
 • STEP (.stp, .step)
 • Solidworks (.prt, .sldprt)

Ukládat data lze do souborů formátu Inventoru 2014 a vyšších, AutoCADu (DWG/DXF), interního formátu F3D nebo do výměnných formátů STEP, IGES a SAT, popř. do STL a OBJ.

Krátké představení aplikace Fusion 360 (srpen 2021) a další videoukázky:

Viz též ukázka použití a záznam 6 webinářů s představením funkcí Fusion 360. Fusion 360 spolupracuje s aplikacemi Autodesk Inventor nebo Inventor Fusion a využívá cloud služby Autodesk 360. Aplikace byla představena na Autodesk University 2012, uvedena byla 25.6.2013.

Systémové požadavky

 • Microsoft Windows 10, Windows 8.1 64bit nebo vyšší, nebo Apple Mac OS X 10.13 High Sierra nebo vyšší
 • CPU: 64-bit procesor (32-bit není podporován), např. Intel Core i3 1.7GHz a vyšší
 • Paměť: 4GB RAM (doporučeno 6GB)
 • Internetové připojení
 • Cca 3GB místa na disku
 • Grafická karta: všechny s podporou DirectX 11 a min. 1GB VRAM, integrované jen s min. 6GB RAM; min. 1366×768
 • Ukazovací zařízení: Microsoft Mouse, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro trackpad, podporována je i 3D myš
 • Pro projektový dashboard stačí jakýkoliv web prohlížeč (včetně tabletů a mobilů)
 • Aplikace je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, japonštině a čínštině (a s českým rozšířením)

Bezpečnost Fusion 360 – viz Security whitepaper (PDF, 900kB)

Novinky a historie verzí

Autodesk Fusion 360 (verze pro Windows i pro MacOS) je aktualizován průběžně, cca 1x za měsíc. Na novou verzi je uživatel upozorněn přímo v prostředí aplikace a může si ji zde rovnou i aktualizovat.

Stručná historie:
 • Od května 2014 je součástí Fusion 360 i cloudová CAM aplikace CAM 360 – Fusion tak podporuje i přímé 2.5-osé obrábění včetně generování NC kódu pomocí řady postprocesorů. Viz CAM360 součástí Fusion.
 • Od září 2015 obsahuje Fusion 360 i CAE funkce pro simulaci statického zatížení a vlastních frekvencí 3D modelů.
 • Od listopadu 2016 nabízí Fusion 360 Ultimate pokročilé simulační funkce (s jádrem Nastran), tvarové optimalizace a 4- a 5-osé obrábění.
 • Od ledna 2017 je k Fusion 360 k dispozici modul Slicer pro rozvrstvení nebo rozvin 3D modelů na lepenkové, překližkové nebo papírové 2D díly
 • Od srpna 2017 jsou ve Fusion 360 dostupné funkce pro tvorbu, editaci a rozvin plechových dílů a spolupráci s EAGLE (PCB) – viz.
 • Novinky verze 2.x – viz Nový Fusion 360 a aktualizace září 2015 a aktualizace srpen 2017
 • Od července 2017 je Fusion 360 k dispozici formou technologického preview i ve verzi pro web browsery, bez instalace – viz Fusion 360 pro web browser
 • Od října 2018 je Fusion 360 sjednocen – funkce “Ultimate” jsou k dispozici už v základní verzi produktu.
 • Od října 2019 se aplikuje nové rozdělení a podmínky licencí, zejména bezplatných osobních a startup licencí Fusion 360.
 • Od ledna 2020 Fusion 360 obsahuje také EAGLE Premium, aplikaci pro návrh elektronických obvodů a desek plošných spojů, PCB.
 • Podzim 2020 – změny licencování bezplatných hobby (osobních) licencí Fusion 360.
 • Pozdzim 2020 – nová funkční rozšíření (Extensions) pro Fusion 360.

Prodej, ceny licencí

Arkance Systems dodává program “Autodesk Fusion 360” na českém a slovenském trhu (formou časových poplatků, pronájmu, ceny od 27€/měsíc) – viz Koupit. Fusion 360 je také součástí konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection – viz postup získání licence. Lze využít i bezplatný trial režim aplikace (obsahuje funkce Ultimate). K dispozici je rovněž samostatná česká lokalizace Fusion 360.

 • Stejně jako ostatní aplikace, dodává Arkance Systems i program Fusion 360 včetně svých bonus nástrojů CS+
 • Máte zájem o postprocesor pro Autodesk Fusion 360? Více informací a formulář pro nezávaznou poptávku na stránce Vývoj zakázkových postprocesorů.
 • Novinkou pro rok 2021 je aplikace CS Easy Changer z vlastního vývoje Arkance Systems, která rozšiřuje funkce Autodesk Fusion 360 ve verzi pro Windows o snadné přiřazení vzhledu a materiálů k vybraným objektům a umožňuje vyhledat informace o materiálech a vzhledech objektů
 • Součástí licence Fusion 360 je i CAM aplikace HSMworks, účastnická licence Fusion Team a EDA aplikace EAGLE Premium (plus bonus nástroje F-Tools)
 • Pro studenty a nekomerční použití (kutilové, max. výnos 1000 USD ročně) a pro malé začínající (max. 3 roky) výrobní firmy s obratem do 100.000 USD ročně (a 10 lidí) je Fusion 360 k dispozici zdarma – viz podrobné podmínky a viz postup aktivace
 • Online kurz Fusion 360
 • Ukázky uživatelských projektů na fusion360.autodesk.com
 • Nábytkářská nadstavba Furniture
 • Leták Autodesk Fusion 360 – Future of making things (PDF, 400kB, česky)
 • Více na autodesk.com/Fusion360
 • Bezplatná 30denní zkušební verze ke stažení na autodesk.com/tryfusion360

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Český web Fusion 360 - použití, návrh, výroba, tipy a triky