14.09.2023

Aditivní výroba ve stavebnictví

HENNLICH s.r.o. - aditivní výroba ve stavebnictví

Společnost HENNLICH s.r.o. vyvíjí technologie a materiály pro 3D tisk budov. Pro řízení obří tiskárny využívá CAD/CAM software Autodesk Fusion 360 se speciálním postprocesorem vyvinutým firmou Arkance Systems. Jedná se o mezioborové, inovativní řešení – využití aditivních technologií ve stavebnictví a unikátní použití programu Fusion 360.

Technologická společnost HENNLICH se sídlem v Litoměřicích se věnuje výzkumu, výrobě a prodeji technologických celků a jejich součástí. Od roku 2019 se ale její oddělení inženýringu zabývá i vývojem stroje a materiálu pro 3D tisk stavebních konstrukcí.

HENNLICH - vývoj strojů a materiálu pro 3D tisk stavebních konstrukcí

Inovace a udržitelnost ve stavebním průmyslu

Stavebnictví využívá technologie a materiály, které jsou tisíce let staré. A tak se zrodila myšlenka inovovat zažité postupy, využít nejnovější technologie a uspět s nimi na českém trhu.

Pro nový výrobní postup – 3D tisk – vznikl požadavek na materiál. Známé a probádané cementové směsi již nenabízely další možnosti pro inovace. Ve firmě HENNLICH proto vymysleli nový materiál, který není na bázi cementové směsi a je ekologický. Používá odpadní produkty z jiných výrobních celků. Materiál patří mezi geopolymery a má dokonce lepší pevnost i lepší mechanické vlastnosti.

HENNLICH - vývoj materiálů pro 3D tisk, geopolymery
HENNLICH - využití Fusion 360 pro 3D tisk

CAM software Autodesk Fusion 360

Bez kvalitního CAM softwaru by ale realizace projektu nebyla možná. Po průzkumu a rešerši možností padla volba na Autodesk Fusion 360. Program je hodně známý a rozšířený a má uživatelské prostředí i v češtině. Ve Fusion 360 lze model nejen vytvořit, ale s ním i následně pracovat a napsat pro něj G-kód. Tento kód je poté nahrán do 3D tiskárny, která model vytiskne.

HENNLICH - tvorba modelu pro 3D tisk v Autodesk Fusion 360

„Arkance Systems jako jediní měli odvahu se s námi pustit do tohoto smělého projektu a vyšlapat novou cestu v odvětví.“

Jakub Reinhart, konstruktér, projektant, HENNLICH s.r.o.

HENNLICH - zakázkový CAM postprocesor od Arkance Systems

Speciální postprocesor na míru od Arkance Systems

Software Autodesk Fusion 360 bylo ale nutné upravit pro potřeby specializovaného 3D tisku. Pro CAM odborníky z Arkance Systems to představovalo velkou výzvu. Dosavadní zkušenosti s CAM obráběním byly z oblasti třískového obrábění, tedy řízení CNC kovoobráběcích strojů.

Nejprve bylo třeba získat nové znalosti z aditivních technologií, konkrétně specifika tisku nového geopolymerního materiálu. A poté vyvinout speciální postprocesor- generátor G-kódu pro obří 3D tiskárnu.

„V České republice se jedná o unikátní řešení, jak rozšířit CAM software pro jinou implementaci, než pro kterou byl původně určen.“

Martin Krupička, technický specialista pro výrobu, Arkance Systems s.r.o.

HENNLICH - 3D tisk, geopolymerní materiály

Spolupráce s Arkance Systems

Už při prvním testu ve společnosti HENNLICH bylo zřejmé, že přístup, zkušenosti a celé know-how CAM odborníků z Arkance Systems povedou k cíli. Hotovo a vyvinuto zdaleka není, řadu věcí je třeba ještě probádat. Ale výsledky se již dostavily a lze je veřejně prezentovat.

3D tisk nabízí možnosti hodně složitých tvarů. Vysoká tepelná odolnost nového materiálu se dá například využít pro tepelně odolné vložky do pecí a další projekty.

Spolupráce se společností Arkance Systems nadále pokračuje.

HENNLICH - spolupráce s Arkance Systems, inovativní řešení pro 3D tisk

Novinky a zprávy