Společnost Autodesk je již řadu let průkopníkem rychle se rozvíjející oblasti tzv. generativního navrhování – designu, způsobu konstruování, ve kterém člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu či stavby, ne jejich konkrétní tvar a materiál – počítač pak sám navrhuje různé tvary, analyzuje je, vytvoří a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky (například pevnost, přenesený výkon, únosnost, oslunění apod.).

Nástroje pro generativní navrhování jsou již rutinně využívány řadou firem, především z oblasti automotive a v letectví. Principy generativního designu, návrhu tvaru jen ze zadaných hraničních parametrů, se ale uplatňují i ve stavebnictví – např. návrh dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek.

Proces generativního navrhování podstatným způsobem urychluje postupy uvádění výrobků na trh (Time-to-market). V iterační fázi návrhu automaticky ohodnotí vyrobitelné varianty a příprava výroby tak může probíhat již jen na předem oklasifikované variantě.

Obraťte se na nás ještě dnes a dovolte nám ukázat vám, jak mohou řešení Autodesk pro generativní navrhování pomoci ve vaší konstrukční a výrobní praxi.

Generative Design v aplikaci Autodesk Fusion 360

Nástroje generativního designu (GD) jsou již delší dobu k dispozici v aplikacích Autodesk Within, Project Dreamcatcher nebo Autodesk Netfabb. Významným krokem zpřístupňujícím nástroje generativního navrhování běžným konstruktérům ale bylo nedávné zahrnutí funkcí GD do konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360. V ní je nyní přístupný modul “Generative Design”, umožňující přejímat vstupní geometrii z Fusion 360 (a tedy i z jakékoliv jiné CAD aplikace). Díky podmínkám vyrobitelnosti a zpracování generativního návrhu lze model využít i pro klasické způsoby výroby obráběním nebo kombinované hybridní typy výroby.

Cloudové nástroje pak z těchto podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří (“vymyslí”) zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant. Výpočty jednotlivých variant a stažení výsledného 3D modelu jsou tarifikovány tzv. cloud kredity nebo lze využít “all-you-can-eat” licenci v rámci Generative Design Extension.

Přínosy generativního navrhování

Výrobci stále hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu pomocí inovací a urychlení vývoje nových produktů. Generativní navrhování nabízí výrobcům lepší návrhová řešení, poskytující chytřejší výsledky při podstatně nižších nákladech.

Jaké výhody generativní navrhování přináší?

 • Zvýšená produktivita – rychlé získání tisíců iterací
 • Lepší využití lidských zdrojů – drazí zaměstnanci nejsou vázáni rutinními a opakovanými úkoly
 • Nižší náklady – simulace a testování jsou vestavěné do procesu návrhu, což šetří drahé výrobní změny
 • Zvýšená kreativita – algoritmy vytvářejí netradiční a organické formy zcela mimo rámec představivosti lidí
 • Zvýšená spokojenost a loajalita zákazníků – vyšší kvalita designu a výkonnosti umožní dodávat kvalitnější výrobky
 • Nižší uhlíková stopa – snížené množství odpadu a energie ve výrobních a logistických procesech

Příklady GD návrhů

Prostředí modulu Generative Design ve Fusion 360:

Varianty vygenerovaných tvarů a jejich parametry:

Výsledný 3D model v interaktivním prohlížeči (vyžaduje browser s WebGL):

Konzola:

Videoukázky

Videa s ukázkami použití produktů Autodesk pro generativní navrhování:

Produkty

Autodesk Fusion

Revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na cloudu. Řada rozšíření s pokročilými funkcemi.

  Školení
   Služby

    Zákaznické reference

    Mont – Tech

    Řešení od ARKANCE: CAD/PDM software Autodesku a doplňky z vlastního vývoje pro konkurenceschopnost na evropském trhu

    HENNLICH

    Tisk domů na obří 3D tiskárně s využitím Autodesk Fusion 360 s postprocesorem na míru od Arkance Systems

    CNC Tvar

    Česká společnost je jedním z nejvýznamnějších světových producentů turbín do hydroelektráren, využívá software Autodesk PowerMill

    MASAM

    CAM řešení od Arkance Systems – programy, postprocesory a implementace – umožňuje precizní obrábění s vysokou přesností

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...