Společnost Autodesk je již řadu let průkopníkem rychle se rozvíjející oblasti tzv. generativního designu – způsobu konstruování, ve kterém člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu či stavby, ne jejich konkrétní tvar a materiál – počítač pak sám navrhuje různé tvary, analyzuje je, vytvoří a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky (například pevnost, přenesený výkon, únosnost, oslunění apod.).

Nástroje generativního navrhování jsou již rutinně využívány řadou firem, především z oblasti automotive a v letectví. Principy generativního designu, návrhu tvaru jen ze zadaných hraničních parametrů, se ale uplatňují i ve stavebnictví – např. návrh dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek.

Proces generativního navrhování podstatným způsobem urychluje postupy uvádění výrobků na trh (Time-to-market). V iterační fázi návrhu automaticky ohodnotí vyrobitelné varianty a příprava výroby tak může probíhat již jen na předem oklasifikované variantě.

Obraťte se na nás ještě dnes a dovolte nám ukázat vám, jak mohou řešení Autodesk pro generativní navrhování pomoci ve vaší konstrukční a výrobní praxi.

Generative Design v aplikaci Autodesk Fusion 360

Nástroje generativního designu (GD) jsou již delší dobu k dispozici v aplikacích Autodesk Within, Project Dreamcatcher nebo Autodesk Netfabb. Významným krokem zpřístupňujícím nástroje generativního navrhování běžným konstruktérům ale bylo nedávné zahrnutí funkcí GD do konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360. V ní je nyní přístupný modul “Generative Design”, umožňující přejímat vstupní geometrii z Fusion 360 (a tedy i z jakékoliv jiné CAD aplikace). Díky podmínkám vyrobitelnosti a zpracování generativního návrhu lze model využít i pro klasické způsoby výroby obráběním nebo kombinované hybridní typy výroby.

Cloudové nástroje pak z těchto podkladů a z dalších výchozích podmínek vytvoří (“vymyslí”) zcela nový tvar, resp. sérii vhodných tvarů pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant. Výpočty jednotlivých variant a stažení výsledného 3D modelu jsou tarifikovány tzv. cloud kredity nebo lze využít “all-you-can-eat” licenci v rámci Generative Design Extension.

Přínosy generativního navrhování

Výrobci stále hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu pomocí inovací a urychlení vývoje nových produktů. Generativní navrhování nabízí výrobcům lepší návrhová řešení, poskytující chytřejší výsledky při podstatně nižších nákladech.

Jaké výhody generativní navrhování přináší?

 • Zvýšená produktivita – rychlé získání tisíců iterací
 • Lepší využití lidských zdrojů – drazí zaměstnanci nejsou vázáni rutinními a opakovanými úkoly
 • Nižší náklady – simulace a testování jsou vestavěné do procesu návrhu, což šetří drahé výrobní změny
 • Zvýšená kreativita – algoritmy vytvářejí netradiční a organické formy zcela mimo rámec představivosti lidí
 • Zvýšená spokojenost a loajalita zákazníků – vyšší kvalita designu a výkonnosti umožní dodávat kvalitnější výrobky
 • Nižší uhlíková stopa – snížené množství odpadu a energie ve výrobních a logistických procesech

Příklady GD návrhů

Prostředí modulu Generative Design ve Fusion 360:

Varianty vygenerovaných tvarů a jejich parametry:

Výsledný 3D model v interaktivním prohlížeči (vyžaduje browser s WebGL):

Konzola:

Videoukázky

Videa s ukázkami použití produktů Autodesk pro generativní navrhování:

Produkty
  Školení
   Služby

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    ZVVZ, a.s.

    Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa