Školení: AutoCAD Electrical (2 dny)

Školení na zakázku

Další informace : Data a místa Popis a program FAQ

OborCAD/CAM pro strojírenství
ÚroveňStředně pokročilí
Čas9:00

Školení AutoCAD Electrical

1. Základní informace o AutoCAD Electrical

 • kompatibilita s AutoCADem
 • symboly a panelové zobrazení
 • knihovny symbolů
 • databáze projektu
 • prostředí AutoCAD Electricalu (UI, lišty, ikonové menu, kontextové menu, paleta projektu, nápověda)

2. Projekty

 • Správce projektů
  • projektový soubor
  • popis správce projektů
  • vytvoření nového projektu
  • seznam výkresů projektu
  • vytvoření nového výkresu
  • editace seznamu výkresů
  • popis výkresů a sekcí
  • změna zobrazení položek seznamu výkresů
  • dávkový tisk výkresů projektu
 • Přepínání mezi výkresy projektu
  • výběr souborů ze správce projektu
  • příkazy předchozí – následující
  • nástrojem Surfer
 • Spravování projektů
  • otevření projektu
  • aktivování projektu
  • zavření projektu
  • kopírování projektu

3. Vodiče ve schématu

 • Vodiče a žebříčky
  • Vodiče
   • vkládání vodičů
   • hladiny vodičů
   • ořezání vodičů
  • Žebříčky
   • vkládání žebříčků a příček
   • reference žebříčků
   • úpravy žebříčků
  • Styl propojování bod na bod
   • nástroje tohoto stylu
  • Číslování vodičů a žebříčků
  • Výchozí a koncová místa signálů

4. Komponenty ve schématu

 • Vkládání symbolů do schématu z menu
 • Vkládání symbolů do schématu ze seznamů
 • Konektory
 • Svorkovnice a spojky
 • Obvody
 • Vícefázové obvody

5. Editace schémat

 • Základní utility
 • Kopírování katalogových hodnot a údajů umístění
 • Nahrazení a občerstvení bloků
 • Nástroje auditů
 • Občerstvení a přeznačení výkresů

6. Reporty schémat

7. Panely

 • Tvorba panelů
 • Kreslení DIN kolejničky
 • Editor svorkovnicových pásů
 • Označování a reporty panelů

8. Nastavení a konfigurace

 • Vytváření vodičů
 • Použití referenčních souborů
 • Vlastnosti výkresu
 • Vlastnosti projektu
 • Tvorba šablon výkresů
 • Instalační a vyhledávací cesty

9. Uživatelské komponenty

 • Symboly schémat
 • Systém ikonového menu
 • Panelové zobrazení symbolů schémat

10. Uživatelská data

 • Správa katalogové databáze
 • Editace databáze vývodů
 • Editace databáze vlastností svorkovnic
 • Aktualizace atributů rohového razítka

11. Nástroje pro automatizaci činností

 • Aktualizace schématu tabulkovým procesorem
 • Generování automatických reportů

12. Integrace do Autodesk Vaultu

13. PLC moduly

 • Použití PLC obvodů
 • Editace databáze PLC
 • Označování PLC stylem
 • Použití tabulkových procesorů pro PLC I/O nástroje

14. Rozšířené nástroje

 • Přidání dat vodičů do panelových zobrazení
 • Správa kabelů
 • Použití tvůrce obvodů

15. Podpora a zdroje informací

Školení na zakázku

Program

09:00 - Zahájení
15:30 - Ukončení

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 1 osoba.

Přihlášení na akci