Zákazník

Firma Permon zabývající se vývojem a výrobou pneumatického vrtacího nářadí od 60. let minulého století až po současnost řeší stále častěji zásadní problém, jak co nejrychleji zvládnout vývoj a především výrobu prototypů a udržet tak krok s předními světovými výrobci. Z důvodů zeštíhlení společnosti došlo k úbytku pracovníků na všech pozicích. Vznikl tak problém, jakým způsobem vyrobit „přes noc“ prototypový díl, který má tvar například odlitku či výkovku.

Dříve to byl složitý úkol pro šikovné ruce zručného obráběče řádově na měsíc i déle s využitím pouze klasických strojů. Výsledkem byl dílec vyhovujícího tvaru, avšak nedosahující některých výkresových hodnot. Dnes zručnost nahrazuje stále více NC technika ruku v ruce s programovacími systémy a stává se hlavním nástrojem zvyšování produktivity, kvality, v některých případech i jediným schůdným řešením daného problému.

Firma řešila jasný úkol: vyrobit v co nejkratším termínu zadanou prototypovou součást válce vrtacího kladiva VK30 pro účely testování vhodnosti navržené konstrukce, a to na 5osém obráběcím centru DMU60 mono Block.

Efektivní výběr pracovního nástroje

Řešením byla kombinace aplikací InventorCAM a Autodesk Inventor od společností DTS Praha a Arkance Systems.

Po vyjasnění technických a technologických informací zadavatel úkolu dodal výkres modelu součásti, včetně jeho způsobu upnutí na daném NC stroji. Společná práce pak spočívala v rychlém vytvoření programu pomocí InventorCAMu s využitím běžných nástrojů, které používá firma Permon, a úspěšném odladění technologické operace.

„Za pomoci HSM technologií jsme v pěti indexovaných osách odebrali maximální množství materiálu, 1. testovací díl následně pouze hrubovali, 2. díl byl zjednodušen, tvarové plochy změněny na rovinné, proto jsme ho mohli obrobit pomocí dokončovacích operací do finální podoby,“ vysvětluje Lukáš Poukar, obchodní ředitel divize strojírenství firmy DTS-Praha.

První válec s označením VK30 byl vyhrubován pouze po obvodu, přitom se dokončily jen dohodnuté funkční plochy. Úkol odladění a obrobení trval zhruba jeden pracovní den a o jeho výsledku, rychlém řešení programu v softwaru, se mohli přesvědčit nejen technici, ale i zúčastnění pracovníci investora akce. Ve srovnání s původním řešením na klasických strojích byl výsledek nesrovnatelný. Odpovídal nejen zadání ve všech směrech, ale především byl vyroben téměř „na počkání“.

Druhý válec dosáhl obdobné kvality jako v prvním případě. Navíc byl nejen vyhrubován, ale opracován „na hotovo“ dle výkresových hodnot k plné spokojenosti a především k maximálnímu urychlení vývojových požadavků a rychlému zavedení nových výrobků firmy Permon na světové trhy.

„Pomocí systému InventorCAM jsme mohli rychle vytvořit 5osé technologie pro obrobení obou vývojových řad válců VK30. Zvoleným postupem jsme ušetřili přibližně 80 % času potřebného pro vytvoření správných NC drah nástrojů oproti standardní tvorbě NC kódů. Zvýšila se tím přesnost výroby a snížila produkce neshodných výrobků,“ uzavírá šéf divize Permon.

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor, InventorCAM

Použití programování v InventorCAMu se ukázalo naprosto správnou volbou. Zvýšila se exaktnost produkce, snížily výrobní náklady.

Výsledek hrubování
Upnutý díl
Finální produkt