25.10.2023

České sklářství a design září po celém světě

Společnost LASVIT se sídlem v Novém Boru je světoznámý výrobce designových skleněných instalací. Firma byla založena v roce 2007 a od té doby již nainstalovala přes 3000 originálních skleněných plastik a architektonických prvků. Světelné instalace se mohou i pohybovat – a právě kinetika dodává další rozměr, další zážitek.

LASVIT Nový Bor - designové skleněné instalace

Technicky i finančně náročné projekty ale nelze realizovat bez nejmodernějších technologií CAD a BIM (Building Information Modeling, informační modelování budov). K tomu jsou nutné špičkové softwarové nástroje a efektivní spolupráce napříč kontinenty včetně sdílení a konverzí dat.

LASVIT - sídlo společnosti v Novém Boru

„LASVIT je spojení dvou slov – LÁska a SVIT. A láska je za vším, co děláme. My milujeme české sklo a české sklářství, um českých sklářů, a chceme ho nabídnout světu skrze instalace, které se nachází v hotelích, restauracích, byznys centrech, ale i v domovech našich zákazníků.
A je pro nás také důležité to dokonalé řemeslo propojovat s uměleckou vizí a také s těmi nejnovějšími technologiemi.

Protože vnímáme, že naši klienti nechtějí jen svítidlo, oni chtějí emoci, oni chtějí objekt, který ovlivní energii toho daného místa.“

Anna Minaříková, PR manager, LASVIT

Spolupráce s Arkance Systems

První aplikací, kterou společnost Arkance Systems dodala, byl Autodesk AutoCAD. Tehdy LASVIT ještě pracoval pouze s papírovou dokumentací. Vývoj ale probíhal a probíhá rychle – nyní je zde řešení postavené na 3D modelování, a to od fáze návrhu až po výrobu. Společnost LASVIT má také implementovanou správu dat a využívá automatizace přenosů dat mezi informačním systémem a systémem, který řídí konstrukční data.

BIM v LASVITu je o kombinaci stavebnictví a strojírenství. Konstruktéři pracují ve strojařském softwaru Autodesk Inventor, kde vytvářejí světelné instalace, které jsou dnes z velké části kinematické. V Inventoru tedy řeší nejen pohyby světelných zařízení, ale i mechanismy svícení.

Stavařské BIM aplikace pak řeší elektrické vedení a přenosy řídicích signálů v rámci budovy jako celku.

LASVIT a Arkance Systems - historie spolupráce

„Arkance Systems jsme oslovili z toho důvodu, že jsme potřebovali někoho, kdo umí, podporuje BIM, protože pro LASVIT je to absolutně nová disciplína a čím dál více klientů od nás BIM data vyžaduje.“

Marek Noháč, Senior Design Engineer, LASVIT

Galerie projektů LASVITu po celém světě

Projekt kinetické jednotky Murray Road v Hongkongu

Jedním z velmi náročných, a zřejmě i převratných projektů z hlediska technického řešení je projekt Murray Road v Hongkongu. Jde o venkovní instalaci, která se nachází mezi kancelářskými budovami, propojenými lávkou pro pěší.

Plastika je ukryta pod lávkou a skládá se z 32 kinetických jednotek. Každá jednotka je osazena dynamicky řízenými světelnými zdroji. Celková délka je 15,5 m, výška v dolní úvrati 990 mm a celková hmotnost 1200 kg včetně kinetického prvku o hmotnosti 15 kg. Celý projekt je mixem světelné plastiky, diskotéky a show pod širým nebem.

BIM v projektu Murray Road zajišťuje flexibilitu, rychlost a práci s velkým množstvím dat. CAD – Autodesk Inventor – podporuje různé formáty, které konstruktéři LASVITu získávají od designérů a od externích dodavatelů.

Velkou výzvou v tomto projektu bylo řešení kolizí se stavbou. Po několika iteracích ale začínalo být jasné, kudy mají lávky vést, bez kolizí, a kde udělat prostupy a další elementy. V LASVITu očekávají, že následná instalace proběhne hladce, bez větších problémů na situ.

V poslední době se sklářství stále více propojuje se stavebnictvím. Spojnicí je především 3D modelování – Building Information Modeling.

BIM znamená velké, někdy i obrovské časové a finanční úspory. U rozměrných skleněných instalací, které jsou navíc kinetické, se mohou náklady pohybovat i v řádech milionů dolarů.

LASVIT - CAD a BIM řešení od Arkance Systems v projektu Murray Road
LASVIT - kinetická jednotka Murray Road v Hongkongu

Novinky a zprávy