Charakteristika

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu.

Firma ENVI-PUR, s.r.o. získává svou vysokou odborností dominantní postavení na českém trhu a její výrobky jsou oceňovány i v zahraničí, kam úspěšně svoje výrobky vyváží. Společnost pracuje s velmi silným vývojovým oddělením, spolupracuje s vysokými školami a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vody. Proto je také řada výrobků patentově chráněna. Společnost ENVI-PUR, s.r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001:2001.

Vznik společnosti sahá již do počátku 90. let. Dnes je ENVI-PUR, s.r.o. velmi silná společnost s kvalitní technickou a výrobní základnou poskytující ucelené služby v oblasti čištění a úpravy vody.

Řešení

Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod s označením Bio Cleaner, jsou prezentovány v několika typových řadách. Každoročně je dodáno více než 900 čistíren všech velikostí.

Úprava vody
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. se zaměřuje i na dodávku technologií pro úpravu vody, kde využívá nejmodernější technologie v úpravě vody (např. membránové technologie, nové drenážní systémy pískových filtrů).

Komponenty pro čistírny odpadních vod a úpravny vody
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vyrábí komponenty, které následně využívá při realizaci zakázek jako součást technologických celků ČOV a ÚV. Dalším zaměřením společnosti je výroba a dodávka komponentů sloužících k samostatnému použití v oblasti čištění a úpravy vod.

Vzduchotechnika
Výrobní a montážní činnost je zaměřena na dodávky vzduchotechnických investičních celků na klíč, projekční činnost, výrobu potrubí a prvků vzduchotechniky.

Strojírenská výroba
Výrobky, které jsou výsledkem činnosti strojírenské výroby jsou využívány jako komponenty námi dodávaných technologických celků v oblasti čištění, úpravy vody a vzduchu.

2D a 3D CAD systémy
Nástup CAD technologií do společnosti započal v roce 1997 zakoupením jedné licence AutoCADu R14 a jedné licence AutoCADu LT 97. V roce 2000 bylo provedeno rozšíření na 2 licence AutoCAD Mechanical 2000i. Následovalo rozšíření na 2 licence Autocdesk Inventor Series 5 a 2 licence AutoCAD Mechanical 6. V současné době využívá naše společnost 8 licencí Autodesk Inventor Suite 2008 a 2 licence AutoCAD LT 2004.

V pracovním postupu přípravy různých stupňů projektové a výrobní dokumentace je využití provázanosti 2D a 3D CAD systémů velkým přínosem. V průběhu přípravy zakázky vyžaduje proces projektování přechod z podkladů stavební dokumentace dodávané ve 2D podkladech mnoha formátů dat včetně papírových, na výrobní dokumentaci technologických celků. Při zpracování této dokumentace využíváme kombinaci výhod jednotlivých systémů tj. rychlost návrhu ve 2D prostředí AutoCAD Mechanical a z těchto návrhů vytváření parametricky snadno modifikovatelných sestav v Inventoru a po vytvoření výrobní dokumentace jejich převod a vkomponování do nadřazených stupňů dokumentace.

Firma používá pro projekci a výrobu zařízení celou řadu strojů, armatur a komponentů ve spolupráci s mnoha dodavateli a ne vždy jsou podklady potřebné pro tvorbu modelů a zpracování dokumentace v podobě umožňující efektivní zapracování. Zde nastupuje vysoká schopnost spolupráce 2D a 3D CAD systémů. Mechanické prvky (například nerezové velkorozměrové vestavby čistíren odpadních vod, stavební konstrukce, speciální armatury, elektro-rozvaděče apod.), se vyrábějí v montážních halách a mechanických dílnách firmy na základě dokumentace kompletně zpracované v AutoCADu Mechanical a Inventoru.

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Vault