Charakteristika

Firma CTS-servis, spol. s r.o. Okřínek je tradičním výrobcem kontejnerových systémů v České republice. Výrobní program CTS-servis je postaven výhradně na produktech z vlastní konstrukční kanceláře.

Řešení

Při vývoji a následné tvorbě výrobní dokumentace je v CTS-servis Okřínek využíván software firmy Autodesk, především Autodesk Inventor 2008 ve spolupráci s Autodesk Vault 2008. Veškeré soubory vytvořené v Autodesk Inventor jsou řízeny pomocí systému správy dat Autodesk Vault. Autodesk Licence Autodesku Inventoru jsou udržovány formou Subscription.

Autodesk Inventor je v CTS-servis používán od roku 2003. V posledním období byl nasazen při vývoji nejnovějšího stavebnicového systému jednoramenných teleskopických mechanismů o zdvihacím a sklápěcím výkonu 8 a 9 tun. Tyto nové typy mechanismů jsou určeny pro zákazníky v ČR, Německu, Holandsku, Španělsku aj. Dále konstruktéři CTS-servis Okřínek používali Autodesk Inventor při vývoji nových řad kontejnerů a nové generace speciálních snímatelných přepravních plošin pro armády NATO.

Konstrukce navržené v Autodesk Inventoru jsou dále podrobovány pevnostním kontrolám pomocí metody konečných prvků, přičemž modely z Autodesk Inventoru jsou přenášeny ve formátu STEP k dalšímu zpracování.

Používáním produktu Autodesk Inventor se průběžně daří zkracovat vývojový proces výrobku. Navíc se daří precizovat výrobní dokumentaci z hlediska čitelnosti a celkové srozumitelnosti. Pravidelně jsou využívány výstupy z Autodesk Inventoru pro katalogy náhradních dílů vyvíjených produktů.

Velmi je oceňována preciznost grafického zobrazení vyvíjených dílů, které udržuje konstruktéra tzv. “v obrazu”. Příjemné uživatelské prostředí a možnosti tvorby precizní výrobní dokumentace podtrhuje kladné hodnocení Autodesk Inventoru. V oblasti správy dat je rovněž kladně hodnocena i spolehlivost aplikace Autodesk Vault Explorer 2008.

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor, Vault