Firma Arkance Systems je Autorizovaným vývojářem firmy Autodesk (Autodesk Authorized Developer) a členem Autodesk Developer Network (ADN). Námi vyvinuté aplikace pro AutoCAD a Inventor (LISP, VBA, ARX, VBA) jsou používány po celém světě.

Mezi naše uživatele patří například Hyundai Korea, NASA USA, Raytheon USA, Racal USA, Brown&Root V.Británie, IntelKowa Japonsko, Jacobs Irsko, ABB Švýcarsko, ABB USA, Siemens Německo, Secor USA, Robert Bosch, NTI Dánsko, AT&T Broadband, Union Electric, Harley-Davidson, Caterpillar USA, Toyota Motor, Panduit USA, SKA Brazílie, Agfa Gevaert, City of Los Angeles, stát California USA, Státní letecká správa USA, Město Č.Budějovice, Český Telecom, ŠKODA Plzeň, Los Angeles Convention Center, Letiště Ruzyně, RWE, PSP Engineering, Syracuse Airport, Walt Disney, Virginia University…

Autodesk Platinum Partner

Vyvíjíme rovněž CAD, GIS a PLM/EDM aplikace na zakázku – podle požadavků zákazníka – od jednoduchých úprav a zefektivnění uživatelských prostředí, přes konvertory a interaktivní web-katalogy a portály, až po napojení na ERP systémy (SAP…), rozsáhlé objektové ARX aplikace a GIS systémy pro správu majetku – správu budov a rozvodných sítí. Nadstavba “šitá na míru” může podstatně zefektivnit využití CAD systému v dané aplikaci! Arkance Systems nabízí rovněž vývoj animačních, multimediálních a TV aplikací (prezentace, titulkovače, informační kanály kabelových televizí, 3D animace…). Aplikace vyvíjíme v prostředí C#/C++ (ARX), VBA, AutoLISP, .NET.

Můžeme i vám pomoci s řešením pro integrovanou výrobu, navrhování a obchod – SEA (Sales Engineering Automation, Sales-force automation). Máme zkušenosti s tvorbou XML rozhraní pro 2D a 3D CAD aplikace.

Tvoříme rovněž zakázkové CAM postprocesory pro konkrétní NC stroje a řídicí systémy.

Firma Arkance Systems také lokalizuje CAD programy a aplikace – známé jsou naše lokalizace AutoCADu Rel.13 až 2005, Mapu, Mechanical Desktopu, Inventoru či česká prostředí pro AutoCAD LT, Architectural Desktop, Revit, 3D Studio, 3D Studio VIZ a MAX, Fusion 360, World, Sketch, Actrix, Autodesk WorkCenter… Viz informace o lokalizacích.

Rozdělení námi vyvíjených aplikací podle licencí:

  • Freeware – bezplatné aplikace volně šiřitelné – viz freeware
  • Shareware – aplikace s plnou funkčností aktivovatelnou za nízký poplatek – viz download a Exchange Apps
  • Bonus nástroje – aplikace určené pro zákazníky Arkance Systems – balíčky nástrojů CS+
  • Komerční aplikace – komerčně nabízené ucelené nástroje – např. Záborák, CS-Connector, RÚIAN
  • Zakázková aplikace – vyvinutá exkluzivně pro konkrétního zákazníka

Viz reference některých našich řešení a viz aplikace Arkance Systems na Autodesk Exchange Apps.

Kontaktujte nás pro další informace.

Co je CS+?

CS+(Arkance Systems Plus) je rozšířená technická podpora – Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy Arkance Systems CZ s.r.o. Viz Bonusy CS+

Přehled nejdůležitějších aplikací Arkance Systems

CADstudio Inventor Tools (X-Tools) sada nástrojů Arkance Systems zefektivňujících práci v Inventoru – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio Revit Tools sada nástrojů Arkance Systems zefektivňujících práci v Revitu (Popis Skladby, JobTime Tracker, Kóty, Anaglyf, ad.) – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio Civil Tools sada nástrojů Arkance Systems zefektivňujících práci v AutoCADu Civil 3D – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio Plant Tools sada nástrojů Arkance Systems zefektivňujících práci v AutoCADu Plant 3D – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio Vault Tools sada nástrojů a funkcí pro Autodesk Vault – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio HSM Tools sada nástrojů a funkcí pro Autodesk Inventor CAM (HSM) – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
CADstudio Fusion Tools (F-Tools) sada nástrojů a funkcí pro Autodesk Fusion 360 – zdarma jako součást balíčku CS+ další info KOUPIT
LT Extension rozšíření AutoCADu LT (98/2000/i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017, 2018/2019/2020/2021) o řadu užitečných funkcí pro kreslení, práci s hladinami, výkazy, výřezy, kótování a editaci další info KOUPIT
ERP Connector4VLT (dříve také CS ERP Connector, CSlink) napojení CAD a PDM systémů na firemní ERP (pro Vault, Inventor, AutoCAD Mechanical) další info
CS Configurator konfigurátor výrobků – automatizace návrhových, poptávkových/nabídkových a dokumentačních procesů založená na Autodesk Inventor a Forge další info
CADstudio Furniture for Fusion {FFF) nábytkářská nadstavba Autodesk Fusion 360, výroba dřevěných skříněk další info
Excellink živé propojení atributů bloků AutoCADu 2000/i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015 (a AutoCADu LT2000/2002/2004, LT2005, LT2006!) s daty v tabulkách Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013 (ARX), viz též DwgText další info
DwgText (2013-2022) export a import výkresových textů (mtexty, tabulky, atributy…), včetně jejich vizuálních vlastností, pro AutoCAD 2013-2019/2020/2021/2022, podporuje Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013/2016 (nástupce Excellinku) další info KOUPIT
XLSparam (2014-2021) export a import parametrů dynamických bloků a parametrických vazeb (constraint), dynamické propojení buněk tabulky s parametry nebo geometrickými vlastnostmi výkresových objektů, pro AutoCAD 2014/2015/2016/2017/2018/2019, podporuje Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010/2013/2016 další info KOUPIT
Publisher4VLT (dříve CS Vault Publisher) automatické publikování dokumentů Vaultu do PDF, DXF, STEP, apod. další info
Vault Reporter nástroj pro rychlý export definovaných vlastností z položkového kusovníku další info
Vault Grabber nástroj pro vykopírování dokumentů Vaultu pro účely propopojení s ERP systémy další info
Copy Folder Properties to File nástroj pro zkopírování vlastností ze složky projektu do souborů další info
ChangeOrder AutoClose nástroj pro automatizaci přesunu aktivit v rámci změnového řízení ve Vaultu další info
Vault Copy State & Date automatické vyplňování rohového razítka výkresu (datum, schvalovatel) při schvalování ve Vaultu další info
Vault AD Sync automaticky synchronizuje účty a skupiny z firemní Active Directory do účtů Vaultu další info
Vault Notify automatické e-mailové upozornění při změně stavu objektu ve Vaultu další info
ERP Picker (dříve RawMatPicker) automatický náhled dat z ERP systému v prostředí Inventoru – konfigurovatelný další info
BIMForMe cloud nástroj pro správu BIM dat pro účely správy budovy další info KOUPIT
twiGIS webová GIS aplikace pro rychlou a flexibilní práci s GIS daty na jakémkoliv zařízení další info KOUPIT
Datový model MINIS datový model pro tvorbu územních plánů dle metodiky MINIS pro AutoCAD Map 3D 2012 a vyšší další info
Import RÚIAN převod dat registru RÚIAN do relačních databází Oracle a MS SQL a GIS modelů Autodesk (Map, Map Server) další info KOUPIT
Záborák generování záborových elaborátů z dat katastru (RÚIAN+VFK) v AutoCADu Map a Civil 3D další info KOUPIT
Generátor vytyčovacích bodů koridoru výpisy souřadnic jakékoliv hrany koridoru podle českých standardů pro Civil 3D další info KOUPIT
VFK2DWG převod výměnného formátu katastrálních dat VFK přímo na DWG entity AutoCADu další info KOUPIT
VFK pro Autodesk produkty, VFK2DB převod výměnného formátu katastrálních dat VFK (NVF) do databází formátu produktů Autodesk (AutoCAD, Map, Civil 3D, MapGuide, Topobase, Envision) další info KOUPIT
VGI Import převod výměnného formátu katastrálních dat VGI (kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) do AutoCADu, Mapu, Civil 3D, Topobase a dalších CAD a GIS aplikací firmy Autodesk další info
DKM import převod výměnného formátu grafických katastrálních dat DKM a KM-D do AutoCADu a Mapu (VBA) další info
Import bodů univerzální nástroj pro načítání předpisu bodů do AutoCADu – body, texty, bloky; podpora JTSK a transformací další info
Dopravní značení rozsáhlá knihovna dynamických bloků svislého a vodorovného dopravního značení (dopravní značky) pro AutoCAD a LT další info KOUPIT
VRMLout pro AutoCAD ARX doplněk pro AutoCAD Rel.13/14, 20002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010, 2013/2014/2015, 2016/2017, Architectural Desktop a Mechanical Desktop pro publikování (export) 3D objektů do formátu VRML další info
VRMLout pro Inventor translator pro Autodesk Inventor 5.3/6/7/8/9/10/11, 2008/2009/2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016/2017, 2018/2019/2020/2021 pro export 3D součástí a sestav do formátu VRML další info
DirectX Export pro AutoCAD ARX doplněk pro AutoCAD 2002-2007, 2010 a Arch.Desktop a Mech.Desktop pro export 3D objektů do formátu .X (DirectX) další info
DWGsync synchronizované souběžné zoomování/panoramování dvou a více DWG výkresů další info
JobTime pro AutoCAD automatické sledování skutečně stráveného času na editaci DWG souboru (AutoCAD 2012-2021) další info KOUPIT
AutoClass pro AutoCAD automatická klasifikace DWG objektů podle zvolené společné vlastnosti (AutoCAD 2012-2021) další info
SureSave AutoCAD automatické ukládání změn v editovaném DWG výkresu, ochrana proti ztrátě obsahu výkresu další info viz Autodesk Apps, pro zákazníky Arkance Systems zdarma
DWGsign vložení neviditelného trvalého podpisu/značky do DWG – prokázání vlastnictví další info KOUPIT
BIMsign vložení neviditelného trvalého podpisu/značky do projektů Revitu – prokázání vlastnictví – nyní součást Revit Tools další info KOUPIT
DWGOsign automatické podepisování změn entit v DWG – jméno autora a čas změny další info viz Autodesk Apps, pro zákazníky Arkance Systems zdarma
SplitArea rozdělení ploch v zadaném poměru – výměry, počty, různé metody dělení další info viz Autodesk Apps, zdarma
NumInText zpracování čísel ve výkresových textech – zaokrouhlení, přičtení, násobení, oříznutí, doplnění další info pro zákazníky Arkance Systems zdarma
Blegend vizuální legenda použitých bloků ve výkresu viz tipy pro zákazníky Arkance Systems zdarma
PreSave automatický reaktor – vykoná funkce před uložením výkresu viz tipy pro zákazníky Arkance Systems zdarma
LogOff automatické ukončování plovoucích licencí AutoCADu R14/2000x, 2014-2006 (též ADT/MDT/Map) při nečinnosti uživatele další info
ScrGen provede zadané příkazy AutoCADu nebo AutoCADu LT (plot, purge, dxfout, export…) globálně na všech výkresech v adresáři (pomocí skriptu) readme
Trans překlad textů výkresu do jiného jazyka (export+import, Google Translate), pro R14 až A2021 (LSP/VLX) (bezplatně na VIP serveru) další info KOUPIT
ImgConvert převádí rastrové obrázky na nativní objekty ve výkresech AutoCADu, vkládá QR kódy, pro A2020-2013/2012/2011/2010 (.NET DLL) další info KOUPIT
Xls2Curve import souřadnic z Excelu a automatické vykreslení bodů, bloků nebo křivky, pro R14 až A2021 (LSP) KOUPIT
ReCoder obecný převod kódování DWG textu v AutoCADu (čeština, ruština, konverze z DOSu, speciální kódy – např. %%235) na standardní Unicode, pro A2000-2021 (LSP)
LiveLabel 2007/2006/2005/2004 automatická aktualizace vlastnosti jedné entity dle vlastnosti jiné entity (např. údaje o ploše při změně obrysové křivky) (A2004/2005/2006, ARX reactor) další info
CADstudio GEO Translátor převodník rozvinu plechu v Inventoru do formátu TRUMPF TruTops GEO další info KOUPIT
CADstudio Kontrolní listy automatická tvorba kontrolních listů (inspekčních kót) z výkresů Inventoru další info KOUPIT
CADstudio LOD Manager správce uživatelských Reprezentací úrovní detailů (LOD) pro Inventor další info
ConvertCoord převodník souřadnicových systémů pro AutoCAD, umožňuje provádět převody mezi souřadnicovými systémy – S-JTSK, WGS84 (zeměpisné šířky a délky), S-42 (armáda), UTM (NATO), S-52, souřadnicovým systémem JETE (A2006/2005/2004) další info
AutoNEST Optimalizace rozložení 2D dílů na zadané tabuli (ARX pro R14/2000/i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008 a LT98) další info
SheetMetal Parts – SMP Modelování a rozvin plechových dílů a přechodek (parametrická knihovna) pro Inventor 2008 a vyšší další info
HGEN Generátor uživatelských šrafovacích vzorů pro AutoCAD nebo Revit – převod výkresu na .PAT (ARX pro R14/2000x a 2006/2005/2004) další info
CITin   Import rastrových souborů CIT (MicroStation) do AutoCADu 2000/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015, 2016/2017/2018, 2019/2020/2021 (popř. do LT a do Mapu – včetně georeferencí) další info KOUPIT

Bezplatné utility

LISP Debugger ladící nástroj pro AutoLISP (freeware) download zdarma
ImportCoord Načítání náčrtových spline a 3D pracovních bodů z dat Excelu do Inventoru (VBA) další info zdarma
FDO LineStyle FDO LineStyle – generuje z entit výkresu styly čar pro FDO vrstvy, Map 2011-2014 (pro Map, Topobase a MapGuide) další info zdarma
Arc2Lin Převede oblouky a kružnice na entity z přímých úsečkových segmentů, se zadanou přesností (VLX pro AutoCAD 2000x) download zdarma
Dimetry Dimetry řeší dimetrickou projekci jednoduchých 3D objektů AutoCADu (VLX pro AutoCAD 2002-2021) download, readme zdarma
VojPer Vojenská perspektiva – výpočet perspektivního promítání jednoduchých 3D entit AutoCADu download zdarma
LayoutSw LayoutSw reaktor automaticky přepíná hodnotu LTSCALE při přepnutí modelu/rozvržení; příkazem LayoutSw lze předdefinovat hodnoty LTSCALE pro modelový a výkresový prostor. Nastavuje PSLTSCALE na 1. Hodnoty jsou ukládány do DWG. (LSP pro AutoCAD 2000x) download zdarma
LayLay LayLay reaktor automaticky přepíná viditelnost nastavených hladin při přepnutí modelu/rozvržení; příkazem LayLay lze předdefinovat seznamy hladin pro zapnutí a vypnutí. Hodnoty jsou ukládány do DWG. (LSP pro AutoCAD 2000x) download zdarma
rVPscale rVPscale reaktor automaticky zobrazuje měřítko výřezu (mpohled) v předpřipravené textové entitě; příkazem rVPscale nadefinujte spojení mezi výřezem a textovou entitou. (LSP pro AutoCAD 2002-2021) download zdarma
srxTEXT srxTEXT umožňuje vyhledání a nahrazení textů výkresů, pomocí podřetězců nebo i regulárních výrazů, lze použít scripty a nahrazování z tabulky CSV/Excel (LSP pro AutoCAD 2002-2021) download, info zdarma/trial
DivBreak DivBreak rozloží křivku (polyčáru) na segmenty zadaného počtu nebo délky – kombinuje příkazy Přeruš (Break) a Dělú/Dělm (Divide/Measure) – (LSP pro AutoCAD 2002-2013) download, readme zdarma
Lay2Dwg Lay2Dwg – exportuje hladiny (entity) do jednotlivých výkresů (VLX pro AutoCAD 2002-2021) download zdarma
SlopeTick SlopeTick vytváří šrafy svahů mezi dvěma křivkami (LSP pro AutoCAD 2008-2021) download zdarma
DBXrem/DBXscan utility Dávkově prochází/hlásí nebo modifikuje/čistí DWG soubory – DBXremSL pro odstarnění nadbytečných měřítek anotací, DBXscanAEC pro AEC objekty, DBXremVBA pro VBA makra, DBXscanXref pro Xrefy (VLX pro AutoCAD 2007/2008/2009 a AEC) informace a download zdarma
LinOut LinOut – vyextrahuje z výkresu definice typů čar zpět do .LIN souboru (VLX pro AutoCAD 2002-2021) download zdarma
PatOut PatOut – vyextrahuje z výkresu definice šrafovacích vzorů zpět do .PAT souboru (VLX pro AutoCAD 2002-2021) download zdarma
SysVarLock SysVarLock je reaktor, který kontroluje/zabraňuje změně nastavení zadaných systémových proměnných AutoCADu (VLX pro AutoCAD 2002-2021) download zdarma
AllVPorts Utilita AllVports vypne UCSFOLLOW ve všech výřezech všech rozvržení a modelového prostoru (VLX pro AutoCAD 2002-2021) – [CADdepot Tool of the Week] download zdarma
DOBT DOBT (DrawOrder By Type) automaticky upraví pořadí vykreslování podle typu výkresových objektů a jejich hladiny; je řízen konfiguračním souborem (VLX pro AutoCAD 2007/2008/2009..2021) download zdarma
ACADtweet ACADtweet odesílá tweety z příkazového řádku AutoCADu přímo na Twitter a čte tweety (DLL pro AutoCAD 2010-2019) další info zdarma
AutoDWF AutoDWF automaticky zapisuje DWF verzi (2D/3D) výkresu při každém uložení DWG výkresu, volitelný adresář, volitelný upload FTP/iProject (VLX pro AutoCAD 2004-2010) download zdarma
AutoPDF AutoPDF automaticky zapisuje PDF verzi výkresu při každém uložení DWG výkresu, volitelný adresář, volitelný upload FTP/iProject (VLX pro AutoCAD 2007/2008/2009) download zdarma
NumTable NumTable vygeneruje automatickou tabulku (1- nebo 2-rozměrnou) posloupnosti čísel dynamicky přepočítávané při změně číselné řady (VLX pro AutoCAD 2006/2007/2008…) download zdarma
GeoRefImg GeoRefImg automaticky umístí rastrový snímek podle jeho georeferenčního World souboru – i v holém AutoCADu; vytváří World soubory (VLX pro AutoCAD 2004-2021 a ADT) další info, download zdarma
GeoCode GeoCode převádí počtovní adresu nebo kód what3words na souřadnice lat-long nebo obráceně – dopředné a zpětné geokódování v AutoCADu (VLX pro AutoCAD 2014-2021) další info, download zdarma
DMT Digitální model terénu pro AutoCAD – generuje trojúhelníkovou síť z 3D bodů výkresu, počítá kubatury, generuje spádnice (VLX pro AutoCAD 2007-2021, Map 3D a ADT) další info, download zdarma
3DPlot 3DPlot – generuje parametrické povrchové 3D modely z matematických výrazů, f(X,Y) funkce (VLX pro AutoCAD) další info + download zdarma
Anaglyph Anaglyf – generuje 3D anaglyfy z pohledů v AutoCADu, Inventoru a Revitu 2013 (3 verze aplikace) další info + ukázky zdarma
BlkConvert Převede autocadovské bloky s atributy na objekty PartReference pro rozpisky (ACADM,MDT4/5). Vhodné např. pro převod výkresů z Profi s rozpiskami. Zdrojový kód k dispozici. download zdarma
SLDview SLDview je Windows prohlížeč Slide souborů AutoCADu (.SLD) download zdarma
BUDWEISER benchmark testovací výkres pro ověření DWG kompatibility non-Autodesk aplikací další info+DL zdarma
Alutec 3D 3D aplikace pro modelování konstrukcí z hliníkových profilů z produkce firmy Alutec pro AutoCAD a Mech.Desktop
+ Další aplikace konverzní utility, drivery, makra, knihovny… viz download a freeware

Další informace a odkazy

Viz též Licenční ujednání k softwaru Arkance Systems.

Většina aplikací Arkance Systems je zařazena do nabídky produktů Holixa (Arkance Systems).

Pro další informace o vývoji CAD aplikací kontaktujte info.cz@arkance-systems.com