Charakteristika

Alutec K&K, spol. s.r.o. a italská společnost Alutec se zabývají prodejem a konstrukční činností se zaměřením na hliníkové profily. Cílem aplikace je vytvoření elektronického katalogu hliníkových profilů, který slouží především konstruktérům.

Řešení

Aplikace obsahuje databázi 2D profilů a dalších součástí. Obslužný program umožňuje zobrazení jednotlivých skupin součástí, základní informace o každé součásti včetně základních charakteristik a také náhled ve formě výrobního výkresu. U některých součástí jsou navíc k dispozici doplňující poznámky týkající se montáže. Vybranou součást lze uložit ve formátu DXF. K dispozici je navíc doplněk pro programu AutoCAD (verze 2000 a vyšší), který umožňuje vložení součástí přímo do aktuálního výkresu bez nutnosti mezi-ukládání do formátu DXF.

V programu je řešena i možnost výpočtu zatížení, kdy lze přímo v katalogu na základě zadaných parametrů vypočítat, zda zvolený profil vyhovuje nebo nevyhovuje zadaným podmínkám.

Pro všechny součásti je nyní k dispozici i jejich 3D varianta. Doplněk pro AutoCAD byl rozšířen na rozsáhlejší aplikaci, která kromě vkládání součástí podporuje i sestavování konstrukcí z hliníkových profilů. Program umožňuje dva režimy zobrazení profilů (zjednodušené a detailní)- to je výhodné zejména při práci na velkých sestavách. Kromě grafických informací obsahuje model také negrafické atributy, které slouží pro tvorbu rozpadu a rozpisky. Rozpiska je asociativní s modelem, tzn. při změně modelu dojde automaticky k regeneraci rozpisky a překreslení odpovídajících pozic.

Rozpiska byla navíc rozšířena o export do aplikace Microsoft Excel. Zde je k dispozici doplněk, který umožňuje svázání rozpisky s ceníkem a vygenerování kompletní cenové nabídky, případně podkladů pro fakturaci.

Technologie a produkty:
AutoCAD 2000 a vyšší, ObjectARX, XML, ACIS

Rozsah databáze:
cca 350 parametrických součástí