Charakteristika

Wienerberger eurostroj, s r.o. byla ustanovena v roce 1995 jako součást cihlářského koncernu Wienerberger. Společnost Wienerberger eurostroj funguje jako projekční, realizační a výrobní složka koncernu v oblasti dodávek strojního vybavení cihelen s působností ve všech evropských cihlářských závodech Wienerberger.

Hlavními činnostmi jsou: příprava projektové dokumentace technologických celků, repase opakovaně používaného strojního vybavení, vývoj a výroba nových strojů.

Řešení

Již od samého počátku začala společnost využívat pro zpracování projekční a výrobní dokumentace 2D grafický systém AutoCAD se strojírenskou nadstavbou MechSoft-Profi. 2D systém AutoCAD byl záhy upgradován na řešení na bázi 3D Autodesk Mechanical Desktop, které bylo postupně nahrazeno licencemi systému Autodesk Inventor Series a Autodesk Inventor Professional.

Návrhový systém Autodesk Inventor byl zvolen jako hlavní grafický systém nejen díky své přímé návaznosti na zpracování již dříve v programu AutoCAD vytvořené 2D dokumentace, ale zejména ve vztahu ke snadnému řešení složitých prostorových úloh a možnosti vytváření velmi komplexních 3D modelů.

Autodesk produktové řešení je ve společnosti využíváno na dvou typických úrovních:

  • při přípravě projektové dokumentace technologických celků
  • při vývoji nového strojního vybavení, pomocných ocelových konstrukcí nebo repasi strojního vybavení
Příprava projektové dokumentace

Je specifickou činností, kde je plně uplatněna kombinace 2D a 3D produktového řešení. S využitím jednoduchých modelů výrobních hal a jednoduchých modelů strojů nejprve sestaví projektant základní dispozici určitého technologického celku. Na tomto základním 3D modelu lze velice snadno řešit optimální rozmístění strojů a odstraňovat případné kolize dopravních cest, které je nutno velmi často řešit v několika výškových úrovních.

Z takto získaného 3D modelu technologického celku jsou následně generovány základní 2D výkresové pohledy a řezy, které jsou dále zpracovávány pomocí programu AutoCAD. AutoCAD je pro vlastní projektovou dokumentaci využíván jako finální CAD prostředek ve vztahu k nutnosti komunikace se zahraničními partnery řešícími dodávky ostatních technologií, dodávky stavebních prací či koordinaci výstavby celého závodu.

Návrh a výroba nových zařízení, strojních celků pro repasi a pomocných ocelových konstrukcí

Je oblast, kde je plně využíváno 3D řešení poskytované systémem Autodesk Inventor. 3D navrhování při těchto čistě strojírenských činnostech poskytuje vysoký komfort ovládání, snadnost generování výrobní dokumentace a v neposlední řadě umožňuje v elektronické podobě hledat optimální řešení či odstraňovat případné funkční nedostatky což vede k výrazným časovým i finančním úsporám a neustálému zvyšování kvality dodávek strojního vybavení.

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor Professional, AutoCAD

S pomocí návrhového systému Autodesk Inventor se nám daří úspěšně řešit i rozsáhlá a technicky náročná strojní zařízení.

Jako příklad je zde uveden řetězový korečkový bagr určený pro těžbu rostlé cihlářské suroviny spodním způsobem, jehož kompletní výrobní dokumentace byla vytvořena s pomocí Autodesk Inventor Professional. 3D model bagru obsahuje přibližně 3.200 unikátních dílů a vygenerovaná výkresová dokumentace sestává z 960 výkresů.