11.08.2022

Zákazník - Novoplast Sereď

Firma Novoplast Sereď je činná v oblasti výroby sklolaminátu od roku 1974 a radí sa k významným spracovateľom laminátu v strednej a východnej Európe. Zákazníkom prináša odborné znalosti a riešenia šité na mieru. Počnúc od kreslenia 3D dát, cez výrobu modelov a negatívnych pracovných foriem k prototypom, či k sériovo vyrábaným dielom. Všetko z jednej ruky, všetko jedna kvalita.

Závod o rozlohe 30 000 m2 spracováva ročne cca. 700 až 1 000 ton sklolaminátu s počtom zamestnancov 120. Sklolaminát sa vyznačuje vlastnosťami ako vysoká pevnosť, stabilita, odolnosť voči korózii, schopnosť tvarovať podľa individuálnych potrieb – ideálne pre nasadenie v najrozličnejších priemyselných odvetviach.

Dôraz na kvalitu je neodmysliteľným pravidlom všetkých procesov vo firme – od vývoja až po výrobu konečného produktu. Spoločnosť systematicky buduje systém manažmentu kvality, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001:2015. Novoplast je držiteľom certifikátu od roku 2005.

Výzvy - digitalizácia a veľké projekty

Keďže v dnešnom zrýchlenom svete digitalizácie je inováciami zasiahnuté každé pracovné odvetvie, nie je tomu inak ani v oblasti sklolaminátu. Inovácie prinášajú nové možnosti, preto sme sa aj my rozhodli stáť na prichádzajúcej vlne nových trendov. Od roku 1974 do 2003 spoločnosť Novoplast vyrábala sklolaminátové výrobky výhradne ručným laminovaním a modely, či priamo formy, boli tiež zhotovované ručne.

Následne, v rokoch 2003 a 2004, sa pre potreby výroby tvarovo zložitých, komplexných modelov a foriem implementovalo do výroby 5-osé obrábacie centrum PKXB-60 od talianskej spoločnosti CMS SpA. Ide o stroj s portálovou konštrukciou a pracovným priestorom 6 m x 4 m x 1,3 m, ktorý okrem opracovania modelov z mäkkých materiálov ako plast či drevo, dokáže výrobky zo sklolaminátu orezávať a dokončovať. Stroj disponuje dvoma stolmi, ktoré vedia pracovať v dvoch nastaveniach a to ako jeden spojený stôl alebo dva samostatné stoly. K upínaniu obrobkov slúži raster 300 mm x 330 mm alebo podtlakový systém.

Prvým veľkým projektom, v ktorom sa naše obrábacie centrum využilo, bola výroba športových autosedačiek od firmy RECARO z Nemecka. RECARO sedačky sa nevyrábali ručným laminovaním, ale metódou RTM (Resin Transfer Mold), čo znamená formovanie pohybom živice.

Forma je uzatvorená, kde z jednej strany pôsobí vákuum a súčasne sa forma plní živicou. Výhodou technológie RTM je presnosť finálnych produktov, rýchlosť výroby a ekologickosť vďaka uzatvorenému procesu.

Riešenia od spoločnosti Arkance Systems

Pre programovanie 5-osích obrábacích stratégií používame CAM softvér Autodesk PowerMill. Vďaka nemu sme získali rozšírené nástroje pre výrobu modelov, foriem a orezávanie komplexných tvarových výrobkov zo sklolaminátu.

PowerMill ponúka maximálnu kontrolu nad nastavením dráhy nástroja, kontrolu kolízií nástroja s obrobkom, simuláciu obrábacieho procesu. Softvér pri výpočte prihliada na minimálny strojný čas, opotrebenie nástroja a maximálnu efektivitu frézovania  s dôrazom na vynikajúci povrch frézovaného obrobku.

Výber a nákup softvéru, odladenie postprocesoru či zaškolenie programátorov nám sprostredkovala spoločnosť Arkance Systems. V rámci spolupráce nám poskytujú tiež technickú podporu, kam sa v prípade problému vo výrobe stále obraciame. Riešenie príde vždy promptne a zrozumiteľne, čím sa negatívny vplyv výpadku vo výrobe minimalizuje.

Spoločnosť Arkance Systems nám sprostredkúva a po technickej stránke zastrešuje aj prípravu modelov pre PowerMill. Využívame 3D CAD softvér Autodesk PowerShape, kde vhodne upravujeme 3D modely od zákazníka pre ďalšie spracovanie v softvéru PowerMill.

„Riešenie Autodesk PowerMill pomohlo spoločnosti Novoplast, výrobné družstvo Sereď reagovať na trendy na trhu v oblastiach rýchlosti prípravy technológie, kvality opracovaných povrchov a v neposlednom rade bezkonkurenčnej bezpečnosti v rámci strojového parku.

Od uvedenia prvej verzie je Autodesk PowerMill líder, ktorý určuje trendy v oblasti prípravy technológie trieskového obrábania v svetovom formáte. Pri súčasnom trende digitalizácie je riešenie Autodesk PowerMill neoddeliteľnou súčasťou spoločností, ktoré chcú obstáť v konkurenčnom prostredí.“

Ing. Michal Lupták, Head of Sales and Technical MFG team of Arkance Systems SK s. r. o.

Vďaka zavedeniu CAD/CAM softvérov a digitalizácii procesov v našej spoločnosti môžeme úspešne obstáť na konkurenčnom poli nielen v strednej a západnej Európe, ale prakticky na celom svete, čo dokazujú naše početné, úspešne zvládnuté a odovzdané projekty.

„Pre nás nie je žiaden projekt príliš veľký a žiadna objednávka príliš malá.“

Juraj Brigant, CEO Novoplast, výrobné družstvo Sereď

Novinky a zprávy