Dotační programy financované z fondů Evropské Unie a ze státního rozpočtu České republiky umožnují podnikům čerpat dotace na nákup informačních technologií, CAD/CAM systémů, systémů pro správu dokumentů, CRM a podnikových informačních systémů, archivačních systémů a dalších grafických i kancelářských aplikací, či doprovodných služeb, především školení pracovníků. Dotace lze tedy čerpat na školení (vzdělávání) nebo na investice (software, implementace).

Část těchto prostředků je možná připravena i pro vás – získejte zpět část vašich daní. Můžeme vám pomoci s vypracováním a podáním potřebné žádosti. Kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Využijte nových dotačních programů na nákup a podporu implementace CAD/BIM/GIS/PDM řešení

Zvažujete investici do CAD/CAM/CAE, BIM, GIS či PDM software a plánujete využít dotačních programů z Evropské Unie? Nově Evropská komise schválila několik nových operačních programů.

Jde například o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo o POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). Abychom vám ušetřili čas, zpracovali jsme k jednotlivým programům přehledná shrnutí – na které z nich můžete čerpat dotace pro pořízení CAD/CAM, BIM, GIS či PDM řešení od firmy CAD Studio. Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci s přípravou projektu.

Operační program “Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost” (OPPIK) navazující na OP Podnikání a inovace (OPPI) bude v dotačním období 2020 – 2021 primárně podporovat projekty malých a středních podniků se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i na ICT sektor. Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace bude využíván jednotný elektronický systém.

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Operační program inovace a konkurenceschopnost – OPPIK

Cílem programu je podpora pořízení nevýrobních ICT technologií za účelem optimalizace konkrétních procesů ve vašem podniku (vč. PDM/PLM). Podporována je automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení vnitropodnikových procesů. Dále může být podpořena změna výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu, také vnitřní síťové zabezpečení.

Dotace se vztahuje na:
 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • ERP, operační systémy a další základní kancelářské software a hardware
Výše dotace:
 • 0,5 – 30 mil. Kč
Komu je určena:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů
 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Technologie 4.0

Operační program inovace a konkurenceschopnost – OPPIK

Primárním cílem programu Technologie 4.0 je podpora mikro, malých a středních podniků. Tato výzva je určena podnikatelským subjektům s minimálně 3letou existencí na trhu. S pomocí dotace mohou podnikatelé zakoupit potřebné technologické vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje.

Dotace se vztahuje na:
 • nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů, zařízení, technologií, hardware a vybavení
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na software, programy (vč. CAD/CAM/BIM), data (vč. knihoven), databáze v rámci projektu
 • projekt musí být zaměřen na komplexní zvýšení automatizace a digitalizace ve firmě (tedy NE pouze nákup výrobních strojů, ale jejich propojení s informačními systémy, robotizace apod.)
Výše dotace:
 • 1–40 mil. Kč
Komu je určena:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů
 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • minimálně tříletá historie podniku

PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

 • Aplikace:
  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • Potenciál:
  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení, software a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • Inovace
  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Co je to POVEZ II

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II) umožní vybraným podnikům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání nebo rekvalifikaci zaměstnanců. Příjemným bonusem je náhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců (pochopitelně neplatí pro OSVČ).

Kdo může o dotaci žádat?

Právnická (firma) nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhoduje vlastnictví IČ a právní subjektivita. Z pohledu typu činnosti mohou žádat všichni mimo vyjmenovaných subjektů. Do vzdělávání lze nově zařadit i potenciální zaměstnance.

Kolik můžete získat?

Zaměstnavatelé a OSVČ (i bez zaměstnanců) mohou získat finanční prostředky ve výši:
až 100 % na úhradu nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě,
85 % na úhradu nákladů na vzdělávání.

Vzdělávání musí být realizováno prezenční formou se zaměřením na:
další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt “Vzdělávejte se pro růst!”, které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ
 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Máte zájem zlepšit znalosti a dovednosti ve vašem oboru? Máte-li zájem o EU granty oblasti softwaru a služeb pro software Autodesk, ale nemáte dostatek volných finančních prostředků, CAD Studio s.r.o. je zde, aby pomohlo. Zjistíme, zda je vaše firma způsobilá pro financování z EU grantů. Nabídku evropských grantů, které jsou k dispozici pro vaše odvětví vám zjistí naši specialisté.

Způsob ověření je jednoduchý a CAD Studio vám může pomoci:

 • Kvalifikovat vaši způsobilost pro financování z grantů .
 • Zpracovat žádost s popisem CAD/CAM/PDM řešení. Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti a pomohou zvýšit vaše šance na získání finančních prostředků.

Služba je zdarma pro všechny naše zákazníky a po obdržení plně schváleného dotačního projektu vám pomůžeme s implementací CAD systémů (školení, metodiky, implementace PDM/PLM, procesní analýza, vývoj aplikace na zakázku). Pro více informací nebo zjištění, které z EU grantů máte nárok nám zavolejte nebo vyplňte prosím formulář a my vám vše rádi vysvětlíme.

Požádejte s pomocí CAD Studia o vaši dotaci správně a včas!

Kontaktujte Arkance Systems pro bližší informace o získání dotací na produkty a služby IT.