Školení: Autodesk Inventor Nastran (2 dny)

Školení na zakázku

Další informace : Termíny/Cena Popis/Program

OborCAD/CAM pro strojírenství
ÚroveňVšechny úrovně
Čas9:00 - 15:30

Autodesk Inventor Nastran představuje univerzální nástroj pro analýzy metodou konečných prvků pro konstruktéry a výpočtáře.

Poskytuje širokou škálu simulací zajištěných ověřenými řešiči Autodesk Nastran přímo v prostředí kompatibilních aplikací pro simulaci chování zařízení v reálném prostředí. Dříve než zahájíte výrobu nového produktu, ověřte kompletní rozsah možného zatížení.

Školení na zakázku

 • Školení se koná online. V případě zájmu je možné uspořádat prezenční školení na některé z poboček společnosti Arkance Systems.
 • Časový harmonogram: 9:00 – zahájení školení, 15:30 – konec školení
 • Celková cena: 13 000 Kč / osoba (bez DPH)

Certifikace Autodesku

Společnost Arkance Systems je autorizovaným školicím střediskem Autodesku – Autodesk Authorized Training Center, ATC.

Po absolvování tohoto kurzu získáte certifikát od Autodesku. Podrobnější informace naleznete také na přehledové stránce školení.

Popis školení

Školení je určené především pro uživatele, kteří potřebují řešit simulační problémy přesahující možnosti lineárních statických řešičů (např. Autodesk Inventor Professional). Typicky se může jednat o úlohy zahrnující plasticitu, velké deformace, ustálené i nestacionární přestupy tepla, dynamické děje…

Účastník se naučí správné postupy a metody pevnostních analýz v Autodesk Inventor Nastran, od správného zadání okrajových podmínek a vazeb až po správnou interpretaci výsledků.

Osnova školení

 • Stručný úvod do Metody konečných prvků
  • Základní principy metody
  • Použité typy elementů
 • Úvod do práce s programem
  • Základní koncepce programu
  • Popis prostředí programu
 • Lineární statická analýza I
  • Příprava modelu pro simulaci
  • Materiálové vlastnosti
  • Globální a lokální síťování
  • Definice okrajových podmínek
  • Definice zatížení
  • Úprava pokročilých parametrů řešiče
  • Řešení a postprocessing výsledků
  • Využití symetrie modelu
 • Nelineární statická analýza I
  • Zahrnutí materiálové nelinearity
  • Několik zatěžovacích stavů v analýze
  • Uživatelské grafy z výsledků
 • Modální analýza I
  • Využití modální analýzy
  • Srovnání reálných tvarů kmitů se simulací
  • Modální analýza na objemovém modelu
  • Modální analýza na střednicovém tělese
  • Srovnání výsledků analýzy objemového a plošného modelu
 • Lineární statická analýza II
  • Kontakty v sestavě
  • Srovnání výsledků při nastavení různých typů kontaktů
 • Nelineární statická analýza II
  • Zahrnutí geometrických nelinearit (velké deformace) do sestavy
  • Srovnání výsledků lineární a nelineární analýzy
 • Lineární ustálený přestup tepla I
  • Příprava kombinovaného plošného a objemového modelu
  • Nastavení materiálových vlastností
  • Definice kontaktů a jejich parametrů
  • Definice okrajových podmínek
  • Řešení a vyhodnocení výsledků
 • Lineární statická analýza III
  • Přenos zatížení z předchozí teplotní analýzy
  • Řešení a vyhodnocení výsledků

Přihlášení na akci