Charakteristika

Divize KWU se mj. zabývá vývojem inspekčního systému pro testování hřídelí turbín a generátorů pomocí ultrazvuku. Vyhodnocovací program používá pro vizuální zobrazení výsledků program AutoCAD.

Řešení

Základním požadavkem zákazníka bylo mít k dispozici sadu objektů pro řízení AutoCADu z externí aplikace. AutoCAD obsahuje poměrně rozsáhlé VBA rozhraní, nicméně toto standardní rozhraní neobsahuje některé specifické funkce požadované zákazníkem.

Po analýze požadavků na funkce byl AutoCAD rozšířen o další sadu objektů, které umožňuji volání požadovaných funkcí přímo bez nutnosti pomocných skriptů a jiných náhradních řešení. Tyto objekty jsou přímo využívány modulem pro zobrazení výsledků, který zpracovává naměřené hodnoty a generuje jejich zobrazení ve formě vystínovaného modelu.

Technologie a produkty:
AutoCAD, ObjectARX, COM