Charakteristika

OBO Bettermann je významný výrobce elektroinstalační techniky s celosvětovou působností. CAD aplikaci OBO Construct KTS je určená pro projektování kabelových nosných tras. Jejím smyslem je usnadnit návrh kabelových tras ze systémů KTS firmy OBO Bettermann. Přednosti aplikace oceňují především projektanti elektro, nicméně přínosem může být i pro realizátory staveb.

Řešení

Aplikace OBO Construct KTS obsahuje databázi výrobků OBO a usnadňuje návrh tras v prostředí AutoCADu. Aplikace provádí samostatně statické výpočty únosnosti kabelových žlabů, žebříků i souvisejících závěsných konstrukcí a signalizuje překročení jejich mezních parametrů. Po zadání typu a množství uložených kabelů vypočítá i obsazení průřezu kabelové trasy. Samostatná knihovna s bloky použitých prvků umožňuje vytvářet ve výkrese jednoduše řezy kabelovými trasami.

Výstupem aplikace je podrobný zákres navržených tras a především rychlá a kompletní materiálová specifikace, nutná k realizaci každé zakázky. Například úplný výpis prvků zakreslených kabelových tras o celkové délce několika kilometrů, zavěšených v technologické hale s plochou 8.000 m2, je k dispozici během 8 až 30 vteřin. Ruční zpracování obdobně detailního výpisu by přitom zabralo několik hodin.

OBO Construct KTS je nadstavba AutoCADu a AutoCADu LT ve verzích 2000 až 2006. Získat ji lze od OBO Bettermann Praha s.r.o. za manipulační poplatek.

Celá aplikace byla vyvinuta v České republice pro dceřinou společnost německé firmy OBO Bettermann GmbH & Co a dočkala se již rozšíření jak u nás, tak po celém Německu. V současnosti probíhají práce na dalších jazykových verzích.

Technologie a produkty:
AutoCAD 2000 a vyšší, ObjectARX, XML

Rozsah databáze:
cca 350 parametrických součástí