Co jsou bonus nástroje CS+ ?

Společnost ARKANCE je jediný platinový partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) s celosvětovou působností. Zároveň jsme i členem sítě vývojářů aplikací (Autodesk Developer Network, ADN) a dodáváme produkty Autodesku rozšířené o další nástroje.

Zabýváme se mnoha obory: CAD/PDM/PLM pro strojírenství, CAM a výroba, BIM pro stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, média a design, GIS a správa majetku. Jejich přehled a rozcestník naleznete na stránce Řešení.

Autodesk Platinum Partner
Předplatné Autodesk software u ARKANCE znamená řadu výhod

Při zakoupení předplatného (subscription) produktů Autodesku u ARKANCE dostáváte jako náš zákazník nadstandardní technickou podporu. K nejpoužívanějším produktům Autodesku jsme vyvinuli rozšiřující aplikace / nadstavby, které získáte zdarma. Dále vám umožníme přístup se stovkám dalších bezplatných doplňkových aplikací, nástrojů, šablon, stylů, knihoven a tipů, které rozšiřují a zefektivňují práci.

 • Helpdesk – server technické podpory. Technické dokumenty, soubory a databáze znalostí.
 • CAD Fórum v češtině a angličtině s více než milionem uživatelů. Zde je kromě diskuzního fóra, tipů, triků a podpory k dispozici také řada freeware aplikací, online nástrojů a konvertorů (mapové souřadnice, 1D/2D/3D nesting optimalizace, konverze STL/SVG/EPS/VSD/CDR…).
 • Sociální sítě. – Facebook, YouTube, X (Twitter), LinkedIn, Instagram, blogy a portály ARKANCE. Sledujte nás.

Všechny tyto bonus nástroje a služby souhrnně označujeme jako CS+. Ty nejpoužívanější aplikace vyvinuté ve společnosti ARKANCE jsme pro naše zákazníky sdružili do snadno instalovatelných a ovladatelných balíčků – např. Inventor Tools (X-Tools), Holixa T4R (Revit Tools), Civil Tools, Plant Tools, Vault Tools, HSM Tools, Fusion Tools a další.

Využijte všechny výhody ARKANCE poskytované k vašim licencím Autodesk. Více podrobností najdete také na stránce Výhody Autodesk subscription od ARKANCE.

Hlavní obsah nástrojů CS+

Rozsah a složení bonus nástrojů CS+ je průběžně doplňováno podle podnětů zákazníků a liší se podle produktu, ke kterému jsou bonus aplikace dodávány. Níže naleznete nejdůležitější bonusy dodávané k nejoblíbenějším produktům podle oborů.

K sadám Autodesk Collection:

 • Autodesk Product Design & Manufacturing Collection
 • Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection
 • Autodesk Media & Entertainment Collection

jsou dodávány bonusy patřící ke všem produktům dané sady. Bonus nástroje CS+ jsou pro vás k dispozici online na Helpdesk serveru.

Bonus nástroje CS+ abecedně podle produktů

Autodesk AutoCAD (a profesní verze AutoCADu)

 • Kromě produktu Autodesk AutoCAD platí i pro profesní verze:
 • Více než 100 doplňkových funkcí: LISP nástroje, freeware CAD utility a knihovny – např. automatické číslování bloků, propojení parametrů DWG objektů na tabulky a Excel, rozdělení parcel, obrázkové legendy bloků, import seznamu bodů, převod WGS/JTSK, posuny atributů, vymazání nepotřebných měřítek, automatické operace při ukládání DWG, sledování času na zakázce, pokročilé nahrazování textu, zpracování čísel v textech a atributech, převod 2D/3D křivek, editor šraf, výkazy délek čar a bloků, osové křivky, vynucené přiřazení typů objektů do hladin, georeference obrázků, staničení křivek, poloautomatický překlad výkresových textů, geokódování polohy adresy na mapě, 3D anaglyfy, tvorba křivek z XLS tabulek, převodník fyzikálních jednotek, zjištění zdrojové aplikace/verze DWG, automatická klasifikace objektů, propojení parametrů s Excelem, bezpečné ukládání/ochrana DWG souborů, zobrazení v měřítku 1:1 na monitoru a další
 • Knihovny rozšiřujících typů čar a šraf
 • Knihovny CAD bloků (2D symbolů, 3D modelů a dynamických bloků) pro snazší tvorbu výkresů – např. dopravní značky, výškové kačeny, vozidla, postavy, rostliny, rohová razítka, popisky, severky, typy čar
 • Online konvertor STL2DWG a CAD -> DXF
 • CZ šablona pro AutoCAD Architecture
 • Online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • Výuková videa a cvičebnice
SureSave od firmy ARKANCE pro Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD LT

 • LT Extension – sada nástrojů pro zefektivnění práce v Autodesk AutoCAD LT. Obsahuje funkce jako např. export textu, export souřadnic, výkazy bloků a délek linií, práce s hladinami, kalkulačka, dynamické bloky, číslované texty a bloky, anotace… (jen pro verzi Windows).
 • AutoCAD LT podporuje od verze 2024 AutoLISP – můžete tak využít stovky užitečných LISP aplikací
 • Knihovny CAD bloků (2D symbolů a dynamických bloků) pro snazší tvorbu výkresů – např. dopravní značky, výškové kačeny, vozidla, postavy, rostliny, rohová razítka, popisky, severky, typy čar
 • Česká PDF příručka “AutoCAD LT – Základy”
 • Online školení
Aplikace LT Extension z vlastního vývoje ARKANCE pro Autodesk AutoCAD LT

Autodesk AutoCAD Plant 3D (a P&ID)

 • Plant Tools – doplňkové funkce pro Autodesk AutoCAD Plant 3D a P&ID. Například synchronizace parametrů komponent, legenda grafických symbolů, pravidla akvizice, automatizovatelné kreslení os potrubí, seznam připojených referencí, synchronizace textu a další.
 • Výuková videa a cvičebnice
Plant Tools od ARKANCE - produktový obrázek

Autodesk Civil 3D (a Autodesk Map 3D)

 • Civil Tools – aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb. Obsahuje nástroje jako např. rozšířená klopení vozovky, rozšíření v oblouku, rozšířený import bodů, hypsometrie povrchů, převod textů na 3D body, práce se skupinami bodů, výšky vrstevnic, cílování koridorů, extrakce příčných řezů atd.
 • Extravilánové silniční podsestavy – pro Civil 3D, doplňují nadstavbu Civil Tools. Efektivní projektování silničních staveb českých a slovenských norem a zvyklostí.
 • Další doplňkové Podsestavy CS+ pro Autodesk Civil 3D pro projektování liniových staveb
 • České styly a normy, projektové šablony HTÚ, Voda, Silnice, Inženýrské sítě, XML soubor klopení a rozšíření
 • Šablony územních plánů podle metodiky MINIS, Import RÚIAN, WMS zdroje dat
 • Sada dalších podsestav podle českých norem pro projektování silničních a železničních komunikací, vodařské prvky
 • Výuková videa a cvičebnice
Civil Tools od ARKANCE - produktový obrázek
Extravilánové silniční podsestavy od ARKANCE - produktový obrázek

Autodesk FeatureCAM

 • Feature Tools – nadstavba pro Autodesk FeatureCAM. Obsahuje doplňkové funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, tvorbu závitů a výběr nástrojů.
Feature Tools od ARKANCE pro Autodesk FeatureCAM

Autodesk Fusion

 • Fusion Tools (dříve také F-Tools) – do prostředí Autodesk Fusion doplňuje sérii maker pro usnadnění práce. Obsahuje nástroje pro editaci uživatelských iVlastností, tvorbu strukturovaného kusovníku a jeho export do Excelu, snadné opakování příkazů mezerníkem, přesun na počátek, promítnutí konstrukční geometrie, převodník fyzikálních jednotek, nástroje pro komunikaci s technickou podporou a další.
 • Bezplatná česká lokalizace Fusion – viz chci.fusioncesky.cz
 • Nadstavbové aplikace pro import souřadnic a profilů z Excelu, hromadné přejmenování komponent a náčrtů, převod obrázků na pole otvorů
 • Knihovny 3D modelů pro Fusion
 • Online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • Online školení
 • Výuková videa
Fusion Tools od ARKANCE pro Autodesk Fusion

Autodesk InfraWorks

Autodesk Inventor

 • Holixa T4I (Tools4Inventor, dříve také CS Inventor Tools, X-Tools) – doplňková aplikace pro Autodesk Inventor, která automatizuje a zjednodušuje rutinní úlohy ve všech fázích procesu návrhu. Obsahuje nástroje pro tvorbu a správu automatických vlastností, popisy rozvinů, symboly kót, QR kódy a automatizaci konstrukčních dokumentů, dále nástroje pro práci s kusovníky, pojmenování sestav rámových konstrukcí, náčrtové pomůcky, iVlastnosti v tooltipu, iLogic automatizaci.
 • Knihovna ČSN materiálů, knihovna užitečných součástí a tvarů (např. plechové přechodky), knihovny barev, nástroje pro nastavení prostředí Inventoru, a další
 • Knihovny 3D modelů pro Inventor – parametrické výrobky
 • Sada šablon pro správné používání Inventoru s přednastavenou ČSN normou a hladinami pro převod do DWG AutoCAD Mechanical
 • Online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • Výuková videa a cvičebnice
Holixa T4I od ARKANCE - produktový obrázek

Autodesk Inventor CAM

 • HSM Tools – aplikace rozšiřuje funkce Autodesk Inventor CAM. Obsahuje sérii maker pro zefektivnění práce: generování seřizovacích listů, rychlé přepínání pohledů modelu – CAD/CAM, automatické pojmenování programů NC kódu, uživatelské konfigurace výchozí obráběcí strategie a další funkce.
HSM Tools od ARKANCE pro Autodesk Inventor CAM

Autodesk PowerMill

 • PowerTools – nadstavba pro CAM aplikaci Autodesk PowerMill. Obsahuje doplňkové funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, vrtání a tvorby výrobní dokumentace.

Autodesk Revit

 • Holixa T4R (dříve známé jako Revit Tools) – BIM nástroje pro Autodesk Revit. Více než 70 funkcí, mezi něž patří například export tabulek do Excelu, kopírování sloupců, dělení potrubí TZB, výstupní čára schodiště, nástroje pro kótování a mnoho jiných.
 • Class Feeder – nadstavbová aplikace pro Autodesk Revit, která umožňuje efektivně klasifikovat prvky projektu. Je určena především pro klasifikaci systémem CCI a také RTS.
 • Knihovna stovek parametrických českých rodin, výrobků českých firem, krovů, apod.
 • České projektové šablony pro architekturu, statiku a TZB, slovenská projektová šablona
 • Výuková videa a cvičebnice
Holixa T4R od ARKANCE - produktový obrázek
Class Feeder od ARKANCE - produktový obrázek

Autodesk Vault

 • Holixa T4Vault (dříve Vault Tools) – rozšiřuje PDM aplikaci Autodesk Vault o sadu utilit a automatických funkcí. Jsou to například: automatizace zakládání projektů, rychlá změna nastavení dokumentu, detekce osiřelých souborů, automatické publikování náhledových nebo publikačních souborů Vaultu a další
 • Dokumenty pro optimalizaci nastavení a správu Vaultu
Vault Tools od ARKANCE pro Autodesk Vault

Všechny nástroje CS+ najdete ke stažení na Helpdesk serveru. Máte dotazy k bonus nástrojům a výhodám k předplatnému? Kontaktujte společnost ARKANCE.

Související stránky

Helpdesk

Server technické podpory pro zákazníky Arkance Sytems. Technické dokumenty, knowledge base. Vítejte!