Co jsou bonus nástroje CS+ ?

Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty Autodesku rozšířené o další nástroje. S licencemi a subscription programy produktů Autodesk od firmy Arkance Systems dostává zákazník nejen nadstandardní technickou podporu (Helpdesk, CADforum.cz, sociální sítě), ale také stovky bezplatných doplňkových nadstavbových aplikací, nástrojů, šablon, stylů, knihoven a tipů, které rozšiřují a zefektivňují práci v daném CAD, BIM či PDM produktu Autodesku.

Zákazníci mají k dispozici také řadu online nástrojů a konvertorů na portálu CADforum.cz (mapové souřadnice, 1D/2D/3D nesting optimalizace, konverze STL/SVG/EPS/VSD/CDR…). Všechny tyto bonus nástroje a služby souhrnně označujeme jako “CS+“. Ty nejpoužívanější aplikace vyvinuté v Arkance Systems jsme pro naše zákazníky sdružili do snadno instalovatelných a ovladatelných balíčků – např. Inventor Tools (X-Tools), Revit Tools, Civil Tools, Plant Tools, Vault Tools, HSM Tools, Fusion Tools a další.

Hlavní obsah nástrojů CS+

Rozsah a složení bonus nástrojů CS+ je průběžně doplňováno podle podnětů zákazníků a liší se podle CAD produktu, ke kterému jsou bonus aplikace dodávány. Níže shrnujeme nejdůležitější bonusy dodávané k nejfrekventovanějším produktům. K sadám Autodesk Collection jsou dodávány bonusy patřící ke všem produktům dané sady. Dříve měly bonus nástroje CS+ podobu samostatných DVD, nyní jsou k dispozici online na Helpdesk serveru.

Využijte naše benefity poskytované k vašim licencím Autodesk

AutoCAD LT

 • CS LT Extension (odkaz ke stažení viz faktura) – sada nástrojů pro zefektivnění práce, např. export textu, export souřadnic, výkazy bloků a délek linií, práce s hladinami, kalkulačka, dynamické bloky, číslované texty a bloky, anotace… (jen pro verzi Windows)
 • knihovny CAD bloků (2D symbolů a dynamických bloků) pro snazší tvorbu výkresů – např. dopravní značky, výškové kačeny, vozidla, postavy, rostliny, rohová razítka, popisky, severky, typy čar
 • česká PDF příručka “AutoCAD LT – Základy”
 • online školení (e-Learning)

AutoCAD (a profesní verze AutoCADu)

 • desítky LISP utilit a knihoven – např. automatické číslování bloků, propojení parametrů DWG objektů na tabulky a Excel, rozdělení parcel, obrázkové legendy bloků, import seznamu bodů, převod WGS/JTSK, posuny atributů, vymazání nepotřebných měřítek, automatické operace při ukládání DWG, sledování času na zakázce, pokročilé nahrazování textu, zpracování čísel v textech a atributech, převod 2D/3D křivek, editor šraf, výkazy délek čar a bloků, osové křivky, vynucené přiřazení typů objektů do hladin, georeference obrázků, staničení křivek, poloautomatický překlad výkresových textů, geokódování polohy adresy na mapě, 3D anaglyfy, tvorba křivek z XLS tabulek, převodník fyzikálních jednotek, zjištění zdrojové aplikace/verze DWG, automatická klasifikace objektů, propojení parametrů s Excelem, bezpečné ukládání/ochrana DWG souborů, zobrazení v měřítku 1:1 na monitoru a desítky dalších utilit
 • knihovny rozšiřujících typů čar a šraf
 • knihovny CAD bloků (2D symbolů, 3D modelů a dynamických bloků) pro snazší tvorbu výkresů – např. dopravní značky, výškové kačeny, vozidla, postavy, rostliny, rohová razítka, popisky, severky, typy čar
 • online konvertor STL2DWG a CAD->DXF
 • CZ šablona pro AutoCAD Architecture
 • online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • výuková videa a cvičebnice

Inventor

 • CS X-Tools – nástroje pro tvorbu a správu automatických vlastností, popisy rozvinů, symboly kót, QR kódy a automatizaci konstrukčních dokumentů, práce s kusovníky, pojmenování sestav rámových konstrukcí, náčrtové pomůcky, iVlastnosti v tooltipu, iLogic automatizace
 • knihovna ČSN materiálů, knihovna užitečných součástí a tvarů (např. plechové přechodky), knihovny barev, nástroje pro nastavení prostředí Inventoru, a další.
 • knihovny 3D modelů pro Inventor – parametrické výrobky
 • sada šablon pro správné používání Autodesk Inventoru s přednastavenou ČSN normou a hladinami pro převod do DWG AutoCAD Mechanical
 • online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • výuková videa a cvičebnice

Inventor CAM (HSM)

 • CS HSM Tools – rozšiřují funkce CAD/CAM aplikace Autodesk Inventor HSM (CAM) nebo Inventoru s nadstavbou HSM Express. Do prostředí CAM doplňují sérii maker pro zefektivnění práce v Inventoru CAM.
 • generování seřizovacích listů
 • rychlé přepínání pohledů modelu – CAD/CAM
 • automatické pojmenování programů NC kódu
 • uživatelské konfigurace výchozí obráběcí strategie
 • a další

Fusion 360

 • CS F-Tools – nástroje pro editaci uživatelských iVlastností, tvorbu strukturovaného kusovníku a jeho export do Excelu, snadné opakování příkazů mezerníkem, přesun na počátek, promítnutí konstrukční geometrie, převodník fyzikálních jednotek, nástroje pro komunikaci s technickou podporou.
 • bezplatná česká lokalizace Fusion 360 – viz chci.fusioncesky.cz
 • nadstavbové aplikace pro import souřadnic a profilů z Excelu, hromadné přejmenování komponent a náčrtů, převod obrázků na pole otvorů
 • knihovny 3D modelů pro Fusion 360
 • online testy znalostí pro hodnocení pracovníků
 • online školení (e-Learning)
 • výuková videa

Revit

 • CS Revit Tools (T4R) – BIM nástroje pro Revit Architecture, MEP a Structure, jako např. sledování času na zakázce, popis skladby střech, podlah a stěn, výkaz referencí, výběr objektů rozšířeným filtrem, správa výkresových pohledů, dělení potrubí, prostupy, 3D anaglyfy, nahrazování textů, automatické kótování, automatické L/P dveře, čisté plochy místností, import/export tabulek, izolace potrubí, vizuální správce RFA rodin, ad.
 • knihovna stovek parametrických českých rodin, výrobků českých firem, krovů, apod.
 • české projektové šablony pro Architekturu, Statiku a TZB, slovenská projektová šablona
 • výuková videa a cvičebnice

Civil 3D (a Map 3D)

 • CS Civil Tools – doplňkové utility, jako např. rozšířená klopení vozovky, rozšíření v oblouku, rozšířený import bodů, hypsometrie povrchů, převod textů na 3D body, práce se skupinami bodů, výšky vrstevnic, cílování koridorů, extrakce příčných řezů, ad.
 • české styly a normy, projektové šablony HTÚ, Voda, Silnice, Inženýrské sítě, XML soubor klopení a rozšíření
 • šablony územních plánů podle metodiky MINIS, data RÚIAN, WMS zdroje dat
 • silniční extravilánové podsestavy – viz Extravilán
 • sada dalších podsestav podle českých norem pro projektování silničních a železničních komunikací, vodařské prvky
 • výuková videa a cvičebnice

Infraworks

 • český country kit s knihovnami silničních a železničních prvků dle ČSN

AutoCAD Plant 3D (a P&ID)

 • CS Plant Tools – doplňkové funkce pro Plant 3D a P&ID jako synchronizace parametrů komponent, legenda grafických symbolů, pravidla akvizice, automatizovatelné kreslení os potrubí, seznam připojených referencí, synchronizace textu a další
 • výuková videa a cvičebnice

Vault

 • CS Vault Tools – doplňkové funkce pro komerční verze PDM aplikace Autodesk Vault Professional a Workgroup, např. automatizace zakládání projektů, rychlá změna nastavení dokumentu, detekce osiřelých souborů, automatické publikování náhledových nebo publikačních souborů Vaultu
 • dokumenty pro optimalizaci nastavení a správu Vaultu

FeatureCAM

 • CS FeatureTools – doplňkové funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, tvorbu závitů a výběr nástrojů – pro Autodesk FeatureCAM 2020 a vyšší.

PowerMill

 • CS PowerTools – doplňkové funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, vrtání a tvorby výrobní dokumentace – pro Autodesk PowerMill 2020 a vyšší.

Všechny nástroje CS+ najdete ke stažení na Helpdesk serveru Arkance Systems.