Vault Tools

Aplikace ARKANCE Vault Tools – součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje komerční verze PDM aplikací Autodesk Vault o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat.

Funkčnost jednotlivých modulů Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu.

Vault Tools od ARKANCE pro Autodesk Vault

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Vault Tools pro Autodesk Vault Professional a Workgroup

Vault Tools - nadstavba pro Autodesk Vault

Nadstavbová aplikace Vault Tools je určena pro Autodesk Vault Professional a Workgroup verze 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 (32-bit nebo 64-bit, CZ nebo EN verze).

Konfigurace

Od verze 24.0 používají Vault Tools jednotnou konfiguraci. Konfigurace jednotlivých modulů se ovládá z jednoho centrálního okna a je tak přehlednější a intuitivnější.

Vault Tools - Konfigurace

V konfiguraci lze nyní nastavit vypnutí (resp. zapnutí) jednotlivých modulů. Ve Vaultu pak budou viditelné (dostupné) pouze moduly, které se skutečně používají a aktivně se s nimi pracuje.

Vault Tools od ARKANCE pro Autodesk Vault

Popis jednotlivých nástrojů Vault Tools

Kopírovat do pracovní složky

Funkce Kopie struktury do pracovní složky (Kopírovat do pracovní složky) slouží pro vytvoření kopie vybrané adresářové struktury Vaultu do vaší pracovní složky. Funkce je dostupná nad složkou v prohlížeči projektů.

Jedním kliknutím tak jednoduše zopírujete složku projektu ve Vaultu (včetně podsložek) do vašeho pracovního adresáře.

Vault Tools - Kopírovat do pracovní složky
Vytvoř projekt

Modul „Vytvoř projekt“ (Project Creator) slouží k rychlému založení adresářové struktury podle předdefinované šablony adresářové struktury uložené ve Vaultu. Podstatně tak urychlí zakládání nových projektů podobného typu. V menu najdete tuto funkci pod položkou „Vytvoř projekt…”.

Vytvoření nového projektu pomocí tohoto modulu provedete jednoduše v rámci dialogového okna.

Vault Tools - Project Creator

Postupně zvolíte:

 • podle jaké šablony (struktura složek, projektu) budete nový projekt vytvořený,
 • jak se nový projekt bude jemnovat,
 • kde bude projekt ve Vaultu umístěn,
 • dalši volby, které slouží pro přenesení vlastností, uživatelských práv, zda se nový projekt má kopírovat do pracovní složky a jestli se mají ze šablony kopírovat také přiložené soubory, které má projekt vždy obsahovat.

Ze zkušeností víme, že pojmenování projektu se skládá z několika částí. Pojmenování nového projektu je tedy navrženo tak, aby bylo možné jméno strukturalizovat a použít např. číslo z číselníku Vaultu.

Vault Tools - definice pojmenování projektu
Najít osamocené entity

Modul Najít osamocené entity (Orphaned files, samostatné/osiřelé soubory) pro vyhledávání neasociovaných souborů je užitečný nástroj pro údržbu úložiště. Nabízí rychlý a snadný způsob vyhledání souborů, které nemají vazbu na žádný jiný soubor a případě Vault Professional i vazbu na položku, změnový příkaz nebo uživatelský objekt. Jsou tedy vypsány soubory, které nemají žádné odkazy v záložce “Kde je použito”.

Vault Tools - Najít osamocené entity

Modul pro nalezení osamocených souborů byl ve verzi 2019 výrazně přepracován a přináší nové možnosti v definici vyhledávání osamocených souborů.

Při vyhledání je možné definovat vztah souboru:

 • na podřízené soubory,
 • na nadřazené soubory,
 • na položku (pro Vault Professional)
 • na změnový příkaz (pro Vault Professional)
 • na uživatelský objekt (pro Vault Professional)

Vyhledávací kritérium je možné cílit i daný typ souboru zadáním přípony souboru.

Vault Tools - Orphaned files

Výsledky vyhledání je možné exportovat jako „odkazy“ do definované složky ve Vaultu. Seznam odkazů je pak možné jednoduše zpracovávat ve Vaultu (smazání souborů, vytvoření reportu, …)

Další možností je exportovat seznam do “*csv” souboru.

Vault Tools - vyhledávání samostatných / osiřelých souborů
Easy Changer

Modul „Easy Changer“ je rozšíření stávající funkčnosti Vaultu a je zaměřen na rychlou změnu nastavení dokumentu. Jedním tlačítkem automaticky změníte:

 • kategorie dokumentu,
 • životní cyklus,
 • revizní schéma a nastavení indexu revize,
 • schvalovací proces,
 • doplnění vlastností podle nové kategorie a naplnění vlastností výchozí hodnotou.

Modul je možné používat ve dvou úrovních:

 • uživatelsky vždy zvolit co a jak se má změnit,
 • použít přednastavené šablony (konfigurace).

Nastavení nové kategorie, životního cyklu, revizního schématu a vlastností se provádí z dialogu Easy Changeru
1. Vyberte soubor, resp. soubory, u kterých bude měněna kategorie:

Vault Tools - Easy Changer

2. V okně Easy Changeru můžete postupovat „vlastním nastavením“ a postupně zvolte novou:

  • a. kategorii dokumentu,
  • b. životní cyklus,
  • c. revizní schéma,
  • d. výchozí index revize,
Vault Tools - Easy Changer

nebo použít přednastavené šablony, které se hodí pro opakované změny:

Vault Tools - Easy Changer
Rezervace čísel

Modul „Rezervace čísel“ slouží pro rezervování čísel z číselníku Vaultu. K rezervaci dochází tím, že se čísla jen „vezmou“ z číselníku Vaultu. Rezervace čísel je možná v rozsahu od 1 – 100 čísel v jednom rezervačním kroku.

Modul „Rezervace čísel“ je užitečný ve firmách, kde je požadováno, aby dokumentace nějakého celku měla čísla postupně za sebou. Konstruktér nebo projektant si pomocí tohoto modulu může vyzvednout potřebný počet čísel a dokumentacaci pak číslovat postupně podle potřeb projektu.

Pro rezervaci čísel slouží jednoduchý dialog, kde si zvolíte čísleník Vaultu a počet čísel, které budete rezervovat

Vault Tools - Rezervace čísel

Rezervovaná čísla lze pak exportovat např. do “*.csv” souboru.

Čistit soubory

Modul „Čistit soubory“ (Purge Files, Čištění souborů) slouží k automatickému čištění starých verzí souborů, které vznikly během vývoje a nyní již jsou nepotřebné a jen zabírají místo. Oproti standardní funkci Vaultu je možné spustit čištění souborů nad složkou, resp. mimo nastavení životního cyklu a také lze zvolit možnost „Dočistit na Historii“.

Vault Tools - Čistit soubory
Skrýt příkazy Vaultu

Modul „Skrýt příkazy Vaultu“ slouží pro možnost jednoduše skrýt příkazy, které se nemají ve Vault klientu zobrazovat, např. z důvodu jednotnosti pracovního workflow nebo bezpečnosti.

Vault Tools - Skrýt příkazy Vaultu
Pravidla

Modul „Pravidla“ přináší do Vault Tools možnost definice restrikcí, které napomáhají jednotnosti pracovních postupů. „Pravidla“ tak rozšiřují standardní sadu restrikcí klienta Vaultu na změně stavu životního cyklu souboru nebo položky (jen pro Vault Professional) a doplňují i restrikce pro přechod ve změnovém příkazu (jen pro Vault Professional).

Vault Tools - Pravidla

Instalace

Pro instalaci Vault Tools spusťte z distribučního balíčku soubor (v odpovídající verzi CZ nebo EN):

 • pro 64bitové operační systémy: „CADStudioVaultToolsSetup_x64.msi“ resp. „CS_VaultTools_CZ_XX.X.0.0.msi“
 • pro 32bitové operační systémy: „CADStudioVaultToolsSetup_x86.msi“

V případě, že instalace proběhla v pořádku, ale ve Vault klientu se nezobrazují jednotlivé položky aplikace Vault Tools (nebo se nezobrazují korektně), smažte soubor „Menus.xml“ z cesty viz níže odpovídající verzi Vault klienta.

 • 2013 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2013\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Collaboration 2013\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2013\Objects
 • 2014 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2014\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2014\Objects
 • 2015 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2015\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2015\Objects
 • 2016 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2016\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2016\Objects
 • 2017 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2017\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2017\Objects
 • 2018 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2018\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2018\Objects
 • 2019 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2019\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2019\Objects
 • 2020 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2020\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2020\Objects
 • 2021 podle verze Vault klienta:
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2021\Objects
  • %appdata%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 2021\Objects

Odinstalaci je možné provést standardními nástroji Windows nebo opětovným spuštěním instalačního balíčku a volbou „Odinstalovat“.

Další rozšíření

Funkce Vault Tools jsou průběžně doplňovány podle požadavků našich zákazníků. Máte nápad / návrh na další funkci nebo vylepšení? Kontaktujte společnost ARKANCE.

Verze

 • V26.0.4-2021 (11/2020)
  • CZ a EN lokalizace
  • V modulu ProjectCreator doplněna možnost přejmenovávat soubory při vykopírování podle zadané masky
  • Nová možnost restrikce “Název položky se musí shodovat s regulárním výrazem”
  • Nová možnost restrikce “Nelze odstranit již jednou schválenou položku”
  • Nová možnost restrikce “Kontrola, zda jsou všechny nadřazené položky ve stavu ‘ROZPRACOVÁNO'”
  • Nová možnost restrikce “ECO záznamy – nepovolené kategorie”
  • Pro restrikci “Revize položky musí být stejná jako revize souboru” možno nastavit index revize
  • Oprava zadání datumu v Easy Changer
  • Pře vkládání Názvu projektu ze Schránky se odstraní okrajové mezery
  • Možnost načítání i pro uživatele se sníženými oprávněními
 • V25.0.1-2020 (7/2019)
  • Nové možnosti restrikce v modulu „Pravidla“
  • Sdílení nastavení „Pravidla“ v rámci ostatní doplňků Arkance Systems pro Vault
  • Podpora programovatelných číslovacích schémat
  • Zrušení modulu „Vault Publisher LT“
 • V24.0.1.8-2019 (4/2019)
  • Sdílení statických restrikcí i z jiného doplňku CADstudia.
  • Načítání a ukládání centrální konfigurace Vault Toolsů.
  • Přidání restrikce pro kontrolu životních cyklů souborů asociovaných na položkách.
  • Restrikce: Kontrola množství na řádku BOM.
  • Spuštění moduu ‘Easy Changer’ pro více souborů a další opravy
 • V24.0.1-2019 (9/2018)
  • Jednotná konfigurace pro celé CS Vault Tools.
  • Nový modul „Skrýt příkazy Vaultu“.
  • Nový modul „Pravidla“.
  • Přepracování modulů „Najít osamocené soubory“, „Vytvoř projekt“
  • Odstraněna funkce „Vault Publisher LT“.
  • Viz přehled novinek (PDF).
 • V23.1-2018 (6/2017)
  • Nový modul “Purge Files” pro čištění starých verzí.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2018.
 • V22.1-2017 (5-10/2016)
  • Nový licenční mechanismus.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2017.
 • V1.2.7 (7/2015)
  • Funkce Rezervace čísel.
  • Podpora pro Autodesk Vault 2016.
 • V1.2.6 (2/2015)
  • Funkce Kopírovat do pracovní složky.
  • Přepracovaný a rozšířený Project Creator.
  • Oprava FindOrphaned.
  • Anglická verze.
 • V1.2 (5/2014)
  • Podpora pro Autodesk Vault 2015.
  • Přepracovaný a rozšířený Easy Changer.
 • V1.1 (11/2013)
  • Project Creator: cesty pro šablony a cesty pro umístění nové hirearchie složek nemohou být stejné.
  • Vault Publisher: oprava stahování souborů pro publikování Inventor PDF – občas docházelo ke stažení neaktuální verze; oprava publikování dokumentů Excelu (na některých typech excelovských dokumentů se vytvořila jen první stránka)
 • V1.01 (9/2013)
  • Rozšířené funkce ProjectCreator, sjednocení ovládání a konfigurace modulů VaultTools
 • V1.0 (8/2013)
  • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Cena

Zákazníci společnosti ARKANCE získávají aplikaci Vault Tools ZDARMA jako bezplatný bonus ke komerčním verzím Autodesk Vault CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Vault Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Vault subscription.

Cenové informace: Koupit na , resp. kontaktujte společnost ARKANCE pro cenovou nabídku.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Inventor guru - tipy pro aplikace Autodesk Inventor, Fusion 360 a Vault