CS Plant Tools od Arkance Systems - ikona produktu

CS Plant Tools

Aplikace CS Plant Tools je součástí bonus nástrojů CS+.

Rozšiřuje projekční aplikaci AutoCAD Plant 3D o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících práci v potrubních projektech.

CS Plant Tools od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Plant Tools pro AutoCAD Plant 3D

Popis jednotlivých nástrojů Plant Tools

Tag update (určeno pro PID a Plant 3D)

Automatická aktualizace formátu Tagu

Pokud se v průběhu projektu změní formát Tagu, nemá tato změna vliv na již vložené komponenty. Projeví se jen u nově vkládaných komponent, nebo při ruční aktualizaci Tagu u již vložených komponent. Aplikace Tag update dokáže nový formát Tagu aktualizovat u vybraných/všech komponent v aktuálním dokumentu. Pro aktualizaci formátu Tagu ve více výkresech najednou slouží aplikace Tag update per document.

Videoukázka:

Acquisition update (určeno pro PID a Plant 3D)

Aktualizace pravidel akvizice ve vybraných výkresech

Pokud v projektu dojde ke změně/přidání pravidla akvizice, tak tato změna nemá vliv na již existující komponenty. Projeví se jen u nově vkládaných komponent. Funkce Acquisition update (Aktualizace akvizic) provede aktualizaci akvizic u vybraných prvků v aktuálním výkrese. Pro aktualizaci akvizice ve více výkresech, slouží příkaz Acquisition update per document.

Sizes (určeno pro Plant 3D)

Zobrazení rozšiřujících parametrů u vybraných komponent

Při vytváření reportů nejsou k dispozici všechny parametry, které jsou vidět v paletě vlastností. Jedná se např. o tloušťku stěny nebo DN jednotlivých bodů napojení. Např. pokud chcete vykázat redukce o rozměrech 50×40 a různé tloušťky stěny, tak to v reportu nejde. Zobrazuje se jen tloušťka stěny na prvním portu.

Aplikace Sizes projde celý model a zapíše do předem zvolených parametrů všechny rozměry a tloušťky stěn, které jsou u komponent zadány. Tyto parametry lze pak použít i v reportech. Pro dimenzi jednotlivých portů lze zvolit buď vnější průměr potrubí nebo jeho nominální hodnotu (DN).

Draw legend (určeno pro PID)

Vytvoření legendy grafických symbolů použitých ve výkrese

Aplikace Draw legend (Legenda symbolů) vytvoří v zadaném místě seznam grafických symbolů použitých ve výkrese. Všechny symboly a popisy se umístí do jedné hladiny „Legend“. V nastavení legendy lze zvolit, jaký popis se u symbolů zobrazí, velikost textu a mezery mezi symboly.

Synchronization (určeno pro PID)

Automatická synchronizace parametrů dvou vybraných komponent

Při tvorbě schémat je někdy potřeba přenášet hodnoty parametrů z jedné komponenty na druhou. Pokud však tyto komponenty nemají společný bod (např. instrument není vložen do trasy), AutoCAD PID nedokáže tyto hodnoty přenést. Mezi některými komponenty to ani není systémově možné.

Aplikace Synchronization (Synchronizace komponent) umožnuje vybrat parametry jedné komponenty a synchronizovat je se stejnými parametry druhé komponenty. Se zdrojovou komponentou lze synchronizovat i více komponent. Při změně hodnoty parametru u jedné ze synchronizovaných komponent se tato hodnota automaticky přenese i do druhé. Změnu hodnot lze provádět v Data Manageru, paletě vlastností nebo paletě Sync Component. V paletě Synch Component lze navíc měnit pořadí jednotlivých řádků – stačí vybraný řádek označit a přetáhnout na požadovanou pozici. To usnadní vyplňování hodnot pro jednotlivé komponenty, kdy lze seřadit k sobě nejčastěji zadávané parametry. Nastavení pořadí se uchovává pro celou třídu (class).

Videoukázka:

Delete by ID

Výmaz symbolu nebo komponenty dané ID kódem

Tato funkce umožňuje přímo z prostředí AutoCAD Plant 3D nebo AutoCAD PID mazat z databáze symboly nebo komponenty podle jejich identifikačního čísla (PnPID). To lze využít například v situaci, kdy po pádu aplikace se v databázi zobrazují komponenty, které nejsou v modelu a běžné nástroje na opravu projektu tuto chybu neodstraní.

3DPolyC

Automatizovatelné kreslení os potrubí

Aplikace 3DPOLYC umožňuje vytvořit 3D křivku (osu potrubí) zadáním délky, azimutu a sklonu jednotlivých segmentů. Výslednou křivku pak lze zkonvertovat na potrubí pomocí příkazu Plant 3D – PLANTCONVERTLINETOPIPE.

Depends

Seznam připojených referencí

Aplikace DEPENDS vypíše seznam všech připojených referencí – Xref, obrázků, fontů, datových spojení a další.

LinkText

Synchronizace textu

Aplikace LinkText umožňuje synchronizovat text/mtext s jiným textem nebo skupinou/kombinací textů a udržovat ho synchronizovaný při následných změnách.

Online nástroje

Online nástroje usnadňují přístup k web zdrojům určeným pro uživatele Plantu a Plant Tools – k domácí stránce aplikace a k Helpdesk serveru technické podpory Arkance Systems.

Další rozšíření

Funkce Plant Tools jsou průběžně doplňovány. Zašlete nám prosím vaše návrhy dalších funkcí pro zefektivnění vaší práce v Plantu, popř. pište do CAD Fóra nebo na náš Facebook či Google+.

Verze

 • 2022-V1.0.29.0 (8/2021)
  • Podpora Plant 3D 2022
 • 2021-V1.0.28.0 (8/2020)
  • Podpora Plant 3D 2021
 • 2020-V1.0.27 (6/2019)
  • Podpora Plant 3D 2020
 • 2019-V1.0.27 (6/2018)
  • Podpora Plant 3D 2019
 • 2018-V1.0.21 (7/2017)
  • Podpora Plant 3D 2018
 • 2017-V1.0.18 (10/2016)
  • Oprava chyb
 • 2017-V1.0.17 (7/2016)
  • Podpora Plant 3D 2017
 • V1.1 (8/2015)
  • Podpora Plant 3D 2016, nový Tag Update, rozšířený Synchronization a Sizes
 • V1.0 (4/2014)
  • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Cena a download

Zákazníci firmy Arkance Systems získávají úplnou sadu aplikace CS Plant Tools ZDARMA jako součást bonusů CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Plant Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Plant 3D Subscription.

Cenové informace

Trial verzi CS Plant Tools si můžete stáhnout ze stránky Download (pro Plant 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014)

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy