Holixa T4R od Arkance Systems - ikona produktu

Be.Smart T4R

Be.Smart T4R (dříve Holixa T4R, Revit Tools) je kolekce nástrojů vyvinutých pro návrhový software Autodesk Revit®.

Be.Smart T4R rozšiřuje funkčnost aplikace Revit® o desítky nástrojů, které zefektivňují práci a tím šetří čas. Nástroje jsou užitečné pro každého uživatele Revitu, od architekta přes stavebního inženýra až po projektanta TZB.

Nástroje aplikace Be.Smart T4R jsou rozděleny do dvou edic: Bronze a Silver. Edice Silver jako plná verze obsahuje všechny nástroje Be.Smart T4R. Edice Bronze obsahuje pouze výběr nástrojů se zaměřením na nástroje usnadňující správu návrhu.

V rámci bonus nástrojů CS+ je aplikace Be.Smart T4R Silver pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk® Revit® od Arkance Systems k dispozici zdarma.

Holixa T4R od ARKANCE - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Holixa T4R Silver

Nástroje plné verze, edice Holixa T4R Silver, zvyšují produktivitu uživatele při široké škále činností sahající od vytváření tabulek místností, přes zefektivnění práce s parametry a BIM daty (Building Information Modeling, Informační model budovy) projektu až po spojování geometrie modelu či propojení dat terénu s programem Autodesk® Civil 3D®. Mnoho z nástrojů umožňuje efektivně vytvářet výstupy z Revitu tak, aby odpovídaly českým a slovenským normám.

Pro zákazníky s aktivním pronájmem Autodesk® Revit® od Arkance Systems je aplikace Holixa T4R Silver k dispozici zdarma.

Aplikace je v prostředí Revitu® rozdělena do dvou karet. Holixa T4R jsou nástroje pro obecnou práci a využije je každá profese. Nástroje z karty Holixa T4R TZB jsou zaměřeny svou funkcionalitou na práci s TZB projekty. Uživatel má možnost na kartách zobrazit jen ty nástroje sady, které chce používat.

Mezi nástroje Holixa T4R Silver tak patří například BIMsign, umožňující digitálně podepisovat projekty, rodiny a tím chránit duševní vlastnictví, nebo Import DTM umožňující efektivní výměnu dat s programem Civil3D®. Dalšími příklady jsou Export/Import tabulek umožňující oboustrannou výměnu dat z Revitu do Excelu, Popis skladby podlahy, z TZB funkcí může být příkladem Rozdělení pro dělení dlouhých potrubí, či Kopírovat sloupce a Jednotky pro vytváření výkazů TZB dle zvyklostí v České republice a na Slovensku.

Podrobný popis všech funkcí najdete na stránkách dokumentace Holixa T4R. Edice Silver obsahuje všechny nástroje edice Holixa T4R:

Karta Holixa T4R

 • Sledování času
 • Seznam referencí
 • Sledování aktualizace
 • Hromadné čištění projektu
 • Hromadný upgrade
 • BIMSign
 • Kdo to udělal?
 • Příkazový řádek
 • Import DTM
 • Export geometrie
 • Rozšířený filtr
 • Správce parametrů
 • Správce parametrů rodin
 • Kopírovat sloupce
 • Souřadnice
 • ID Elementu
 • Umístění prvku
 • Spoj Geometrie
 • Generátor podlah
 • Průběžná (kóta)
 • Zeď potrubí (kóta)
 • Zeď (kóta)
 • Umístění textu v kótě
 • Výstupní čára (schodiště)
 • Dveře
 • Legenda stěn
 • Legenda prvků
 • Výkaz z tabulky
 • Popis skladby
 • Export tabulek
 • Import tabulek
 • Zarovnání textu
 • Změna textu
 • Přečíslování (místnosti)
 • Povrch místností
 • Výška místnosti
 • Kopírovat výkresy
 • Počty formátů
 • Měřítka výkresů
 • Duplikovat pohledy
 • Zobrazit skryté prvky
 • Rychlý ořezový kvádr
 • Zobrazit prvek

Karta Holixa T4R TZB

 • Rozdělení
 • Přečíslování
 • Mazání potrubí/trubek
 • Spojení prvků
 • Popis potrubí
 • Symboly potrubí/trubek
 • Směr potrubí/trubek
 • Izolace potrubí
 • Plocha izolace tvarovek
 • Prostupy
 • Délka trasy
 • Jednotky
 • Změna podlaží prvku

Holixa T4R Bronze

Nástroje edice Holixa T4R Bronze šetří čas uživatele při správě návrhu. Jedná se o výběr více než 20 nástrojů, obsažených i v plné verze. Nástroje umožňují efektivní výběr, přehled a práci jak s daty, tak s entitami Revitu. Některé z opakovaných repetitivních úkonů se tak stanou minulostí. Nástroje umožňují pouze práci s poznámkami a daty.

Edice Holixa T4R Bronze je k dispozici zdarma každému uživateli Revitu.

Příkladem nástrojů Holixa T4R Bronze je rozšířený filtr umožňující podrobnější filtrování než výchozí nástroje Revitu. Přečíslování umožňuje efektivně měnit čísla místností, průběžná kóta pak například dvěma kliknutí myší zakótuje stěny přes celou šířku stavby.

Na kartách edice bronze jsou viditelné i nástroje plné verze Holixa T4R Silver. Po kliknutí na ikonu může uživatel plnou verzi jednoduše zakoupit.
Podrobný popis všech funkcí najde na stránkách dokumentace Holixa T4R. Edice Bronze obsahuje tyto nástroje:

Karta Holixa T4R

 • Sledování času
 • Seznam referencí
 • Sledování aktualizace
 • Kdo to udělal?
 • Příkazový řádek
 • Rozšířený filtr
 • ID Elementu
 • Podlaží prvku
 • Průběžná (kóta)
 • Zeď potrubí (kóta)
 • Zeď (kóta)
 • Zarovnání textu
 • Změna textu
 • Přečíslování (místnosti)
 • Duplikovat pohledy
 • Zobrazit skryté prvky
 • Rychlý ořezový kvádr
 • Reset přepsání zobrazení

Karta Holixa T4R TZB

 • Spojení prvků
 • Délka trasy
 • Jednotky
 • Změna podlaží prvku

Popis jednotlivých komponent Holixa T4R

Popis Skladby

Automatické popisky skladby střech, podlah a stěn, včetně popisu materiálu a tloušťky

Nástroj Popis Skladby vytváří automatickou popisku skladby střechy, podlahy nebo stěny, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev vybraného stavebního prvku (tzv. hrábě, hrabičky, hrabí). Při změně skladby je automaticky upravena i jeho popiska. Jsou podporovány i kombinované/připojené podlahy a stěny. Popis lze přizpůsobit úpravou rodiny “CS_Arial_2mm”. Příkaz lze přiřadit na klávesovou zkratku. V Nastavení lze určit modifikaci popisu materiálu – pomocí regulárních výrazů lze např. z popisu odstranit číselnou informaci o tloušťce (aby v popisu nebyla tloušťka 2x).

Ukázkové video:

Job Time Tracker – Sledování času

Sledování času stráveného na projektu

Aplikace Sledování času sleduje automaticky čas strávený na projektu (zakázce). Lze nastavit časové prodlevy (přestávky mezi příkazy), které se nezapočítávají do projektového času. Sledovat lze jednotlivá sezení, celkový čas a počet provedených příkazů. Údaje lze vyexportovat do Excelu.

Informace o čase jsou automaticky ukládány do samostatného souboru s příponou .CSTIME, ve stejné složce a se stejným názvem jako váš projekt. Pokud přenášíte váš RVT soubor na jiný stroj, překopírujte i soubor .cstime (samotné zapnutí/vypnutí pro daný RVT/RFA soubor se ukládá do souboru .csinfo). JobTime sleduje a zobrazuje tyto vlastnosti:

 • celkový čistý čas ve formátu dd:hh:mm:ss
 • čistý čas v jednotlivých sezeních Revitu (a časové razítko těchto sezení)
 • počet příkazů (operací) spuštěných v jednotlivých sezeních

Sledovací reaktor je implicitně ZAPNUTÝ. Nemusíte tedy z ribbonu vyvolávat příkaz JobTime. Spouštějte jej jen pro zobrazení aktuální informace o sledovaném čase, pro nastavení nové hodnoty času prodlevy (nastavení je ukládáno v souboru projektu), pro dočasné vypnutí, nebo pro export statistických dat do Excelu (nebo jiné tabulkové aplikace podporující datové soubory CSV). Tam pak můžete provádět další operace nad nasbíranými daty – např. sumarizaci dat z několika RVT souborů, několika uživatelů, grafické prezentace, přidání cenových nebo fakturačních dat, atd.

Soubor sledování je aktualizován při zavření dokumentu/projektu (pokud je projekt během daného sezení alespoň jednou uložen). V Trial režimu jsou zakázané funkce nastavení času a prohlížení v Excelu.

Seznam referencí

Funkce Seznam referencí (Reference Manager) vypíše seznam všech připojených souborů do aktuálního projektu – např. připojené DWG a RVT soubory, keynote, sdílené parametry, obtisky (obrázky).

Ukázkové video:

Sledovat aktualizace referencí

Funkce Sledovat aktualizace (Link checker) automaticky kontroluje aktuálnost externích referencí v projektu. V případě že dojde ke změně, aplikace zobrazí upozornění.

Ukázkové video:

Hromadné čištění projektu (V2.5+, 2019/2020+)

Funkce Hromadné čištění projektu hromadně čistí nepotřebné zvolené typy prvků v projektech. Lze ji použít pro: Pohledy, Šablony pohledů, Filtry a filtry výběru, Výkresy, Materiály, Připojené soubory (x-refy), Importy, Obrázky, Legendy, Výkazy, Vzory čar, Skupiny a Sestavy. V dialogu příkazu volíte jednotlivé kategorie prvků. Funkce podstatně rozšiřuje původní funkci Mazání vzorů čar.

Ukázkové video:

Hromadný upgrade rodin (V2019+)

Automatický převod projektů a rodin do aktuální verze

Funkce Hromadný upgrade rodin umožňuje hromadně aktualizovat projekty, rodiny nebo šablony Revitu na aktuální verzi Revitu.

Nastavení převodu:

 1. Výběr zdrojového adresáře, ze kterého se načítá obsah vybraných typů souborů.
 2. Výběr cílového adresáře, do kterého se uloží aktualizované soubory.
  • Volba „Zachovat umístění souborů“ nastaví cílový adresář do stejného umítění jako zdrojový adresář.
  • Volba „Odpojit od centrály“ vymaže ze souboru informace o cestě k centrálnímu souboru a je možné projekt upravovat nezávisle na centrálním modelu.
 3. Do pole „Předpona“ nebo „Přípona“ zadejte text, který se má doplnit do názvu aktualizovaných souborů jako jeho předpona nebo přípona.
  • Při zvolení volby „Odpojit od centrály“ je možné si určit, zda budou – volba „Zachovat pracovní sady“ – nebo nebudou – volba „Vymazat pracovní sady“- zachovány pracovní sady vytvořené v projektu.
  • Volba „Diagnostika“ umožňuje zjistit a opravit poškozené prvky v projektu.
  • Volba „Přemapovat cesty“ provede aktualizaci absolutních cest připojených souborů, pokud se nacházejí ve zdrojovém adresáři.
 4. Zatržením volby „RFA“, „RVT“, „RTE“ a „Záložní soubory“ dochází k filtrování odpovídajících typů souborů ve zdrojovém adresáři.

Ukázkové video:

BIM Sign (V2020+, V2.6.13+)

Funkce BIM Sign (původně samostatná aplikace) je nástroj, který označí váš BIM dokument (RVT projekt, RFA rodinu či šablonu .RTE/.RFT) permanentní neviditelnou značkou – podpisem. Tento podpis lze pak kdykoliv z BIM dokumentu vyvolat a prokázat tak autorství souboru. Funkce čtení podpisu je funkční i bez licence Holixa T4R, např. po vypršení Trial verze.

Kdo to udělal? (V3.2.1)

Zobrazí informaci o autorovi poslední úpravy

Funkce Kdo to udělal? ukáže informace o poslední úpravě vybraného elementu nebo elementů.

Ukázkové video:

Příkazový řádek (V2019+)

Funkce Příkazový řádek zobrazí jednoduché okno, v němž můžete vyvolávat příkazy Revitu zadáním jejich názvu, resp. části názvu (i bez diakritiky). Našeptávač vypíše všechny příkazy odpovídající právě zadanému podřetězci, včetně případné klávesové zkratky a cesty v ribbonu. Zkuste zadat např. ‘stena’.

Zvolený příkaz spustíte kliknutím na položku seznamu. Je-li příkaz v aktuálním kontextu projektu nespustitelný, příkazový řádek dočasně zčervená. V nastavení lze zvolit jazyk názvů příkazů. Načtením aktuálně exportovaného souboru zkratek (XML) lze do seznamu použitelných příkazů zařadit i příkazy vámi používaných nadstaveb.

Ukázkové video:

Příkaz funguje i po případném vypršení licence Holixa T4R.

Správce podlaží

Nástroj Správce podlaží umožňuje uživateli v přehledném uživatelském prostředí spravovat existující podlaží, například měnit výšky podlaží, mazat podlaží, přejmenovat podlaží či filtrovat dle vlastností a názvů. Kromě správy umožňuje nástroj i vytváření nových podlaží. Obzvláště užitečná je funkce vytvoření více podlaží najednou v pravidelných rozestupech. Není tak nutné všechny úkony související s podlažími v řezech nebo pohledech.

Dialog nástroje "Správce podlaží"
Import DTM (V2.9+) – dříve: Import povrchu (V2.6.5+)

Funkce Import DTM usnadňuje spolupráci při projektování pozemních a infrastrukturních staveb. Načte z Civil 3D povrch terénu včetně spojnic se všemi hranami do S-JTSK ve sdílených souřadnicích. Importuje model terénu – načítá XML soubor vytvořený funkcí Povrch do Revitu z Autodesk Civil 3D pomocí nadstavby Civil Tools. Pokud jsou aplikace instalovány na témže stroji, není třeba importovaný soubor vybírat.

Export geometrie (V2.9+)

Funkce Export geometrie exportuje z Revitu do Civil 3D vybrané kategorie prvků, např. základy, opěrné zdi, objemy atd., pro dalsí úpravy terénních úprav v Civil 3D.

Správce parametrů (V2.9+, 2020+)

Funkce Správce parametrů spravuje parametry v aktuálně otevřeném projektu – umožní přidat ze souboru sdílených parametrů několik parametrů najednou, nebo hromadně vyčistit stávající parametry z projektu. Nástroj dokáže i jednoduše filtrovat v seznamu parametrů pro lepší přehled a kontrolu.

Správce parametrů rodin (V2018.2+)

Funkce Správce parametrů rodin je nástroj pro hromadnou editaci parametrů v rodinách – umožňuje hromadné mazání, nahrazování a přidávání nových parametrů.

Ukázkové video:

Kopírovat sloupce (V2.6.8+)

Funkce Kopírovat sloupce umožňuje ve výkazu zkopírovat hodnoty parametrů z jednoho sloupce do druhého. Typickým příkladem využití je situace, kdy je potřeba dostat se k hodnotám, které se nacházejí jen v tabulce výkazu (například vypočítané hodnoty, sloučené parametry, počty kusů, součty délek, atd.) a použít je např. do popisky, do podmínek filtru apod.

Od verze 3.1 umožňuje přenést nastavení z jednoho projektu do druhého (pomocí XML), a umožňuje nastavit automatické spuštění při uložení projektu.

Ukázkové video:

Souřadnice (2020+, V2.8+)

Funkce Souřadnice zapíše do parametrů vybraných prvků hodnoty lokálních a globálních souřadníc bodů (X,Y,Z) – výrazně ulehčuje tvorbu tabulek vytyčovacích bodů v jakémkoliv projektu.

Ukázkové video:

Umístění prvku (V3.2.1)

Zapíše pro vybrané objekty asociativní informaci, v jaké místnosti nebo prostoru se prvek nachází

Podporované jsou pouze uživatelské rodiny (ty, které můžeme uložit jako RFA). Pokud danou rodinu/prvek přesunete (např. židli, počítač, rozvaděč) do jiné místnosti, bude daný parametr automaticky zaktualizován. U dveří se zapisuje informace o místnosti, do které se dané dveře otevírají. Informace o umístění se pak může použít ve výkazech.

Ukázkové video:

Podlaží prvku

Nástroj Podlaží prvku umožňuje u vybraných prvků zapsat do vybraného parametru podlaží prvku, na kterém je umístěn. To pak umožňuje s informací o podlaží lépe pracovat a snadněji vykazovat, než vestavné parametry. Nástroj podporuje prvky, které mají podlaží definováno parametry Podlaží, Referenční podlaží i Vztažné podlaží.

Dialog nástroje "Podlaží prvku"
Rozšířený filtr (V1.9+)

Snazší výběr objektů podle parametrů

Funkce Rozšířený filtr nabízí oproti vestavěnému filtru v Revitu podrobnější výběr prvků ve výkrese. Umožnuje omezit výběr na projekt, aktuální pohled nebo výběrovou množinu. Můžete seskupit vybrané komponenty podle podlaží, místností nebo kategorií v libovolném pořadí. Filtrovat lze také podle parametrů obsažených v rodině.

 1. Omezení výběru na projekt, aktuální pohled nebo výběr.
 2. Zatržením pole dojde k seskupení prvků ve stromové struktuře. Tlačítkem Nahoru/Dolů lze měnit pořadí skupin.
 3. Kliknutím na „Zobrazit výběr“ se načtou a zobrazí v okně 4 komponenty podle podmínek 1 a 2.
 4. V okně se seznamem prvků lze zaškrtnout komponenty pro filtrování.
 5. Kliknutím na Filtrovat dojde k výběru komponent a jejich zobrazení v pracovním okně Revitu.
 6. Kliknutím na „Zobrazit parametry“ se zobrazí seznam parametrů pro vybranou rodinu nebo kategorii – pomocí nich lze omezit výběr.
 7. Volba „Seskupit místnosti v první úrovni podle jména“ seskupí místnosti se stejným názvem – viz ukázka:

Seskupené (vlevo) a neseskupené (vpravo) místnosti:

Filtrování pomocí parametrů:

Použití:

Prostupy (V2.2+ 2018)

Automatická tvorba prostupů

Funkce Prostupy zjednodušuje proces koordinace stavební části a TZB profesí na projektech a rozšiřuje možnosti standardních nástrojů pro kontrolu koordinace, obsažených v Revitu. Umožňuje automaticky vytvořit prostupy stavebními konstrukcemi v místech kolizí s trubkami a potrubím.

Aplikaci mohou využít jak architekti a stavební projektanti k přímému vytvoření prostupů, tak TZB projektanti k vložení tzv. požadavků na prostupy, u kterých mohou manuálně nastavit požadovaný tvar a rozměr. Požadavky jsou graficky výrazné zástupné prvky, které architekta po připojení TZB modelu upozorní, že by měl v daném místě vytvořit prostup o daném rozměru, který byl definován TZB projektantem.

Architektovi se po připojení TZB modelu zobrazí v tabulkovém výpisu v dialogu aplikace i v klasických 3D a 2D pohledech Revitu. Po jejich kontrole lze ze všech nebo pouze z vybraných požadavků automaticky vygenerovat prostupy. Nástroj má široké možnosti nastavení a umožňuje například filtrování kolizních prvků na základě materiálu, vkládání informací o požárních ucpávkách nebo připojování komentářů, které může zobrazit druhá strana.

3D pohled s vloženými požadavky na prostupy

Dialog a půdorysný pohled na vložené požadavky (klikněte pro větší):

Ukázka použití a možností:

Legenda prvků

Obrázkový výkaz oken a dveří

Generuje legendu použitých oken a dveří v projektu (tabulka není automaticky aktualizována). Zvolte kategorii, typ a parametry prvků, z nichž je tabulka generována.

Legenda zdí

Obrázkový výkaz zdí

Generuje legendu použitých typů zdí v projektu (tabulka není automaticky aktualizována). Zvolte typy zdí, z nichž je tabulka generována.

Výkaz z tabulky – např. výkaz oken a dveří

Legendy k položkám výkazu

Funkce výkaz z tabulky slouží k automatickému generování legend k položkám výkazu. Po volbě výkazu vygeneruje sadu výkresových listů, na kterých je umístěn jednak samotný výkaz a dále i uspořádané legendy, obsahující náhledy na vykázané prvky spolu s odkazem na řádek výkazu v podobě označení nebo označení typu a okótovanými základními rozměry. V dialogu je možné volit, které typy pohledů budou vygenerovány, jejich měřítko, typ kót a textů popisu. Nástroj je užitečnou pomůckou především pro rychlou tvorbu tabulek oken a dveří s grafickými náhledy.

Generátor podlah (V2019.1+)

Převádí místnosti na podlahy zadaných parametrů

Funkce RoomToFloor, generátor podlah, je schopná vygenerovat podlahy ve vybraných místnostech. Pro každou místnost lze samostatně nastavit typ podlahy, její výškové odsazení a lze také nastavit, jak má podlaha kooperovat s okny nebo dveřmi v dané místnosti. Zda je má či nemá započítávat a vytvořit tak v otvoru podlahovou plochu. Omezením této funkce je nepřesná detekce otvorů s šikmým nebo zalomeným ostěním a dále funkce nezvládne pracovat s otvory v obloukové stěně.

Ukázkové video:

Umístění textu v kótě (V3.2.1)

Automaticky upraví umístění textu pokud se nevejde mezi vynášecí čáry

V jednoduchém dialogu můžeme definovat, kam se text umístí a pro které kóty se má operace provést.

Ukázkové video:

Výstupní čára schodiště (V2018.2+)

Funkce Výstupní čára schodiště umožňuje generovat symbol výstupní čáry schodiště podle českých a slovenských zvyklostí, tedy včetně popisu schodiště a číslování stupňů – to vše na jedno kliknutí myši.

Ukázkové video:

Kóty

Nástroje pro efektivnější kótování

Průběžná kóta okótuje automaticky všechny zdi, které se nacházejí na pomyslné přímce. Prostým zadáním dvou bodů dojde k okótování stěn.

Funkce Zeď okótuje automaticky vybrané zdi pomocí několika řetězců. Na výběr je možnost kótovat otvory, připojené stěny nebo jen celkovou kótu. Zvolené řetězce se automaticky umístí nad sebe s předem definovanou vzdáleností jak od zdi, tak i navzájem od sebe. Při zvolení volby „Otvory“ se do kótovacího řetězce automaticky umístí výška otvoru a parapetu.

Ukázkové video:

Zarovnání textu (V2019.1+)

Vyrovnává vybrané texty nebo popisky

Funkce Zarovnání textu umožňuje zarovnat vybrané texty/tagy podle vybraného textu/tagu, nebo u textů je navíc možnost zarovnat je podle existující čáry. Při výběru textu je možné nastavit způsob zarovnání textů (vlevo, střed, vpravo) a vzdálenost mezi řádky. Při výběru existující čáry je možné zvolit zarovnání textu a jeho orientaci vzhledem k čáře (kolmo, podél).

   

Ukázkové video:

Změna textu

Nahrazení textových řetězců v projektu

Pro globální nalezení a nahrazení textů v projektu můžete využít funkce pro automatickou změnu velkých/malých písmen nebo pro pokročilé možnosti nahrazování a změny pořadí textů s využitím regulárních výrazů. Funkce tak doplňuje standardní možnosti nahrazování textů vestavěné v Revitu. Pomocí regulárních výrazů můžete provádět vypouštění částí textů, přidávání skupin znaků, změny pořadí a další pokročilé možnosti manipulace s texty.

Ukázkové video:

Příklad nahrazení:
(.+)-(.+) $2:$1
převede texty typu “A789-Var.B” na “Var.B:A789”

Kopírovat výkresy

Funkce Kopírovat výkresy zkopíruje zvolené výkresy a pohledy s daným prefixem a sufixem. Při duplikování výkresu lze samostatně modifikovat název výkresového listu, název pohledů a číslo výkresu.

Videoukázka:

Počty formátů (V2.1+)

Funkce Počet formátů vytvoří parametr s počtem formátů A4. Spočítá pro všechny výkresy v projektu počet A4 formátů a hodnotu zapíše do vybraného parametru výkresu. Hodnotu je možné zobrazovat v rozpiskách a vykazovat v seznamech výkresů pro okamžitou kontrolu nákladů na tisk projektu.

Videoukázka:

Měřítka výkresů (V2.0+)

Funkce Měřítka výkresů vytvoří parametr s kumulativním seznamem použitých měřítek pohledů (pro výkres).

Videoukázka:

Dávkové vykreslování PDF (V2019+; zrušeno od verze 3.1)

Funkce Dávkové vykreslování PDF zjednodušuje publikování vybraných pohledů a výkresů do PDF souborů. Dávkově vykreslí zaškrtnuté pohledy a výkresy aktuálního projektu do samostatných PDF souborů nebo do jednoho vícestránkového PDF souboru. Pro tisk do jednoho souboru zadejte název a cílovou složku.

Pro samostatné PDF můžete název vygenerovat parametricky – kombinací jména a libovolného počtu parametrů, vlastností projektu či výkresu. Ty vybíráte se seznamu a tlačítkem “+” je přidáte do názvu PDF (parametry jsou uzavřeny závorkami). Při tvorbě publikačních PDF souborů jsou pak tyto parametry nahrazeny skutečnými hodnotami z publikovaného projektu. Pro publikování lze nastavit stejné parametry jako ve standardním tiskovém dialogu Revitu.

V jednom kroku tak dokážete vytvořit sadu PDF výkresů i pro několik různých formátů papíru. Formát je vždy automaticky nastaven podle velikosti rámečku výkresového listu.

Pro dávkové publikování lze využít PDF ovladač “Microsoft Print to PDF” (součást Win10) nebo free aplikaci CutePDF. Pozor, proces publikování má tři kroky – po nastavení parametrů ve výše uvedeném dialogu je spuštěn váš tiskový driver. V něm zvolte název dočasného PDF souboru a po dokončení jeho “tisku” tento soubor znovu vyberte tento dočasný soubor pro dokončení celého publikačního procesu.

Ukázkové video:

Dveře

Automatické rozpoznávání otevírání dveří

Funkce Dveře automaticky rozpozná otevírání dveřního křídla a zapíše jej jako hodnotu parametru do vlastností dveří (lze použít i ve výkazech – parametr “Otevírání dveří”). Zároveň načte do projektu popisku dveří, kde je již tento parametr vložen. U nových projektů se vše děje automaticky a není tedy třeba vybírat žádný příkaz. U stávajících projektů je třeba klepnout na příkaz Dveře a parametr Otevírání dveří se zapíše ke všem existujícím dveřím v projektu. Dále se již vše provádí automaticky. V nastavení lze určit způsob detekce a popisku (P/R).

Ve verzi 1.9 (a 2.2) byla přidána podpora dveří v obvodovém plášti a opravena chyba detekce změny otevírání dveří v 3D pohledu.

Dialog nastavení nástroje "Dveře"
Místnosti – přečíslování

Přečíslování místností a prostorů

Funkce Přečíslování dokáže přečíslovat místnosti nebo prostory (MEP objekty). Číslu lze zadat předponu nebo příponu a poté postupným výběrem místností/prostorů provést přečíslování. V případě, že se použije na místnost číslo, které se již v projektu nachází, umožní aplikace prohodit čísla těchto dvou místností nebo přečísluje všechny místnosti nacházející se v řadě za zadaným číslem.

Ukázkové video:

Plocha místnosti (Odstraněno od verze 3.4.0, 2022)

Funkce Plocha místnosti spočítá skutečnou plochu pro vybranou místnost. Detekuje všechny otvory a výklenky v místnosti a nabízí možnost jejich zahrnutí nebo vypuštění. Skutečnou spočtenou plochu uloží do vykazovatelného parametru “Celkova plocha”. Zároveň vytvoří pomocný půdorys s vyznačenou plochou (obrysem, včetně zahrnutých otvorů).

Ukázkové video:

Povrchy místností (V2.9+, 2020+)

Funkce Povrchy místností automaticky zdetekuje povrchové úpravy místností a zapíše jejich hodnoty do vestavěných parametrů místnosti – Povrchová úprava stěny, Povrchová úprava podlahy a Povrchová úprava stropu.

Výška místností (V3.0+, 2020+)

Funkce Výška místností automaticky zjistí a zapíše do zvoleného parametru světlou výšku místnosti. V případě, že výšku místnosti ohraničuje vícero prvků, které mají různé výšky, zapíše se do parametru místnosti minimální a maximální hodnota.

Ukázkové video:

ID elementu

Funkce ID Elementu zapíše do zvoleného parametru ID daného elementu projektu.

Duplikovat pohledy (2020+ V2.8+)

Funkce Duplikovat pohledy je nástroj, který umožňuje hromadně zduplikovat vybrané pohledy z aktuálního projektu. Lze filtrovat podle názvu, typu, apod.

Ukázkové video:

Export/Import tabulek (V1.9+)

Obousměrný přenos tabulek/výkazů Revitu

Funkce Export a Import tabulek umožní vyexportovat vybrané tabulky do Excelu a provést jejich editaci v Excelu s případným následným importem. Zaškrtnutím volby „Vybrat vše“ se vyberou všechny tabulky v projektu. Volba „Do samostatných souborů“ vyexportuje tabulky Revitu do samostatných souborů a soubory pojmenuje podle názvy tabulky v Revitu. Zeleně označené parametry v tabulce Excelu lze editovat a importovat zpátky do Revitu pomocí příkazu „Import tabulek“. V případě, že je v tabulce obsaženo více řádků se stejným parametrem typu, zapíše se při importu tabulky do Revitu hodnota uvedená v posledním řádku.

Od verze 2.3.3 se do Excelu exportují i případné obrázky (legendy) vložené ve výkazech.

Data v Excelu:

Ukázkové video:

Spojení geometrií (V2.2.9+)

Hromadné spojení geometrie prvků

Funkce Spoj geometrie umožňuje automaticky spojit (join) vybrané kategorie v celém projektu, nebo jen ve vybrané části. Po vybrání příkazu se zobrazí dialog Spoj geometrie, kde jsou nastaveny výchozí kategorie, které je možné v Revitu spojovat. Kliknutím na ikonu „+“ – viz obrázek, odkaz číslo 1 – se zobrazí dialog Přidat kategorii, kde je možné přidat dostupné kategorie a přidat je tak do konfigurace spojů.

Při výběru je třeba dbát na pořadí kategorií ve spoji. V levé části (První priorita) jsou kategorie, které ořezávají. V pravé části (Druhá priorita) jsou kategorie, které budou ořezány. Pořadí spoje lze změnit šipkou – viz obrázek, odkaz číslo 6. Pro smazání všech řádků konfigurace klepněte na ikonu křížku na tabulkou spojů – viz obrázek, odkaz číslo 2.

Pro smazání konkrétního spoje z konfigurace, klepněte na křížek v příslušném řádku – viz obrázek, odkaz číslo 3. Konfiguraci spojů lze uložit a opět načíst – viz obrázek, odkaz číslo 4 a 5.

Volitelně lze před spuštěním příkazu zvolit, zda se mají spojovat geometrie, které se překrývají nebo i ty, které se jen dotýkají – volba pouze pokud se překrývají. Volbou „přepsat existující spojení“ dojde k přepisu stávajícího spoje.

Výběr kategorií pro spojování:

Poznámka: Pokud u rodin není nastaven stav viditelnosti pro všechny úrovně detailu, nedojde ke spojení geometrie. Při použití volby „přepsat existující spojení“ dojde k odpojení geometrie, což může mít za následek ztrátu některých kót. Při spojování geometrií, které mají plochu rozdělenou pomocí náčrtu, nemusí ke spojení dojít.

Ukázkové video:

Rychlý ořezový kvádr

Nástroj umožňuje jednoduše vytvořit 3D pohled definovaný v půdorysným pohledu výběrem dvou protilehlých rohů ořezového kvádru. Spodní a horní hranice ořezového kvádru výsledného 3D pohledu je definována horní a dolní hranicí Rozsahu pohledu půdorysu, ve kterém byl nástroj spuštěn. Nástroje je možné spouštět pouze v půdorysných pohledech.

Reset přepsání zobrazení

Nástroj Reset přepsání zobrazení obnoví styly zobrazení všech prvků v aktuálním pohledu tak, že všechny budou odpovídat nastavení Přepsání viditelnosti/zobrazení pohledu. Nástroj tak uživateli zaručí, že žádný z prvků pohledu nebude mít individuálně přepsané zobrazení v pohledu podle prvku.

Zobrazit skryté prvky

Nástroj Zobrazit skryté prvky obnoví v aktuálním pohledu viditelnost všech prvků, které jsou v pohledu individuálně skryty.

Nastavení

Dialog nastavení umožňuje volbu jazyka aplikace a nastavuje parametry některých funkcí (např. Popis skladby), nastavuje jednotky (mm/stopy/palce) a způsob rozpoznání a popisu dveří (L/P, L/R). Lze také nastavit chování funkce Příkazový řádek (načíst seznam příkazů). Můžete rovněž individuálně nastavit zobrazení ikon jednotlivých nástrojů v ribbonu Holixa T4R.

Holixa T4R TZB - nástroje pro Revit MEP

Jen pro Revit MEP jsou určeny nástroje Duct Splitter (Rozdělení potrubí), Element Renumber (Přečíslování potrubí) a další:

Rozdělení potrubí

Aplikace Rozdělení potrubí je určena pro Revit MEP a dokáže rozdělit vybrané potrubí na předem definovanou délku. V místě dělení vkládá automaticky spojku. Při hromadném výběru potrubí lze určit délků dělených úseků zvlášť pro pravoúhlé i kulaté potrubí vzduchotechniky nebo potrubí kanalizace.

Od verze 2.4.2 lze určit i směr počátku dělení – po směru a proti směru:

Po směru
Proti směru

Ukázkové video:

Přečíslování potrubí

Aplikace Přečíslování potrubí je určena pro Revit MEP a přečíslovává všechna zařízení a potrubí ve vybrané větvi od zadaného čísla. Stačí vybrat počáteční prvek potrubní větve nebo v případě číslování jen části potrubí je třeba kromě počátku určit i směr číslování. V případě, že se ve větvi nachází prvek stejného typu a rozměrů bude mu přiřazeno stejné číslo.

Ukázkové video:

Izolace potrubí

Nástroj Izolace potrubí hromadně vytvoří na stávajícím potrubí izolaci potrubí (pro všechna potrubí daného systému a průměru). Funkce je řízena tabulkou.

Popis potrubí

Funkce Hromadný popis potrubí je schopná automaticky vložit popisky potrubí v místech konektorů. V nastavení lze vybrat ze seznamu požadovaný knihovní prvek popisku pro kruhové a hranaté, nebo popisky aplikovat pro všechny prvky v pohledu anebo jen pro vybrané, a je možné zvolit charakter vkládání popisu – zleva, zprava, na obou koncích, apod.

Videoukázka použití:

Symboly potrubí/trubek

Funkce Symboly potrubí/trubek přidá na potrubí anotační značky např. směr proudění. V dialogu můžete určit systém, symbol, vzdálenost popisu a průměr.

Videoukázka použití:

Směr potrubí

Přidá do plánu směr proudění svislých potrubí. Určujete systémy, pohledy pro umístění šipky a úhel šipky.

Videoukázka použití:

Tloušťka potrubí (odstraněno od verze 3.4.3)

Funkce Tloušťka vytvoří sdílený parametr “Tloustka” obsahující tloušťku stěny potrubí. Tento parametr je důležitý pro vytvoření automatické popisky vnější průměr x tloušťka stěny trubky, které se používají u trubek z plastu, mědi, nerez. oceli nebo vícevrstvých (kov-plast). Viz Tip 9242.

Videoukázka použití:

Plocha izolace tvarovek

Funkce Plocha izolace tvarovek vypočítá odhadovanou plochu izolace, která je použitá na tvarovkách potrubí a trubek.

Videoukázka použití:

Délka trasy (V2.9+)

Funkce Délka trasy zobrazí celkový součet délek vybraných prvků v trase (podpora pro délky potrubí, trubky, kabelové lávky, …).

Jednotky (V3.2.1)

Funkce umožní v jednom dialogovém okně zapsat do vybraného parametru informace o měrné jednotce. Funkce je určená pro “Výkaz vícenásobné kategorie” u TZB, kde je třeba dostat požadované jednotky do stejného sloupce.

Mazání potrubí

Funkce Mazání potrubí vymaže vybranou část potrubí, resp. trubek.

Videoukázka použití:

Spojení prvků

Nástroj spojení prvků umožňuje spojit vybrané prvky TZB do jednoho systému. Podmínkou úspěšného spojení prvků je, že jejich konektory se dotýkají a mají totožný rozměr i typ.

Nástroj "Spojení prvků" sjednotí TZB systém
Kóta zdi a potrubí (V1.9+)

Vytvoří kótu mezi vybranou zdí a potrubím a do popisku kóty přidá parametr DN z vybraného potrubí. Po vybrání příkazu se jako první vybere zeď a jako druhý prvek potrubí.

Videoukázka použití:

Změna podlaží prvku

Nástroj Změna podlaží prvku umožňuje změnit podlaží vybraných prvků. Nástroj dokáže měnit podlaží definované parametry Podlaží, Referenční podlaží i Vztažné podlaží. Při přesunech prvků mezi podlažími tak nástroj zaručuje jednoduchou úpravu podlaží, na které má být prvek vázán. Kromě toho nástroj zaručí, že při změně podlaží dojde automaticky i k úpravě odsazení od podlaží a prvek tím pádem zůstane v aktuální pozici.

Dialog nástroje "Změna podlaží prvku"

Aktuální verze Holixa T4R

V4.0.1.0 (2024/2023/2022/2021) (09/2023)

Vylepšené nástroje

 • V nastavení aplikace je možné nastavit metrické nebo imperiální jednotky (nastavení se týká nástrojů Holixa T4R, které nepřebírají nastavení projektu)
 • Import DTM vytváří v Revitu 2024 pouze Terénní útvar (Toposolid). Povrch terénu (Toposurface) již není v této verzi Revitu nástrojem vytvářen.

 

Opravené nástroje

 • Souřadnice – oprava zapisování korektní hodnoty globální souřadnice i v případě natočení úhlu ke skutečnému severu jinému, než 0°
 • Nastavení – nastavení nástrojů Smazat potrubí/Trubky a Skladba podlahy s korektně ukládá po zavření nastavení
 • Další drobné opravy

Více podrobností o verzi se dočtete v článku na blogu Na zdi.

Starší verze Holixa T4R

V4.0.0.0 (2024/2023/2022/2021) (06/2023)

Nové nástroje

 • Podpora pro Autodesk® Revit® 2024
 • Nový design aplikace
 • Nové uvedení verzí Holixa T4R Silver (plná verze) a Holixa T4R Bronze
 • Nový dialog nastavení
 • Zobrazit prvek – nový nástroj umožňující rychlý zoom na prvek

 

Vylepšené nástroje

 • Kopírovat slupce – nový efektivnější algoritmus nástroje, rychlejší proces kopírování, nový dialog. Nastavení nástroj není kompatibilní s předešlými verzemi
 • Import DTM – podpora Terénního útvaru (Toposolid) v Revitu 2024

 

Opravené nástroje

 • Drobné opravy

 

Odstraněné nástroje

 • Knihovna rodin – rodiny je i nadále možné stahovat z portálu CAD Fórum zde
 • Legenda
 • Legenda typů – funkce nástroje nahrazuje aplikace Legend Generator

Více informací o vydání se dozvíte v článku na blogu Na zdi.

V3.4.3 (2023/2022/2021/2020) (02/2023)

Nové nástroje

 • Správce podlaží – nový nástroj na správu a vytváření podlaží

 

Vylepšené nástroje

 • Sledování času – nástroje již nevytváří vlastní soubory na disku, vylepšený interface, optimalizace kódu
 • Dveře – nově možnost detekce dvojitých dveří levých i pravých a ostatních typů, nový, lepší algoritmus detekce otevírání, nově možnost detekce dveří uvnitř skupin, oprava zadáván strignu popisu dveří, možnost vypnutí automatického vytváření parametru v projektu, nový interface
 • Umístění prvku – nově podpora pro lineární rodiny, vylepšení detekce rodin s hostitelem
 • Změna podlaží prvku (TZB) – nově umožňuje pracovat i s entitami, které jsou na podlaží vázány parametry “Vztažné podlaží” a “Referenční podlaží”
 • ID Elementu – optimalizace kódu pro rychlejší fungování nástroje na velkých projektech

 

Opravené nástroje

 • BIMSign – oprava možnosti vkládat písmena s háčky a čárkami do názvu společnosti
 • Souřadnice – oprava prohozeného zapisování globálních a lokálních souřadnic, odstranění tlačítka “Automaticky aktualizovat hodnoty”
 • Uživatelské rozhraní – opravení vypínání karty “Holixa T4R TZB”
 • Další drobné bugfixy

 

Odstraněné nástroje

 • Tloušťka potrubí (TZB) – funkcionalita vytváření parametru tloušťky potrubí je plně nahrazena možností vytváření výpočtů v popiskách v Revitu 2020 a výše

V3.4.0 (2023/2022/2021/2020) (06/2022)

 • Podpora pro Autodesk Revit® 2023
 • Další drobné opravy

V3.3.1 (2022/2021/2020) (05/2022)

 • Oprava Holixa licencoru

V3.3.0 (2020/2021/2022) (03/2022)

Nové nástroje

 • Rychlý ořezový kvádr – umožní vytovřit ořezaný 3D pohled pomocí stanovení dvou bodů v půdorysu
 • Zobrazit skryté prvky – hromadně zobrazí všechny skryté prvky v podhledu
 • Reset přepsání zobrazení – hromadně obnoví zobrazení všech prvků v celém pohledu
 • Podlaží prvku – zapíše do parametru podlaží prvku, na kterém se nachází
 • Změna podlaží prvku (T4R TZB) – změní referenční podlaží vybraných prvků dle požadavku uživatele
 • Spojení prvků (T4R TZB) – spojí dva prvky do systému TZB

Doplněné nástroje

 • Hromadné čištění projektu – doplněna funkce Odstranit nepoužívané v kategoriích Místnosti a Materiály
 • Správce parametrů – doplněna možnost automaticky odstranit všechny nepoužívané parametry
 • Povrchy místností – doplněna možnost odečítat povrchy nanesené nástrojem Malba

Opravené nástroje

 • BIMSign
 • Legenda
 • Hromadný upgrade
 • Export geometrie
 • Prostupy

Podrobný přehled novinek nalezete v článku na blogu Na zdi.

V3.2.1 (2022/2021/2020) (10/2021)

 • Podpora všech novinek pro verze Autodesk Revit 2022/2021/2020
 • Nová funkce Umístění textu v kótě – automaticky upraví umístění textu, pokud se nevejde mezi vynášecí čáry. Jde o funkci na přání, kterou požadovalo mnoho zákazníků.
 • Nová funkce Umístění prvku – zapíše pro vybrané objekty asociativní informaci, v jaké místnosti nebo prostoru se prvek nachází. Informace se pak může použít ve výkazech.
 • Nová funkce Kdo to udělal? – zobrazí informaci o autorovi poslední úpravy vybraného elementu nebo elementů v projektu.
 • Nová funkce Jednotky – zapíše do vybraného parametru informaci o měrné jednotce. Funkce je určená pro “Výkaz vícenásobné kategorie” u TZB.
 • Rozšíření pro funkci Spoj geometrie – nově podpora i pro elementy z kategorie Hrana desky.
 • Opravy ve funkcích Směr potrubí/trubek, Plocha izolace tvarovek a další drobné opravy

V3.1.0 (2022/2021/2020) (5/2021)

 • podpora pro verze 2022
 • nová funkce Plocha izolace tvarovek – plocha izolace použité na tvarovkách potrubí a trubek (pro Revit 2022/2021/2020)
 • nová funkce Sledovat aktualizace – aktuálnost externích referencí v projektu (pro Revit 2022/2021/2020)
 • nová funkce ID Elementu – zapíše do zvoleného parametru ID elementu (pro Revit 2022/2021/2020)
 • rozšíření pro Kopírovat sloupce – umožňuje nově přenést nastavení z jednoho projektu do druhého (pomocí XML), a umožňuje nastavit automatické spuštění při uložení projektu (pro Revit 2022/2021/2020)
 • zrušení funkce Dávkové vykreslování PDF – je už nativně v Revitu 2022 (pro Revit 2022/2021/2020)
 • + další drobné opravy a vylepšení (seřazení měřítek ve funkci Měřítka výkresu, oprava překlepů atd.)
 • pro Revit 2021 je potřeba nainstalovat hotfix 2021.1.3 (nebo vyšší)

V3.0.0 (2021/2020/2019) (1/2021)

 • nová funkce: Výška místnosti – funkce automaticky zjistí a zapíše do zvoleného parametru světlou výšku místnosti (pro Revit 2020/2021)
 • vylepšený Hromadný upgrade rodin – při výběru zdrojového adresáře lze zahrnout i soubory v podsložkách nebo jen v konkrétní složce (pro Revit 2019/2020/2021)
 • opravy pro Povrchy místností, Dávkové vykreslování PDF, instalátor
 • další drobné opravy a bugy (pro Revit 2019/2020/2021)

V2.9.0 (2021/2020/2019) (10/2020)

 • nová funkce: Správce parametrů – spravuje parametry v aktuálně otevřeném projektu (pro Revit 2020/2021)
 • nová funkce: Povrchy místností – automaticky detekuje povrchové úpravy místností a zapíše jejich hodnoty do vestavěných parametrů (pro Revit 2020/2021)
 • Import DTM: (původně Import povrchu) načte z Civil 3D povrch terénu včetně spojnic se všemi hranami do S-JTSK
 • nová funkce: Export geometrie – exportuje z Revitu do Civil 3D vybrané kategorie prvků
 • nová funkce: Délka trasy – zobrazí celkový součet délek vybraných prvků v trase
 • vylepšení pro Směr potrubí/trubek – volba vlastní rodiny šipky
 • opravy pro: Prostupy (oprava chybného natočení), Kopírovat sloupce, překlepy ve funkci Přečíslování
 • oprava instalátoru (dlouhé načítání v některých případech)
 • funkce dostupné až ve vyšších verzích informují o dostupnosti
 • drobné opravy chyb

V2.8.0 (2021/2020/2019) (6/2020)

 • nová funkce: Souřadnice – zapíše do parametrů vybraných prvků hodnoty lokálních a globálních souřadníc bodů – výrazně ulehčuje tvorbu tabulek vytyčovacích bodů v jakémkoliv projektu (pro Revit 2020/2021)
 • nová funkce: Duplikovat pohledy – nástroj umožňuje hromadně zduplikovat vybrané pohledy z aktuálního projektu (pro Revit 2020/2021)
 • vylepšené Přečíslování – nově umožňuje vynechat (ignorovat) některé kategorie MEP/TZB prvků, umožňuje aplikovat přečíslování jen na vybranou sadu prvků a byl vylepšený algoritmus číslování stejných prvků ve větvi
 • drobné opravy chyb

V2.7.0 (2021/2020/2019) (4/2020)

 • podpora Revit 2021

V2.6.13 (2020/2019/2018) (3/2020)

 • nová funkce: BIMsign – nástroj pro označení vašeho BIM dokumentu (RVT projektu, RFA rodiny, šablony) trvalou neviditelnou značkou-podpisem (jen Revit 2020)
 • vylepšení Měřítka výkresu – nyní umožňuje vynechat (ignorovat) legendy (Revit 2020,2019)
 • vylepšení Kopírovat výkresy – přidaný sloupec zobrazující parametr Číslo výkresu (Revit 2020,2019)
 • vylepšení Export tabulek – detekuje co je text (exportuje jej jako text) a co je číslo (exportuje jako číslo) (Revit 2020,2019)
 • oprava přenosu parametru Ano/Ne (Yes/No) při importu z Excelu do Revitu (Revit 2020,2019)
 • drobná oprava nekorektního detekování kategorie Stěna:Přídavek po exportu do Excelu (Revit 2020,2019)
 • opravy v anglické verzi pro Dávkové vykreslování do PDF (Revit 2020,2019)
 • zlepšení algoritmu ve funkci Rozdělení potrubí (Revit 2020,2019)
 • oprava dialogu Změna textu (Revit 2020,2019,2018)

V2.6.8 (2020/2019/2018) (1/2020)

 • Nová funkce Kopírovat sloupce (jen pro Revit 2020 a 2019)
 • + drobné opravy (překlep v dialogu Tloušťka a překlep v dialogu Plochy místností)

V2.6.5 (2020/2019/2018) (9/2019)

 • Nové: Import povrchu
 • Úprava interface – rozdělené funkcí do dvou karet (Arkance Systems a Arkance Systems TZB)
 • Nové ikonky pro Hromadné čištění projektu, Výkresy a Místnosti
 • Nástroje Kopírovat výkresy, Počty formátů a Měřítka výkresu se nacházejí v nové rozbalovací skupině Výkresy
 • Nástroje Přečíslování, Plocha místnosti a Seznam místností se nacházejí v nové rozbalovací skupině Místnosti
 • Nové implicitní “uspořádání” funkcí – přesunuté funkce z rozbalovací skupiny Výkresy doprava (mezi Místnost a Online) a Rozšírený Filtr doleva (mezi Parametry a Upravit)
 • + drobné úpravy vo funkci Dávkové vykreslování PDF

V2.5.4 (2020/2019/2018) (5/2019)

 • Nové: Hromadné čištění projektu
 • Podpora Revitu 2020
 • Sjednocená instalace 2020-2019-2018
 • Drobné opravy a aktualizace RFA rodin

Cena Holixa T4R

Zákazníci společnosti Arkance Systems získávají aplikaci Holixa T4R Silver ZDARMA jako bezplatný bonus v rámci rozšíření Autodesk Revit CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Holixa T4R zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Revit Subscription.

Cenové informacekoupit na , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Trial verze je omezena časově (30 dní). Pro získání autorizačního kódu plné verze Holixa T4R prosím kontaktujte Arkance Systems.

Download Holixa T4R

Trial verze edic Holixa T4R Silver a Holixa T4R Bronze si můžete stáhnout přes bránu Download (pro Autodesk Revit 2024, 2023, 2022, 2021. Pro Revit 2021 je potřeba hotfix 2021.1.3 nebo vyšší. Verze Revit LT není podporována.

Návod k instalaci a aktivaci komerční verze Holixa T4R Silver

Návod k aktivaci trial verze Holixa T4R

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy