Autodesk Vault Professional 2023 od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Vault

Autodesk Vault je systém pro správu dat (původně “truEvault”) v pracovních skupinách určený pro CAD aplikace Inventor, AutoCAD a další strojírenské a inženýrské CAD produkty Autodesku.

Od verze 2012 podporuje též stavařské aplikace AutoCAD Architecture, Revit a Navisworks (nebo i AutoCAD LT), od verze 2013 i AutoCAD LT, Inventor LT, ecscad, Alias a Simulation Moldflow.

Autodesk Vault Professional 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Co je Autodesk Vault?

Autodesk Vault umožňuje rychlé a přesné sdílení návrhových dat ve vašem konstrukčním či projekčním týmu. Autodesk Vault představuje praktický přístup k PDM. Je jednoduchý na instalaci, zavedení, použití i údržbu – zjednodušuje vaši spolupráci při navrhování, zkracuje konstrukční cyklus a zlepšuje kvalitu produktu.

Vault je plně integrován s produkty Inventor, Inventor LT, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Civil 3D, Architecture, Revit a AutoCAD. K dispozici jsou verze Vault Basic (zdarma: součást sad Collection, Inventor Pro, Mechanical a One AutoCAD), Vault Workgroup a Vault Professional (dříve “Manufacturing”). Do verze 2013 existoval ještě Vault Collaboration (a Vault Collaboration AEC).

Nejvyšší verze, Vault Professional (původně “Productstream”) je založen na technologii Autodesk Vault a je primárně určen pro přístup k datům Vault úložiště i uživatelům nepoužívajícím CAD aplikaci (vedení, obchod, servis, výroba), včetně prohlížení a připomínkování DWF souborů. Vault Professional automatizuje správu verzí výrobků (release management), sleduje změnová a schvalovací řízení (change order) a umožňuje propojit kusovníky s ERP systémy. Nové verze Vault Professional obsahují funkce pro správu stavů, změn a verzí dokumentů, generování čísel položek, workflow procesy, přístup a napojení na další ERP systémy.

Verze Vault Workgroup a vyšší lze doplnit o modul Vault Office, který zpřístupní hledání, zobrazení a editaci kancelářských dokumentů úložiště i z web browseru – odkudkoliv. Obsahuje i integraci do prostředí MS Office.

Všechny verze Autodesk Vault jsou postaveny na serverové techologii Autodesk Data Management Server (ADMS).

Zbořte bariéry mezi odděleními vaší firmy:

Pro koho je aplikace Vault určena?

Autodesk Vault Basic (server+klienti) je dostupný bezplatně jako součást sad Design Suite či Industry Collections (v rámci Subscription), plus Inventoru a AutoCADu One.

Vault R1 je součástí Inventoru R8, Vault R2 je určen pro držitele Subscription na Inventor R8, Vault R3 je součástí Inventoru R9 a AutoCADu Mechanical 2005, Vault 4 je součástí Inventoru 10 a AutoCADu Mechanical 2006, Vault 5 je součástí Inventoru 11, Mechanical 2007, Civil3D 2007 a AutoCADu 2007, Vault 2008-2019,2020,2021,2022 (Basic) je součástí aplikací Inventor 2008-2022, Mechanical 2008-2022, Civil 3D 2008-2022 a AutoCAD 2008-2022 se subscription. K dispozici je i samostatný Vault klient pro AutoCAD 2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015, 2016/2017/2018, 2019/2020/2021 a 2022.

Autodesk Vault umožní:

 • Snadnou instalaci a nastavení, takže funkčnost bezpečného úložiště můžete přidat bez ovlivnění termínů vašich projektů.
 • Ochranu a zabezpečení vašich souborů. Soubory jsou chráněny v úložišti Autodesk Vault pomocí zabezpečených přístupů a vydávání/zařazování projektových dat v reálném čase.
 • Správu všech vašich konstrukčních souborů, nezávisle na typu souboru – CAD, text, binární, Office dokumenty, zvuk, video a další typy dat.
 • Zachovat předchozí verze vašich návrhů. Všechny verze souboru jsou uloženy se jménem uživatele, poznámkami, vztahy mezi soubory a datem pro rychlé vyhledání.
 • Spolupracovat pomocí publikování v Autodesk Streamline. Využijte plných výhod správy projektů s publikováním dat službou Autodesk Streamline.

Existuje již přes 400.000 aktivních uživatelů Autodesk Vault (rok 2011).

Porovnání verzí Autodesk Vault (verze 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

Aplikace Autodesk Vault je od verze 2010/2011 k dispozici v těchto variantách – se zvyšující funkčností: Vault Basic, Vault Workgroup a Vault Professional (nový název pro Productstream, resp. Vault Manufacturing). Do verze 2013 byly k dispozici též verze Vault Collaboration a Vault Collaboration AEC pro stavařské aplikace.

Zde je jejich základní porovnání:

Funkce Vault Basic Vault Workgroup (Vault Collaboration) Vault Professional
Nástroje pro správu souborů
Rychlé vyhledávání
Integrace s CAD aplikacemi Autodesk
Správa uživatelů, skupin a rolí
Nástroje pro opakované využití návrhů
Řízení revizí souborů a jejich životního cyklu
Dávkové vykreslování
Automatické pojmenování souborů
Samostatný klient pro neCADovské uživatele
Bezpečnost souborů a složek
Reporting
Publikování DWF na serveru
Podpora pro AutoCAD LT
Replikace dat poboček
Windows autentizace uživatelů
Zálohovací nástroje
Web klient pro čtení dat v úložišti
Prohlížecí a tiskové nástroje
Publikování na MS SharePoint
Správa kusovníků
Automatické číslování položek
Správa změnových řízení
Integrace s obchodními ERP systémy

Vyšší verze: Vault Profesional (dříve: Autodesk Productstream)

Vault Profesional = Vault + kusovníky + schvalovací a změnová řízení + ERP/MRP integrace + non-CAD klienti

Pokročilejší verzí Vaultu je Autodesk Vault Profesional (dříve: Productstream). Ten nabízí vyšší funkčnost, možnosti uživatelských přizpůsobení i další systémové funkce (replikace, inkrementální zálohy…).

S Vault Professional lze integrovat (kromě produktů Autodesku) i MCAD aplikace Solidworks a Pro/E.

Porovnání Autodesk Vault x Vault Professional:

Schopnosti Vault Professional
Základní CAD integrace (Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical) X X
Samostatný klient X X
Microsoft Office klient X X
Flexibilní vyhledávání a třídění, včetně fulltextového vyhledávání obsahu X X
Report “Kde použito” a “Složeno z” X X
2D a 3D prohlížení X X
CAD přejmenování / nahrazení / kopírování X X
Správa non-CAD souborů X X
Drag-n-drop do/z Vaultu X X
Zástupci (Oblíbené) X X
Správa verzí a čištění nepotřebné historie revizí X X
Správa uživatelů / skupin / rolí X X
Funkce Pack-and-go pro soubory X X
Autodesk Autoloader pro rychlé přidání velkých objemů návrhových dat a doprovodné dokumentace X X
Přístup pro non-CAD uživatele X
Dávkový tisk – Batch print / plot X
Přístupová práva na složky X
Správa revizí X
Uživatelsky definované vlastnosti a politika vlastností pro vynucení firemních standardů X
Automatické číslování součástí X
Zobrazení a porovnání kusovníků X
Editace kusovníků X
Řízení stavu životního cyklu X
Automatické ECO pro sledování a audit změnových řízení X
Připomínkování návrhů X
Vodoznaky výkresů pro zobrazení stavu bávrhu v životním cyklu X
Integrace s dalšími CADy (SolidWorks a Pro/ENGINEER) X
Schopnost integrace s obchodními aplikacemi X
Import / Export informací položek a související dokumentace X
Windows autentizace – integrace s Microsoft Active Directory pro snadnou správu uživatelů a skupin X
Publikování dat do Microsoft SharePoint X
Replikace pro synchronizaci dat mezi několika servery X
Incremental Backup – přírůstkové zálohování pro urychlení záloh rozsáhlých dat X
Live Backup – zálohování za provozu, uživatelský přístup do systému i během zálohování X
Web klient pro webový přístup na prohlížení, dotazování, zobrazování a tisk informací X

Jak Autodesk Vault funguje a co mi přinese?

Snadná instalace

Pomocí programu Autodesk Vault můžete rychle přenést vaše sestavy, součásti a výkresy z Autodesk Inventoru do úložiště.

Autodesk Vault využije vlastností pro automatické zjištění informací o vašich komponentech a sestavách, takže pro vaše minulé i stávající návrhy okamžitě získáte výhody bezpečného úložiště, správy souborů i verzí a další. Vault lze jednoduše nastavit pro pracovní skupiny, peer-to-peer sítě i pro samostatné stanice, a může být nasazen v sítích jakékoliv velikosti.

Automaticky se přizpůsobí vašemu prostředí, takže nemusíte trávit čas konfigurací programu. Jednoduchá architektura Autodesk Vault navíc nevyžaduje vyhrazený server nebo speciální hardware. Vault je založen na Microsoft SQL Serveru, takže je škálovatelný a robustní. Je standardně dodáván s Express verzí SQL Serveru (dříve MSDE).

Ochrana vašich souborů

Data jsou chráněna v zabezpečeném úložišti, s funkcemi zařazení a vydání (check-in/check-out), rychlým vyhledáváním a dalšími nástroji správy dat. Funkce vydávání zlepšuje výkon systému v síťovém prostředí. Při práci členů týmu na sestavách, součástech a výkresech jsou veškeré relevantní CAD soubory staženy na lokální disk pro využití v Autodesk Inventoru. Úpravy návrhů jsou prováděny s výkonem a diskovými operacemi lokální stanice, bez zpoždění přenosů po síti.

Autodesk Vault “zamkne” vydané soubory a zamezí tak tomu, aby více uživatelů pracovalo na tomtéž souboru, aniž by bránil jiným uživatelům prohlížet nebo odkazovat dříve zařazené verze souborů. Po dokončení práce konstruktéra stačí soubor jednoduše zařadit zpět. Změny jsou automaticky zaznamenány v úložišti a veškeré informace o vlastnostech jsou automaticky zaktualizovány pro využití ostatními uživateli.

Předešlé verze jsou zachovány a jsou v případě potřeby dostupné. Se zabezpečeným úložištěm si uživatelé již vzájemně nepřepisují svou práci a všechna data jsou zachována. Uživatelé jsou informováni pokud člen týmu pracuje na vybraných oblastech projektu, což zjednodušuje spolupráci.

Správa všech souborů

Autodesk Vault sleduje vztahy mezi soubory v úložišti, nezávisle na jejich typu – Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, FEA, CAM a další. Rychlé zprávy “kde použito” vám pomáhají vyhodnotit dopad konstrukčních rozhodnutí. Podrobné vyhledávání vám pomůže rychle najít komponenty sestavy, čímž zjednoduší jejich znovuvyužití a zamezí duplicitní práci. Konstruktéři stráví méně času organizováním a hledáním dat. Program navíc pomáhá omezit chyby zajištěním přístupu ke správným datům. Vault zajistí i aktualizaci DWF náhledu při změně/aktualizaci uloženého Inventor souboru.

Zachování předchozích revizí

Autodesk Vault spravuje verze souborů, zachovává historii návrhů. Pomocí průzkumníka Autodesk Vault Explorer můžete procházet staršími verzemi, porovnávat změny a prohlížet dřívější návrhy. Máte přístup k plné historii revizí.

Pomocí správy verzí lze využít koncepčního navrhování se scénáři “co když” a snadno přepínat mezi alternativami návrhu. Autodesk Vault můžete navíc použít k návratu k předchozím verzím, reaktivovat je pro konstrukci a výrobu.

Vyhledávání a metadata dokumentů:

Správa Office dokumentů:

Verze Autodesk Vault

Hlavní novinky rodiny Vault 2021

Vylepšené vyhledávání na základě tvarové podobnosti, informace o duplicitních součástech a jejich nahrazení v sestavě, filtr “Zastaralé” soubory, automatické činnosti při Kopírování návrhu, zobrazení nadřazených vazeb, oprávnění pro stažení souboru, šablona e-mailu, protokolování, podpora Server 2019. Viz podrobnosti.

Hlavní novinky rodiny Vault 2020

Vylepšené Kopírování návrhu, rozšířené publikování PDF souborů, synchronizace projektu s cloud službami Fusion Team a BIM 360, přepínání jazyka Vault klienta. Viz podrobnosti. Verze 2020.2 přináší vyhledání tvarových duplicit dílů.

Hlavní novinky rodiny Vault 2019

Sdílené pohledy, synchronizace projektů s Fusion Team, nové nastavení rolí, aktualizovaný tenký klient, podpora Windows Server 2016 a SQL Server 2017.

Hlavní novinky rodiny Vault 2018

Automatické generování PDF jako součást uvolňování verzí CAD dokumentů, vylepšený Copy Design, nové administrační role, nový klient pro Inventor, funkce “Vložit do CADu” ve Vault Exploreru, uživatelské typy úloh.

Hlavní novinky rodiny Vault 2017

Zdokonalený model zabezpečení, vylepšení řady příkazů, novou integraci s aplikací Autodesk Factory Design a nový způsob licencování. Podpora Windows Server 2012 a 2012 R2, podpora SQL Server 2012 sp2/sp3 a 2014 sp1/sp2 – viz podrobnosti.

Hlavní novinky rodiny Vault 2016

Rozšířená práce s položkami, kusovníky a změnovými příkazy, nové Kopírování návrhu, rozšířený tenký klient a nový tlustý klient Vault Office, podpora cizích CAD souborů, rozšířená synchronizace projektů a ADMS konzole. Podpora Windows Server 2012 a SQL Server 2012 (a 2014 Express).

Hlavní novinky rodiny Vault 2015

Rozšířená práce s položkami, jednodušší CAD integrace, nový klient pro Inventor a Revit, nový tenký klient Vaultu; podpora Windows Server 2012 R2, Win8.1 klient – viz podrobnosti.

Hlavní novinky rodiny Vault 2014

Zjednodušení nabídky – verze Collaboration mizí (je povýšena na Professional), 64bitová verze Vault, vyšší výkon vydání/zařazení (nový dialog), zjednodušení hlášení stavu dokumentu; zlepšená integrace s Revitem (rodiny); zlepšena stabilita Job Processoru a replikace; nové programovací rozhraní Vault Developer Framework (VDF); podpora Windows Server 2012, SQL Server 2012, Win8 klient, MSIE10.

Integrace Vaultu s aplikacemi

Následující aplikace jsou integrované s Vault klienty – Vault lze tedy ovládat přímo z aplikace:

Aplikace Vault Basic 2022 Vault Workgroup 2022 Vault Professional 2022 Vault Office 2022
Alias 2013-2022
AutoCAD 2011-2022
AutoCAD 3ds Max 2013-2022
AutoCAD Architecture 2011-2022
Civil 3D 2011-2022
AutoCAD ECSCAD 2013-2014
AutoCAD Electrical 2011-2022
AutoCAD LT 2013-2022
AutoCAD Map 3D 2011-2022
AutoCAD Mechanical 2011-2022
AutoCAD MEP 2011-2022
AutoCAD P&ID 2011-2017
AutoCAD Plant 3D 2011-2022
Inventor a Inventor Pro 2011-2022
Inventor Fusion 2013
Inventor LT 2013-2021
Inventor Publisher 2013,2015,2016
Microsoft Excel

2022: Office 2016/2019
2021: Office 2016
2020: Office 2016
2019: Office 2016
2018: Office 2013sp1/2016
2017: Office 2013sp1/2016
2016: Office 2010sp2/2013sp1
2015: Office 2010sp1/2013
2014: Office 2007sp2/2010sp1/(2013 jen s Office subs.pack)
Microsoft Outlook

2022: Office 2016/2019
2021: Office 2016

2020: Office 2016
2019: Office 2016
2018: Office 2013sp1/2016
2017: Office 2013sp1/2016
2016: Office 2010sp2/2013sp1
2015: Office 2010sp1/2013
2014: Office 2007sp2/2010sp1/(2013 jen s Office subs.pack)

Microsoft Powerpoint

2022: Office 2016/2019
2021: Office 2016

2020: Office 2016
2019: Office 2016
2018: Office 2013sp1/2016
2017: Office 2013sp1/2016
2016: Office 2010sp2/2013sp1
2015: Office 2010sp1/2013
2014: Office 2007sp2/2010sp1/(2013 jen s Office subs.pack)

Microsoft Word

2022: Office 2016/2019
2021: Office 2016

2020: Office 2016
2019: Office 2016
2018: Office 2013sp1/2016
2017: Office 2013sp1/2016
2016: Office 2010sp2/2013sp1
2015: Office 2010sp1/2013
2014: Office 2007sp2/2010sp1/(2013 jen s Office subs.pack)

Moldflow Adviser 2013
Moldflow Synergy 2013
Navisworks Manage a Simulate 2013-2022
Revit (Architecture/MEP/Structure) 2013-2022
Simulation Mechanical 2013-2018

Kvalifikované produkty

Pro následující aplikace je k dispozici klient Autodesk Vault bezplatně – buď jako součást instalace nebo jako modul dostupný ke stažení na Subscription Centru (tučně vypsané produkty platí pro aktuální Vault 2022):

Autodesk produkt Verze
Autodesk 3ds Max 9, 2008-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Autodesk 3ds Max Design 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Autodesk Inventor 8, 9, 10, 11, 2008-2017
Autodesk Inventor Professional 10, 11, 2008-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Autodesk Inventor Tooling 2011, 2012
Autodesk Inventor Publisher 2012, 2013, 2015, 2016
Autodesk Inventor Fusion/Autodesk Fusion 2012, 2013, 2014
AutoCAD 2005-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD Mechanical 2005-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD Electrical 2008-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD ECSCAD 2013, 2014
AutoCAD Map 3D 2009-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Autodesk Civil 3D 2007-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD Architecture 2008-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD MEP 2008-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD P&ID 2009-2017
AutoCAD Plant 3D 2010-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
AutoCAD Structural Design 2013, 2014, 2015
AutoCAD Utility Design 2013-2017
Navisworks Simulate/Manage 2012-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Autodesk Simulation 2012-2017
Autodesk CFD 2016-2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Autodesk Alias 2013-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Mechanical Desktop 2007, 2008, 2009

Ostatní podporované produkty (např. LT, Revit) je potřeba buď vlastnit v kombinaci s kvalifikovaným produktem nebo používat s vyšší verzí než Vault Basic.

Systémové požadavky

Autodesk Data Management Server (Vault 2022 ADMS)
 • Windows Server 2016/2019 Standard, Datacenter, Windows 10 Professional nebo Enterprise* (jen pro Vault Basic), vše jen 64 bit
 • Podporovány Microsoft SQL Server 2016cu15SP2/2017cu22/2019cu8 (Express*, Standard nebo Enterprise) – jen 64-bit
 • Xeon E7, i7 nebo obdobný AMD, alespoň 3GHz
 • Minimálně 8GB RAM (lépe 16GB; pro replikaci min. 16GB, lépe 32GB)
 • Minimálně 200GB volného prostoru na disku (pro replikaci doporučeno 500GB)
 • Pro Vault File Server: Windows Server 2016/2019 Standard, Datacenter; XEON E7/AMD 3GHz, 16GB RAM, 300GB disk

* tato verze nepodporuje replikaci

Vault klient (2022)
 • Windows 10 Professional nebo Enterprise 64-bit
 • Min. 4-8GB RAM
 • Internet Explorer 11

Podpora

CAD Studio dodává komerční verze PDM systému Autodesk Vault s bonus nástroji CS+, doplňkovou aplikací Vault Tools.

Kromě bonus nástrojů nabízí firma Arkance Systems pro PDM systém Vault i další doplňkové aplikace – např. Publisher4VLT, Vault Copy State, Vault Notify nebo ERP Connector4VLT. Synchronizovat účty z firemní Active Directory lze pomocí aplikace VaultADSync.

Rychlé nasazení PDM pomocí služby PDM Quick Start Package.

Tipy a triky pro Vault na www.cadforum.cz (plus další tipy na VIP serveru Arkance Systems)

Viz CAD videa k Vaultu

Dostupnost, bonus CS+, ceny

 • Firma Arkance Systems je autorizovaným prodejcem PDM aplikace Autodesk Vault, rozšířený “Vault CS+” zakoupíte pouze u firmy Arkance Systems.
 • Autodesk Vault Professional dodáváme včetně bonus nástrojů “CS+(Arkance Systems Plus): obsahuje rozšiřující aplikace Vault Tools (Project Creator, Orphaned files, Easy Changer, Publisher4VLT), šablony, školicí materiály, implementační dokumenty, Vault videa, plný přístup na CADforum.cz a rozšířenou technickou podporu (Helpdesk). Tyto bonus nástroje jsou k dispozici ke stažení na Helpdesk serveru.
 • Autodesk Vault 1.x, 2, 3, 4, 5, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 jsou k dispozici bezplatně v rámci Autodesk Subscription Program (předplatného), verze 1.x i jako součást Inventoru R8, verze 3/4 jako součást Inventoru 9/10 a AutoCADu Mechanical 2005/2006, verze 5 a 2008 jako součást Inventoru 11/2008, AutoCAD Mechanical 2007/2008, Civil 3D 2007/2008, Architectural Desktop 2007, AutoCAD Architecture 2008 a AutoCADu 2007/2008. K dispozici je i samostatný Vault klient pro AutoCAD 2005/2006, 2007/2008/2009 a 2010/2011.
 • Samostatnou verzí Autodesk Vault pro non-CAD uživatele je Vault Professional. Všechny varianty Vaultu jsou lokalizovány i do češtiny – k dispozici je lokalizovaná, česká verze Autodesk Vault.
 • Stažení instalačního programu Vault (.exe)
 • Součástí subscription pro Vault Collaboration AEC a Professional (od 2014) je i licence Autodesk Buzzsaw (pro stejný počet uživatelů)
 • Vault Professional nabízíme i jako kompletní modul “Vault box” zahrnující i serverový hardware, implementační a servisní služby – viz PLM in a box.
 • Leták – rodina Vault 2016 (PDF, 526kB, česky)
 • Leták – rodina Vault 2011 (PDF, 554kB, česky)
 • Autodesk Data Management – praktický přístup – brožura (PDF, 3.9MB, anglicky)
 • Vault klient pro Microstation V8i z Autodesk Labs
 • Arkance Systems nabízí implementaci Autodesk Vault, včetně propojení na ERP systémy (SAP, Helios, Baan…) a propojovací aplikaci CS-Link
 • Kontaktujte nás pro přechod z iProject na Autodesk Vault
 • Demo videopásma Autodesk Vault
 • Další informace o Autodesk Vault (anglicky)

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Autodesk 3ds Max

Světově nejrozšířenější animační a vizualizační 3D program – vizuální efekty, animace postav, tvorba počítačových her, VR

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE