Autodesk AutoCAD Architecture od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk AutoCAD Architecture

Inteligentní. Integrovaný. Zaměřený na architekty. AutoCAD pro architekty.
Aktuální verze Architecture 2021, One AutoCAD.

Autodesk AutoCAD Architecture 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Funkce AutoCADu Architecture jsou od 22.3.2018 součástí předplatného AutoCADu – One AutoCAD.

Pro moderní CAD/BIM řešení doporučujeme osvědčený projekční a architektonický program Autodesk Revit, kompatibilní s daty AutoCADu. Jednodušší na ovládání, kompletně v češtině, profesní funkce, rozsáhlé knihovny, přizpůsobený na české normy.

Proč stavařské řešení od firmy Autodesk?

Autodesk je jasně vedoucí firmou na trhu AEC řešení (viz nezávislé studie společnosti Daratech). V současné době je ve světě používáno více než 4.000.000 licencí AutoCADu, z toho cca 40% v oblasti AEC. V České republice je například jen s nadstavbou CADKON používáno více než 5.000 AutoCADů (stovky dalších AutoCADů jsou používány ve stavebnictví s jinými nebo žádnými nadstavbami).

Na německém trhu AEC má Autodesk dvojnásobný podíl než nejbližší konkurent. Samotného Architectural Desktopu je používáno (1/2008) již přes 539.000 kopií, jen v ČR již přes 1.500 licencí (rok 2004). AutoCAD se ve světě i v ČR vyučuje prakticky na všech středních a vysokých školách, takže téměř každý absolvent jej umí používat.

Výkresové formáty AutoCADu DWG a DXF jsou de-facto standardem pro výměnu výkresových dat mezi různými profesemi. Autodesk nabízí celou škálu produktů – od levných stavařských řešení postavených na AutoCADu LT až po pokročilé 3D architektonické vizualizace a animace.

V nabídce produktů firmy Autodesk jsou i další pokročilé produkty pro stavebnictví a architekturu – např. Revit.

Co je AutoCAD Architecture (Architectural Desktop)

Jako profesionál zabývající se projektováním staveb potřebujete strávit více času vlastní tvorbou a méně času obsluhou software pro projektování. Potřebujete také dosáhnout vysoké produktivity a přesnosti u projektů vycházejících z věrných modelů fyzických budov, při tom se však nechcete vzdávat osvědčeného způsobu zpracování dokumentace.

To vše, a ještě něco navíc, vám poskytnou nové výkonné a zdokonalené projekční nástroje programu Autodesk Architectural Desktop™, který v sobě spojuje robustní základy objektové technologie AutoCADu s funkcemi optimalizovanými pro potřeby architektury. Architectural Desktop vám pomůže v úsilí vytvářet dokonalá architektonická řešení. Autodesk Architectural Desktop vám umožní zvýšit pracovní výkonnost s využitím všech výhod, které přinášejí nástroje pro projektování ve 3D, dokonale integrované do programového prostředí.

Autodesk Architectural Desktop (AutoCAD Architecture) je projekční software, který hovoří vaším jazykem. Koncepční návrh. Projekt. Výkresová dokumentace. Navíc nabízí inteligentní stavební prvky, které vám místo kreslení jednotlivých úloh dovolí soustředit se na celkové řešení.

Nové: Interaktivní ukázka funkcí Architectural Desktopu

Stručná historie verzí AutoCADu Architecture (Architectural Desktopu) uvedených v České republice:

AutoCAD Architecture 2019

Kromě všech nových funkcí a vylepšení AutoCADu 2019 (One AutoCAD) obsahuje AutoCAD Architecture 2019 podporu importu a exportu formátu IFC4. Tato podpora uživatelům umožňuje exportovat výkresy aplikací AutoCAD Architecture a AutoCAD MEP do formátu schématu IFC4_ADD1 a importovat soubory IFC ve schématu IFC4_ADD1 a dalších schématech IFC4.

AutoCAD Architecture 2013

Kromě všech nových funkcí a vylepšení AutoCADu 2013 obsahuje AutoCAD Architecture 2013 stavařské novinky jako například: dokumentace místností, vylepšení klíčů hladin, integrace průhlednosti pro jednotlivé komponenty AEC objektů, vylepšení tabulek výkazů, migrace obsahu a katalogů, vylepšení šrafování komponent AEC objektů, vylepšení IFC, vylepšené regenerování geometrie.

AutoCAD Architecture 2012

AutoCAD Architecture 2012 nabízí i nové vlastnosti AutoCADu 2012. Vyšší výkon. Nová rohová okna, správa a vyhledávání bloků, rozšířená podpora mračen bodů, rozšířené osnovy sloupů, import modelů Inventoru, dynamická pole AEC prvků, rozšířená podpora IFC, online nástroje a mobilní práce s DWG.

AutoCAD Architecture 2011

AutoCAD Architecture 2011 nabízí i nové vlastnosti AutoCADu 2011. Nové stavařské funkce se týkají začištění styků (“L”, “T”) stěn, rozšíření geometrických a rozměrových vazeb i na AEC objekty, nové funkce “Renovace”, uživatelsky přizpůsobené osnovy (např. pro sloupy), uživatelské sloupy, zjednodušené umisťování konstrukčních prvků, rozšířený Navigátor projektů, rozšířená podpora formátu IFC a FBX.

AutoCAD Architecture 2010

AutoCAD Architecture 2010 nabízí všechny nové vlastnosti AutoCADu 2010. Vylepšení “stavařské” funkčnosti se týkají především rychlejšího uživatelského rozhraní (ribbon), plus stěny, začišťování stěn, prostory, konstrukční prvky, navigátor projektů, schodiště, AEC kóty, zpracování PDF souborů, rozšířené API rozhraní Podpora Windows 7.

Video-ukázka začištění stěn a ribbon prostředí AutoCADu Architecture 2010 CZ.

AutoCAD Architecture 2009

AutoCAD Architecture 2009 nabízí i nové vlastnosti AutoCADu 2009. Nabízí podporu publikačního XPS formátu DWFx pro prohlížení CAD dat bez potřeby prohlížeče, urychluje kreslení vylepšením nástrojů – např. prostorů a stěn (začišťování, uživatelská zakončení), popisek (víceřádkové), či Navigátoru projektu. Automaticky aktualizuje xrefy. Zobrazuje nápovědné tipy u nástrojů, řešení problémů a vlastnosti objektů. Rozšiřuje podporu souborových formátů (DGN v7, gbXML, vylepšené IFC), vazbu na Google Earth. K dispozici je i nativní 64bitová verze ACADA. Držitelé Subscription získávají ilustrační nástroj Impression 2 a modul Drawing Compare.

Další přehled novinek ACADA 2009 najdete v dokumentu na vip.cadstudio.cz

Důvody pro upgrade

Hlavní důvody pro upgrade z Architecture 2010/2009/2008:

 • Vylepšené a zjednodušené uživatelské rozhraní – ribbon
 • Interaktivní 3D funkce
 • Správa projektů, standardů projektů, poschodí, zón, prostorů
 • Přiřazení materiálů komponentám objektů
 • podpora formátů DGN a PDF
 • Mental Ray pro fotorealistické vizualizace a animace průchodů/průletů
 • Rozšířené, dynamické výkazy a tabulky, anotace, propojení vlastností na databáze
 • Kompletní nové funkce AutoCADu 2011, formát DWG2010, DWFx, 3D DWF
 • Pružnější licencování a instalace
 • Web publikování a archivace projektů, napojení na FM systémy, tematická zobrazení
 • Ilustrační nástroj Impression
 • Nativní 64bitová verze s vyšší kapacitou
 • Podpora Windows 7

Volnost při zkoumání nejvhodnější koncepce

Bez ohledu na to, zda při návrhu postupujete zvenku směrem dovnitř nebo zevnitř směrem ven, podstatou fáze tvorby koncepce návrhu je tvůrčí svoboda a zkoumání různých variant.

Používáte-li software Autodesk Architectural Desktop, máte k dispozici potřebnou volnost dokonale přezkoumat všechny nápady, dokud nedospějete k řešení, které je pro zákazníka nejvhodnější a cenově nejpřijatelnější. Někteří architekti považují zkoumání různých variant modelu stavby ve 3D za jediný správný způsob provádění této fáze projektu, pro stejně početnou skupina ostatních je to zkoušení variant rozkreslením ve 2D. Autodesk Architectural Desktop vám poskytuje obě možnosti a navíc neomezenou svobodu představivosti, kterou potřebujete pro tvorbu kvalitních návrhů.

Protože můžete volby pro navrhování staveb ve 3D používat intuitivně – od architektonického návrhu hmot, kde nový 3D Model Explorer umí pracovat s několika soubory DWG, po využití inteligentních geometrických primitiv u běžných tvarů budov – Autodesk Architectural Desktop je ideálním nástrojem pro zprostředkování vašich návrhů přesně v té podobě, jak si je představujete. I během této fáze hledání si můžete být jisti, že data, která vytváříte, budete moci opakovaně využít ve fázi rozvoje projektu a zpracování projektové dokumentace.

Pokud chcete zkoumat různé varianty ve 2D, výběr nástrojů je stejně bohatý. Například dispozice. Můžete definovat standardy prostorového uspořádání a uložit je do externí databáze. Nebo naplánovat prostorové uspořádání na základě standardů, nákresů či existující geometrie. Dokonce i generovat stěny na základě prostorového uspořádání a naopak.

Zpracování koncepčního návrhu v 2D nebo 3D pomocí programu Autodesk Architectural Desktop znamená snadné, přitom však důkladné přezkoumání všech variant návrhu. A také vysoce efektivní řešení pro zákazníka.

Projektování s využitím inteligentních objektů

Program Autodesk Architectural Desktop byl koncipován tak, aby uživatel během práce na návrhu vytvářel inteligentní architektonické objekty, například dveře nebo okna, které se budou chovat podle očekávání. Protože změna v jednom objektu se automaticky odrazí na všech objektech stejného typu, zakreslování revizí může probíhat v reálném čase závratnou rychlostí a s úsporou času.

Díky menšímu počtu klávesových kombinací a příkazů, které si musíte pamatovat, tyto inteligentní objekty výrazně zjednodušují jednotlivé úlohy při kreslení ve 2D a navrhování ve 3D. Objekty lze rovněž dynamicky propojit s výpisy materiálu a specifikacemi, takže bude zajištěna správnost a synchronizace plánů a výpisů.

Protože můžete běžné stavební prvky ovládat a snadno měnit pomocí stylů nebo implicitních nastavení, máte naprostou volnost kdykoliv změnit své rozhodnutí—a tím i výkres. V prostředí Autodesk Architectural Desktop Heads-up Design™ se přechod z hrázděné zdi na betonovou provede změnou jedné volby v okně Vlastností, aniž by vás program nutil přestat myslet na vlastní návrh.

V Autodesk Architectural Desktopu můžete otevřít prakticky neomezené množství výkresů v rámci jediné relace (Multiple Design Environment), aniž by došlo k poklesu celkového výkonu. AutoCAD® DesignCenter™, optimalizovaný pro potřeby architektury, vám dovoluje prohlížet komponenty z libovolného výkresu a přetáhnout je myší do aktuálního výkresu. Při přetažení je zajištěno automatické přiřazení hladin, atributů a možností vkládání. Naleznete zde také kontextová menu se zkratkami (po poklepu na pravé tlačítko myši), vyspělé funkce pro vykreslování, vyspělé programovací prostředí a více než 400 dalších nových a zdokonalených nástrojů, které byly přeneseny do aplikace Architectural Desktop z AutoCADu 2000i.

Projektování nebylo nikdy tak snadné.

Výkresová dokumentace rychle a snadno

Řezy a detaily jsou dynamicky propojeny s modelem

Pokud je vše připraveno pro zpracování výkresové dokumentace, můžete se spolehnout na nové kreslicí nástroje programu Autodesk Architectural Desktop, že snadno, přesně a rychle výkresy vyhotoví.

Protože inteligentní architektonické prvky mohou mít různé reprezentace, můžete vyhotovit půdorysy, pohledy, případně i podhledy na základě stejných objektů. Vaše výkresy tak budou přesnější a usnadní se jejich tvorba. Rovněž lze prohlížet a měnit prakticky všechny vlastnosti objektů v okně Vlastností, což znamená další úsporu času v projektově výkresové fázi. Ukládání do hladin se řídí oborovými nebo firemními standardy, takže sdílení výkresů a příprava pro tisk jsou snadnou záležitostí. Knihovny rutinních popisů, poznámek a architektonických symbolů vkládaných přetažením myší dále zjednodušují práci spojenou s přípravou výkresů.

Možnost velmi jednoduše změnit uspořádání tabulek vám poskytne dostatečnou kontrolu při vytváření libovolných výpisů materiálu. K modelům budov a výpisům lze automaticky připojit uživatelsky nastavitelné objektové popisy, takže dokumentace bude vždy vycházet z nejpřesnějších a nejnovějších informací. Kromě toho můžete exportovat údaje z výpisů materiálu do externích souborů, vložit do výkresů odkazy na webové stránky a posílat po Internetu bezpečné soubory DWF (webový formát pro výkresy) připravené pro tisk, což znamená, že se o stavební data můžete kdykoliv a kdekoliv podělit.

Funkce programu

 • Rozhraní optimalizované pro uživatele z řad architektů
 • Technologie ObjectARX™ pro navrhování staveb
 • Pružný systém správy a tvorby různých druhů dokumentů a prohlížení modelů
 • Zobrazení objektů, které se mění v závislosti na pohledu
 • Dynamické popisy a tabulky výpisů materiálu na vytvoření přesných výpisů a specifikací

Koncepční návrh

 • Sestavení modelů hmot z geometrických primitiv, které lze přetáhnout myší
 • Tvorba a modifikace modelů hmot bez narušení primitiv
 • Vytvoření prvků hmot pomocí 2D geometrie – otáčením, vytažením po přímce nebo po křivce.
 • Manipulace s modely hmot mezi výkresy pomocí hierarchického stromu v aplikaci Model Explorer.
 • Prohlížení a manipulace s náhledy modelu v reálném čase (se skrytými hranami, s vystínováním, vyrendrované).
 • Prozkoumání alternativních řešení hmot pomocí odkazů na základní prvky.
 • Automatické generování hladin na základě modelu hmot.
 • Definování standardů prostorového uspořádání a jejich uložení v externí databázi.
 • Prostorové uspořádání na základě standardů, nákresů nebo existující geometrie.
 • Určení odstupů mezi prostorami při stanovení hrubých a čistých plošných výměr.
 • Manipulace s prostorami, spojování, dělení.
 • Generování stěn na základě prostorového uspořádání a opačně.

Projekt

 • Využití stěn složených z mnoha komponent vytvořených na základě stylů s automatickým čištěním.
 • Ovládání interakce stěn nastavením priorit jednotlivých komponent.
 • Modifikace stěn při tvorbě stěnových pilířů a dalších vertikálních prvků.
 • Konverze čar, oblouků a křivek z AutoCADu na stěny.
 • Využití rozložení a sítí sloupů ve 2D a 3D.
 • Tvorba střech ze stěn nebo křivek AutoCADu.
 • Využití dveří a oken založených na stylech s automatickým čištěním a umístěním.
 • Tvorba schodů a zábradlí na základě daných pravidel.
 • Použití dynamických řezů a bočních pohledů.
 • Architektonický obsah (nábytek, zařizovací předměty, vybavení) zobrazený v závislosti na pohledu, vkládaný přetažením myší.
 • Tvorba nových symbolů zobrazovaných v závislosti na pohledu na základě existujících souborů 2D a 3D bloků.
 • Využití kamery pro perspektivní náhledy a generování AVI.

Výkresová dokumentace

 • Automatické umístění objektů do hladin a třídění podle oborových norem.
 • Prohlížení a možnost změnit prakticky všechny vlastnosti objektů v okně Vlastností.
 • Definování několika způsobů znázornění jediného objektu pro různé druhy plánů.
 • Připojení specifikací stavebních materiálů a prvků ke všem objektům AutoCADu.
 • Vytvoření uživatelem přizpůsobitelných popisů propojených s modelem budovy a výpisy materiálu.
 • Změny uspořádání tabulek s výpisy materiálu.
 • Exportování dat z výpisů materiálu do externích souborů.
 • Kreslení vynášecích čar a referenčních značek pomocí uživatelsky nastavitelných rutinních programů.
 • Prohlížení součástí a přetažení myší z libovolného výkresu – otevřeného či zavřeného, uloženého na místním či vzdáleném počítači – do aktuálního výkresu pomocí nového AutoCAD® DesignCenter™.
 • Uspořádání existujících symbolů pro umožnění automatické volby hladin a vkládání.
 • Připojení poznámek nebo referenční dokumentace k libovolnému objektu.
 • Přístup k webovým stránkám vestavěným prohlížečem; vložení odkazů na webové stránky do výkresů AutoCADu; posílání souborů DWF (formát pro výkresy na webu) připravených pro tisk přes Internet.

Uživatelské nastavení

 • Možnost přizpůsobení software v programovacím prostředí Visual LISP a VBA.
 • Přístup k objektovému rozhraní ActiveX.

Doporučené systémové požadavky

Verze 2020/2021:

 • PC s procesorem Pentium 4 nebo AMD Athlon na 3GHz nebo vyšší (se SSE2)
 • Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
 • 8GB RAM
 • Minimálně 10GB na disku
 • grafická karta 1280×1024 truecolor, min.256MB VRAM, Direct3D
 • mechanika DVD-ROM (pro instalaci)
 • ukazovací zařízení

Object Enabler

 • Pomocí bezplatné komponenty Object Enabler lze i do AutoCADu 2000i/2002/2004, LT2000i/2002/2004, Volo View nebo 3D Studia VIZ R3 doplnit zobrazování inteligentních AEC objektů (v AutoCADu 2005, LT 2005 a vyšších je tato podpora již obsažena přímo).
 • Přehled a stažení Object Enablerů – viz download.

Stručně, FAQ

AutoCAD Architecture – je stavařsky orientovaná verze AutoCADu s vestavěnými inteligentními objekty pro oblast AEC a se speciálními funkcemi pro oblast AEC. Důsledně je oddělen formální popis objektů (např. dveře, sloup, střecha) od jejich grafické reprezentace (ta závisí na 2D/3D, národních normách…). ADT lze použít samostatně nebo jako základ pro některou stavařsky orientovanou nadstavbu (podobně jako MDT a jeho strojařské nadstavby). AutoCAD Architecture nahrazuje starší stavařská řešení AutoCAD+CADKON.

Viz PDF studie porovnání produktivity v AutoCADu a v Architectural Desktopu (projekt za polovonu času).

Lokalizace

Architectural Desktop 2005/2006/2007 a AutoCAD Architecture 2008/2009, 2010/2011/2012 a 2013-2020 byl lokalizován přímo Autodeskem.

České prostředí pro Architectural Desktop 2004 obsahuje lokalizaci uživatelského prostředí ADT do češtiny a kompletní lokalizovanou verzi AutoCADu 2004.

České prostředí pro Architectural Desktop 3.3 (doplňkový modul pro ADT) obsahuje – kromě překladu uživatelského prostředí do češtiny – i:

 • připravená přednastavení a upravený systém hladin
 • možnost kreslení okna jednoduchého, dvojitého či zdvojeného
 • automatické vkládání popisu dveří při kreslení
 • kreslení prahu ve 2D dle ČSN
 • kreslení výstupní čáry schodiště dle ČSN
 • popis stupňů schodiště
 • vzorec pro výpočet schodiště 2v + š = 63
 • kreslení 2D střechy dle výkresu (podkroví, výkres střechy…)
 • kótování otvorů

Doplňkový modul “DT+” (střešní okna, vikýře, šrafy střech, zrychlené ovládání hladin, popisy, odkazy, bubliny, prostupy, kontrola podchodné výšky, skladba podlaží, výkazy výměr, atd.).

Přehledně ovladatelné funkce přidávají možnosti pro dotažení stěn ke střeše, jednoduchou práci s podlažími, vkládání střešních oken (včetně knihovny VELUX a ROTO), vložení otvoru do desky, tvorbu tabulky oken a dveří, kreslení izolací ve 2D, ostění a další funkce.

Support - podpora

Service Packy:

 • Service Pack 1 pro Architectural Desktop 3 uvolněn v lednu 2001 (viz tabulka kompatibility patchů)
 • Service Pack 1 pro AutoCAD Architecture 2008 uvolněn v září 2007
 • Service Pack 1 (Update 1) pro AutoCAD Architecture 2009 uvolněn v srpnu 2008
 • Service Pack 1 (Update 1) pro AutoCAD Architecture 2010 uvolněn v srpnu 2009
 • Service Pack 1 (Update 1) pro AutoCAD Architecture 2011 uvolněn v září 2010

Extensions:

 • “Subscription Advantage Pack” pro AutoCAD Architecture 2011.
 • “Subscription Advantage Pack” pro AutoCAD Architecture 2010 se skládá z několika samostatně instalovatelných modulů:
  • Renovation Extension 2010 (funkce pro renovace: kategorie renovačních objektů, renovační plány, přepínání pohledů revize/demolice, renovační hladiny, výběry objektů, uzamčení stěn)
  • Productivity Extension 2010 (uživatelsky definované sloupy, vlastní osnovy sloupů, umisťování dveří a oken k osnovám a stěnám)
  • Autodesk ImageModeler (tvorba 3D modelů z fotografií)
 • Modul “Drawing Compare” je k dispozici prostřednictvím Subscription centra pro držitele Subscription k ADT2007 a ACADA2008

Aplikace:

Ceny, nákup

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy