Autodesk AutoCAD Map 3D od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D je základním editačním nástrojem v geografických řešeních (GIS, mapové aplikace) postavených nad technologiemi Autodesk.

Slouží primárně jako tzv, těžký (či silný) klient ke správě prostorových a popisných údajů v geografických databázích – zejména Oracle a Microsoft SQL.

Autodesk AutoCAD Map 3D 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Funkce AutoCADu Map 3D jsou od 22.3.2018 součástí předplatného AutoCADu – One AutoCAD.

Co je AutoCAD Map 3D?

Aktuální verze – Map 3D 2021 CZ.

AutoCAD Map 3D využívá zejména technologie Oborových modelů, dříve známá jako Topobase. Spolu s webovým řešením na platfromě AIMS a dalšími nástroji (InfraWorks, podpůrné databázové, mobilní a webové aplikace) tvoří komplexní GIS platformu nazývanou jako Autodesk Geospatial.

Autodesk Map je tak základní GIS aplikací firmy Autodesk pro oblasti: mapování, geodézie, urbanismus, plánování, příprava, údržba a analýza geoprostorových dat. Může sloužit i jako grafický klient pro Oracle Spatial server. V současné době je v provozu již více než 260.000 licencí AutoCADu Map (a Mapu s Land Development Desktop).

Map 3D představuje kompletní řešení pro tvorbu map a topologickou analýzu, urbanismus a plánování, základní mapy závodu, projektování inženýrských sítí, pro GIS a FM (správu majetku), založené na objektové bázi AutoCADu.

Funkčnost “holého” AutoCADu je doplněna o:

 • Asistovaná digitalizace dat – včetně přímé vazby na databázi
 • Topologický model ukládaný v DWG nebo MS SQL nebo Oracle Spatial databázi
 • Síťová analýza (nejkratší cesta z A do B, okolí, dosah…)
 • Tvorba tématických map
 • Analytické funkce, SQL dotazy
 • Digitální model terénu (jen verze 2005 a 2006) a práce s bodovým polem (databází bodů)
 • Mapové utility, začišťování (rubber-sheeting, přetažení/nedotažení, duplicity…)
 • Geodetické transformace souřadnicových systémů, geodetické vzdálenosti
 • Georeference vložených rastrových obrázků (letecké a satelitní snímky, …)
 • Lineární referenční systémy (LRS)
 • Automatizovaná tvorba mapových knih
 • Souběžná editace jednoho výkresu (mapy) více uživateli
 • Import/export souborů MicroStation (DGN), ArcInfo, MapInfo, …
 • Programátorské GIS rozhraní pro AutoLISP, VBA, ARX (C++)
 • FDO přístup k desítkám typů datových zdrojů (WMS katastru, mapové zdroje…)
 • Podpora platformy Citrix

AutoCAD Map 3D 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013 slučuje funkce AutoCADu Map 3D a Map 3D Enterprise, je nástupcem Topobase Client. Tedy funkcionalita informačního systému může být založená také na databázi Oracle.

Možná rozšíření AutoCAD Map – podpora široké škály dalších vstupních a výstupních datových formátů prostřednictvím aplikace FME.

AutoCAD Map je vhodným CAD produktem pro práci v terminálovém provozu – nabízíme i síťovou verzi AutoCAD Map 3D Citrix.

Firma Arkance Systems nabízí k AutoCAD Mapu řadu vlastních pomůcek a aplikací – podporu dalších souborových formátů, model terénu, práci s topologiemi, podporu datových formátů katastru (parcely, nemovitosti) umožňující např. snadné obeslání majitelů pozemků dotčených liniovou stavbou, generování 3D profilu modelu terénu, podporu formátu CIT, datový model MINIS, atd.

Vyšší verzí AutoCADu Map pro projektování liniových staveb a modelování terénu je AutoCAD Civil 3D.

Hardwarové požadavky

Doporučené hardwarové požadavky Map 3D 2021: Intel Pentium 4 či Athlon, 3GHz nebo vyšší (se SSE2), Windows 10 nebo Windows 8.1, 8GB RAM (64bit), 12GB místa na disku, grafika 1280×1024, volitelně Citrix XenApp 6.0/6.5

Databáze: Oracle 18c, 12c R1/R2, Oracle 11g R2, MS SQL Server 2008 R2 nebo 2012 nebo 2014 nebo 2016 nebo 2017, ArcSDE 9.3 SP1, ArcSDE 10, ArcSDE 10.1, ArcGIS 10.5 a 10.6.1, MySQL 8.0

Podpora

Doplňkové aplikace

Firma Arkance Systems nabízí pro Map řadu doplňkových aplikací zefektivňujících práci – např.:

 • Pro modelování terénu v Mapu můžete využít bezplatnou utilitu Arkance Systems DTM
 • Aplikace PC-GEOdet je nadstavba pro kreslení polohopisu a výškopisu map velkých měřítek
 • Pro návrh venkovních potrubních sítí slouží aplikace Sewer+
 • Pro načítání rastrových formátů CIT slouží aplikace CITin
 • Pro import (převod) katastrálních dat VFK (NVF) využijete aplikaci VFK pro Autodesk nebo VFK2DWG
 • Efektivnější tvorbu územních plánů zajistí Datový model MINIS
 • Pro převod souřadnicových systémů S-JTSK nabízíme utilitu ConvertCoord
 • Bezplatná aplikace Arkance Systems FDO LineStyle generuje symboly stylů čar pro FDO hladiny z výkresových objektů
 • Pro automatické napojení nových mapových objektů přes třídy na databázi řeší aplikace Arkance Systems FcDbconnect

Historie

Stručná historie verzí Mapu uvedených v ČR:
 • AutoCAD Map 3D 2021 je součástí One AutoCAD 2021. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2021 obsahuje i přímou editaci prvků z ArcGIS Online nebo z Portal for ArcGIS Enterprise, podporu datových zdrojů WMTS, SQLite 3.27.2, SQL Server 2019 a Oracle 19c (19.3).
 • AutoCAD Map 3D 2018 postavený na AutoCADu 2018. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu obsahuje i vylepšené oborové modely, podporu MrSID 4. generace či podporu PostGIS 2.2 a WFS 2.0. Jádro s podporou Oracle 12c, SQL Server 2016, ArcSDE, MySQL. Viz přehled novinek Map 2018.
 • AutoCAD Map 3D 2014 a 2015 a 2016 postavený na AutoCADu 2014 a 2015 a 2016. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu obsahuje i vylepšené oborové modely a import/export do Infraworks či podporou PostGIS 2.0. Jádro FDO 4.0 s podporou Oracle 12c, SQL Server 2014, ArcSDE, MySQL. Vylepšené dlouhé transakce. Viz přehled novinek Map 2014.
 • AutoCAD Map 3D 2013 postavený na AutoCADu 2013. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2013 obsahuje i spojení s původní verzí Map Enterprise (Topobase), oborové modely i v serveru MS SQL 2008 R2, převod CAD/GIS dat na oborové modely (Project Parsec), lineární referenční systémy (LRS), dynamické tooltipy a legendy, podpora Pictometry a Earthmine, publikování nativních DWG na Infrastructure Map Server.
 • AutoCAD Map 3D 2012 postavený na AutoCADu 2012. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2012 obsahuje i relační databáze v DWG včetně definic pravidel, definice uživatelských formulářů, pokročilé filtrování databáze, reporty, exporty databáze do Excelu, nové pracovní postupy, dynamická symbolizace, oborové datové modely, nové rozhraní FDO – ArcGIS personal database, ODBC Excel, nové možnosti dynamický popisek. Je podporován OS Win7.
 • AutoCAD Map 3D 2011 postavený na AutoCADu 2011. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2011 obsahuje i vylepšené uživatelské rozhraní, vizuální definice automatizovaných pracovních postupů, využití dat z více zdrojů, práce s více souřadnicovými systémy najednou (vč. S-JTSK). GIS data lze nyní načítat i z databází ESRI ArcSDE v 9.3.1, Microsoft SQL Server 2008 SP1, PostGIS 1.3 a SQLite. Je podporován OS Win7.
 • AutoCAD Map 3D 2010 postavený na AutoCADu 2010. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2010 obsahuje i širší podporu datových zdrojů FDO, nové uživatelské rozhraní, nové analytické funkce a nástroje pro automatizaci opakujících se kroků. Map je poprvé k dispozici i v nativní 64bitové verzi.
 • AutoCAD Map 3D 2009 (4/2008) je postavený na AutoCADu 2009. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2009 obsahuje i rozšířené editační funkce FDO (CAD editace geoprostorových rysů), vylepšená správa a výměna FDO dat, FDO anotace, dynamické popisky (podél křivek), lepší podpora WMS rastrů, snazší publikování do MapGuide, tisk transparentních rastrů, rozšířená podpora DGN, podpora Oracle 11g, speciální síťová verze Mapu 2009 s podporou prostředí Citrix XenApps (terminálový provoz)
 • AutoCAD Map 3D 2008 (4/2007) je postavený na AutoCADu 2008. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2008 obsahuje i rozšířený model FDO rychlejší až o 90%, noví FDO poskytovatelé (OGR, GDAL), vylepšené nástroje pro tvorbu a stylizaci map, topologie okolí prvků (buffer), podporu Oracle 10gR2, kompatibilitu s Windows Vista
 • Autodesk Map 3D 2007 (4/2006) je postavený na AutoCADu 2007. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2007 obsahuje i násobné zrychlení práce s cizími GIS formáty a rozsáhlými daty, ukládání grafických geoprostorových dat v databázích MS SQL a MySQL, nové možnosti popisování, podporu WMS/WFS, ad. (verze 2007/2008 neobsahuje funkce modelu terénu – doporučujeme přechod na Civil3D)
 • Autodesk Map 3D 2006 (4/2005) je postavený na AutoCADu 2006. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2006 obsahuje i funkce: FDO rozhraní pro Oracle a ArcSDE (plnohodnotný klient pro ArcSDE data), volitelná nová struktura menu zaměřená na úlohy, snadná tvorba a publikování mapových knih (též do DWF), vylepšený a zjednodušený správce zobrazení (stylizované a tematické zobrazení dat/map), nové uživatelské prostředí, .NET API.
 • Autodesk Map 3D 2005 (4/2004) je postavený na AutoCADu 2005. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2005 obsahuje i podporu práce s rozsáhlými databázemi bodů, skupinami bodů (kategorizace), zpracování 3D modelu terénu (TIN+grid), analýzy modelu terénu (vrstevnice/izočáry, vyhlazení, vodoteče, odečítání modelů terénu…), podporu LandXML, viditelnost a stylizaci entit závislou na úrovni zoomu, display manager, rozšířené tematické mapování, FDO rozhraní pro Oracle Spatial, podporu Oracle 10g, nové funkce FM pro export/import grafických formátů (včetně DGN V8, VML, GML, E00, VPF…), publikování objektových dat do DWF, rozšířené API. (Map3D)
 • Autodesk Map 2004 (4/2003) je postavený na AutoCADu 2004. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2004 obsahuje i rozšířenou podporu Oracle Spatial, rozšířený import/export (formáty SDTS a VML, nová data), inovované funkce pro čištění výkresů, podporu klasifikace a mpolygony pro AutoCAD 2004.
 • Autodesk Map 6 (10/2002, CZ 01/2003) je postavený na AutoCADu 2002. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2002 obsahuje i nové funkce pro klasifikace (vlastnosti objektů), anotace (zobrazení vlastností), topologie, souřadnicovou geometrii (měřičské úlohy), objekt polygon, pokročilý klient Oracle Spatial, rozšíření v importu/exportu, v začištění výkresu, aktualizované souřadnicové systémy a cvičení.
 • Autodesk Map 5 (07/2001, CZ 03/2002) je postavený na AutoCADu 2002. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2002 obsahuje i propojení s Oracle Spatial (plnohodnotný klient Oracle Spatial), vylepšené funkce pro tematické mapování, lepší export/import (FME), georeferencované wavelet rastry (ECW,MrSID), GIS workflow, vylepšené uživatelské rozhraní, klient pro GIS Design Server, 3.000 předdefinovaných souřadnicových systémů, vylepšené propojení na databáze a API.
 • AutoCAD MAP 2000i CZ (07/2000, CZ 01/2001) je postavený na AutoCADu 2000i. Kromě plné sady nových funkcí AutoCADu 2000i (výkon, jednoduchost, internet) obsahuje i vylepšené funkce pro export/import (mj. podpora ECW a SID formátů), snazší vazby na databáze, lepší integraci s Autodesk MapGuide, nástroje pro měření geodetické vzdálenosti, nové vykreslovací nástroje, drag-n-drop vazbu na Access 2000, vylepšený Help, atd.
 • AutoCAD MAP 2000 CZ (11/99) je postavený na AutoCADu 2000 (více výkresů najednou, nové konstrukční nástroje, výkresové styly, kontextová menu, editace XREFů na místě, …).
 • AutoCAD MAP3 (i česky) byla verze s Project Explorerem, jednodušší vazbou na databáze, DataView, georeferencovanými rastry a ActiveX
 • AutoCAD MAP2 (i česky) byl založen na AutoCADu Rel.14, měl přímou podporu rastrů, byl rychlejší než MAP1 a podporoval více formátů dat
 • AutoCAD MAP1 tvořily produkty AutoCAD Rel.13c4a, ADE 2.0, export/import filtry, rastrová nadstavba V/Image a další moduly

Další informace, bonusy CS+, ceny

 • Firma Arkance Systems je autorizovaným prodejcem aplikace AutoCAD Map 3D, rozšířený “Map 3D CS+” zakoupíte pouze u firmy Arkance Systems.
 • AutoCAD Map 3D dodáváme včetně bonus nástrojů “CS+” (Arkance Systems Plus): obsahuje rozšiřující nadstavbové utility, knihovny značek, šablony územních plánů podle metodiky MINIS, data RÚIAN, šablony pro české a slovenské projektanty, knihovny, styly, školicí materiály, implementační dokumenty, Map videa, plný přístup na CADforum.cz a rozšířenou technickou podporu (Helpdesk). Tyto bonus nástroje jsou k dispozici ke stažení na Helpdesk serveru.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy