Import RÚIAN od Arkance Systems - ikona produktu

CS Import RÚIAN pro GIS (VFR)

Import RÚIAN je nástroj firmy Arkance Systems pro import dat registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; Výměnný formát RÚIAN – VFR) do relačních databází Oracle, MS SQL a Postgre SQL.

Import RÚIAN - import úplných stavových dat na úrovni státu i obcí

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Import RÚIAN pro GIS aplikace Autodesk a další

Využívá veřejný dálkový přístup (VDP) registru RÚIAN na https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian. Aplikace nabízí import úplných (tedy včetně grafiky) stavových dat na úrovni státu i obcí. Je podporován výměnný formát VFR (GML 3.2.1, XML).

Základní registr RÚIAN sdílí některé prvky s ISKN (parcely, budovy, atd.) – viz VFK ČÚZK. Obsahuje konsolidovanou databázi adresních míst a územního členění. Tato data je nyní možné přímo načítat do produktů Autodesk.

Aplikace Import RÚIAN nabízí snadné aktualizace měsíčních stavových dat pomocí uložených konfigurací.

Oficiální katastrální data zdarma!

Import probíhá primárně do Oborového modelu aplikace Autodesk – AutoCAD Map 3D (2013 a vyšší) či Autodesk Infrastructure Map Server (2013 a vyšší), ale je možné využít k importu i do prosté SQL databáze (spatial) – tedy pro prakticky jakýkoliv GIS produkt, včetně starších verzí GIS aplikací Autodesk (je nutná jen podpora FDO) a včetně non-Autodesk GIS aplikací. Součástí produktu je skript pro založení potřebných tabulek. Pro fungování je potřeba mít Admin práva. Pro zmíněné nástroje Autodesk je předpřipravený balíček zahrnující:

 • Oborový model se všemi bodovými, polygonovými i popisnými třídami, včetně vazeb a formulářů.
 • Základní model zobrazení nad všemi třídami.
 • Základní sada vyhledávačů polohy.
 • Nástroj umožňuje nejen samotný import, ale také přímé stažení aktuálních datových balíčků z portálu ČÚZK.
 • Konfiguraci importu je možné uložit spolu s výběrem obcí k importu a uloženou konfiguraci posléze využít k opakovanému importu – aktualizaci dat.
 • Nástroj je možné spouštět z příkazové řádky s přednastavenou konfigurací a aktualizaci dat tak zcela automatizovat.
Import RÚIAN - import úplných stavových dat na úrovni státu i obcí
Import RÚIAN - import úplných stavových dat na úrovni státu i obcí, podpora výměnného formátu VFR

Využití aplikace

Data RÚIAN ve formátu VFR lze využít v mnoha oblastech projekční praxe a GIS systémů – např.:

 • Základní prostorová navigace a vyhledávání v územním členění ČR.
 • Jednotný zdroj informací, který je možné použít při komunikaci s partnery a státní správou.
 • Možnost doplnění prostorové informace k běžným databázovým údajům (např. lokalizace klientů dle adres, pokrytí službami, atd.)
 • Aktuální zdroj grafické reprezentace polygonů a bodů parcel a budov z katastru nemovitostí, využitelný pro agendy jako je vyjadřování, analýzy překrytí a dotčených parcel, dohledávání informací v KN, atd.
Doprovodné služby

K nástroji “Import RÚIAN” dodává Arkance Systems různé doplňkové služby:

 • Implementace nástroje do prostředí zákazníka
 • Náhrada a převazbení aktuálních dat (ČSÚ, ČÚZK) za data RÚIAN
 • Školení

Použití RUIAN:

Export do holého DWG:

Aktuální verze nástroje Import RÚIAN, historie

 • V1.2.24/1.2.25 64b (2/2019)
  • Oprava chyb při importu bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů
  • Úprava hlášení před importem
  • Doplnění indexu na sloupci KOD v RN_ADRESNI_MISTO_B v zakládacím schématu
 • V1.2.23 64b (1/2019)
  • Přidán import bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů (pro Oracle i MS SQL)
  • Struktura databáze se nemění
  • Oracle: Úpravy aplikace tak, aby byla méně závislá na určité verzi Oracle.DataAccess
  • Oracle: Je stále potřeba 64b verze Oracle klienta (nejlépe 12c)
  • Reflektování změny formátu poskytovaných dat. Místo gzip je nyní zip.
 • V1.2.21 64b (12/2018)
  • Přidána editace datumu, ke kterému je možné poskytovaná data získat. V předchozí verzi byla pouze možnost vybrat ze seznamu za poslední tři měsíce nebo získat data za aktuální měsíc. Dříve byla poskytována data RÚIAN k poslednímu dni předchozího měsíce, nyní toto pravidlo není jisté.
 • V1.2.9 64b (7/2017)
  • při chybě stahování dat se zkouší opakované stahovaní 3x (vždy po prodlevě 30s)
  • z aplikace odstraněny knihovny Oracle a MS SQL (klient musí být nainstalován)
  • nový licenční mechanismus (je potřeba si zažádat o nový licenční klíč)
  • přidáno tlačítko pro editaci connection string
  • přidáno tlačítko pro otevření pracovního adresáře
  • přidána volba pro ukončení aplikace při výskytu chyby při zápisu do databáze
  • upraveno GUI
  • upravena nápověda
 • V1.2.8 64b (3/2016)
  • Již pouze 64bit verze.
  • Aktualizace seznamu obcí.
  • Možnost výběru post skriptu.
  • Možnost stáhnout poslední aktuální RÚIAN data bez upřesnění datumu.
  • Úpravy uživatelského rozhraní.
  • Při chybě při stahování obce, zápis do logu a pokračování na další obci.
  • Opravy chyb (zápis bodu v MS SQL, …).
 • V1.2.4 – 1.2.7 (10/2015)
  • Interní verze.
 • V1.2.3 (10/2015)
  • Možnost neimportovat záznamy s prázdnou geometrií.
 • V1.2.2 (2/2015)
  • Oprava drobných chyb v importu.
 • V1.2.1 (11/2014)
  • Možnost volání v úloze na pozadí (žádné UI).
 • V1.1.10 (10/2014)
  • Úpravy UI dle žádostí zákazníků.
  • Nová volba v UI – použít aktuální data RÚIAN pro import
  • Nová volba v UI – po importu odstranit data z disku
 • V1.1.10 (8/2014)
  • Úpravy UI.
 • V1.1.9 (8/2014)
  • Opravy chyb v importu MS SQL.
 • V1.1.8 (7/2014)
  • Podpora MS SQL Server 2012.
 • V1.1.7 (6/2014)
  • Opravy chyb a úprava uživatelského rozhraní.
 • V1.1.3 (12/2013)
  • Podpora spuštění uživatelského skriptu po úspěšném importu dat.
 • V1.0.6 (10/2013)
  • Oprava typu geometrie u ulic, které mají jen jeden úsek.
 • V1.0.5 (9/2013)
  • Importuje i prvky, které nemají přiřazenu žádnou geometrii (např. Adresní místa).
 • V1.0.4 (7/2013)
  • Zrychlení validace záznamů.
  • Úprava UI (nové tlačítko s ikonou pro ověření dostupnosti nové verze).
 • V1.0.3 (4/2013)
  • ! Oprava chyb při importu geometrií. !
  • ! Přizpůsobení novému formátu souř. systému v online zdrojích RÚIAN. !
  • Úprava UI (nový checkbox pro import linií)

Cena, trial a příbuzné aplikace

Firma Arkance Systems nabízí také aplikace pro převod souborů formátu VFK do všech typů GIS systémů, včetně Infrastructure Map Server – VFK2DB – a do programu Autodesk AutoCAD – VFK2DWG (dříve VFK Import).

Pro projektanty je určena aplikace Záborák generující záborové elaboráty z dat RÚIAN a VFK.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  GIS fórum - novinky, zajímavosti, tipy ke GIS a CAFM aplikacím