Import RÚIAN od Arkance Systems - ikona produktu

CS Import RÚIAN pro GIS (VFR)

Import RÚIAN je nástroj firmy Arkance Systems pro import dat registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; Výměnný formát RÚIAN – VFR) do relačních databází Oracle, MS SQL a SQLite.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Import RÚIAN pro GIS aplikace Autodesk a další

Využívá veřejný dálkový přístup (VDP) registru RÚIAN na vdp.ruian.cz. Aplikace nabízí import úplných (tedy včetně grafiky) stavových dat na úrovni státu i obcí. Je podporován výměnný formát VFR (GML 3.2.1, XML).

Základní registr RÚIAN sdílí některé prvky s ISKN (parcely, budovy, atd.) – viz VFK ČÚZK. Obsahuje konsolidovanou databázi adresních míst a územního členění. Tato data je nyní možné přímo načítat do produktů Autodesk. Vzhledem k průběžným aktualizacím RÚIAN (měsíční stavová data, denní aktualizace) nabízí aplikace snadný opakovaný import dat (aktualizaci) pomocí uložených konfigurací.

Oficiální katastrální data zdarma!

Import probíhá primárně do Oborového modelu aplikace Autodesk – AutoCAD Map 3D (2013 a vyšší) či Autodesk Infrastructure Map Server (2013 a vyšší), ale je možné využít k importu i do prosté SQL databáze (spatial) – tedy pro prakticky jakýkoliv GIS produkt, včetně starších verzí GIS aplikací Autodesk (je nutná jen podpora FDO) a včetně non-Autodesk GIS aplikací. Součástí produktu je skript pro založení potřebných tabulek. Pro fungování je potřeba mít Admin práva. Pro zmíněné nástroje Autodesk je předpřipravený balíček zahrnující:

 • Oborový model se všemi bodovými, polygonovými i popisnými třídami, včetně vazeb a formulářů.
 • Základní model zobrazení nad všemi třídami.
 • Základní sada vyhledávačů polohy.
 • Nástroj umožňuje nejen samotný import, ale také přímé stažení aktuálních datových balíčků z portálu ČÚZK.
 • Konfiguraci importu je možné uložit spolu s výběrem obcí k importu a uloženou konfiguraci posléze využít k opakovanému importu – aktualizaci dat.
 • Nástroj je možné spouštět z příkazové řádky s přednastavenou konfigurací a aktualizaci dat tak zcela automatizovat.

Využití aplikace

Data RÚIAN ve formátu VFR lze využít v mnoha oblastech projekční praxe a GIS systémů – např.:

 • Základní prostorová navigace a vyhledávání v územním členění ČR.
 • Jednotný zdroj informací, který je možné použít při komunikaci s partnery a státní správou.
 • Možnost doplnění prostorové informace k běžným databázovým údajům (např. lokalizace klientů dle adres, pokrytí službami, atd.)
 • Aktuální zdroj grafické reprezentace polygonů a bodů parcel a budov z katastru nemovitostí, využitelný pro agendy jako je vyjadřování, analýzy překrytí a dotčených parcel, dohledávání informací v KN, atd.
Doprovodné služby

K nástroji “Import RÚIAN” dodává Arkance Systems různé doplňkové služby:

 • Implementace nástroje do prostředí zákazníka
 • Náhrada a převazbení aktuálních dat (ČSÚ, ČÚZK) za data RÚIAN
 • Školení

Videoukázky

Použití RUIAN:

Export do holého DWG:

Aktuální verze nástroje Import RÚIAN, historie

 • V1.2.24/1.2.25 64b (2/2019)
  • Oprava chyb při importu bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů
  • Úprava hlášení před importem
  • Doplnění indexu na sloupci KOD v RN_ADRESNI_MISTO_B v zakládacím schématu
 • V1.2.23 64b (1/2019)
  • Přidán import bonit parcel, způsoby ochrany pozemků a objektů, detailní TEA objektů (pro Oracle i MS SQL)
  • Struktura databáze se nemění
  • Oracle: Úpravy aplikace tak, aby byla méně závislá na určité verzi Oracle.DataAccess
  • Oracle: Je stále potřeba 64b verze Oracle klienta (nejlépe 12c)
  • Reflektování změny formátu poskytovaných dat. Místo gzip je nyní zip.
 • V1.2.21 64b (12/2018)
  • Přidána editace datumu, ke kterému je možné poskytovaná data získat. V předchozí verzi byla pouze možnost vybrat ze seznamu za poslední tři měsíce nebo získat data za aktuální měsíc. Dříve byla poskytována data RÚIAN k poslednímu dni předchozího měsíce, nyní toto pravidlo není jisté.
 • V1.2.9 64b (7/2017)
  • při chybě stahování dat se zkouší opakované stahovaní 3x (vždy po prodlevě 30s)
  • z aplikace odstraněny knihovny Oracle a MS SQL (klient musí být nainstalován)
  • nový licenční mechanismus (je potřeba si zažádat o nový licenční klíč)
  • přidáno tlačítko pro editaci connection string
  • přidáno tlačítko pro otevření pracovního adresáře
  • přidána volba pro ukončení aplikace při výskytu chyby při zápisu do databáze
  • upraveno GUI
  • upravena nápověda
 • V1.2.8 64b (3/2016)
  • Již pouze 64bit verze.
  • Aktualizace seznamu obcí.
  • Možnost výběru post skriptu.
  • Možnost stáhnout poslední aktuální RÚIAN data bez upřesnění datumu.
  • Úpravy uživatelského rozhraní.
  • Při chybě při stahování obce, zápis do logu a pokračování na další obci.
  • Opravy chyb (zápis bodu v MS SQL, …).
 • V1.2.4 – 1.2.7 (10/2015)
  • Interní verze.
 • V1.2.3 (10/2015)
  • Možnost neimportovat záznamy s prázdnou geometrií.
 • V1.2.2 (2/2015)
  • Oprava drobných chyb v importu.
 • V1.2.1 (11/2014)
  • Možnost volání v úloze na pozadí (žádné UI).
 • V1.1.10 (10/2014)
  • Úpravy UI dle žádostí zákazníků.
  • Nová volba v UI – použít aktuální data RÚIAN pro import
  • Nová volba v UI – po importu odstranit data z disku
 • V1.1.10 (8/2014)
  • Úpravy UI.
 • V1.1.9 (8/2014)
  • Opravy chyb v importu MS SQL.
 • V1.1.8 (7/2014)
  • Podpora MS SQL Server 2012.
 • V1.1.7 (6/2014)
  • Opravy chyb a úprava uživatelského rozhraní.
 • V1.1.3 (12/2013)
  • Podpora spuštění uživatelského skriptu po úspěšném importu dat.
 • V1.0.6 (10/2013)
  • Oprava typu geometrie u ulic, které mají jen jeden úsek.
 • V1.0.5 (9/2013)
  • Importuje i prvky, které nemají přiřazenu žádnou geometrii (např. Adresní místa).
 • V1.0.4 (7/2013)
  • Zrychlení validace záznamů.
  • Úprava UI (nové tlačítko s ikonou pro ověření dostupnosti nové verze).
 • V1.0.3 (4/2013)
  • ! Oprava chyb při importu geometrií. !
  • ! Přizpůsobení novému formátu souř. systému v online zdrojích RÚIAN. !
  • Úprava UI (nový checkbox pro import linií)

Cena, trial a příbuzné aplikace

Cenové informaceKOUPIT, resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Stáhnout GIS aplikaci Import RÚIAN V1.2.25.

Poznámka: bez zakoupeného licenčního klíče funguje aplikace v 15 denní zkušební verzi s omezenou funkcionalitou.

Firma Arkance Systems nabízí také aplikace pro převod souborů formátu VFK do všech typů GIS systémů, včetně Infrastructure Map Server (VFK2DB) a do AutoCADu (VFK2DWG, dříve VFK Import). Pro projektanty je určena aplikace Záborák generující záborové elaboráty z dat RÚIAN a VFK. Podobně též mapy VKM, VGI, DTMM, …

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  GIS fórum - novinky, zajímavosti, tipy ke GIS a CAFM aplikacím