VFK2DB od Arkance Systems - ikona produktu

CS VFK2DB - Import katastru do GIS aplikací

VFK2DB (dříve VFK Import) je ověřená konverzní aplikace firmy Arkance Systems určená pro zpracování dat digitálního katastru nemovitostí (ISKN – Informační Systém Katastru Nemovitostí) v GIS produktech firmy Autodesk a dalších firem využívajících spatial databáze Oracle a MS SQL.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace VFK2DB pro GIS produkty Autodesk a dalších firem

Aplikace slouží pro převod výměnného formátu grafických a popisných dat VFK katastru nemovitostí (nový formát ČÚZK, NVF) do GIS produktů založených na spatial SQL databázích, např. Autodesk Infrastructure Map Server (Map Enterprise), AutoCAD Map 3D a Autodesk Civil 3D, ale i ESRI, Bentley, Intergraph, GeoServer, MapServer, apod. (databáze Oracle Spatial, Microsoft SQL Spatial).

Pomocí GIS technologií tak lze přímo pracovat i se standardním formátem katastru nemovitostí ČR.

Funkce

Hlavní vlastnosti aplikace VFK2DB:

 • Přímý a vysoce optimalizovaný import do prostorových databází Oracle a MS SQL, v budoucnu dalších (PostGIS, SQLITE, …)
 • Import všech grafických entit katastrální mapy – včetně břemen, značek kultur a dalších.
 • Optimalizovaný algoritmus pro tvorbu polygonů – rychlý a efektivní, včetně automatických oprav chybných geometrií, atd.
 • Import všech popisných dat katastru včetně vazebních atributů
 • Import jakékoliv podmnožiny VFK dat (SGI, SPI, JPV, …)
 • Správa katastrálních schémat: zakládání nových schémat, automatické (!) aktualizace struktury stávajících schémat na základě změn struktury formátu VFK
 • Práce s historií katastrálních dat, správa více schémat, analýza a porovnávání stavových a změnových dat za konkrétním účelem (např. změny na parcelách konkrétního subjektu)
 • Nadstavbové a doplňkové aplikace a rozšíření schémat pro využití KN dat
 • Jen minimální požadavky na databázi (MS SQL Express, Oracle XE)
 • Otevřená datová struktura a standardní uložení prostorových dat (SDO_GEOMETRY, ST Geometry) – data využitelná v prakticky jakékoliv GIS technologii (Autodesk, ESRI, open source technologie, atd.)
 • Nástroje pro využití dat v GIS na bázi Autodesk Geospatial

Příklad efektivity zpracování dat ve VFK2DB (benchmark):

 • Prostředí: konvenční PC (notebook) s lokální databází
 • Rozsah vstupních dat: 100 KÚ, 1.7 GB, 260 tisíc parcel, celkem 19 milionů vět
 • Doba importu dat do databáze: 12 min Oracle, 14 min MS SQL
 • Doba vytvoření kompletních grafických dat: 18 min Oracle, 60 min MS SQL
 • Použito jednovláknové zpracování

AutoCAD varianta aplikace VFK Import (nahrazena aplikací VFK2DWG) převádí automaticky soubory ve formátu .VFK přímo na objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, popisy…) a s nimi svázané databázové tabulky databáze MDB (MS Access). VFK běží jako nadstavba – utilita pro AutoCAD a jeho profesní verze.

Samostatná aplikace podporuje také obdobné převody ze starého výměnného formátu katastru – viz DKM import.

Kompletní datový model (klikněte pro větší)

Databázová varianta převodníku VFK – VFK2DB – je samostatný spustitelný program nezávislý na konkrétním CAD či GIS produktu určený pro import dat do relační databáze Oracle nebo MS SQL Server. Při použití Oracle importuje data do tabulek Oracle včetně grafických dat, jež jsou uložena ve standardu Oracle Spatial. Při využití databázového serveru MS SQL ukládá grafická data do formátu SDF a popisná do tabulek databáze MS SQL.

 

Aplikace je využívána v řadě GIS/FM řešení firmy Arkance Systems pro správu majetku, i v GIS aplikacích eObec (GIS KN), FM@Web a Datový model MINIS. Viz též aplikace Import RÚIAN a VFK2DWG

Příklad VFK dat:
&HVERZE;"2.5"
&HVYTVORENO;"01.03.2004 15:18:40"
&HPUVOD;"ISKN"
&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2"
&HSKUPINA;"NEMO";"JEDN";"BDPA";"VLST";"JPVZ";"RIZE";"PKMP";"BPEJ";"GMPL"
&HJMENO;"Helena Korbová"
&HPLATNOST;"01.03.2004 15:07:32";"01.03.2004 15:07:32"
&HZMENY;0
&HNAVRHY;0
&HPOLYG;0
&HKATUZE;KOD N6;OBCE_KOD N6;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D
&DKATUZE;616567;571245;"Bylany";"29.12.1999 00:00:00";""
&HOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;ID_ZDROJ N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U T255;RODNE_CISLO T10;TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T24;JMENO_U T24;PRIJMENI T35;PRIJMENI_U T35;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI N4;CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T32;CAST_OBCE T48;OBEC T48;OKRES T32;STAT T23;PSC N5;MESTSKA_CAST T48;CP_CE N1
&HPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1
&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1
&DPAR;92340708;0;"09.09.1999 00:00:00";"";2;379087708;;;"PKN";616567;;1;1;;1;;6780;2;13;;;809;;"";64156708;;25735708;"a"
&DPAR;92341708;0;"28.05.1999 00:00:00";"";2;378804708;;;"PKN";616567;;1;1;;2;;6780;2;13;;;1108;;"";64289708;;25825708;"a"
&DPAR;92342708;0;"28.05.1999 00:00:00";"";2;378670708;;;"PKN";616567;;1;3;;1;;6780;2;13;;;397;;"";64225708;;25805708;"a"
&DPAR;92343708;0;"28.05.1999 00:00:00";"";2;378514708;;;"PKN";616567;;1;3;;2;;6780;2;13;;;1121;;"";64149708;;25720708;"a"
...

Aktuální verze

 • VFK2DB_5.4.3
  • Podpora deanonymizace
  • Nová nápověda
  • Nevynucují se admin práva
  • Oracle: Oprava vazby na Oracle.DataAccess
 • VFK2DB_5.3.3
  • Oprava importu do MS SQL
 • VFK2DB_5.3.4
  • Není vyžadována specifická verze Oracle.DataAccess
 • VFK2DB 5.3.2 64b
  • Podpora VFK 5.3
  • Úprava datového modelu
  • Oprava importu OPSUB_KU
  • Oprava založení datového modelu
  • Aktualizace pluginu pro oborový model

Příbuzné aplikace a cena

Podobnou aplikaci nabízí firma Arkance Systems též pro převod dat RÚIAN a souborů formátu VTM/VTX (standard Úřadu pro veřejné informační systémy pro výměnný formát digitální technické mapy města – VF DTMM; poskytuje IMIP) do Autodesk Topobase, AutoCADu nebo Mapu. Podobně též mapy VKM, DTMM, VGI …

Cenové informace KOUPIT

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  GIS fórum - novinky, zajímavosti, tipy ke GIS a CAFM aplikacím