Vyjadřovací portál od Arkance Systems - ikona produktu

Vyjadřovací portál

Provozovatelé inženýrských sítí mají ze zákona povinnost vydávat vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení či ostatních investičních záměrů.

Pro zjednodušení a zrychlení vyřizování této agendy, vyvinula společnost Arkance Systems sadu nástrojů a komponent pro automatizaci vyjadřování.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Co je Vyjadřovací portál

Prvotním krokem pro automatizaci procesu vyjadřování je elektronizace žádostí o vyjádření a automatizace procesu jejich sběru. K tomu slouží „Vyjadřovací portál“ společnosti Arkance Systems. Aplikace funguje jako průvodce, který uživatele vede jednotlivými kroky zadávání potřebných údajů. Mezi kroky je možné se vracet a zpětně opravovat zadané údaje.

Hlavní funkce a úlohy Vyjadřovacího web portálu

 • Zadání strukturovaných informací o vyjádření ve webovém formuláři
 • Identifikace žadatele, stavebníka, důvodu stavby, atd
 • Mapové okno pro zákres zájmové oblasti na mapovém podkladu
 • Jednoduché kreslení polygonu na podkladové mapě (např. KN mapa a Ortofoto snímky)
 • Automatické vyhodnocení zakresleného zájmového území oproti systému GIS nebo DWG výkresům
 • Vytvoření vlastního vyjádření z připravených šablon ve formátu DOCX a PDF, vytvoření mapových (PNG, PDF) a výkresových (DWG, DGN) příloh se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.
 • Aplikace „Vyjadřovač VP“ pro zpracování, správu a archivaci elektronických žádostí o vyjádření a vlastních vyjádření.
Součástí Vyjadřovacího portálu jsou nástroje a služby, jejichž účelem je zejména:
 • Strukturované a fulltextové vyhledávání, zadávání a ověření adresy v databázi RÚIAN
 • Vyhodnocení střetu zájmového území s územní působností společnosti a vlastní geografickou dokumentací sítí a majetku
 • Vytvoření PNG a PDF mapové přílohy – zákresu zájmového území
 • Vygenerování dokumentů žádostí a odpovědí ze šablon dokumentů ve formátu DOCX a PDF.
 • Odeslání vyplněné žádosti do databáze GIS
Žádosti o vyjádření jsou vyhodnoceny ve třech variantách:
 1. Žádost je mimo zájmové území společnosti = jedná se typicky o zcela automatizovaný proces
 2. Žádost se vztahuje k zájmovému území společnosti, ale žadatel žádá pouze zákres = jedná se typicky o zcela automatizovaný proces
 3. Žádost se vztahuje na zájmové území společnosti = jedná se typicky o částečně automatizovaný proces

Míra automatizace zpracování je volitelná, závisí na kvalitě podkladů a nastavení celého řešení.

Rozšiřující modul „Registrace žadatele“

Nad základní rámec funkcí Vyjadřovacího portálu je k dispozici také modul „Registrace žadatele“. Tento modul rozšiřuje Vyjadřovací portál o:

 • Automatické doplnění identifikačních údajů včetně adresy. Tímto krokem se zkrátí čas žadatelů, ve většině případů projektantů, k vyplnění žádosti
 • Přihlášený uživatel má k dispozici přehled historie podaných žádostí
 • Pro přihlášené uživatele budou v části mapového okna zobrazeny průběhy sítí (ochranného pásma) společnosti
Elektronická správa žádostí – Vyjadřovač VP

Aplikace slouží ke správě vytvořených žádostí a podporuje následující operace:

 • Zobrazení přehledu žádostí a detailu žádosti
 • Správa všech dokumentů a příloh k danému vyjádření
 • Provedení vyjádření operátorem pro žádosti, které byly vyhodnoceny k manuálnímu zpracování
 • Vyhledávat v textu nad daty v přehledu vyjádření
Technické přednosti řešení:
 • Aplikace využívá responzivní design, který zajišťuje fungování aplikace pro všechny typy zařízení (počítač, tablet, mobil)
 • Automatické generování DWG/DGN výkresů za pomocí nástroje Arkance Systems GEO PUBLISHER
 • Zpracování podkladů v běžných formátech DOCX a PDF
 • Vyhledávání a ověřování adres a parcel proti registru RÚIAN
 • Vyjadřovací portál je nezávislý na provozovaném systému GIS
 • Implementace do dvou týdnů
 • Možnost hostovaného řešení (cloud služba)
 • Možnost přizpůsobení na míru – integrace na vlastní spisovnu, specifické typy žádostí, aj.

Licence - varianty


Vyjadřovací portál S

Vyjadřovací portál L
Obsahuje: • Webová aplikace
• Služby Vyjadřovacího portálu
• VP-Operátor
• Generování DWG/DGN výstupů
• Nastavení šablon
• Nastavení mapy
• Nastavení vyhodnocení střetu
• Texty a vzhled webu
• Integrace na GIS Arkance Systems
• Pravidelná aktualizace licencí


• Webová aplikace
• Služby Vyjadřovacího portálu
• VP-Operátor
• Generování DWG/DGN výstupů
• Nastavení šablon
• Nastavení mapy
• Nastavení vyhodnocení střetu
• Texty a vzhled webu
• Integrace na GIS Arkance Systems
• Pravidelná aktualizace licencí


• Registrace
• Historie vyjádření pro uživatele
• Vlastní hladiny (sítě) v mapovém okně

Technické přednosti oproti jiným řešením

1. Přehledný moderní design aplikace

Žadatel („neprojektant“) využije aplikaci pro vyjadřování přibližně jednou za rok. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla aplikace jednoduchá, přehledná a postavená moderní funkční technologii, která zamezí vzniku chyb při zadávání žádosti. Tyto základní požadavky naše technologie splňuje a je možné si je ověřit zde: https://gisdemo.arkance-systems.cz/WVP

Pro zajištění zadání správných kontaktních informací žadatele (telefon, email) funguje v aplikaci služba, která kontroluje správnost zadaných informací. V případě, že žadatel zadá chybný email či telefon, aplikace mu neumožní pokračovat v dalších krocích.

 

 

3. Rychlé vyhledávání korespondenční adresy

Pro usnadnění zadávání kontaktní adresy žadatele se používá služba „Rychlé vyhledání korespondenční adresy“, která je přímo napojena na data adres z RÚIANu. Po potvrzení požadované korespondenční adresy se do žádosti automaticky vyplní další potřebná pole pro zadání adresy. Tato služba také zajistí, že žadatel zadá vždy existující adresu a vyvaruje se možného překlepu, který by mohl způsobit průtahy ve vyřízení žádosti.

 

 

4. Nápověda pro žadatele

Při zadávání žádosti se u vybraných položek objevuje nápověda, která žadateli napomáhá k vybrání správné požadované volby. Text nápovědy je přizpůsobitelný konkrétnímu zákazníkovi.

5. Publisher – vydávání vektorových dat

Tato služba zajišťuje automatické generování DWG/DGN výkresů v případě, že o ně žadatel zažádá. Automatické generování znamená, že služba připraví data sítí ze zakresleného zájmového území žadatele do formátu DWG/DGN.

6. Mapové okno

Stabilní mapové okno pro zákres zájmového území zajišťuje pro žadatele komfort a jistotu správně zadaných dat. Žadatel může zakreslený polygon i po dokončení kreslení upravit tak, aby odpovídal jeho potřebám, a s mapou lze také dále pracovat (pohyb, zoom), aniž by se mapa zasekla či spadla. Mapové okno je implementováno tak, že nevyžaduje žádné specifické instalace komponent, nastavení zabezpečení, či určité verze prohlížečů na straně žadatele (na rozdíl od různých Flash, Java či ActiveX mapových oken). V mapovém okně lze zobrazit pro registrované uživatele průběhy jejich vlastních sítí.

 

 

7. Responzivní aplikace

Aplikace Vyjadřovacího portálu využívá responzivní design, což zaručuje, že zobrazení stránky je optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). Jedná se o další přínos pro žadatele, který může zadat žádost např. prostřednictvím tabletu.

Ukázky z aplikace

Operátor – backoffice:

Reference Vyjadřovacího portálu (VP, VWP)

Oblast vodárenství
Oblast teplárenství
Oblast veřejného osvětlení

Další informace, cena

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  GIS fórum - novinky, zajímavosti, tipy ke GIS a CAFM aplikacím