CS Záborák od Arkance Systems - ikona produktu

Záborák

Záborák – záborové elaboráty efektivně – šetřete si čas, nervy i peníze.

Nadstavbová aplikace pro Autodesk AutoCAD Map 3D a Autodesk Civil 3D umožňuje do DWG výkresu vložit zdarma vektorová katastrální data z ČÚZK a dostupná popisná data z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí a výsledek publikovat do formátovaných XLS tabulek. Záborák nově podporuje i export do strojového formátu VFZE (Výměnný formát záborového elaborátu), který je používán na projektech pro ŘSD a Správu železnic.

Záborák od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Záborák pro Autodesk Civil 3D a Autodesk AutoCAD Map 3D

Jak práce se Záborákem vypadá? Uživatel nejprve vybere požadovaná katastrální území, kde existuje digitální nebo digitalizovaná katastrální mapa, nebo lze použít i vloženou DWG/DGN katastrální mapu. Systém pak automaticky načte dostupná data z ČÚZK a vloží je do výkresu jako GIS polygonovou katastrální mapu. Po zadání různých typů záborů lze provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Tento první výpis slouží jako podklad pro objednání placených podrobnějších dat ve formátu VFK. Jsou podporovány i informace o věcných břemenech.  Po doplnění popisných dat VFK pak aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví, stavebního objektu nebo čísla parcely. Grafická katastrální mapa je doplněna také o informace o vlastnících, listech vlastnictví, výměrách, a o hyperlinkový odkaz na nahlížení do katastru nemovitostí. Novinkou je pak plná podpora výstupu dle datového předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD a dlouho požadovaný export do strojového výměnného formátu VFZE.

Aplikace Záborák je primárně určena pro projektanty liniových a inženýrských staveb, kde přináší pohodlí, rychlost a přesnost vytváření záborových elaborátů přímo z projekčních podkladů v AutoCADu Map 3D nebo Civil 3D a dat katastru nemovitostí.

Využijte oficiální online katastrální data pro zábory!

Program Záborák je od verze 2018.2/2019.2 k dispozici v plné verzi zahrnující i původní funkce Záborák IS pro inženýrské sítě. Záborák IS slouží pro generování záborových elaborátů z projekčních podkladů v DWG a dat z RÚIAN pro inženýrské sítě.

Záborák - ribbon
Záborák - ribbon aplikace

„Program Záborák hodnotím velmi kladně a to především díky snadnému ovládání a obrovskému množství práce, které během nich provede. Děkuji vám za něj.”

Stanislav Mastný (DIPRO, spol. s r.o.)

Hlavní vlastnosti aplikace Záborák

 • Import grafických katastrálních dat z ČÚZK doplněných o některé atributy z RÚIAN
 • Kromě polygonů parcel jsou importovány: hranice KÚ, budovy, definiční body parcel a BPEJ, vnitřní kresba a polygony BPEJ
 • Lze zpracovat více katastrálních území najednou včetně více popisných VFK souborů
 • Jednotlivá katastrální území jsou vybrána automaticky podle polygonu zájmové oblasti či ze souboru VFK
 • Chybějící DKM/KM-D katastrální mapu může nahradit vektorová kresba hranic parcel s parcelními čísly v souborech DWG/DGN
 • Výběr a definice zájmové oblasti nebo několik typů záborů z křivek AutoCADu
 • Rozlišení stavebních objektů a uživatelského záboru podle názvu
 • Načítání věcných břemen z placeného VFK souborů
 • Automatická konverze polygonů jednotlivých záborů a stavebních objektů podle názvů hladin šraf AutoCADu
 • Kontrola správnosti topologie polygonů jednotlivých záborů s grafickým upozorněním na chyby
 • Automatické generování hyperlink odkazů dotčených parcel pro nahlížení do KN
 • 3 typy výpisů dotčených parcel pro žádost VFK souboru (ve formátu ČÚZK)
 • Výstupní soubor se souřadnicemi polygonu zájmové oblasti ve formátu VFK
 • Vytvoření průniku parcel se zábory s automatickým číslováním jednotlivých zabraných ploch (volitelně podle světových stran)
 • Nová definice subjektů – investor/nabyvatel a jejich dodatečné přiřazení k polygonům průniku záborů
 • Nové číselníky např. ochrana nemovitosti, organizační jednotka, stupeň dokumentace a další
 • Načítání podkladů z geometrických plánů
 • Automatické vygenerování záborového elaborátu a výpisů do XLS
  • řazeno dle čísla záboru
  • řazeno dle listu vlastnictví
  • řazeno dle stavebního objektu
  • řazeno dle parcelního čísla
  • pro hromadnou korespondenci s jednotlivými podíly
  • řazeno a seskupeno podle vlastníků
  • sousední parcely
  • sousední parcely v pásu šířky X
  • sousední parcely ohraničené polygonem
  • dle datového standardu ŘSD C3 (kompletní seznam tabulek a listů)
 • Strojové výpisy
  • dle vlastníků
  • dle věcného břemene
  • export do VFZE s definicí „hlavičky“ pro komunikaci s ŘSD a Správou železnic
 • Filtr podle druhu pozemků – ZPF a PUPFL
 • Ve výpisu rozdělené plochy podle BPEJ
 • Jednotlivé listy XLS podle katastrálních území
 • Výběr hladin s inženýrskými sítěmi s rozlišením hlavní vedení x přípojka
 • Definice šířky ochranného pásma pro vybrané hladiny
 • Možnost uložit a načíst seznam definic inženýrských sítí  do souboru
 • Automatické vygenerování polygonů ochranných pásem dle definice
 • Vygenerování výpisu vedení s uvedením dotčených parcel
 • Listy v Excelu s parcelami dělenými dle délky sítě, plochy ochranných pásem, plochy ochranných pásem mimo vlastní vedení (pro věcná břemena apod.)
 • Informace o vlastnících jsou načteny do katastrální mapy – vhodné pro barevné rozlišení parcel jednotlivých vlastníků
 • Styly zobrazení mapy včetně popisků parcel a záborů lze uložit a podle potřeby načíst
 • Definice a přiřazení vlastních atributů pro barevnou tematizaci
 • Možnost práci kdykoliv přerušit a zase se k ní vrátit díky ukládání dat do externí databáze SQLite

Aplikace podporuje tyto typy záborů: zájmová oblast, trvalý zábor, trvalý zábor bez výkupu, dočasný zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok, uživatelský zábor a stavební objekt.

Rozšířené funkce Záborák IS

Aplikace Záborák IS (inženýrské sítě, od 2018.2 součást Záboráku) nabízí všechny funkce jako standardní Záborák, ale navíc je rozšířena o generování automatických výpisů parcel dotčených inženýrskými sítěmi, včetně informací o jejich jednotlivých délkách a zabraných plochách ochranným pásmem. Vstupem jsou obyčejné 2D AutoCAD křivky ve vlastních hladinách a stažená katastrální mapa z RÚIAN.

Nástroj slouží k přípravě podkladů během inženýringu, sepsání smluv o smlouvách budoucích a definici věcných břemen pro inženýrské sítě.

Základní funkce Záborák IS:

 • načtení RÚIAN vektorové katastrální mapy
 • výběr hladin s inženýrskými sítěmi s rozlišením hlavní vedení x přípojka
 • definice šířky ochranného pásma pro vybrané hladiny
 • možnost uložit a načíst seznam definic do souboru
 • automatické vygenerování polygonů ochranných pásem dle definice
 • načtení VFK souboru z ČÚZK a jeho propojení na RÚIAN parcely
 • vygenerování výpisu vedení s uvedením dotčených parcel
 • listy v Excelu s parcelami dělenými dle délky potrubí, plochy ochranných pásem, plochy ochranných pásem mimo vlastní vedení (pro věcná břemena apod.)
 • všechny funkce stávajícího Záboráku včetně aktualizace stylů GIS vrstev

Postup práce

Záborové území
Záborové území
Zábory podle hladin
Výpis podle čísla záboru
Výpis podle čísla záboru
Výpis podle stavebních objektů
Výpis podle stavebních objektů
Výpis pro hromadnou korespondenci
Výpis pro hromadnou korespondenci
Výpis podle vlastníků
Výpis podle vlastníků
Výpis sousedů
Výpis sousedů
Výpisy Záborák IS - zábory, délky potrubí
Definice subjektů
Načtení KÚ
Vytvořit průnik
Vytvořit zábor

Webinář s ukázkou aplikace Záborák (listopad 2023):

Ukázka použití funkcí aplikace Záborák (2015):

Záznam webináře k aplikaci Záborák (2014):

Verze

Aktuální verze Záborák 2024-2021 v3.1.35.0 (05/2023)

 • Doplněna podpora pro Civil 3D 2024 a AutoCAD Map 2024

Starší verze

2023-2020 v3.1.34.0 (10/2022)

 • Podpora pro Civil 3D 2023 a AutoCAD Map 3D 2023
 • Podpora nového formátu dat VFK 6.0
 • Podpora výpisu ŘSD C3 – ZPF dle KN a BPEJ

2022.3/2021.3/2020.3/2019.3 (V3.1.6 6/2021)

 • Kombinovaná verze pro release 2022/2021/2020/2019 (jedna licence)
 • Podpora pro verze 2022
 • Nové: generování strojově čitelného výměnného formátu záborových elaborátů ve formátu XML (VFZE) podle požadavků ŘSD a SŽ; definice a přiřazení subjektů typu investor a nabyvatel/oprávněný; dialog pro vyplnění údajů do hlavičky VFZE; ochranná pásma objektů; přepis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu C3 podle ŘSD; železniční strojový výpis, podle požadavků Správy železnic
 • Další drobné opravy a bug fixy

2021.3/2020.3/2019.3 (V3.0.11 6/2020)

 • Kombinovaná verze pro release 2021/2020/2019 (jedna licence)
 • Výrazné zlepšení výkonu při generování průniků záborů a jejich výpisů; zjednodušení názvu souboru při hromadném ukládání více podrobných výpisů; polygonizace BPEJ hranic pro jejich pozdější využití u GIS analýz; nová funkce pro načítání informací věcných břemen; výpisy věcných břemen u vedení IS (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); volitelně informace o věcných břemenech u podrobných „záborových“ výpisů (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); „strojový“ výpis CSV dle vlastníků (PARID, VLASTNIK, PODÍL) nebo VB (PARID, typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení); 3.0.9: výpis pro hromadnou korespondenci při určení dočasného záboru; nový název krajů ve výpisu pro ŘSD; pás karet aplikace Záborák je zpět v CUI (viz oznámení)

Cenové porovnání nákupu katastrálních dat z ČÚZK

Příklad – pro projekt s pásem parcel kolem liniové stavby v délce 1.5km a šířce cca 45m kupujete za normálních okolností data za cca 31.000,-Kč (grafická a popisná data). Grafická data (hranice parcel, budovy atd) lze nahradit daty RUIAN z aplikace Záborák. Dokupovaná popisná data (jména, adresy, podíly) pro stejné území pak stojí pouze 3.800,-Kč. Při využití aplikace Záborák jsou tedy data pro váš projekt cca 8x levnější!

Hrubé ceny katastrálních dat v zastavěném území (stav 4/2013):

 • Popisná+grafická data = 0.46 Kč za 1m2, tedy cca 4.600 Kč za 1 hektar (čtverec 100x100m)
 • Pouze popisná data = 0.06 Kč za 1m2, tedy cca 600 Kč za 1 hektar

Cena a Download

Cenové informaceKoupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku.

Trial verzi aplikace Záborák s plnou funkcionalitou na 15 dní si můžete stáhnout zde.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy