Autodesk InfraWorks od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk InfraWorks

Autodesk InfraWorks (dříve “Infrastructure Modeler”) je BIM aplikace pro koncepční návrh, modelování, vizualizace a plánování, pro studie, urbanistické a developerské projekty či liniové a dopravní stavby.

Integruje CAD a GIS data z různých zdrojů a umožňuje jejich snadné publikování a vyhodnocování variant již v raných fázích projektu.

Aktuální akce v e-shopu

Autodesk Fusion 360 s 30% slevou - platí jen do 30. června

Autodesk InfraWorks a InfraWorks 360 - koncept

Aplikace pomáhá přehledně a přesvědčivě graficky prezentovat projekty a varianty projektů laickému publiku, pro které jsou 2D projekty nepřehledné. Může významně pomoci při rozhodování o zakázkách.

InfraWorks (ISM) vychází z původních programů Autodesk LandXplorer a Project Galileo. InfraWorks 360 je doplňkem sady Autodesk Infrastructure Design Suite a nové AEC Collection.

Použití InfraWorks

Autodesk InfraWorks je výkonná Windows aplikace umožňující velmi rychle (jednotky hodin) vymodelovat “digitální města”, liniové dopravní, hydrologické nebo developerské projekty – vše ve 3D. InfraWorks umí kombinovat a integrovat různé typy dat z nejrůznějších zdrojů a nejrůznějších datových formátů – na terén poskládaný z fotogrammetrických snímků můžete například rychle přidat budovy, načrtnout silniční síť, přidat podzemní rozvody sítí, ERP/EAM data, propojit s GIS databází parcel a vlastníků, přidat stromy či auta, doplnit CAD model z AutoCADu, Revitu nebo z 3ds Max. Vytvořte model z dat, která již máte.

S využitím předdefinované a rozšiřitelné sady stylů můžete model snadno doplňovat o liniové a bodové prvky (silnice, stromy, pouliční lampy, auta, autobusové zastávky…). Díky rychlé navigaci si můžete prohlédnout různé aspekty a varianty projektu – plynule i na velmi rozsáhlých datech.

To, co by mohlo být, v kontextu toho, co už je

Vnitřní datový model aplikace je postaven na technologii SQLlite. Aplikace je určena pro Windows 10 a Windows 8, ale existuje i cloud verze pro snazší sdílení dat. Cloud nástroje InfraWorks umožňující prezentovat modely projektů na mobilních zařízeních. Optimalizační funkce cloudu lze využít pro optimalizaci návrhu podélné trasy (minimalizace přesunu hmot).

Díky této flexibilitě lze program nasadit už v raných fázích plánování projektu a usnadnit tak výběr variant a komunikaci s investory nebo – v případě urbanistických projektů – s veřejností. Aplikace pracuje i s časem, takže můžete sledovat stav projektu v různých dobách.

Představení aplikace:

InfraWorks 360

Autodesk InfraWorks 360 Pro kombinuje desktop verzi InfraWorks s cloudovými funkcemi (a plnou datovou kompatibilitou), za cenu pouhého pronájmu. InfraWorks 360 Pro importuje širokou škálu typů dat, včetně satelitních snímků, GIS dat, CAD modelů a skenovaných mračen bodů. Nad těmito daty reálného světa pak aplikace InfraWorks 360 Pro umí rychle vytvářet variantní návrhy projektů.

Díky cloudovým funkcím pak mohou účastníci projektu publikovat, ukládat a spravovat velmi rozsáhlé modely – k nim lze pak přistupovat odkudkoliv, ze stolních i mobilních počítačů. Prakticky neomezený výkon cloud serverů pak může sloužit pro výpočetně náročné funkce analýz a simulací chování, nebo vizualizací infrastrukturních projektů.

Porovnání funkcí Infraworks a Infraworks 360:
Funkce Infraworks 360 Infraworks v Infrastructure Design Suite
Rozvržení, náčrty, variantní návrhy + +
Tvorba modelu z importovaných dat (CAD, 3D model, GIS, rastry) + +
Analýzy, osvětlení/stíny, měření vzdáleností, temata + +
Automatizace tvorby modelu, napojení na externí GIS data +
Realistické vizuální efekty + +
Publikování, prohlížení a připomínkování živých modelů online v cloudu +
Projektování silnic a simulace dopravy (vyžaduje doplňkový modul) +
Projektování mostů (vyžaduje doplňkový modul) +
Projektování odvodnění (vyžaduje doplňkový modul) +

Profesní doplňkové moduly pro InfraWorks 360

Doplňkové moduly jsou od února 2016 standardní součástí InfraWorks 360.

Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360 je profesní nadstavbová aplikace pro Autodesk InfraWorks 360. Tento nástroj doplňuje BIM procesy projektů infrastruktury. Projektanti dopravních staveb mohou efektivněji analyzovat úvodní varianty návrhů a optimalizovat parametry projektu úpravou geometrie tras v kontextu okolního prostředí. Od verze 2016 je součástí řešení také simulace dopravního zatížení. Umožňuje analyzovat varianty křižovatek, vliv odbočovacích pruhů, apod.

Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 je profesní nadstavbová aplikace pro Autodesk InfraWorks 360. Slouží pro návrh a vizualizaci mostních konstrukcí, podpěrných sloupů a dalších struktur pro projekty liniové infrastruktury.

Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 je profesní nadstavbová aplikace pro Autodesk InfraWorks 360. Urychluje návrh a analýzu odvodňovacích systémů silnic a dálnic. Obsahuje nástroje pro analýzu odtokových kanálů, drenáží.

Datová kompatibilita

Autodesk InfraWorks (Infrastructure Modeler) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 přímo podporuje 2D a 3D data v následujících vektorových, rastrových a databázových formátech:

 • FBX, 3DS, OBJ, DAE, DXF (Revit, 3ds Max, …)
 • DWG (AutoCAD, Civil 3D…)
 • RVT (Revit – BIM)
 • DGN v7+v8
 • Autodesk IMX (export z Civil 3D)
 • IFC
 • CityGML
 • LandXML
 • Rastrové formáty DOQ, ECW, IMG, JPG, JP2, PNG, SID, TIFF, ADF, ASC, BT, DDF, DEM, DT0/DT1/DT2, GRD, HGT, XML
 • SDF
 • SHP (ESRI)
 • SQLite (.sdx, .sqlite, .db)
 • Oracle, MySQL, SQL Server Spatial, WFS
 • FDO: PostgreSQL, PostGIS, OGR, ArcSDE

Aktualizovaná verze “Autodesk Infrastructure Modeler 2013 R2” přináší podporu výměnného formátu CityGML, nový raytrace rendering a podporu bezplatného mobilního prohlížeče “Autodesk 360 Infrastructure Modeler for Mobile” a web prohlížeče (plug-inu) “Autodesk 360 Infrastructure Modeler for Web”.

Aktualizovaná verze “Infraworks 360 2015.2” (subscription) nabízí moduly Roadway Design a Bridge Design pro navrhování silnic a mostů a samostatný modul “Autodesk® Drainage Design for InfraWorks 360” pro navrhování odvodňovacích systémů kolim liniových staveb.

Aktualizovaná verze “Infraworks 360 2015.3” (subscription) přidává podporu dalších formátů, animaci prvků, ad.

Aktualizovaná verze “InfraWorks 360 2016.1” (subscription) s modulem Model Builder, odvodněním, mračny bodů a dalšími funkcemi – viz.

Aktualizovaná verze “InfraWorks 360 2016.2” (subscription) s novými styly terénu, tunelů, návrhem silnic, odvodnění, mostů a simulací provozu – viz.

Ukázky práce InfraWorks

Tvorba, komunikace a vyhodnocení BIM modelu:

Galerie projektů z Infraworks.

3D model měst z otevřených dat v Autodesk InfraWorks.

Další informace, ceny

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems