CS LT Extension

Zvyšte produktivitu vaší práce v AutoCADu LT.

LT-Extension je doplňková aplikace firmy Arkance Systems určená pro AutoCAD LT (popř. AutoCAD). Rozšiřuje možnosti AutoCADu LT o řadu užitečných funkcí formou rozšiřujícího nástrojového panelu.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace CS LT Extension

LT Extension je kompatibilní s AutoCADem LT98, LT2000, LT2000i, LT2002, LT2004, LT2005, LT2006, LT2007, LT2008, LT2009, LT2010, LT2011, LT2012, LT2103, LT2014, LT2015, LT2016, LT2017, LT2018, LT2019, LT2020, LT2021, LT2022, LT2023 a LT2024 (v jakékoliv jazykové verzi; a s plným AutoCADem). Jsou podporovány 32bitové i 64bitové verze AutoCADu LT ve Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 a Windows 10/11 (32/64).

LT Extension nyní zdarma k AutoCADu LT od firmy Arkance Systems

Instalace

Pro AutoCAD LT 2004, LT 2005, LT2006, LT 2007, LT2008, LT 2009, LT 2010, LT 2011, LT 2012, LT 2013, LT 2014, LT 2015, LT 2016, LT 2017, LT 2018, LT 2019, LT 2020, LT 2021, LT 2022, LT 2023 a LT 2024 můžete využít automatický instalační program LTExtensionSetup.exe.

V ostatních případech zkopírujte všechny soubory z distribučního archivu do adresáře Support vašeho AutoCADu LT (např. C:\Program Files\AutoCAD LT 2002\Support nebo C:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD LT 2010\R15\csy\Support nebo C:\Users\jméno_uživatele\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2021\R27\csy\Support ).

DŮLEŽITÉ (jen při prvním spuštění): Spusťte AutoCAD LT a zadejte příkaz _MENULOAD (ČTIMENU), resp. _CUILOAD. Načtěte LText-CZ.mns (nebo patřičný CUIX souboru ribbonu) jako tzv. částečnou nabídku – partial menu (jméno souboru nabídky musí zůstat “LTEXT-CZ.MNS”, resp. “LTEXT.MNS”, resp. LTEXT-CZ.CUIX). V okně AutoCADu se objeví panel LT Extension. Umístěte jej (nebo ukotvěte) kam potřebujete. Toto je pouze jednorázová operace – v následných sezeních AutoCADu LT se již panel bude načítat automaticky.

Použití

Aplikaci tvoří nástrojový panel s plovoucími podnabídkami (panely) jednotlivých skupin funkcí (pro LT2014, 2015 a vyšší též ribbon). Stiskem posledního tlačítka (s bílým obdélníkem) v podnabídce můžete podnabídku oddělit do samostatného panelu.

Aplikace LT Extension z vlastního vývoje ARKANCE pro Autodesk AutoCAD LT

Videoukázky

Videoukázka výkazových funkcí:

Videoukázka exportu souřadnic:

Videoukázka automatického číslování textů:

Videoukázka importu souřadnic:

První část nástrojového panelu LT Extension obsahuje funkce pro hladiny.

 • Zmrazit ukázáním – zmrazí hladinu, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Vypnout ukázáním – vypne hladinu, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Izolovat hladinu – zmrazí všechny hladiny, kromě té, v níž leží objekt, na který ukážete (na obrazovce zůstanou jen objekty ležící v této hladině)
 • Vymazat hladinu – vymaže všechny objekty(!) v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Rozmrazit vše – rozmrazí všechny hladiny (např. pro návrat z Izolovat hladinu nebo ze Zmrazit xref hladiny)
 • Přesunout do aktuální hladiny – přesune vybrané objekty do aktuální hladiny
 • Přesunout do vybrané hladiny – přesune objekty z hladiny 1. vybraného objektu do hladiny jako je 2. vybraný objekt
 • Zmrazit xref hladiny – zmrazí všechny hladiny xrefů
 • Rozložit hladinu – rozloží všechny rozložitelné objekty v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete
 • Hladinu nahoru – přesune nahoru (pořadí) objekty v hladině, v níž leží objekt, na který ukážete

Druhá část nástrojového panelu LT Extension obsahuje kreslicí, identifikační/kótovací a textové funkce.

 • Délka oblouku – okótuje vybraný oblouk jeho délkou (ne úhlem jako Dimangular), v LT2008 a vyšších použije _DIMARC (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Řetěz přímých kót – okótuje zadané body řetězem přímých kót
 • Řetěz zarovnaných kót – okótuje zadané body řetězem zarovnaných (šikmých) kót
 • ID bodu – označí ukázaný bod odkazem s jeho souřadnicemi X/Y (staničení) (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • ID bodu XYZ – označí ukázaný bod odkazem s jeho souřadnicemi X/Y/Z (3D poloha) (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Výměra plochy (obj) (text/popis) – změří plochu ukázané plochy (výběrem hranice) a vloží textovou popisku (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Výměra plochy (bod) (text/popis) – změří plochu ukázané plochy (bod uvnitř) a vloží textovou popisku (počet zobrazených desetinných míst závisí na nastavení Jednotky, viz též pokročilé možnosti formátování v Readme)
 • Orámovaný odkaz – kreslí odkaz s orámovaným jednořádkovým textem
 • Kóty in->mm – převede vybrané kóty z palců na milimetry
 • Dim1 vyp – vypne první vynášecí čáru kóty
 • Dim2 vyp – vypne druhou vynášecí čáru kóty
 • Kříž – kreslí nekonečný kříž v zadaném bodu – přímky v osách X/Y
 • Horizontální linie – kreslí nekonečnou vodorovnou konstrukční čáru (X)
 • Vertikální linie – kreslí nekonečnou svislou konstrukční čáru (Y)
 • Oblouk délkou – kreslí oblouk zadané délky

Textové funkce předpokládají, že aktuální styl písma má nastavenu proměnnou (ne pevnou výšku). Pro styly s pevnou výškou je třeba snížit počet výzev v menu makrech.

 • Orámovaný text – vepíše text orámovaný obdélníkovým rámečkem (vlastnosti textu závisejí na aktuálním kótovacím stylu – viz _DIMSTYLE)
 • Text podél – natočí stávají text podél vybrané čáry (natočení) – vyberte text a potom linii
 • Autonumber – vkládá řadu textů se zvyšujícím se číslem (text středěn na ukazované body; předpokládá styl písma s měnitelnou výškou) (vlastnosti textu závisejí na aktuálním stylu písma – viz _STYLE); rozsah čísel je “integer” (32767)
 • Autonumber edit – upravuje ukazované texty na číselnou řadu se zvyšujícím se číslem (předpokládá styl písma s měnitelnou výškou)
 • Autonumber bloků – upravuje ukazované bloky (atributy, jednořádkové) na číselnou řadu se zvyšujícím se číslem
 • Autonumber reset – nastavuje výchozí číslo pro autonumber (00 nebo NN)
 • Název výkresu – vloží do výkresu text s aktuálním jménem výkresu (bez cesty a přípony) (vlastnosti textu závisejí na aktuálním stylu písma – viz _STYLE)
 • Komentář objektu – připojí k objektu trvalý komentář zobrazovaný při pozastavení kurzoru nad objektem (ne pro LT98)
 • Text 2 – vloží text výšky 2-násobku hodnoty DIMSCALE
 • Text 5 – vloží text výšky 5-násobku hodnoty DIMSCALE
 • Text 10 – vloží text výšky 10-násobku hodnoty DIMSCALE
 • Vložit obrázek – vloží rastrový obrázek (ve verzi LT2007/2008 se cesta zadává textově, v LT2009 využije vnitřní funkci)
 • Vložit 10 obrázků – vloží šablonu 10 rastrových obrázků (ve verzi LT2007/2008 se cesty zadávají textově)
 • Nepravidelný výřez – vloží sadu nepravidelných výřezů v rozvržení (vymažte nepotřebné)
 • Vložit dyn.popisku XY – vloží dynamický blok popisující souřadnice (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.popisku jména uživatele – vloží dynamický blok se jménem uživatele (viz Možnosti) a názvem počítače – vhodné pro vykreslování (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.popisku vrstevnice – vloží dynamický blok, který přeruší vrstevnici a vepíše zarovnaně orámovanou výšku vrstevnice (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.symbol přerušení – vloží parametrický symbol přerušení, klepněte pro zobrazení uzlů – protažení, změna tvaru (LT2007 a vyšší)
 • Vložit dyn.symbol izolace – vloží parametrický symbol izolace, pomocí uzlů lze protáhnout (LT2006 a vyšší)
 • Online katalog CAD bloků – přejde na web katalogu CAD bloků – www.cadforum.cz/catalog
 • Kalkulačka – spustí kalkulačku
 • Konvertor jednotek – spustí převodník fyzikálních jednotek
 • Kalkulačka-Plus – sečte čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice – např. ÚSEČKA z [0,0] do [123+456,789*3] )
 • Kalkulačka-Mínus – odečte čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)
 • Kalkulačka-Krát – vynásobí čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)
 • Kalkulačka-Děleno – vydělí čísla (v jakémkoliv příkazu AutoCADu LT, i souřadnice)

Třetí část nástrojového panelu LT Extension obsahuje editační funkce.

 • Srovnej – vyrovná vybraný objekt s jiným objektem – posunem/otočením (podobné příkazu Srovnej v AutoCADu)
 • Otočit kopírovaný objekt – provede funkci kopie a otočení na vybraném objektu (podobně jako MoCoRo v Express tools)
 • Otočit atribut – umožní natočení jednotlivých atributů
 • Otočit 180 – otočí vybraný objekt vzhůru nohama (osa v bodu výběru)
 • Otočit 90 vs – otočí vybraný objekt o 90 stupňů ve směru hod.ručiček (osa v bodu výběru)
 • Otočit 90 ps – otočí vybraný objekt o 90 stupňů proti směru hod.ručiček (osa v bodu výběru)
 • Otočit výřez výkr.prostoru – natočí obsah výřezu ve výkresovém prostoru (např. o 90°)
 • Seskupit vybrané – seskupí vybrané objekty do anonymní skupiny (budou vybírány pohromadě)
 • Výkaz délek – vypíše přehled délek vybraných úseček a křivek (Line/přímé Polyline), seskupených dle hladin (výsledek lze zkopírovat přes Schránku do Excelu, Wordu nebo zpět do AutoCADu)
 • Výkaz ploch – vypíše přehled výměr ploch vybraných uzavřených křivek (přímé hranice), seskupených dle hladin (výsledek lze zkopírovat přes Schránku)
 • Výkaz bloků – vypíše přehled počtu vybraných bloků ve výkresu, seskupených dle názvu bloku (výsledek lze zkopírovat přes Schránku), případné dynamické bloky nezachovají jména
 • Export textu – exportuje vybrané textové entity (Text/Mtext) do zadaného textového souboru (např. pro Excel)
 • Export souřadnic – exportuje X-Y-Z souřadnice vybraných entit (Point/Shape/Insert/PLine) do zadaného textového souboru (čárkou oddělené údaje)
 • Přenosový ZIP – zkontroluje výkres, vyčistí nepotřebné části (Čisti) a vytvoří (ve složce výkresu) přenosový ZIP soubor pro příjemce výkresu (DWG musí být uložen)
 • Kopírovat do – zkopíruje viditelné objekty pro jejich následné vložení do jiného DWG (viz níže)
 • Vložit z – vloží zkopírované objekty do aktuálního DWG (na totéž místo, viz výše)
 • Do 2D – přenese vybrané objekty do 2D – do Z=0
 • Rozsegmentovat křivku – rozsegmentuje vybranou křivku nebo oblouk na přímé úseky pevné délky, zjednoduší komplikované polyline
 • Rozložit spline – převede vybranou spline křivku na segmentovanou čáru
 • Přesun do VP – přesune vybrané objekty z modelového prostoru do výkresového (rozvržení)
 • Barva pozadí – přepíná barvu pozadí modelového prostoru – černá/bílá (resp. tmavá)
 • Reset prostředí – reset prostředí AutoCADu a LT Extension do definovaného výchozího stavu (skript, lze přidávat vlastní volby)

Čtvrtá část nástrojového panelu LT Extension obsahuje web odkazy.

 • CAD Forum – spustí web službu CAD Fórum se stovkami CAD tipů a triků – www.cadforum.cz
 • Helpdesk – spustí web službu Arkance Systems Helpdesk pro technickou pomoc – helpdesk.cadstudio.cz
 • LT Extension homepage – přejde na domácí stránku Arkance Systems LT Extension, zkontroluje verzi

Můžete rovněž využít plugin CADexcel pror Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365. Umožňuje importovat souřadnice XY nebo XYZ z vybraných buněk v Excelu do AutoCAD bodů, vrcholů křivky nebo do referencí existujícího bloku. Viz video výše.

Aplikace navíc definuje klávesové zkratky (akcelerátory) Ctrl-šipky a Ctrl-Shift-šipky pro posun vybraného objektu (uzly) o 10, resp. 100 (se Shiftem) jednotek v daném směru.

Poznámka: vzhledem k principům skriptování v AutoCADu LT není možné ošetřit všechny potenciální chyby zadání a vyjímečné případy. Aplikace Arkance Systems LT Extension nevyužívá LT Extender ani žádná přizpůsobení a doplňky AutoCADu LT, které by mohly odporovat licenční smlouvě Autodesku.

Historie aktualizací:

 • 08.04.2023: 1.24 podpora LT 2024
 • 11.04.2022: 1.23 podpora LT 2023
 • 12.04.2021: 1.22 podpora LT 2022; funkce CADexcel pro import souřadnic z Excelu
 • 27.03.2020: 1.21 podpora LT 2021
 • 28.03.2019: 1.20 podpora LT 2020
 • 10.04.2018: 1.19 podpora LT 2019
 • 03.04.2017: 1.18 podpora LT 2018, konvertor jednotek, barva pozadí, přenosový ZIP, řetězové kóty, kopie/vložení DWG
 • 14.04.2016: 1.17 podpora LT 2017
 • 24.03.2015: 1.16 podpora LT 2016
 • 25.04.2014: 1.15 podpora LT 2015, doplnění funkce autom. číslování bloků, ribbon pro LT2014 a 2015
 • 26.04.2013: 1.14 podpora LT 2014, doplnění funkce Text podél, odstranění odkazu iProject
 • 17.04.2012: 1.13 podpora LT 2013, oprava délky oblouku, doplnění funkcí segmentování křivky a spuštění Helpdesku
 • 28.04.2011: 1.12 podpora LT 2012, změna názvu na CADstudio LT Extension
 • 30.10.2008: 1.11 funkce přesunu hladiny do jiné hladiny, úprava ikonek
 • 08.04.2008: 1.10 podpora LT2009, popis výměry textem, pokročilé možnosti formátování délek a ploch (přípony, koeficienty), obrázky v LT2009
 • 20.11.2007: 1.9 funkce seskupení objektů, editace textů na číselnou řadu, upraven přístup do online katalogu bloků
 • 03.05.2007: 1.8 funkce popisky X/Y/Z, podpora LT2008, panel Vložit, vložení 10 obrázků, dynamické popisky souřadnic, výšky vrstevnice, jména uživatele/počítače, parametrický symbol přerušení a izolace, přístup do online katalogu bloků
 • 22.01.2007: 1.7 funkce otočení výřezu, rozložení hladiny, přesunutí hladiny nahoru (pořadí), panel Hladina
 • 25.05.2006: 1.6 funkce exportu souřadnic z výkresu, plus doplňkové parametry v Registry
 • 06.04.2006: 1.5 funkce přehledu výměr ploch uzavřených křivek, oprava výpočtu délky uzavřených křivek
 • 28.03.2006: 1.4 funkce reset prostředí, podpora LT 2007, změna názvu na Xanadu LT Extension, online kontrola verze
 • 11.04.2005: 1.3 doplněny výkazové funkce (z Reporter LT) přehled délek, přehled bloků, export textu, texty dané výšky (2/5/10), odkaz s rámečkem
 • 06.04.2005: podpora LT2006, vložení více obrázků
 • 20.01.2005: doplněny funkce zmrazení xref hladin; vícejazyčný instalátor; změna názvu na AAC LT Extension
 • 06.06.2004: doplněny funkce kreslení os, oblouku délkou, potlač.vynášecích čar, převod kót in->mm, převod výkresu do 2D, oddělené panely, změna názvu, instalační program, podpora LT2005
 • 05.11.2003: doplněny funkce rotace 180, 90 a -90; klávesové zkratky pro posuny
 • 11.08.2003: doplněny kalkulační funkce (+ – * /)
 • 28.07.2003: doplněna funkce Přesun do aktuální hladiny, Přesun do výkres.prostoru, LT Extension homepage
 • 09.06.2003: doplněna funkce Explode spline
 • 08.03.2003: doplněna dokumentace, aplikace kompatibilní s verzí LT 2004
 • 23.09.2002: přidána funkce Nepravidelné výřezy, Otočení atributů
 • 10.07.2002: přidána funkce Reset pro Autonumber, ošetření vypínání aktuální hladiny
 • 01.03.2002: přidána funkce Srovnej a Vlož obrázek, přidány web odkazy
 • 29.01.2002: oprava arcdim, přidána funkce Rámeček
 • 01.12.2001: textové funkce, kalkulačka
 • 14.11.2001: první verze

Podpora

Případné dotazy k vývoji zakázkových aplikací pro AutoCAD, Revit a Inventor zasílejte na adresu: info.cz@arkance-systems.com.

Častý problém instalace: instalační průvodce nabídne instalační složku (cestu) “Support”, do níž nelze instalovat. Příčinou je to, že nově nainstalovaný AutoCAD LT ještě nebyl ani jednou spuštěn (viz Readme).

Připomínáme, že od AutoCADu LT 2024 lze využívat i LISP aplikace, takže můžete váš AutoCAD LT rozšířit o desítky našich freeware LISP aplikací – viz Download (většina z nich podporuje i verzi LT).

Objednávka

Komerční verzi aplikace si můžete zakoupit online – KOUPIT.

Viz též další nástroje CS+. Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE