Autodesk Inventor CAM od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Inventor CAM

Autodesk Inventor CAM (dříve Inventor HSM a Autodesk HSM) nabízí přesné, výkonné a efektivní CAM nástroje přímo v prostředí Autodesk Inventoru.

V jednom uživatelském prostředí, bez potřeby převodu dat tak můžete generovat NC kód přímo z digitálních prototypů Inventoru.

Autodesk Inventor CAM 2023 od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Autodesk HSM Ultimate je od 7.8.2017 součástí sady Product Design & Manufacturing Collection jako “Inventor CAM”. Stávající HSM zákazníci mohou přejít na PD&M Collection.

Hlavní výhody integrovaných CAD/CAM systémů:

 • úspory v nákladech při nákupu systému a v licencování – jeden výrobce, jeden dodavatel
 • úspory při školení pracovníků a lepší zastupitelnost
 • lepší provázanost dat
 • možnost použití CAD nástrojů při práci v CAM oblasti a obráceně
 • minimalizace „zavlečení“ chyby díky přenosu atd.

Verze Autodesk HSM

Autodesk HSM (Inventor HSM) je k dispozici ve třech verzích lišících se rozsahem funkcí a cenou. Používají ale společné jádro HSMWorks, stejně jako cloudová verze CAM (ve Fusion 360).

Inventor HSM Express je bezplatná profesionální nadstavba Inventoru pro 2- a 2.5-osé obrábění a vyvrtávání Autodesk HSM Premium je CAD/CAM aplikace pro 2.5D, 3D a 3+2 obrábění Autodesk HSM Ultimate je CAD/CAM aplikace pro 2.5D, 3D a 5-osé (nebo víceosé) obrábění
(vyžaduje Inventor nebo Inv.LT, 2018, 2017, 2016, 2015 či 2014) (obsahuje Autodesk Inventor, Fusion 360 a nadstavbu pro Solidworks) (obsahuje Autodesk Inventor Professional, Fusion 360 Ultimate a nadstavbu pro Solidworks)

Od listopadu 2017 je produkt dodáván jako bundle označený Autodesk HSM. Tento jednotný balíček obsahuje nadstavbu HSMWorks pro SOLIDWORKS, HSM pro Autodesk Inventor, licenci Inventor Professional a produkt Fusion 360. Lze volit mezi Autodesk HSM v úrovni Premium a Ultimate (navíc 5osé obrábění v Inventoru, Solidworksu i ve Fusion 360).

Zahrnutím HSM Ultimate do Product Design & Manufacturing Collection mizí rozdíl mezi verzí Premium a Ultimate

Inventor HSM Express je k dispozici zdarma (viz Download), licenci Autodesk HSM je možné získat formou ročního, víceročního či kvartálního pronájmu (tzv. Subscription). K dispozici je i časově omezená Trial verze.

Inventor HSM lze doplnit také nábytkářskými funkcemi pro výrobu dřevěných truhlářských výrobků – viz Woodwork.

CAD/CAM funkce v jednom

Autodesk HSM Professional a Ultimate nabízí nejnovější technologie v oblasti frézování, adaptivní obrábění, hladce propojené pohyby šetřící čas obrábění i životnost nástrojů. Jedna licence pokrývá oblast CAD i CAM. Aplikace nabízí jednoduché ovládání, rychlé zpracování a výstupy na profesionální úrovni.

Integrace systému Inventor HSM do Inventoru je natolik zdařilá, že uživatel se nejen pohybuje v jednom systému, ale přechody mezi jednotlivými režimy (skica, model, technologie atd.) jsou naprosto přirozené. S výhodou lze generovat operace obrábění nejen pro díl, ale také pro celou sestavu. To s sebou přináší plno výhod, od definice polotovaru, držáků, stolu atd. při obrábění, až po asociativitu operací vůči obráběné geometrii v Inventoru vytvořené nebo do Inventoru importované. Generování dráhy nástroje v sestavě přináší nesporné výhody v tom, že samotný soubor s modelem není operacemi dotčen, tedy je to stále jen CAD model bez technologie.

Program Autodesk HSM je vyvinut s využitím moderních prostředků, které umožňují s výhodou využívat 64bitovou architekturu a „hyper-threading“ (vícejádrové a víceprocesorové stanice, až 24 jader), což se jednoznačně projeví snížením času potřebného pro zpracování náročných úloh. Autodesk HSM nabízí automatické využití distribuovaného CAM serveru pro rychlejší výpočty v síti LAN (nevyužité počítače v síti). Do toho spadá i manažer operací, kde lze jednoduše navolit, kdy a jaké operace mají být zpracovány a to třeba i na pozadí, čímž je možné se věnovat navazující technologii.

Program generuje optimalizované dráhy nástroje z hlediska nájezdů/odjezdů, přejezdů atd., a tak navolení optimalizovaných přejezdů je samozřejmostí. Ne nadarmo se systém jmenuje “HSM” (High Speed Machining). Technologií pro efektivní hrubování je „Adaptivní obrábění“, které dokáže udržet „konstantní“ zatížení nástroje v průběhu obrábění, díky čemuž je možné zvýšit produktivitu procesu hrubování a také zvýšit životnost nástroje. Adaptivní obrábění je nejlépe zpracovanou hrubovací operací včetně zbytkového hrubování a redukce kroku jako příprava pro použití následujícího dokončovacího nástroje. Pomocí hrubovacích operací lze provádět automatické „zbytkové hrubování“ a pomocí dokončovacích operací lze provádět automatické „zbytkové dokončování“ (viz níže).

Obráběcí operace

Efektivní a bezpečné hrubování

Hrubovací operace je nejdůležitější z celého procesu obrábění a to ze dvou důvodů:

 • Je to první operace v procesu, na které jsou ostatní operace závislé
 • Odebírá téměř veškerý nepotřebný materiál, to znamená odstraňování velkého množství materiáluPokud tedy má být hrubovací operace efektivní, tak musí:
  • odebrat co nejvíce nepotřebného materiálu v co nejkratším čase,
  • samotné obrábění musí být bezpečné (zamezit přetížení a tím poškození nástroje/obrobku),
  • musí připravit povrch pro další obrábění menšími nástroji.
Adaptivní obrábění s redukcí kroku – D32R3 Dokončení rovných povrchů – D16R0
Zbytkové hrubování

Je důležité rozlišovat Zbytkové hrubování a Zbytkové dokončování. Zbytkové dokončování je nalezení místa, kam se předchozí nástroj nedostal, a doobrobení takovýchto míst jedním přejezdem.

Zbytkové hrubování také hledá místa kam se předchozí nástroj nedostal, ale pokud systém vyhodnotí, že je ponecháno příliš velké množství materiálu, které nelze odebrat pouze jedním přejezdem, tak pro to použije takový postup, který zajistí postupné odebrání ponechaného materiálu. Použije se například strategie kapsování atd.

Pro zbytkové hrubování platí podobná kritéria jako pro hrubování, jen s tím rozdílem, že se používá menší nástroj a již se neodstraňuje velké množství materiálu. Takže čas již většinou není tak důležitý jako skutečnost, že je nutné odebrat ponechaný materiál, aby dokončovací nástroje mohly bez potíží obrábět.

Zbytkové hrubování 1 – D12R3 Zbytkové hrubování 2 – D6R2
Dokončování

U dokončovacích operací není příliš variant, neboť nástroj musí kopírovat povrch, aby vznikl požadovaný tvar. Je jen otázkou, jaké operace pro kopírování povrchu jsou vhodné a jaké se skutečně použijí. I v takovýchto dokončovacích operacích se s výhodou použije tečné najíždění/odjíždění, a to jak v horizontální tak i ve vertikální rovině a pokud je to možné, tak odstranění ostrých přechodů v dráze nástroje.

Načisto D10R5 Zbytkové dokončování – D6R3
Speciální strategie/operace

Mezi speciální strategie/operace lze považovat všechny typy operací, které lze použít v různých případech a nastavit pro ně taková kritéria, aby výstup splňoval požadavky uživatele (kouty, mělké plochy, apod.).

Optimalizace obrábění mělkých ploch – D6R3 Dokončení koutů – D6R3

Simulace a výstupy

Žádný CAM systém by nebyl úplný, pokud by nenabízel možnost ověření dráhy nástroje a samotný výstup pro určitý řídicí systém. Vygenerovanou dráhu nástroje je možné prohlížet pomocí simulace a samotný proces obrábění pomocí verifikace. Verifikace umožňuje porovnávat obrobený díl s modelem, zobrazovat různé přídavky, odměřovat, provádět řezy atd. Samozřejmostí je, že verifikace hlídá nejen kolizi nástroje vůči dílu, ale také vůči držákům, stolu atd.

Výstup je zajištěn pomocí sady standardních postprocesorů (viz tip) – Heidenhain, Haas, Siemens, Hurco, Fanuc, Fagor, Fadal, Acramatic, Mazac, Okuma a dalších, které lze uživatelsky modifikovat (JavaScript). Zručný uživatel může nejen modifikovat stávající postprocesory, ale může vytvářet své vlastní postprocesory dle potřeb. Široká škála průběžně aktualizovaných postprocesorů (.CPS souborů) je na stránce cam.autodesk.com/posts/. Arkance Systems rovněž nabízí širokou škálu vlastních zakázkových CAM postprocesorů.

Za zmínku stojí i NC editor, který umí mnoho věcí zautomatizovat a hlavně bez problému vykreslit dráhu nástroje včetně verifikace, a to i v případě ručně provedených změn. V NC editoru je začleněno i DNC propojení pro komunikaci s ŘS obráběcích center.

Verifikace hrubování  

Verifikace hrubování – zajišťování přídavků
vůči modelu pomocí řezů atd.

Videoukázky

Systémové požadavky

Autodesk HSM je určen pro:

 • Microsoft Windows 10, 8.1 nebo Windows 7 (SP1) 64-bit; Fusion 360 též pro Apple MacOS
 • CPU, RAM a grafika podle požadavků Inventoru 2018/2017/2016/2015/2014 nebo Inventoru LT 2018/2017/2016/2015/2014
 • 9.4GB na disku
 • Port RS232 pro sériovou komunikaci (nebo sériový převodník USB-DB9)

Informace pro objednání

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE