CAD služby

CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií:

Základní CAD služby

CAD služby u společnosti Arkance Systems mají vysokou úroveň – firma je poskytuje již od roku 1991. Můžeme tak využívat svých dlouholetých zkušeností a širokého zázemí zkušených odborníků v oblastech CAD/CAM, GIS/FM a správy dokumentů.

 • Autorizované instalace produktů firmy Autodesk
 • Odborné konzultace, technická pomoc
 • Služby helpdesk a hotline pro CAD zákazníky
 • Balíčky Bonus nástrojů, aplikací, šablon a knihoven CS+
 • Vydávání měsíčního bulletinu CAD-NEWS
 • Web služby – především na serverech www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz, www.hpdesignjet.cz, www.bimfo.cz, f360.cz a na našich webech sociálních sítí (aktuality ze světa CAD, upozornění na nové drivery, utility a service packy, bezplatné utility vyvinuté firmou Arkance Systems, web diskusní fórum, online kurzy, katalog 2D/3D CAD bloků, web prostor pro hostování projektů, atd.)

Rozšířená technická podpora

Řada firemních zákazníků firmy Arkance Systems i zákazníků jiných firem využívá našich rozšířených služeb technické podpory, protože jim přinášejí kvalitu a produktivitu.

 • Služby Helpdesk serveru (VIP tipy, archivy, příručky, implementační dokumenty, pokyny, CAD aplikace CS+)
 • CAD SupportPack – rozšířená podpora produktů Autodesk, hot-line – složení a popis viz CAD Support Pack, cena viz KOUPIT
 • Online databáze s více než 9.000 tipy a triky pro CAD aplikace Autodesk, CAD/BIM knihovnami bloků, online příručkami a videosoubory
 • Support smlouvy (SLA) o technické pomoci s pravidelnými návštěvami pro údržbu a profylaxi vašich CAD pracovišť. Pokud patříte k zákazníkům, kteří potřebují mít jistotu, že jejich projekční pracoviště budou dlouhodobě funkční a případný, byť krátkodobý výpadek by mohl způsobit problémy a ekonomické škody, pak pro vás nabízíme možnost uzavření smlouvy o poskytování technické pomoci. Tato smlouva garantuje pravidelné návštěvy našich techniků zaměřené na řešení běžných provozních problémů, i jejich rychlé zásahy v případě havárií. Součástí je i e-mailová a telefonická podpora, přístup do znalostní databáze, přístup na VIP server a jiné nadstandardní služby. Rozsah smlouvy je velmi variabilní a lze jej modifikovat tak, aby vyhověl vašim konkrétním požadavkům.
 • Jednorázová technická podpora – potřebujete okamžitě vyřešit problém s chybnou funkčností nebo dokonce nefunkčností vašeho CAD systému? Pak si můžete objednat jednorázovou technickou podporu našich certifikovaných techniků. Bude-li možné problém vyřešit po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu, naši pracovníci vám poradí správné řešení. Nebude-li možné problém vyřešit na dálku, náš odborník se dostaví k vám a na místě problém odstraní nebo zjistí veškeré informace potřebné pro následné odstranění problému.

CAD školení a eLearning

Firma Arkance Systems má statut Autorizované školicí středisko Autodesku (ATC) a poskytuje školení pro většinu CAD, BIM a GIS produktů Autodesku, s mezinárodně platným certifikátem pro účastníky. Disponujeme týmem kvalifikovaných certifikovaných lektorů s mnohaletou praxí v používání CAD systémů. Nabízíme nejenom standardizované kurzy na všechny produkty Autodesku, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, ale nabízíme také rozdílová a doplňková školení a cílené kurzy, které jsou vysoce efektivní, zejména ve spojení se znalostním auditem.

 • ATC kurzy – přehled oficiálních kurzů viz školení
 • Rozdílová školení, školení programování a další speciální kurzy
 • Cílená školení přizpůsobená aplikacím u konkrétního zákazníka
 • e-Learning – nabídka online kurzů (viz CAD eShop)
 • Certifikační test a certifikát mezinárodní platnosti – chcete mít jistotu, že vaše čerstvě získané zkušenosti v práci s CAD systémy budou akceptovány i v jiných firmách nebo v zahraničí? Pak si můžete ke standardnímu školení objednat certifikační test a po jeho úspěšném absolvování vám vystavíme mezinárodní certifikát.

CAD asistence

Naši odborníci vám mohou pomoci s doplňkovými pracemi k vašim projektům a konstrukčním zakázkám.

 • Velkoformátový tisk – potřebujete tisknout výkresy, postery, grafiku nebo vizualizace na velké formáty a dosud nevlastníte zařízení pro velkoformátové tisky? Pak můžete využít naší službu velkoformátového tisku. Naše zařízení může tisknout černobíle nebo barevně na formáty až 105 x 36000 cm (A0+), s rozlišením 1200dpi. Data lze zaslat na CD nebo elektronickou poštou, přičemž akceptujeme datové formáty DWG, DXF, PLT (HPGL-2), DWF, PDF, TIFF, JPEG nebo PS Level 3. Tisková média lze vybrat ze široké palety – od obyčejného papíru, přes různé typy polokartonů s povrchovou úpravou až po speciální média typu polyesterových fólií, samolepících fólií, tkanin apod. Pokud se dostavíte po předchozí dohodě osobně, pak vám vaše data vytiskneme na počkání. Pokud nám data zašlete elektronickou formou, vaši úlohu zpracujeme nejpozději do druhého pracovního dne a odešleme poštou nebo přepravní službou.
 • Vizualizace a rendering 3D modelů
 • Designérské a architektonické animace na zakázku (DVD, web, MPEG…)
 • Scannování a automatická vektorizace (do formátu A0)
 • 3D scannování – scannování 3D objektů do formátu VRML/3DS/MAX/DXF, max. rozměr tělesa: výška=25cm/průměr=18cm, přesnost scannování 0.5° (volitelně následné zpracování modelu – začištění, vizualizace, animace, Web)
 • Převody 3D dat mezi různými strojařskými systémy

Engineering

 • Arkance Systems má statut “Autodesk Registered Developer” a naše aplikace jsou používány po celém světě (viz Reference). Pomůžeme vám rychleji dokončit konstrukční práce. Pokud řešíte problémy s nedostatkem konstruktérů či projektantů, můžete využít služeb firmy Arkance Systems v oblasti engineeringu a projekčních prací a vyřešit tak vaše dočasné problémy s lidskými zdroji.
  • Engineering a projekční práce, zpracování 2D výkresů, 3D modelování
  • Vektorizace – ruční překreslování a čištění výkresů
  • Publikování CAD dokumentace – zpracování pro tisk a elektronické publikování 2D a 3D dat (web, CD …)

Vizualizace

Přesvědčivá prezentace CAD návrhu pomáhá vyhrávat zakázky. Ač jsou vizualizační nástroje dnes již součástí většiny 3D CAD a BIM aplikací, nemusíte se spoléhat jen na vaše schopnosti a časové možnosti. Pomůžeme vám z vašeho 3D modelu vytvořit přesvědčivé fotorealistické vizualizace a animace ve vysoké kvalitě pro elektronické i tištěné prezentační a obchodní materiály. Pro architektonické i technické modely.

 • Vizualizace nerozeznatelné od reálné fotografie, ve vysokém rozlišení, včetně stafáže
 • Animace – průchody a oblety vašeho 3D návrhu
 • Publikování vizualizací pro web i další interaktivní elektronické metody předávání

Analýza

Hodláte se vybavit moderními technologiemi pro podporu projektování a nedokážete se zorientovat na současném trhu CAD? Víte jaké programové vybavení bude pro váš typ práce nejvhodnější, jaké bude nejefektivnější a u kterého se vám nejrychleji vrátí vložené investice? Potřebujete spolupracovat s dalšími firmami a nevíte zda budou vaše data kompatibilní? Víte, jaké parametry musí mít vaše pracovní stanice, aby na ní bez problému fungovaly moderní CAD programy? Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíte ne, pak právě vám je určena naše služba analýza CAD řešení. Firma Arkance Systems má více než třicetiletou zkušenost s prodejem a implementací CAD technologií. Tato zkušenost je zárukou, že námi navržené řešení bude pro vás optimální.

 • Analýza nasazení CAD řešení v dané společnosti
 • Doporučení nejvhodnějšího řešení a postupu implementace

Implementace

Správná implementace CAD, CAM či BIM systému zvýší produktivitu. Zavedení daného CAD/BIM řešení v konstrukční nebo projekční kanceláři v žádném případě nekončí instalací programu z CD.

 • Implementace CAD systémů – analýza, instalace, konfigurace a zaškolení práce s moderními 3D CAD systémy. Instalace dnes dodávaných CAD programů není složitá. Ve většině případů stačí spustit instalační program, který vás spolehlivě provede celou instalací. Avšak implementace CAD systému je něco jiného. Naši odborníci vám nejen nainstalují daný program, ale také zoptimalizují váš systém, provedou instalaci opravných a doplňkových balíčků, nastaví uživatelské prostředí a provedou přizpůsobení CAD programů vašim podnikovým normám.
 • Implementace metodiky práce v CAD – jste přesvědčeni, že používáte CAD systém efektivně a že využíváte všech jeho pokročilých funkcí? Řada uživatelů investuje nemalé částky do vysoce sofistikovaných systémů a přesto využívají pouze jejich základní funkce. Naši konzultanti jsou připraveni provést analýzu vašeho stylu práce a vypracovat vám a implementovat takovou metodiku práce v CAD systémech, aby práce projektantů a konstruktérů byla maximálně efektivní.
 • Implementace BIM metodik – máme zkušenosti z přechodem projekčních firem z CAD na BIM, přechod od tradičního způsobu navrhování staveb k využití technologie BIM není jen pouhá změna pracovního nástroje.
 • Implementace CAM včetně přípravy postprocesorů pro váš CNC stroj.
 • Implementace PDM a PLM systémů a systémů pro správu dokumentů. Setkali jste se někdy při vaší práci s těmito nebo podobnými problémy: Proč ten dokument nemůžu najít, vždyť tu někde byl? Promiňte, nevěděl jsem, že se změnily podklady. Promiňte, nevěděl jsem, že tato verze není schválena. Kdo mi přepsal moje data? Pravděpodobně ano. Těmto problémům lze efektivně předejít implementací systému správy dokumentů. Nasazení takovýchto systémů významně redukuje chybovost při přípravě projektové dokumentace. Společnost Arkance Systems nabízí tyto systémy na různých úrovních. Od relativně jednoduchých, které jsou licencovány v rámci CAD produktů Autodesku (Autodesk Vault), přes systémy umožňující propojení s dalšími vnitropodnikovými agendami (CS-Link), až po sofistikované systémy řešící komplexně požadavky projekční firmy na správu a oběh dokumentů (Autodesk Vault Professional) – viz též služba PDM Quick Start Package.

Audit

Využíváte vaše CAD aplikace skutečně efektivně? Prověřte znalosti vašich CAD operátorů. Nechte si zkontrolovat efektivní využívání CAD licencí ve vaší firmě.

 • Znalostní audit CAD uživatelů – jsou znalosti na odpovídající úrovni? Znáte úroveň CAD znalostí a dovedností vašich pracovníků? Dokážete říci kteří z nich by potřebovali jaké školení? Zjištění těchto informací nabízíme formou tzv. znalostního auditu. Jedná se kombinaci testů a drobných praktických úloh, na základě kterých dokážeme navrhnout pro vybrané skupiny pracovníků cílené doškolovací kurzy. Jejich provedení pak vyrovná a celkově zvýší úroveň CAD dovedností ve vaší firmě a přispěje ke zvýšení efektivity práce při minimalizaci potřebného času a vynaložených prostředků.
 • Audit softwarových licencí – používáte správné a efektivní licenční modely? Obáváte se zda případná kontrola BSA neodhalí i neúmyslné porušení licenčních podmínek? Provedeme audit vámi využívaných licencí, vystavíme certifikát shody s licenčními podmínkami, diskrétně vyřešíme případné nedostatky. Pomůžeme vám zavést firemní metodiku osobní zodpovědnosti za používané softwarové licence.

Web hosting projektů

Pracujete na rozsáhlejším projektu a chcete snadno, rychle a bezpečně sdílet aktuální dokumenty a výkresy s externím týmem? Chcete zajímavým způsobem prezentovat váš projekt na internetu? Chcete spravovat BIM data pro správu majetku? Využijte našich web služeb a technologií pro práci s CAD a GIS daty v internetu.

 • BIM 360 – využití cloudových hosting služeb Autodesk Construction Cloudu, propojení BIM a GIS/FM aplikací
 • Publikování CAD dat – vytvoření web prezentace s využitým živých, interaktivních 2D a 3D CAD či GIS dat, s napojením na negrafické informace

Zakázkové úpravy

Se správně navrženým a implementovaným systémem vnitropodnikových norem a šablon vzroste produktivita vašich konstruktérů a projektantů. Využijte našich zkušeností se stovkami implementací a nechte si zpracovat firemní standardy a knihovny – zefektivníte výměnu dat a spolupráci uvnitř konstrukčních týmů.

 • Vnitrofiremní normy – analýza stavu, šablony, rohová razítka, způsob pojmenovávání souborů, styly popisů, kusovníky, průvodní dokumentace. Moderní CAD systémy podporují práci s tzv. standardy. Definice a hlavně implementace vnitrofiremních CAD standardů není triviální, nicméně zavedení CAD standardů se stává nezbytnou podmínkou efektivity práce v rámci projekčních týmů s ohledem na jednoduchou a bezztrátovou přenositelnost dat mezi CAD pracovišti. Naši konzultanti mají se zaváděním CAD standardů mnohaleté zkušenosti a jsou schopni je efektivně definovat i implementovat tak, aby výkresová dokumentace odpovídala podnikovým i oborovým normám.
 • Propojení CAD/ERP – propojení CAD dat na váš firemní ERP systém či další celofiremní agendy
 • CAM – úpravy postprocesorů pro konkrétní stroje

Zakázkový vývoj software

Firma Arkance Systems je autorizovaným vývojářem Autodesku (ADN) a má dlouholeté zkušenosti s vývojem ARX, VBA a LISP nadstaveb. Řešíte ve vašem CAD systému opakovaně úlohy, které nelze automatizovat běžnými nástroji obsaženými v CAD programu, a přesto jsou algoritmizovatelné? Naši konzultanti jsou připraveni provést analýzu těchto úloh a pracovních postupů a navrhnout a naprogramovat vám na míru takový doplněk nebo nadstavbu, které by tyto činnosti zautomatizovaly a tím výrazně zvýšily vaší efektivitu práce. Na míru vytvořenou CAD nadstavbou můžete také jiným projektantům usnadnit navrhování projektů využívajících vaše výrobky. Naše CAD aplikace používají stovky firem již v 50 zemích na celém světě.

 • Vývoj CAD nadstaveb, aplikací a utilit na zakázku (viz Reference)
 • Vlastní CAD nadstavby AutoCADu (LISP, ADS, ARX), Inventoru a GIS aplikace – přehled a bližší informace
 • Zakázkové postprocesory pro CAM aplikace Autodesk – viz bližší informace
 • Lokalizace (viz též naše lokalizace AutoCADu, Inventoru, Mech.Desktopu, AutoCADu LT, Revitu, Fusion 360, Worldu, 3D Studia, VIZ)
 • Elektronické Katalogy výrobků a databázové aplikace
 • Internetové Web aplikace využívající CAD a GIS data

Ceny

 • Ceny CAD služeb – viz KOUPIT