27.06.2022

Z garáže do celého světa

Česká firma CNC Tvar, s.r.o. se sídlem ve Stráži nad Nisou je jedním z nejvýznamnějších světových producentů turbín do hydroelektráren s ročním obratem přes 400 milionů korun. Zaměstnává 160 špičkových odborníků na velmi přesné obrábění. Kromě vodních turbín vyrábí také oběžná kola, impelery (pro pohánění ropy i zemních plynů) a vstřikovací formy.

Firma vznikla před 15 lety na zelené louce s jedním strojem pro výrobu forem. Po dvou letech přišla myšlenka zkusit obrábění hydroturbín z výkovků. Podařilo se udělat skutečný průlom v obrábění, protože do té doby se používaly pouze odlitkové turbíny. Výkovek je daleko pevnější, tvrdší, kvalitnější materiál než odlitek.

I díky tomu nemá společnost CNC Tvar ve světě téměř konkurenci.

Kompletní turbíny pro zákazníky

CNC Tvar již vyrobila a dodala více než 3500 turbín do vodních elektráren. Výroba takto složitého tvarového dílce vyžaduje špičkové přístrojové vybavení a CAM software. Firma disponuje 13 plynule pětiosými stroji, obráběcími centry, které vyrábějí turbíny, formy a dílce až do velikosti 3,5 metru.

Celý proces výroby je kontrolován díky 3D měřícímu centru, kompletnímu vybavení pro MDT zkoušky a vyvažovačce. Zákazník tak získá kompletně vyrobenou turbínu, již připravenou pro montáž do elektrárny.

CAM software od Arkance Systems

Při tak komplexním výrobním procesu hraje CAM software naprosto zásadní roli. Firma CNC Tvar se rozhodla pro software Autodesk PowerMill a postprocesory od Arkance Systems.

PowerMill byl zvolen pro svoji extrémní flexibilitu, rychlost výpočtů a bezpečnost. Lze v něm doladit každý milimetr dráhy, každý pohyb stroje do nejmenšího detailu. A to odděleně na již vypočítané nástrojové dráze, což velmi zkracuje čas pro přípravu CNC programů a zkvalitňuje výstup pro výrobu. Společnost CNC Tvar toto software využívá již od roku 2008.

„PowerMill ve společnosti CNC TVAR slouží k tomu, aby dílce byly obráběny maximálně efektivně, v požadovaní kvalitě a dodány zákazníkovi včas. Každou Implementaci CAM systému vždy přizpůsobujeme businesovým plánům zákazníka.“

Jan Stuna, vedoucí CAM divize, Arkance Systems CZ, s.r.o.

Zajištění kvality a kontrola výrobního procesu

CNC Tvar hodnotí Autodesk PowerMill jako nejlepší volbu pro programování jejich CNC strojů s ohledem na komplexnost výroby, rozmanitost dílců a tvarů. Zásadním procesem je i kontrola kolizí obrobků, nástroje, stroje a všeho vůči sobě. Společnost pracuje s rozměrnými díly, drahými nástroji i materiály, a proto je důsledná kontrola nezbytná.

Každý prostoj na stroji znamená finanční ztrátu, a proto má firma CNC Tvar na každém pracovišti implementován i PowerMill prohlížeč, díky kterému si může obsluha stroje zobrazit to, co se na stroji děje a tím pádem ji nic nepřekvapí.

„Tím, že jsme se pustili do nového stylu obrábění, ryze pětiosého, vznikl obrovský tlak nejen na digitalizaci a software, ale i na rozvoj v programátorské činnosti. Proto jsme si vybrali Arkance Systems a začali spolupracovat v daleko větším měřítku, touhle cestou se budeme ubírat i nadále.“

Tomáš Meruňka, generální ředitel, CNC Tvar, s.r.o.

Novinky a zprávy