Charakteristika

VIKAM, a.s. je přední český výrobce trapézových plechů. V roce 2000 se společnost stala členem nadnárodní skupiny ARCLEROR. Cílem řešení a současně základním požadavkem zákazníka bylo mít k dispozici nástroj pro tvorbu kladečských plánů obsahující databázi výrobků VIKAM, a.s. Výsledný produkt je určen především pro zákazníky společnosti z řad projektantů.

Řešení

Produkt je v současnosti dostupný pro AutoCAD 2000 a vyšší a umožňuje vytvoření kladečského plánu na základě uživatelem zadané 2D oblasti (obrysu). Výsledkem je grafický plán rozmístění plechů včetně okótování. Volitelně je možné nechat si vygenerovat soupis použitých prvků do aplikace Microsoft Excel (následně pro výpočet cenové kalkulace) a seznam použitých spojovacích součástí.

K nabízeným funkcím patří i promítnutí tvaru do aktuální roviny a výpočet rozvinutého tvaru 2D křivky. Výpočtový modul řeší otázku rozmístění trapézových plechů na zadanou oblast. Hlavní výpočtový dialog je rozdělen na tři vstupní karty pro přehledné zadání parametrů výpočtu – způsob spojení plechu, překrytí, směr jeho rozmisťování i rozmístění otvorů.

Uživatel vybírá přímo ze sortimentu plechů dodávaných společností VIKAM. Pro každý plech jsou k dispozici i tabulky charakteristických hodnot a příklady použití. Dále lze zadat i typ použitých spojovacích součástí z katalogu společnosti EJOT.

Aplikace je volně přístupná na webových stránkách www.vikam.cz.

Technologie a produkty:
AutoCAD 2002, ObjectARX

Rozsah databáze:
Kompletní sortiment trapézových plechů VIKAM