Balíčky aplikací

„K čemu jsou ty balíčky aplikací od Autodesku?“

Výše zmíněnou otázku si po loňském uvedení sad aplikací od Autodesku pokládali snad všichni uživatelé CAD řešení. Zaslechnout jste ji mohli v průběhu roku na konferencích a workshopech, dodnes padá na diskusních fórech. Pro pořízení sady aplikací hovoří dlouhá řada praktických i obchodních argumentů, pojďme se ale podívat na příklad, který přinesla každodenní praxe…

Řešení

Společnost Strand je známým českým zpracovatelem nerezové oceli, která se věnuje jak výrobě dopravníkových systémů zejména pro potravinářský průmysl, tak i architektonických prvků vyráběných podle přání zákazníků. Divizi Architektura v prosinci loňského roku posílil zkušený designér, grafik a sochař Hynek Schreiber, který pracuje s produkty Autodesku již 10 let. V den nástupu do zaměstnání byl požádán o vyzkoušení možnosti sady aplikací Product Design Suite v každodenní obchodní praxi.

Do náhodně vybraných podkladů pro výběrové řízení připravil za zhruba půl dne působivou vizualizaci jednoho z interiérových stavebních prvků – točitého schodiště (viz ilustrační obrázky). Ověřil tak nejen hladkou spolupráci jednotlivých aplikací sady Product Design Suite, ale i užitečnost designéra s výtvarným talentem pro menší výrobní společnost.

„Pana Schreibera jsme přijali na místo vedoucího obchodní divize Architektura se snahou obohatit stávající výrobu o tvůrčí myšlení a kreativitu. Mimo jiné s očekáváním, jak se zkušený výtvarník osvědčí v naší konstrukční praxi. Od představení první vizualizace se design stal nedílnou součástí konstrukce a tato spolupráce nám vzápětí pomohla vyhrát řadu zakázek,“ říká Lubor Semrád, majitel a jednatel společnosti Strand.

„Díky Product Design Suite není složité fotorealistické obrázky připravit. Vložím data z Inventoru do 3ds Max, s využitím zásuvného modulu upravím vhodně parametry materiálů i prostředí, připravím výslednou scénu, včetně fotografie z reálného prostředí u zákazníka… A výsledek, který zákazníkovi prezentujeme, se velmi líbí,“ dodává Hynek Schreiber, vedoucí obchodní divize Architektura.

Stejný postup nyní slaví obchodní úspěch také u dalších výrobků v oblasti dopravníků a zakázkového zpracování nerez oceli. Není divu – pokud si zákazník dokáže konstrukční prvek živě představit s pomocí vizualizace, snadněji vnímá jeho zamýšlené vlastnosti a je schopen lépe posoudit jeho budoucí začlenění do budovy, stejně jako funkční, provozní i estetické využití.

Technologie a produkty:
Autodesk Product Design Suite – Inventor, 3ds Max Design