Charakteristika

Obchodně inženýrská společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. vznikla v prosinci 2006 spojením firmy ENVEN a.s. a divize engineering firmy ZVVZ a.s. Tato společnost soustředila odborníky obou do té doby konkurenčních subjektů a vznikla tak jedna silná obchodně-inženýringová společnost.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., dceřiná společnost ZVVZ, a.s., projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání budov, průmyslových objektů vč. jaderných elektráren, větrání, dolů, tunelů a metra.

V rámci svých obchodních aktivit nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering dodávky látkových filtrů, elektrických odlučovačů, pneumatické dopravy sypkých materiálů, kondicionérů, tepelných výměníků, zařízení pro klimatizaci a větrání, filtroventilační stanice a uzavírací elementy běžné i speciální pro jaderné elektrárny.

Řešení

Začátky využití CAD aplikací pracovníky společnosti se datují cca od roku 1989, kdy byla zakoupena první licence AutoCAD R10 EN.

Postupem času prošlo využití AutoCADu projektanty i konstruktéry cestu od jednoduchých 2D sestav až po současné kompletní zpracování projektové i konstrukční dokumentace jak ve 2D tak i 3D. V současné době probíhá ve firmě proces sjednocení prostředí na AutoCAD resp. AutoCAD Mechanical verze 2007.

CAD aplikace jsou z valné části využívány projekcí a konstrukcí, přičemž jejich činnost je značně odlišná. Projekce vytváří výkresovou dokumentaci, především komplexních celků zařízení vč. návazností na stavební objekty. Dokumentace slouží jako poklad pro návazné profese, pro detailní konstrukční zpracování, montáž zařízení, apod. Vytvářená dokumentace je tak na rozhraní stavebních a strojírenských výkresů. Konstrukce se zabývá zpracováním detailní konstrukční dokumentace, nejenom pro vlastní, ale i pro subdodavatelskou výrobu.

Samozřejmě vývoj produktů 3D přivedl i společnost ZVVZ-Enven k potřebě jejich využití. Cílem bylo nalézt vhodné řešení pro využití 3D aplikací s možností snadné komunikace se zavedeným 2D systémem uvnitř firmy a především u obchodních partnerů.

Tento požadavek bez výhrad splnil Autodesk Inventor, u kterého se nám osvědčila jednoduchost uživatelského rozhraní, snadno pochopitelná filozofie, kvalitní podpora uživatelů poskytována firmou Arkance Systems a již zmíněná provázanost na AutoCAD.

V současné době je Inventor využíván od nabídky až po samotnou realizaci. Své výhody již 3D modelování prokázalo při vytváření projektové dokumentace komplikovaných rekonstrukcí odlučovacích zařízení, i při vytváření typové konstrukční dokumentace.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je dnes stabilizovanou firmou, vycházející z dlouholeté tradice spol. ZVVZ, a.s. a společnosti ENVEN, a.s., s kompletní technickou vybaveností a kvalitním kolektivem zaměstnanců. To umožňuje dodávat zařízení a poskytovat služby vysoké kvality a naplňovat cíl společnosti, kterým je spokojený zákazník.

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical