Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) je platforma sjednocující specializované nástroje pro návrh budovy, výstavbu a správu.

Součástí sjednocené platformy jsou produkty BIM 360 určené pro návrh budovy a stavbu a také aplikace pro představební přípravu, výkaz výměr nebo správu budovy.

Aktuální akce v e-shopu

Právě probíhající akce...

Autodesk Construction Cloud - propojený systém

Jak funguje Autodesk Construction Cloud: od projekce přes prováděcí firmu až k vlastníkovi
Jak funguje Autodesk Construction Cloud: od projekce přes prováděcí firmu až k vlastníkovi

Veškerá data jsou umístěna na jednom centrálním uložišti a umožňují tak jednoduše a efektivně spolupracovat, sledovat změny a přistupovat k datům projekčním týmům, dodavatelům stavby, investorům a dalším týmům účastnících se projektu.

ACC propojuje týmy, pracovní postupy a data v každém stadiu stavby, od návrhu přes projekt, předání budovy až po její správu.

Procesy v Autodesk Construction Cloudu

Autodesk Construction Cloud - produkty a funkce

Mezi hlavní produkty ACC patří:

autodesk-build-small-badges-128@2x

Autodesk Build

Je určený stavebním firmám pro provedení a správu stavby.

autodesk-bim-collaborate-pro-small-badges-128@2x

Autodesk BIM Collaborate Pro

Je určený týmům architektů a stavebníků pro společné vytváření návrhů, spolupráci na návrzích a koordinaci.

autodesk-docs-small-badges-128@2x

Autodesk Docs

Centralizovaná správa dokumentů pro všechny účastníky projektu po celou dobu životnosti stavby.

autodesk-takeoff-small-badges-128@2x

Autodesk Takeoff

Vytváří výkaz výměr z 2D podkladů nebo automaticky generuje výkaz výměr z 3D modelů.

Sjednocená platforma Autodesk Construction Cloud
Sjednocená platforma Autodesk Construction Cloud

Další aplikace

Součástí ACC jsou také další aplikace:

ACC Connect

Integrační platforma pro propojení s dalšími více jak 200 systémy jako např. MS Office.

Autodesk Assemble

Umožňuje stavebním firmám, BIM manažerům nebo návrhovým týmům provádět efektivně klíčové procesy jako výkaz výměr, změnové řízení, nacenění a snžuje tak riziku chyb v přípravě a provedení stavby.

PlanGrid Build

Mobilní aplikace dávající dodavatelům stavby, investorům a architektům přístup ke všem informacím v reálném čase. Je určena pro správu stavby, bezpečnosti a kvality.

Videoukázky

Construction Cloud – přehled možností platformy a představení jednotlivých aplikací: Autodesk Build, Insight, Takeoff, BIM Collaborate

Více informací o platformě Autodesk Construction Cloud (ACC) a jednotlivých funkcích najdete také na blogu “Na zdi” společnosti Arkance Systems.

Spolupráce na BIM projektech infrastruktury s využitím Autodesk Construction Cloudu:

ISO 19650 v prostředí Autodesk Construction Cloudu:

Autodesk Construction Cloud – integrace aplikací Revit a Navisworks:

Postup aktivace účtu na Autodesk Construction Cloud (ACC):

Porovnání funkcí

Porovnání funkcí Autodesk Construction Cloud (produkty BIM Collaborate a BIM Collaborate Pro) a Autodesk BIM 360 (produkty BIM 360 Coordinate a BIM 360 Design):

Další informace

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Autodesk Docs

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

Autodesk Build

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

    Objevte školení společnosti Arkance Systems

     

    BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy