CS Generátor vytyčovaných bodů koridoru

Generátor vytyčovaných bodů koridoru – GVBK – je nadstavba aplikace Autodesk Civil 3D 2019, 2020, 2021 a vyšších umožňující ve vybraných staničeních generovat soubory souřadnic na hranách koridoru dle českých zvyklostí.

Mezi výstupní parametry patří: staničení, souřadnice X,Y,Z vzdálenost od osy či příčný sklon.

Aktuální akce v e-shopu

Právě probíhající akce...

Nadstavbová aplikace GVBK

Nadstavba je vhodná zejména pro stavební firmy, projekční kanceláře nebo geodety řešící potřebu vygenerovat automaticky velké množství bodů, ať už se jedná o vytýčení hran hrubých zemních těles liniových staveb či zajišťovací ale i odsazené kontrolní body na konstrukčních vrstvách vozovek.

Jistou „specialitou“ je automatické vytváření unikátní názvu bodů dle požadavků ŘSD složeného z čísla stavebního objektu, staničení, pořadí konstrukční vrstvy a vlastního čísla bodu podle schématu. (např. 1013011800001) Frekvenci staničení lze libovolně určit buď v pravidelném intervalu např. 5 metrů nebo i s kombinací staničení ve změnách horizontální a vertikální geometrie. Seznam požadovaných staničení je možné doplnit o tzv. kritické body klopení či nepravidelné staničení uložené ve vlastnostech koridoru.

Pro zlepšení kontroly a přehlednosti jednotlivých vytyčovaných bodů umožnuje aplikace volitelně zobrazit popisky názvů uživatelských a kontrolních bodů v jednotlivých příčných řezech. Vzhled a formátování popisků vychází z filozofie Civil 3D stylů.

Dialog programu GVBK (pro max. zvětšení klikněte)
Dialog programu GVBK - kontrolní body (pro max. zvětšení klikněte)
Dialog programu GVBK - staničení (pro max. zvětšení klikněte)
Řez
Program GVBK - výpisy (pro max. zvětšení klikněte)

Videoukázka

Další vývoj

Jde o první verze aplikace. Plánujeme její další vývoj, uvítáme i vaše případné náměty a požadavky.

Cena, Trial verze

Trial verzi Generátoru vytyčovaných bodů koridoru si můžete stáhnout ze stránky Download (pro Civil 3D 2020, 2019, 2018), popř. z Autodesk Apps

GVBK lze zakoupit samostatně v CAD Shopu eShop nebo na Autodesk Apps.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Autodesk Civil 3D

Výkonná CAD/BIM aplikace pro modelování a projektování dopravních a liniových staveb, obytných a obchodních zón a dalších inženýrských...

    Objevte školení společnosti Arkance Systems

     

    BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy