30.10.2023

Spoločnosť VÚIS Mosty sa venuje počítačovej podpore projektovania od roku 1990 a to už je 33 rokov. Od vtedy sa tento segment technologicky výrazne rozvinul.
Na svoju prácu firma používala Autodesk AutoCAD, následne Autodesk Civil 3D a v súčasnosti využíva projekčný softvér Autodesk Revit a SOFiSTiK Bridge Modeler. Uvedené softvéry používa na tvorbu všetkých stupňov projektovej dokumentácie.

Predstavenie spoločnosti

VÚIS Mosty - logo spoločnosti

Spoločnosť VÚIS Mosty s.r.o. vznikla ako pokračovanie oddelenia Mosty na Výskumnom ústave inžinierskych stavieb. Od svojho vzniku pokračovala v činnosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Riešenie výskumných úloh a výskumno-vývojových projektov
  • Projekcia rekonštrukcií mostných objektov a inžinierskych stavieb
  • Diagnostika a dlhodobé sledovanie mostných objektov a inžinierskych stavieb

Neskôr svoje portfólio rozšírila o ďalšie činnosti:

  • Projekcia nových dopravných stavieb a rekonštrukcií dopravných stavieb
  • Realizácia špeciálnych stavebných prác (zosilovanie, injektáže, predpínanie…)
  • 3D vizualizácie, design, …, architektonické fotorealistické vizualizácie

V súčasnosti je hlavná náplň práce spoločnosti diagnostika, monitorovanie stavebných konštrukcií, projektovanie dopravných stavieb, 3D vizualizácie, design, expertízy a konzultácie.

VÚIS Mosty - Stará Bystrica
Stará Bystrica - rekonštrukcia mosta cez rieku Bystrica. Výmena mostného zvršku, prekládka vodovodu a úprava cesty v okolí mosta. 3D BIM v Autodesk Revit.

Rekonštrukcia mostov, prieskumy a expertízy

V rámci projekčnej činnosti navrhuje rekonštrukcie existujúcich mostov a nové mosty. VÚIS Mosty ďalej realizuje špeciálne dynamické, nelineárne (geometrická a fyzikálna nelinearita) a stabilitné výpočty. Hlavne sa zaoberá problematikou rekonštrukcií mostných objektov a vykonáva prieskumy existujúceho stavu a expertíznu činnosť.

Pri rekonštrukcii mostov navrhuje zosilňovanie nosných konštrukcií voľne vedenými predpínacími káblami, predpínacími tyčami alebo aktivovanými oceľovými alebo kompozitnými pásnicami a rôzne spôsoby rozšírenia nosných konštrukcií mostov. Navrhuje kompletnú výmenu ložísk na viacpoľových spojitých mostoch a samozrejme aj jednoduchšie opravy ako komplexná výmena mostného zvršku, opravy ciest a iných stavebných konštrukcií.

VÚIS Mosty - klenbový most Hucín
Klenbový most Hucín - komplexná prestavba historického mosta a prebudovanie poškodených klenieb. Aplikácie Autodesk Civil 3D a 3ds Max.
VÚIS Mosty - Opatovce - most nad diaľnicou D1
Opatovce - most nad diaľnicou D1. Cieľom opravy bolo umožniť nosnej konštrukcii voľne dilatovať. Dokumentácia v Autodesk AutoCAD a vizualizácia v Autodesk 3ds Max.

Prečo sme sa rozhodli nasadiť Autodesk Civil 3D...

V minulosti sme používali Autodesk AutoCAD , ktorý postačoval na tvorbu 2D výkresov.

Časom ale prišla požiadavka na automatické spracovanie zameraného územia, vytvorenie povrchov terénu, návrhu nivelety a priečnych rezov, ktoré sú dynamicky prepojené a umožňujú vypracovať alternatívne návrhy a rýchlo vytvoriť najaktuálnejšiu projektovú dokumentáciu.

Toto bol jeden z hlavných dôvodov prejsť na Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit, respektíve balíček Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection), ktorý tieto požadované funkcie obsahuje. Kolekcia obsahuje aj funkcie Autodesk AutoCAD, Autodesk BIM 360, Autodesk Civil 3D a Autodesk Vehicle Tracking – teda softvér, ktorý je kompatibilný a umožňuje prenášať navzájom údaje, čo pri našej práci potrebujeme.

Ďalšími dôvodom pre využívanie programu Autodesk Civil 3D je jeho schopnosť riešiť nielen líniové, ale aj plošné projekty. Výhodou je tiež odbúranie manuálnych a stále sa opakujúcich úkonov pri projektovaní. Rovnako sme schopní znížiť náklady na projekt vďaka automatickému vytvoreniu povrchu terénu so zameraním a automatizáciou hľadania optimálnej varianty.

„Nasadenie Civilu 3D prinieslo výrazné urýchlenie tvorby projektovej dokumentácie. Ďalšou najviac cenenou vlastnosťou je, že model dynamicky preväzuje všetky prvky návrhu.

Zmeny prevedené v jednej časti sú okamžite zohľadnené i v ostatných častiach bez potreby manuálneho prekreslovania a je vždy dynamicky prekresľovaný, prepočítavaný a dáva všetky potrebné informácie.“

Ing. Stanislav Šuster – konateľ spoločnosti

Prečo sme si vybrali Arkance Systems SK

Motiváciou k volbe Arkance Systems SK a preneseniu licencie Autodesk AEC Collection od konkurencie bol okrem iného aj prístup k Civil 3D šablónam a nadstavbe Civil Tools, ale aj prístup do fóra CADfórum, kde je veľké množstvo užitočných rád, pomocných aplikácií, ktoré vedia výrazne uľahčiť a zrýchliť prácu v AutoCADe, a v neposlednom rade aj rýchla podpora cez Helpdesk.

Vybrané projekty a PDF na stiahnutie

Opatovce – most nad diaľnicou D1
Klenbový historický most Hucín
Referencia “VÚIS Mosty” – PDF dokument na stiahnutie

Novinky a zprávy