BIM Feeder for Civil 3D od Arkance Systems - ikona produktu

BIM Feeder for Civil 3D

BIM Feeder for Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI.

Nadstavbová aplikace umožňující do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D hromadně a efektivně doplnit popisná data do vlastností definovaných datovým standardem SFDI pro silniční, železniční a vodohospodářské stavby.

Výsledkem použití aplikace je předem vymodelovaný 3D výkres obsahující tělesa, povrchy, 3D křivky apod. obohacené o popisné informace, který je následně po kontrole možné exportovat do mezinárodního a otevřeného BIM formátu – IFC. Vstupním zdrojem pro definici datové struktury je univerzální soubor XLS.

BIM Feeder for Civil 3D od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace BIM Feeder for Civil 3D

Pro efektivní zadávání a přiřazování popisných informací k jednotlivým 3D objektům reprezentujícím např. konstrukční vrstvy vozovky, pražce, obrubníky, svodidla apod. používá BIM Feeder for Civil 3D speciální „kaskádovou“ strukturu, kdy se uživatelem zadaná data propisují z „nejvyššího patra“ do pater nižších.

Při manuálním zpracování je proces velice náročný na přesnost, pozornost a dobu, kterou musí uživatel nad vyplňováním strávit. Chyba se tedy může objevit velmi snadno.

Kvůli automatizaci tohoto procesu využívá BIM Feeder for Civil 3D základní funkcionality AutoCADu, kdy jsou jednotlivé entity určené pro export do BIM modelu, vloženy do vlastních hladin podle názvu skupin elementů a názvu elementů samotných. např. SO101-vozovka_chodník-obrusná vrstva. Díky rozdělení do hladin pak dojde k automatickému přiřazení příslušných skupin vlastností dle elementu.

Po zadání popisných informací, které „propadávají“ kaskádovitým systémem, dojde k zápisu těchto hodnot k jednotlivým CAD entitám a co je velmi důležité, některé hodnoty jako např. staničení objektů, délka, plocha či objem jsou dopočítány automaticky.

Pokud je nutné 3D elementy rozdělit ať už dle rozsahu staničení či podle obecné polygonové hranice, slouží k tomuto účelu funkce Entity Splitter a do budoucna se chystá i Entity Joiner, který bude elementy naopak spojovat či sjednocovat.

3D model před použitím aplikace BIM Feeder for Civil 3D
Datový standard + BIM Feeder for Civil 3D
3D model po "nakrmení" daty z aplikace BIM Feeder for Civil 3D
Export do CDE - výsledný model ve výměnném formátu IFC

Rádi bychom poděkovali za dlouhodobou spolupráci, náměty, testování a zpětnou vazbu společnosti AFRY CZ s.r.o., konkrétně pak Ing. Janě Lohrové, Ing. Martinu Hejlovi a Ing. Pavlovi Vlasákovi

Efektivnější příprava BIM projektů infrastruktury

„V AFRY CZ využíváme BIM Feeder for Civil 3D zejména pro pilotní BIM projekt ŘSD – silnice I/37 ve Žďáru nad Sázavou. Tato nadstavba je zásadním prvkem pro hromadné doplňování negrafických informací do 3D modelu. Oceňujeme přístup Arkance Systems k zapracování zákaznických požadavků na úpravy softwaru pro efektivnější práci.“

Martin Hejl (AFRY CZ s.r.o.)

Hlavní funkce a vlastnosti aplikace BIM Feeder for Civil 3D

 • Možnost importu standardního ale i upraveného XLS s tabulkami a vlastnostmi datového standardu pro dopravní stavby
 • Základní kaskádovitá datová struktura pro:
  • Skupiny vlastností
  • Skupiny elementů a obsažené elementy
 • Možnost vyfiltrovat pouze použité elementy
 • Vlastní definice hladin s přiřazením na element
 • Jednoduchý přepínač pro české/lokální vs. IFC názvy vlastností
 • V rámci vstupního XLS je možné definovat vlastní číselníky pro některé vlastnosti
 • Ve vstupním XLS je také záložka na určení barevného výstupu jednotlivých elementů
 • Každou hodnoty lze v rámci kaskády individuálně přepsat v prostředí aplikace BIM Feeder for Civil 3D
 • Jednotlivé už zapsané hodnoty lze ručně v AutoCAD vlastnostech přepsat a tyto hodnoty lze načíst zpět do BIM Feeder for Civil 3D
 • Aplikace podporuje nyní zápis všech dat k těmto typům entit:
  • Civil 3D povrch
  • 3D křivka
  • Návrhová linie
  • 3D těleso
  • Blok
  • Šablony typických řezů
 • Jednotlivým entitám výše lze přiřadit konkrétní hodnoty a pro kontrolu jsou graficky označeny
 • Návrhové linie a povrchy umožnují vybrat složku či staveniště
 • Entity, které je třeba vyloučit z „oBIMování“ je třeba v hladinách zmrazit
 • Tvary podsestav lze na nejvyšší úrovni přiřadit konkrétním elementům ze skupin elementů dle datového standardu
 • Jednotlivé tvary lze zobrazit v preview a celé nastavení lze naimportovat a vyexportovat do textového souboru
 • Přiřazení tvarů podsestav podle šablon typických řezů s fitrováním
 • Namapování parametru podsestavy tloušťka k příslušnému tvaru podsestavy a jeho import/export do souboru
 • Dělení entit typu 3D těleso / Civil 3D povrch / 3D křivka / Návrhová linie dle rozsahu staničení či uzavřenou křivkou
 • Přiřazení názvu stavebního objektu či jeho části po dělení funkcí Entity Splitter
 • Vytvoření vlastní BIM Feeder for Civil 3D tabulky obsahující data např. skupina elementu/element

Postup práce

Představení aplikace BIM Feeder for Civil 3D

Videonávody

Ukázky použití aplikace BIM Feeder for Civil 3D jako např. načtení datových standardů, šablona PŘ a mapování kódů, krmení elementů z Excel tabulek, sady vlastností, rozdělení entit po délce, atd. najdete v playlistu BIM Feeder:

Verze

Aktuální verze BIM Feeder for Civil 3D 1.1.21.0 2024/2023/2022/2021 (05/2023)

 • Doplněna podpora pro Autodesk Civil 3D 2024
 • Oprava nástroje Řezačka

Starší verze

BIM Feeder 1.1.16.0 pro Civil 3D 2023/2022/2021/2020 (03/2023)

 • Nová funkce Výběr podle sad vlastností
 • Nová funkce Export dat do Excelu
 • Nová funkce Import dat z Excelu
 • Nová funkce načítání jednotek délky ze standardu
 • Oprava automatického načítání vlastností železničního standardu V5

Podrobný popis novinek verze 1.1.16 naleznete v článku na Blogu Civil 3D.

BIM Feeder 1.1.0.0 pro Civil 3D 2023/2022/2021/2020 (09/2022)

 • Doplněna podpora pro datové standardy SFDI verze 5.0 – silniční a železniční
 • Nově databáze pro uložení informací mimo výkres
 • Define Groups – doplněno krmení modelu po skupinách
 • Přidána funkce Synchronizovat
 • Optimalizace výkonu aplikace
 • Oprava formátu data
 • Další opravy

Podrobný popis nových funkcí naleznete na Blogu Civil 3D.

BIM Feeder 1.0.56 pro Civil 3D 2022/2021/2020

 • Přidán železniční standard
 • Přidána možnost definovat vlastní standard
 • Kopírování rozšířených vlastností z objektu na objekty, je kopírována také barva
 • Mazání vybraných tabulek rozšířených vlastností z projektu
 • V manageru standardů možnost nastavit výchozí a výchozí hodnoty pro tabulky standardu, je vidět zvolený standard a trasa
 • Při editaci je možnost odemknout zamčené pole dvojklikem
 • Možnost uložení rozpracovaných dat, tabulek a skupin vlastností. Není třeba krmit objekty.
 • Pokud je k tvarům přiřazena skupina vlastností, je možné toto nastavení zrušit
 • Při krmení šablon je přidána podpora pro odsazené podsestavy

BIM Feeder 1.0.43 pro Civil 3D 2020/2019

 • První veřejná verze

Licencování a cena

BIM Feeder for Civil 3D je nadstavbová aplikace pro Autodesk® Civil 3D® a je licencována formou předplatného.

Cenové informaceKoupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku.

Download

Trial verze je plně funkční po dobu 15 dní a je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

Potrubák

Nadstavbová aplikace pro Autodesk Civil 3D pro snadné generování podélných profilů gravitačních sítí dle ČSN.

Railway Tools

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D se sadou nástrojů pro návrh železniční infrastruktury podle českých a slovenských norem.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy