CS Potrubák

Potrubák je nadstavbová aplikace, která umožňuje v aplikaci Autodesk Civil 3D ze situačního prostorového modelu kanalizační sítě vygenerovat podélné profily odpovídající českým případně slovenským standardům.

Hlavním benefitem je dynamické propojení situačního návrhu s podélnými profily včetně hydraulických výpočtů a různých typů výpisů prvků sítě. Výsledný prostorový model lze doplnit popisnými informacemi dle datového standardu a vyexportovat do často požadovaného IFC formátu.

Aktuální akce v e-shopu

Black Friday! Slevy 20 % na CAD/CAM/BIM a multimédia programy Autodesku a další zvýhodnění právě teď v našem e-shopu!

Aplikace CS Potrubák

Program CS Potrubák je pouze v češtině a dostupný pro verze Autodesk Civil 3D 2020/2021 (2022 v přípravě)

Základním vstupem pro aplikaci Potrubák je situační 3D návrh gravitační potrubní sítě, ať už je generován konverzí z 2D křivek či je tvořen tzv. od píky. Podkladem pro výškový návrh je digitální terénní model (DTM), v našem případě jsou podporovány základní tři, tzn. původní terén, hrubé terénní úpravy a konečný upravený terén… navíc, pokud je třeba lze v rámci funkcionality Civilu 3D a Potrubáku zobrazit i další povrchy v případě složitějších geologických poměrů.

Dalšími vstupy pak mohou být výkres katastrální mapy s hranicemi parcel a parcelními čísly, výkres s polygony různých druhů povrchů např. vozovka, zeleň atd. a nakonec to nejdůležitější výkres se stávajícími inženýrskými sítěmi. Obecně platí, že vynášení křížení sítí znamená pro projektanta velmi časově náročnou práci, která je navíc i náročná na pozornost.

Potrubák používá speciální funkci, která entity stávajících sítí automaticky vynese do podélných profilu hlavní stoky, ale i do podélných profilů přípojek. Zdrojem může být v nejlepším případě externí reference s křivkami 2D/3D, případně lze sítě křížit ve stejném výkrese jako je hlavní stoka.

Po definici podkladových výkresů a doplnění definice domovních přípojek a uličních vpustí, lze přistoupit k vlastnímu vykreslení podélného profilu hlavní stoky. Automaticky jsou taky vykresleny proužky s katastry, parcelami, druhem povrchu, vzdáleností šachet, označení šachet a směrové poměry s orientací šipek odpovídající ČSN.

Ve střední částí podélného profilu jsou pak automaticky vyneseny všechny výšky a hloubky různých typů povrchů, výkop a samozřejmě kóta dna potrubí. Ve spodní části podélného profilu jsou pak standardně zobrazeny proužky s profilem a materiálem potrubí, s jeho sklonem a délkou a po hydraulickém výpočtu se vygenerují i kapacitní a návrhové průtoky s jejich rychlostmi. Výpočty lze nastavit podle Manninga či Pavlovského.

Pro vlastní návrh nivelety potrubí hlavní stoky či jejich přípojek slouží samostatný nástroj, který výrazně doplňuje chybějící funkcionalitu Civilu 3D. Další velmi podstatnou vlastností Potrubáku je možno automatického výškového dopojování přípojek při změně nivelety hlavní stoky. Civil 3D „stavební objekty“ pro nás hlavně šachty a vpusti lze přehledně editovat ve vlastním dialogu. Do gravitačních sítí lze doplnit i chráničky či protlaky. Pro geodety nebo výkazy lze pak použít nástroj Výpis stoky, který do tabulek nebo výpisů vygeneruje informace o lomových bodech, šachtách, délkách potrubí a podobně.

Rádi bychom poděkovali za testování a spolupráci společnosti AFRY CZ s.r.o.

Hlavní vlastnosti aplikace CS Potrubák

 • Propojený situační prostorový model kanalizační sítě s podélnými profily
 • Automatické vynesení podkladových výkresů z externích referencí do proužků podélných profilů
  • Katastrální mapa s parcelami a katastry
  • Polygony různých druhů povrchů
  • Stávající inženýrské sítě
 • Automatické napojování domovních přípojek a přípojek uličních vpustí při změně hlavní stoky
 • Hromadné generování podélných profilů přípojek
 • Definice chrániček a protlaků
 • Hydraulické výpočty pro kapacitní a návrhový průtok včetně rychlostí dle Manninga a Pavlovského
 • Sofistikovaný nástroj pro návrh nivelety potrubí, který v Civilu 3D úplně chybí
 • Samostatná editace šachet nebo vpustí
 • Výpisy stoky a přípojek pro výkazy výměr a vytyčení
 • Zamykání a odemykání jednotlivých částí sítě proti nechtěné editaci
 • Hromadná výměna součástí sítě tzn. potrubí / šachty, která v Civilu 3D stále chybí
 • Podsestavy pro tvorbu koridoru kolmého a šikmého výkopu
 • Možnost přizpůsobit si situaci a podélné profily „podle svého“

Ukázky

Globální nastavení - Terén
Globální nastavení - Katastrální data
Definice stoky - Styly
Definice stoky - Výkop/Protlak
Definice stoky - Terén
Definice stoky - Domovní přípojky
Editace šachet
Chráničky/protlaky
Výměna potrubí
Křížení IS
Výpis lomových bodů
Hydraulický výpočet - Šachty
Hydraulický výpočet - Kapacitní posouzení
Hydraulický výpočet - Návrhové posouzení
Hydraulický výpočet - Export
Hydraulický výpočet - Vzorce
Podélný profil stoky
Editace nivelety

Verze a cena

Verze
 • Aktuální verze: Potrubak_2020_21_0.0.2.2 pro Civil 3D 2020/2021/2022
Cena

Cenové informaceKoupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Autodesk Civil 3D

Výkonná CAD/BIM aplikace pro modelování a projektování dopravních a liniových staveb, obytných a obchodních zón a dalších inženýrských...

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Blog o produktu Autodesk Civil 3D a souvisejících aplikacích