30.09.2022

Predstavenie spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti NEVIANO GROUP s.r.o., je prioritne projekčná, dopravno-inžinierska a konzultačná činnosť v oblasti dopravných stavieb. Spoločnosť sa zameriava na vypracovávanie projektových dokumentácií vo všetkých stupňoch od technickej štúdie až po dokumentáciu pre realizáciu stavby.

NEVIANO GROUP sa zameriava najmä na mestskú infraštruktúru v rámci celého Slovenska – miestne komunikácie, účelové komunikácie, pešie plochy, cyklotrasy a parkoviská.

Spolupráca s Arkance Systems

Spolupráca so spoločnosťou Arkance Systems našej spoločnosti otvorila viacero nových možností vďaka svojej inovatívnosti a novým technológiám. Arkance Systems je vďaka svojej spoľahlivosti a odbornosti výlučným dodávateľom softvérov pre NEVIANO GROUP.

Okrem dodávky softvérových licencií spoločnosť Arkance Systems ponúka možnosť dovzdelávania projektantov formou školení, nie len pre projektantov začiatočníkov, ale aj pre skúsených projektantov, ktorí majú záujem rozšíriť svoje zručnosti v projektovaní.

Prečo práve Arkance Systems a Autodesk?

Z produktov od spoločnosti Arkance Systems si naša spoločnosť vybrala softvéry Autodesk AutoCAD, Autodesk Civil 3D a Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC Collection). Tieto softvéry používame pri projekčnej činnosti najmä na tvorbu pozdĺžnych profilov, priečnych rezov, vytyčovanie výškových bodov, preverovanie vlečných kriviek v stiesnených podmienkach obalovými krivkami návrhových vozidiel, ale aj pri návrhoch pohybu nákladných vozidiel a autobusov.

Spoločnosť Arkance Systems poskytuje aj rôzne školiace podklady, návody a rôzne nástroje, ktoré nám umožňujú využívať naše projekčné programy ešte efektívnejšie a uľahčujú nám prácu a šetria čas.

„Ako konateľa spoločnosti ma veľmi teší spolupráca s firmou Arkance Systems, nakoľko vidím ích prínos pre projekčné kancelárie. To čo projektanti projektujú obtiažne v jednotlivých Autodeskových riešeniach, pomocou doplnkov od Arkance Systems zvládnu behom pár minút naprojektovať.“

Ing. Norbert Nemec, konateľ

Novinky a zprávy