Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti.

Zkušení odborníci z ARKANCE vám rádi pomohou.

BIM implementace od zkušených profesionálů

Společnost ARKANCE jako největší obchodní, školicí a konzultační partner firmy Autodesk na světě nabízí řadu specializovaných služeb v oblasti BIM (Building Information Modeling) – především implementace BIM procesů (analýza, metodika, šablony, knihovny, školení).

Máme zkušenosti s nasazením BIM technologií u malých i velkých firem. Naučíme vás efektivně využít stávající CAD data, tvořit a upravovat firemní šablony a parametrické BIM knihovny RFA rodin, pracovat se standardy LOD a s daty COBie.

Nezáleží, zda nasazujete jen Autodesk Revit LT nebo budete využívat rozsáhlé projekční týmy se serverem Autodesk Revit a cloudovými nástroji Autodesk Construction Cloud a Autodesk Forma.

Procesy BIM

Arkance Systems (CAD Studio) je dlouholetým členem organizace “Odborná rada pro BIM” (Czech BIM Council, CzBIM) a také členem “BIM asociácie Slovensko” (BIMas). Posláním organizace CzBIM je sdružovat členy za účelem popularizace metodiky BIM a napomáhat tak uplatnění nového způsobu práce ve stavebnictví, ve všech etapách životního cyklu staveb od projekční činnosti přes výstavbu až po správu majetku. Arkance Systems je rovněž členem organizace IFMA (Facility Management).

Přechod na BIM

Přechod od tradičního způsobu navrhování staveb k využití technologie BIM nelze vnímat jako pouhou změnu pracovního nástroje, jakou byla v minulosti například výměna rýsovacích prken za CAD systémy pro zpracování výkresové dokumentace. BIM zásadním způsobem mění celý proces návrhu a realizace stavby, a především způsob komunikace a výměny dat mezi jednotlivými účastníky projektu.

V nejvyšším možném stupni integrace by mělo docházet ke sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem budovy od raných fází návrhu, přes realizaci a provoz až po případnou demolici stavby, což klade vysoké nároky na utříděnost a organizaci datového modelu. Pouze ve vysoce organizovaném a standardizovaném prostředí lze zaručit, že sdílená data budou opravdovou přidanou hodnotou pro všechny zúčastněné strany.

Aby mohl být naplno vytěžen potenciál, který BIM přináší, je třeba klást důraz na správnou implementaci nových pracovních postupů, standardů, metodiky a softwarových systémů do prostředí firmy.

Postup implementace

Společnost ARKANCE poskytuje komplexní implementační řešení na míru, které zajistí co nejhladší nasazení nové technologie ve vaší firmě.

Implementace standardně probíhá na pilotním projektu, jemuž předchází důkladná analýza dosavadních procesů ve firmě a vytyčení cílů nasazení BIM. Je třeba určit, které ze stávajících procesů mohou být s použitím BIM nástrojů efektivně nahrazeny novými a jakým způsobem nasazení nové technologie ovlivní rozdělení rolí jednotlivých účastníků projektu.

Dalším krokem jsou úvodní školení zaměstnanců a vytvoření firemních standardů a šablon, jejichž kvalita a může velkou měrou ovlivnit efektivitu práce při zpracování projektu. Následné vzdělávání probíhá již na konkrétním projektu a je zaměřeno na řešení reálných problémů, se kterými se projektanti při práci setkají.

Paralelně probíhají pokročilá školení pro BIM manažery/koordinátory, kteří budou mít v budoucnu pokračující implementaci na starosti.

Další BIM služby

Do portfolia služeb pomáhajících s efektivním nasazením BIM procesů ve vaší firmě patří také:

Rozšířená technická podpora

Řada zákazníků společnosti ARKANCE využívá kromě implementace BIM i našich rozšířených služeb technické podpory, protože jim přinášejí kvalitu a produktivitu.

  • Služby Helpdesk serveru (VIP tipy, archivy, příručky, implementační dokumenty, pokyny, CAD aplikace CS+)
  • CAD SupportPack – rozšířená podpora produktů Autodesk, hot-line. Pro cenovou nabídku kontaktujte ARKANCE.
  • Online databáze s více než 9.000 tipy a triky pro CAD/BIM aplikace Autodesk, knihovnou RFA rodin, online příručkami a videosoubory
  • Support smlouvy (SLA) o technické pomoci s pravidelnými návštěvami pro údržbu a profylaxi vašich CAD pracovišť. Pokud patříte k zákazníkům, kteří potřebují mít jistotu, že jejich projekční pracoviště budou dlouhodobě funkční a případný, byť krátkodobý výpadek by mohl způsobit problémy a ekonomické škody, pak pro vás nabízíme možnost uzavření smlouvy o poskytování technické pomoci. Tato smlouva garantuje pravidelné návštěvy našich techniků zaměřené na řešení běžných provozních problémů, i jejich rychlé zásahy v případě havárií. Součástí je i e-mailová a telefonická podpora, přístup do znalostní databáze, přístup na VIP server a jiné nadstandardní služby. Rozsah smlouvy je velmi variabilní a lze jej modifikovat tak, aby vyhověl vašim konkrétním požadavkům.
  • Jednorázová technická podpora – potřebujete okamžitě vyřešit problém s chybnou funkčností nebo dokonce nefunkčností vašeho CAD/BIM systému? Pak si můžete objednat jednorázovou technickou podporu našich certifikovaných techniků. Bude-li možné problém vyřešit po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu, naši pracovníci vám poradí správné řešení. Nebude-li možné problém vyřešit na dálku, náš odborník se dostaví k vám a na místě problém odstraní nebo zjistí veškeré informace potřebné pro jeho následné odstranění.

Ceny a další odkazy

Výhody BIM očima našich zákazníků: