10.10.2022

Zákazník - HB Reavis

Medzinárodný poskytovateľ pracovného priestoru HB Reavis pôsobí na európskom trhu v krajinách ako Slovensko, Veľká Británia, Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Česká republika.

Za 30 rokov činnosti firma zrealizovala viac ako 1,3 milióna metrov štvorcových podlahovej plochy unikátnych a mestotvorných projektov. Aj keď sa každý deň venuje výstavbe, práca spoločnosti presahuje tieto fyzické prvky.

Nebuduje len priestory, transformuje ich na dynamické prostredie, ktoré podporuje všetky druhy komunít a stáva sa živým ekosystémom. Skutočné hodnoty nielen pre klientov prináša HB Reavis vďaka vyše 700 odborníkov naprieč Európou.

Výzvy a riešenia

Pri návrhu a výstavbe nehnuteľností z dôvodu časovej náročnosti výpočtu plochy debnenia pre hrubú monolitickú stavbu, sa firma rozhodla preskúmať možnosť tento proces automatizovať analýzou existujúceho informačného modelu. Riešenie by malo počas projekčnej fázy umožňovať získať priebežné výsledky pre presnejšie monitorovanie vývoja na projekte.

Na základe predchádzajúcich kladných skúseností s BIM partnerom – Arkance Systems SK – ako aj dôležitým faktom, že má skúsenosti a kapacity na vývoj aplikácií šitých na mieru zadal HB Reavis túto úlohu práve im.

Obsahom zadania dodávky bolo programovanie doplnkovej aplikácie pre softvér Autodesk Revit, ktorá automaticky počíta potrebnú plochu debnenia v informačnom modeli, podľa okrajových podmienok zadaných od HB Reavis.

Cieľom je čo najpresnejšie prerátavať a zapisovať do prvkov parameter plochy debnenia (v m2), ktorá bude potrebná pre ich zadebnenie – pre všetky požadované monolitické elementy modelu, ako napr. steny, dosky, stĺpy, rampy a nosníky.

Jednou z najdôležitejších častí riešenia bolo pripraviť algoritmus, ktorý automaticky zisťuje z modelu styčné plochy jednotlivých prvkov, ktoré je nutné rozpoznať pre čo najpresnejší výpočet. Typickým príkladom je napr. stĺp a hlavica stĺpa, alebo nosník a doska: kde horná horizontálna plocha nosníka je v kontakte s doskou – a práve táto styčná plocha musí byť odrátaná zo spodnej horizontálnej plochy tejto dosky. Takýchto podmienok a situácií bolo zapracovaných do aplikácie veľké množstvo, aby boli pokryté takmer všetky prípady v modeli, ktoré môžu nastať, čím bolo možné sa postupne dostať k čoraz presnejšiemu výsledku.

Podľa požiadaviek HB Reavis, algoritmus rozpoznáva typ analyzovaného prvku na základe klasifikácie (parameter Designer Code), čo zabezpečuje správnosť výpočtu aj pri objektoch, ktoré nie sú modelované v štandardnej kategórii (napr. rampa alebo hlavica stĺpu modelovaná nástrojom podlaha). Funkcia podmienky klasifikácie zároveň obmedzí výpočet len na debnené prvky monolitickej konštrukcie.

Dokument PDF na stiahnutie

HB Reavis – Plugin na automatický výpočet plochy debnenia (PDF)

Pri nasadení na prvých testovacích modeloch bola porovnávaná presnosť aplikácie s výsledkami podľa „ručného výpočtu“. V priemere bola dosiahnutá presnosť 99,4 %. Pri modeli veľkosti 300 MB, kde by ručný výpočet prebiehal odhadom 2 týždne, je aplikácia schopná dosiahnuť rovnaký výsledok už za 15-20 minút. A to je teda slušná úspora času.

Plugin je využívaný aj na nemeckom projekte PLTFRM.Berlin.

Novinky a zprávy